Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XІІ. МАРАЗМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, МЕДИЦИНИ

Крім швидкої медичної допомоги в містах є і невідкладна

Пунктом 6.2 Наказу МОЗ від 19.06.96 р. N 175 “Про заходи щодо удосконалення швидкої медичної допомоги” було наказано вжити заходи щодо вивільнення служби швидкої медичної допомоги від необґрунтованих викликів, організувати протягом 1996 — 1997 років в поліклініках пункти (відділення) невідкладної медичної допомоги дорослому та дитячому населенню вдома.

Цей Наказ було скасовано на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я N 408 від 25.07.2008 р., але розподіл між швидкою та невідкладною медичною допомогою залишився. В Києві діє Програма розвитку служби швидкої та невідкладної медичної допомоги, медицини катастроф, швидкої психіатричної допомоги та медичного автотранспорту міста Києва на 2006-2010 роки, яку затверджено рішенням Київської міської Ради  N 41/41 від 13.07.2006

Це вдається в знаки і зараз. Наприклад, в Києві дійшло до того, що оператор швидкої діагноз ставитиме за телефоном і може не посилати швидкої допомоги, а посилатиме лікаря з невідкладної чи дільничного...

Віталій МОСЕЙЧУК

08.06.2010

Швидка медична допомога виїжджатиме вибірково й стан пацієнта визначатиме по телефону?

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.07.2008  N 408

Про скасування наказів МОЗ України

Відповідно до листа Міністерства юстиції України від 20.02.2008 N 24-7/16, доручення Кабінету Міністрів України від 17.06.2008 N 30375/1/1-08 та з метою дотримання Міністерством охорони здоров’я України законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів НАКАЗУЮ:

1. Скасувати накази Міністерства охорони здоров’я України від 10.12.2007 N 799 “Про внесення змін до наказу МОЗ від 06.12.2001 N 486”, від 11.12.2007 N 805 “Про затвердження Положення про експертно-кваліфікаційну комісію Міністерства охорони здоров’я України по присвоєнню кваліфікації судового експерта лікарям судово-психіатричним експертам та психологам-судовим експертам” та від 19.06.1996 N 175 “Про заходи щодо удосконалення швидкої медичної допомоги”.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Відділу правового забезпечення Бронову В.М.

Міністр В.М.Князевич

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

II сесія V скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 N 41/41 від 13.07.2006

 

Про затвердження Програми розвитку служби швидкої та невідкладної медичної допомоги, медицини катастроф, швидкої психіатричної допомоги та медичного автотранспорту міста Києва на 2006-2010 роки

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Основ законодавства України про охорону здоров’я, з метою забезпечення надання своєчасної та якісної швидкої медичної допомоги населенню міста Києва Київська міська рада В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму розвитку служби швидкої та невідкладної медичної допомоги, медицини катастроф, швидкої психіатричної допомоги та медичного автотранспорту міста Києва на 2006-2010 роки згідно з додатком.

2. Виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації):

2.1. Визнати Головне управління охорони здоров’я та медичного забезпечення виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) відповідальним за виконання міської Програми розвитку служби швидкої та невідкладної медичної допомоги, медицини катастроф, швидкої психіатричної допомоги та медичного автотранспорту міста Києва на 2006-2010 роки.

2.2. Структурним підрозділам виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити реалізацію Програми розвитку служби швидкої та невідкладної медичної допомоги, медицини катастроф, швидкої психіатричної допомоги та медичного автотранспорту міста Києва на 2006-2010 роки в межах асигнувань, які щороку передбачатимуться в бюджеті міста Києва за відповідними напрямками.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань охорони здоров’я та соціального захисту.

