Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XІІ. МАРАЗМИ, НОВИНИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, МЕДИЦИНИ

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З КОНТРОЛЮ ЗА ЯКІСТЮ, БЕЗПЕКОЮ ТА ВИРОБНИЦТВОМ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ І ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ВВАЖАЄ, ЩО СТВОРЕННЯ (РОЗМІЩЕННЯ) АПТЕЧНИХ ПУНКТІВ У ПРИМІЩЕННІ, ДЕ ЛІКАРЕМ-ПІДПРИЄМЦЕМ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА ДОПОМОГА, СУПЕРЕЧИТЬ ЧИННИМ ПРАВОВИМ НОРМАМ

Державний департамент з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення МОЗу в Листі від 29.04.2003 р. N 18.1129/16-16 говорить, що створення (розміщення) аптечних пунктів у приміщенні, де лікарем (фізичною особою - суб'єктом підприємницької діяльності) здійснюється лікувально-профілактична допомога, суперечить чинним правовим нормам. А вот при лікарнях, мовляв, аптеки створювати можна. Але проти цього заперечує Держпідприємництво в Листі від 15.01.2003 р. N 2-222/217. І це логічно, адже у підприємця-лікаря може бути більше і кваліфікованіше персонал, аніж в деяких комунальних та державних закладах охорони здоров’я.

Віталій МОСЕЙЧУК

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З КОНТРОЛЮ ЗА ЯКІСТЮ, БЕЗПЕКОЮ ТА ВИРОБНИЦТВОМ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ І ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

ЛИСТ

від 29.04.2003 р. №18.1129/16-16

Президенту Всеукраїнської аптечної асоціації

Москаленко В. М.

 

Про розгляд листа

Шановна Валентино Миколаївно!

Державний департамент з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення (далі — Державний департамент), розглянувши лист Всеукраїнської аптечної асоціації від 02.04.2003 р. №20 щодо правомірності розміщення аптечного пункту в приміщенні, де здійснюється медична практика лікарем (фізичною особою — суб'єктом підприємницької діяльності), та роз'яснення Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, що викладено ним у листі від 15.01.2003 р. №2-222/217, повідомляє наступне.

Розглядаючи питання, що порушене в зазначеному листі Держкомпідприємництва, передусім слід визначити статус закладу охорони здоров'я, а також лікаря (фізичної особи — суб'єкта підприємницької діяльності), який має ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.

Відповідно до статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров'я (далі — Основи) безпосередню охорону здоров'я населення забезпечують санітарно-профілактичні, лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі, санаторно-курортні, аптечні, науково-дослідні медичні та інші заклади охорони здоров'я.

Згідно зі статтею 3 зазначених Основ заклади охорони здоров'я — це підприємства, установи та організації, завданням яких є забезпечення різноманітних потреб населення в галузі охорони здоров'я шляхом надання медико-санітарної допомоги, включаючи широкий спектр профілактичних і лікувальних заходів або медичних послуг, а також виконання інших функцій на основі професійної діяльності медичних працівників.

Відповідно до пункту 7 Правил роздрібної реалізації лікарських засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1997 р. №447 «Про впорядкування діяльності аптечних закладів та затвердження Правил роздрібної реалізації лікарських засобів», аптечні пункти як відокремлені структурні підрозділи аптек можуть створюватися аптекою при закладах охорони здоров'я.

Номенклатура закладів охорони здоров'я затверджена наказом МОЗ України від 28.10.2002 р. №385 «Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я».

Що стосується статусу лікарів як фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності, то вони згідно з положенням статті 33 вищезазначених Основ можуть надавати лікувально-профілактичну допомогу громадянам України за наявності відповідного дозволу (ліцензії). Лікар (фізична особа — суб'єкт підприємницької діяльності), який здійснює лікувально-профілактичну допомогу, не може розглядатися як заклад охорони здоров'я.

Отже, прирівнювати такі принципово різні поняття, як заклад охорони здоров'я та лікар (фізична особа — суб'єкт підприємницької діяльності) неприпустимо і юридично не коректно.

Таким чином, відповідно до вимог законодавства, створення (розміщення) аптечних пунктів у приміщенні, де лікарем (фізичною особою — суб'єктом підприємницької діяльності) здійснюється лікувально-профілактична допомога, суперечить чинним правовим нормам.

Позиція Державного департаменту щодо розглянутого питання буде доведена до Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва.

З повагою,

 

В. о. Голови Державного

департаменту

 

О. І. Євтушенко

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ЛИСТ

від 15.01.2003 р. №2-222/217

Про розгляд листа

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянув Ваш лист від 03.01.2003 №1 щодо розміщення аптечного пункту і повідомляє.

Відповідно до пункту 7 Правил роздрібної реалізації лікарських засобів, які затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.97 №447 «Про впорядкування діяльності аптечних закладів та затвердження Правил роздрібної реалізації лікарських засобів» (далі — Правила), аптеки можуть створювати у встановленому порядку відокремлені структурні підрозділи у вигляді аптечних пунктів і аптечних кіосків. Аптечні пункти можуть створюватись при закладах охорони здоров'я, аптечні кіоски — на заводах, фабриках, вокзалах, аеропортах, торгових центрах тощо.

Аптека повинна займати ізольоване приміщення з окремим входом і мати торговельний зал для обслуговування населення. Структурні підрозділи аптек можуть займати відокремлені приміщення без виділення торговельного залу.

У пункті 17 Правил визначено, що аптеки незалежно від форм власності та їх структурні підрозділи повинні мати відповідні умови для зберігання і реалізації лікарських засобів, лікарські та інші засоби для надання долікарняної медичної допомоги у приміщенні аптеки, перелік яких затверджується МОЗ. Санітарний стан приміщень аптеки повинен відповідати вимогам, встановленим нормативними актами МОЗ.

Згідно з пунктами 19 та 20 Правил, аптека повинна бути розміщена в окремому ізольованому приміщенні, що розташоване у перших поверхах будинків. Структурні підрозділи (аптечні пункти, аптечні кіоски) повинні займати відокремлені приміщення тільки у капітальних спорудах. Суб'єкти господарської діяльності повинні забезпечити обов'язковий склад та площу виробничих і допоміжних приміщень аптек (додаток №1). Мінімальна площа аптечного пункту та аптечного кіоску становить відповідно не менше 18 кв. метрів та 8 кв. метрів.

У відповідності з пунктом 2.2.3.2. Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами, які затверджено наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства охорони здоров'я України від 12.01.2001 №3/8, що зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.01.2001 за №80/5271, аптека повинна бути розміщена в окремому ізольованому приміщенні, що розташоване в капітальній споруді з окремим входом, і мати торговельний зал для обслуговування населення. Аптечні пункти та аптечні кіоски повинні займати відокремлені приміщення тільки в капітальних спорудах. Мінімальна площа: аптечного пункту — 18 кв. м, аптечного кіоску — 8 кв. м. Аптечні пункти створюються при закладах охорони здоров'я.

Відповідно до статті 3 Основ законодавства України про охорону здоров'я від 19.11.92 №2801-XII, заклади охорони здоров'я — підприємства, установи та організації, завданням яких є забезпечення різноманітних потреб населення в галузі охорони здоров'я шляхом подання медико-санітарної допомоги, включаючи широкий спектр профілактичних і лікувальних заходів або послуг медичного характеру, а також виконання інших функцій на основі професійної діяльності медичних працівників.

Офіційним визнанням статусу закладу охорони здоров'я, наявності в ньому умов для надання певного рівня медико-санітарної допомоги, підтвердження його відповідності встановленим критеріям та гарантії високої якості професійної діяльності є державна акредитація закладу охорони здоров'я.

Акредитації підлягають незалежно від форми власності усі заклади охорони здоров'я, як передбачено у пунктах 1 та 2 Порядку державної акредитації закладу охорони здоров'я, що затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97 №765. Так, у пункті 5 цього Порядку зазначено, що Головні акредитаційні комісії проводять акредитацію закладів державної (в тому числі закладів, що належать до сфери управління обласних державних адміністрацій) і приватної форми власності.

Перелік закладів охорони здоров'я, затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України від 28.10.2002 №385, який зареєстровано в Міністерстві юстиції У країни 12.11.2002 за №892/7180.

Враховуючи вищевикладене, Держпідприємництво України дійшло висновку, що розміщення аптечного пункту у приміщенні, де здійснюється медична практика лікарем (суб'єктом підприємницької діяльності — фізичною особою), а отже, надаються послуги медичного характеру на основі професійної діяльності медичного працівника, є правомірним при дотриманні згаданих умов.

До того ж, згідно зі статтею 33 Основ законодавства України про охорону здоров'я громадянам України надається лікувально-профілактична допомога поліклініками, лікарнями, диспансерами, клініками науково-дослідних інститутів та іншими акредитованими закладами охорони здоров'я, службою швидкої медичної допомоги, а також окремими медичними працівниками, які мають відповідний дозвіл (ліцензію).

Відповідно до пункту 1.1. Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства охорони здоров'я України від 16.02.2001 №38/63, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.03.2001 за №189/5380, дія цих Ліцензійних умов поширюється на всіх суб'єктів господарювання, що зареєстровані в установленому законодавством порядку як юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності і які проводять господарську діяльність з медичної практики, а також на фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють діяльність у зазначеній галузі.

 

Перший заступник Голови

В. Загородній

____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/med/12_30.html


Попередня статтяНаступна статтяNotice: Undefined index: hiddenDir in /home/marazm/domains/marazm.org.ua/public_html/script/show_form.php on line 9

Notice: Undefined index: hiddenField in /home/marazm/domains/marazm.org.ua/public_html/script/show_form.php on line 10

Ваше ім`я:  Захисний код:  <=>
символів залишилось

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"