Київський міський голова Л.Черновецький

Додаток

                                      до рішення Київради

                                      від 13.07.2006 N 41/41

 

                             ПРОГРАМА

розвитку служби швидкої та невідкладної медичної допомоги, медицини катастроф, швидкої психіатричної допомоги та медичного автотранспорту міста Києва на 2006-2010 роки

Скорочення, що використовуються в тексті Програми:

КМДА — Київська міська державна адміністрація ГУОЗ та МЗ — Головне управління охорони здоров’я та

медичного забезпечення

ГУО і Н — Головне управління освіти і науки ГУ СЗН — Головне управління соціального захисту

                        населення

ГУ МВС в м. Києві     - Головне управління МВС України в м. Києві

КМСШМД та МК          - Київська міська станція швидкої медичної

                        допомоги та медицини катастроф

ПНМД                  - Пункти невідкладної медичної допомоги

ЛПЗ                   - Лікувально-профілактичний заклад

УНПЦЕМДМК             - Український науково-практичний центр

                        екстреної медичної допомоги та медицини

                        катастроф

КМССШПД               - Київська міська спеціалізована станція

                        швидкої психіатричної допомоги

РДА                   - Районна в місті Києві державна

                        адміністрація

УОЗ РДА               - Управління охорони здоров'я районної в

                        місті Києві державної адміністрації

ПМСД                  - Первинна медико-санітарна допомога

КМПНД                 - Київський міській психоневрологічний

                        диспансер

КМПНЛ                 - Київська міська (клінічна)

                        психоневрологічна лікарня

ДО "Київмедавтотранс" - Державна організація санітарного

                        автомобільного транспорту

НДІ                   - Науково-дослідний інститут

НМУ                   - Національний медичний університет

 

                        Загальні положення

 

Розробка Програми зумовлена труднощами служби швидкої та невідкладної медичної допомоги, а саме: недосконалістю нормативно-правової бази діяльності служби, відсутністю в окремих новозбудованих житлових масивах міста підрозділів швидкої та невідкладної медичної допомоги, що спричиняє затримку приїзду бригад швидкої медичної допомоги на місце виклику, невідповідністю будівельним та санітарно-гігієнічним нормам більшості діючих підстанцій швидкої медичної допомоги (пристосовані приміщення, розміщення на перших поверхах житлових будинків, відсутність критих стоянок для автомобілів та інш.). Існуючий парк спеціального санітарного автотранспорту (590 одиниць) не відповідає вимогам Європейського стандарту до медичних транспортних засобів, з них 425 одиниць (72%) підлягає списанню. Проблема якості надання швидкої та невідкладної медичної допомоги через недостатнє забезпечення ресурсами. Служба швидкої та невідкладної медичної допомоги є високотехнологічною та високозатратною і потребує значних фінансових витрат з бюджету міста. Невідповідність фінансового забезпечення закладів швидкої та невідкладної медичної допомоги обсягам та якості виконаних робіт. Недостатнє кадрове забезпечення служби швидкої та невідкладної медичної допомоги (лікарями, фельдшерами, диспетчерами, інженерно-технічним, іншим персоналом) через низький рівень заробітної плати в порівнянні з рівнем її в промисловості. Також існує невідповідність сучасним вимогам науково-методичного забезпечення швидкої та невідкладної медичної допомоги. Працівники цих служб не забезпечені форменим одягом та взуттям.

Вважаючи служби швидкої медичної допомоги та медицини катастроф, невідкладної медичної допомоги, швидкої психіатричної допомоги пріоритетним напрямком надання медичної допомоги, їх необхідно фінансувати в 100% обсязі за рахунок бюджетних асигнувань, оскільки на сьогодні вони фінансуються лише на 40% від фактичної потреби.

Мета Програми

Програма направлена на підвищення ефективності системи швидкої та невідкладної медичної допомоги, раціональне використання кадрових, матеріально-технічних і фінансових ресурсів, відповідно до державних гарантій надання своєчасної, доступної, якісної, безоплатної швидкої та невідкладної медичної допомоги, поліпшення організації і вдосконалення системи управління службою.

Основні завдання Програми

- забезпечення безоплатного рівня надання швидкої та невідкладної медичної допомоги шляхом 100-відсоткового покриття витрат за рахунок міського бюджету;

- підвищення доступності, своєчасності, ефективності та якості надання швидкої та невідкладної медичної допомоги на всіх етапах;

- розробка пропозицій щодо удосконалення системи управління та організації діяльності служби швидкої та невідкладної медичної допомоги;

- зниження рівня показників летальності, смертності та інвалідизації киян на етапах надання швидкої та невідкладної медичної допомоги;

- удосконалення мережі закладів служби швидкої та невідкладної медичної допомоги;

- раціональне та ефективне використання кадрових та матеріальних ресурсів служби швидкої та невідкладної медичної допомоги;

- впровадження єдиних технологій та клінічних протоколів надання швидкої та невідкладної медичної допомоги і системи управління якістю;

- формування сучасних фінансово-господарських механізмів в цілях підвищення ефективності використання ресурсів служби швидкої та невідкладної медичної допомоги;

- удосконалення взаємонаступності в діяльності лікувально-профілактичних закладів на догоспітальному і госпітальному етапах надання швидкої та невідкладної медичної допомоги;

- впровадження програм професійної підготовки і перепідготовки кадрів, що відповідають сучасним вимогам;

- забезпечення міжвідомчої взаємодії при ліквідації медичних наслідків надзвичайних ситуацій між лікувально-профілактичними закладами різних форм власності та державними і комунальними аварійно-рятувальними службами;

- розвиток та удосконалення автоматизованої системи управління служби швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Фінансове забезпечення

Реалізація заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься в межах асигнувань, які щороку передбачатимуться в бюджетах міста за відповідними напрямками та за залучені кошти.

Контроль за реалізацією заходів, передбачених програмою, здійснюватимуть виконавчий орган Київради (Київська міська державна адміністрація) та Головне управління охорони здоров’я та медичного забезпечення виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).

Прогнозовані результати Програми

Виконання Програми дасть змогу покращити доступність, своєчасність, якість та ефективність швидкої та невідкладної медичної допомоги мешканцям столиці, знизити летальність, смертність від нещасних випадків, раптових захворювань, інвалідизацію населення міста, покращити якість життя, безпеку життєдіяльності населення, забезпечення ефективної роботи колективів служби швидкої та невідкладної медичної допомоги, створення умов для високопрофесійної роботи, соціальної захищеності працівників.

Заходи по виконанню Програми розвитку служби швидкої та невідкладної медичної допомоги, медицини катастроф, швидкої психіатричної допомоги та медичного автотранспорту міста Києва на 2006-2010 роки

----------------------------------------------------------------------------------

|N п/п|          Заходи           |Відповідальні|Виконавці|  Термін |  Джерела   |

|     |                           |             |         |виконання|фінансування|

|-----+--------------------------------------------------------------------------|

|  1. |Загальноорганізаційні заходи                                              |

|-----+--------------------------------------------------------------------------|

|1.1. |Удосконалювати систему     |  МОЗ та АН  | ГУОЗ та |  2006 - |            |

|     |послідовності, етапності та|   України   |    МЗ   |  2007   |            |

|     |взаємодії в наданні        |    КМДА     |  НМУ,   |         |            |

|     |екстреної медичної допомоги|             |  НДІ,   |         |            |

|     |службами швидкої медичної  |             |УОЗ РДА, |         |            |

|     |допомоги та медицини       |             |КМСШМД та|         |            |

|     |катастроф, невідкладної    |             |    МК   |         |            |

|     |медичної допомоги, швидкої |             |         |         |            |

|     |психіатричної допомоги з   |             |         |         |            |

|     |амбулаторно-поліклінічними |             |         |         |            |

|     |закладами, міськими        |             |         |         |            |

|     |клінічними лікарнями,      |             |         |         |            |

|     |науково-дослідними         |             |         |         |            |

|     |інститутами МОЗ та АМН     |             |         |         |            |

|     |України                    |             |         |         |            |

|-----+---------------------------+-------------+---------+---------+------------|

|1.2. |Передбачити збільшення     |    КМДА     | ГУОЗ та |  2006 - |  Міський   |

|     |необхідної кількості бригад|             |    МЗ   |  2010   |   бюджет   |

|     |швидкої, невідкладної та   |             |УОЗ РДА, |         |            |

|     |психіатричної медичної     |             |КМСШМД та|         |            |

|     |допомоги у відповідності до|             |    МК   |         |            |

|     |затверджених нормативів    |             |         |         |            |

|-----+---------------------------+-------------+---------+---------+------------|

|1.3. |Удосконалювати             |  МОЗ та АН  | ГУОЗ та |  2006 - |            |

|     |співробітництво служб      |   України   |    МЗ   |  2007   |            |

|     |екстреної медичної допомоги|    КМДА     |  НМУ,   |         |            |

|     |з науково-дослідними       |             |  НДІ,   |         |            |

|     |інститутами МОЗ та АМН     |             |УНПЦЕМДМК|         |            |

|     |України, Українським       |             |КМСШМД та|         |            |

|     |науково-практичним центром |             |    МК   |         |            |

|     |екстреної медичної допомоги|             |         |         |            |

|     |та медицини катастроф      |             |         |         |            |

|-----+---------------------------+-------------+---------+---------+------------|

|1.4. |Забезпечити умови для      |    КМДА     | ГУОЗ та |  2006 - |  Міський   |

|     |проведення навчання        |             |    МЗ   |  2010   |   бюджет   |

|     |медичних та немедичних     |             |КМСШМД та|         |            |

|     |працівників за програмами  |             |    МК   |         |            |

|     |надання екстреної медичної |             |         |         |            |

|     |допомоги при надзвичайних  |             |         |         |            |

|     |ситуаціях відповідно до    |             |         |         |            |

|     |ліцензійних вимог          |             |         |         |            |

|-----+---------------------------+-------------+---------+---------+------------|

|1.5. |Забезпечити діяльність     |    КМДА     | ГУОЗ та |  2006 - |  Міський   |

|     |лікувально-профілактичних  |             |    МЗ   |  2010   |   бюджет   |

|     |закладів ГУОЗ та МЗ в      |             |         |         |            |

|     |Державній                  |             |         |         |            |

|     |інформаційно-аналітичній   |             |         |         |            |

|     |системі з питань           |             |         |         |            |

|     |надзвичайних ситуацій      |             |         |         |            |

|-----+---------------------------+-------------+---------+---------+------------|

|1.6. |Кадрове забезпечення служб |    КМДА     | ГУОЗ та |  2006 - |  Міський   |

|     |швидкої медичної допомоги  |             |    МЗ   |  2010   |   бюджет   |

|     |та медицини катастроф,     |             |КМСШМД та|         |            |

|     |невідкладної медичної      |             |    МК   |         |            |

|     |допомоги, спеціалізованої  |             |         |         |            |

|     |швидкої психіатричної      |             |         |         |            |

|     |допомоги та медичного      |             |         |         |            |

|     |автотранспорту             |             |         |         |            |

|-----+--------------------------------------------------------------------------|

|  2. |Зміцнення матеріально-технічної бази служб швидкої медичної допомоги та   |

|     |медицини катастроф, невідкладної медичної допомоги, спеціалізованої       |

|     |швидкої психіатричної допомоги та медичного автотранспорту                |

|-----+--------------------------------------------------------------------------|

|2.1. |Забезпечення стабільного   |    КМДА     | ГУОЗ та |  2006 - |  Міський   |

|     |фінансування для придбання |             |    МЗ   |  2010   |   бюджет   |

|     |медикаментів згідно з      |             |КМСШМД та|         |            |

|     |затвердженими формулярами  |             |    МК   |         |            |

|     |виробів медичного          |             |         |         |            |

|     |призначення з урахуванням  |             |         |         |            |

|     |змін на фармацевтичному    |             |         |         |            |

|     |ринку України та сучасних  |             |         |         |            |

|     |вимог                      |             |         |         |            |

|-----+---------------------------+-------------+---------+---------+------------|

|2.2. |Забезпечення служб сучасною|    КМДА     | ГУОЗ та |  2006 - |  Міський   |

|     |медичною апаратурою та     |             |    МЗ   |  2010   |   бюджет   |

|     |виробами медичного         |             |КМСШМД та|         |            |

|     |призначення                |             |    МК   |         |            |

|-----+---------------------------+-------------+---------+---------+------------|

|2.3. |Розвиток та удосконалення  |    КМДА     | ГУОЗ та |  2006 - |  Міський   |

|     |систем зв'язку та          |             |    МЗ   |  2010   |   бюджет   |

|     |комунікацій, технологічного|             |КМСШМД та|         |            |

|     |обладнання служб екстреної |             |    МК   |         |            |

|     |медичної допомоги          |             |         |         |            |

|-----+---------------------------+-------------+---------+---------+------------|

|2.4. |Оснастити служби екстреної |    КМДА     | ГУОЗ та |  2006 - |  Міський   |

|     |медичної допомоги          |             |    МЗ   |  2010   |   бюджет   |

|     |комп'ютерною технікою та   |             |КМСШМД та|         |            |

|     |відповідним програмним     |             |    МК   |         |            |

|     |забезпеченням              |             |         |         |            |

|-----+---------------------------+-------------+---------+---------+------------|

|2.5. |Щорічне придбання          |    КМДА     | ГУОЗ та |  2006 - |  Міський   |

|     |спеціальних санітарних     |             |    МЗ   |  2010   |   бюджет   |

|     |автомобілів для станції    |             |КМСШМД та|         |            |

|     |швидкої медичної допомоги, |             |    МК   |         |            |

|     |пунктів невідкладної       |             |         |         |            |

|     |медичної допомоги та       |             |         |         |            |

|     |спеціалізованої            |             |         |         |            |

|     |психіатричної допомоги     |             |         |         |            |

|-----+---------------------------+-------------+---------+---------+------------|

|2.6. |Забезпечення працівників   |    КМДА     | ГУОЗ та |  2006 - |  Міський   |

|     |служби екстреної медичної  |             |    МЗ   |  2010   |   бюджет   |

|     |допомоги обмундируванням   |             |КМСШМД та|         |            |

|     |                           |             |    МК   |         |            |

|-----+---------------------------+-------------+---------+---------+------------|

|2.7. |Модернізація технічного та |    КМДА     | ГУОЗ та |  2006 - |  Міський   |

|     |програмного комплексів     |             |МЗ КМСШМД|  2010   |   бюджет   |

|     |автоматизованої            |             |  та МК  |         |            |

|     |інформаційно-диспетчерської|             |         |         |            |

|     |системи "Швидка медична    |             |         |         |            |

|     |допомога" Київської міської|             |         |         |            |

|     |станції швидкої медичної   |             |         |         |            |

|     |допомоги та медицини       |             |         |         |            |

|     |катастроф                  |             |         |         |            |

|-----+---------------------------+-------------+---------+---------+------------|

|2.8. |Забезпечення               |    КМДА     | ГУОЗ та |  2006 - |  Міський   |

|     |навчально-тренувального    |             |    МЗ   |  2010   |   бюджет   |

|     |відділу територіального    |             |КМСШМД та|         |            |

|     |центру екстреної медичної  |             |    МК   |         |            |

|     |допомоги та медицини       |             |         |         |            |

|     |катастроф Київської міської|             |         |         |            |

|     |станції швидкої медичної   |             |         |         |            |

|     |допомоги та медицини       |             |         |         |            |

|     |катастроф сучасною         |             |         |         |            |

|     |комп'ютерною технікою та   |             |         |         |            |

|     |учбово-тренувальними       |             |         |         |            |

|     |програмами з метою         |             |         |         |            |

|     |проведення на його базі    |             |         |         |            |

|     |занять з різними           |             |         |         |            |

|     |категоріями населення по   |             |         |         |            |

|     |наданню першої медичної    |             |         |         |            |

|     |допомоги                   |             |         |         |            |

|-----+---------------------------+-------------+---------+---------+------------|

|2.9. |Забезпечення утримання     |    КМДА     | ГУОЗ та |  2006 - |  Міський   |

|     |будівель та інженерних     |             |    МЗ   |  2010   |   бюджет   |

|     |комунікацій в належному    |             |КМСШМД та|         |            |

|     |стані за рахунок проведення|             |    МК   |         |            |

|     |капітальних та поточних    |             |         |         |            |

|     |ремонтів підстанцій швидкої|             |         |         |            |

|     |медичної допомоги Київської|             |         |         |            |

|     |міської станції швидкої    |             |         |         |            |

|     |медичної допомоги та       |             |         |         |            |

|     |медицини катастроф         |             |         |         |            |

|-----+---------------------------+-------------+---------+---------+------------|

|2.10.|Розвиток та удосконалення  |    КМДА     | ГУОЗ та |  2006 - |  Міський   |

|     |мережі підстанцій Київської|             |    МЗ   |  2010   |   бюджет   |

|     |міської станції швидкої    |             |КМСШМД та|         |            |

|     |медичної допомоги та       |             |    МК   |         |            |

|     |медицини катастроф за      |             |         |         |            |

|     |рахунок реконструкції      |             |         |         |            |

|     |існуючих будівель та       |             |         |         |            |

|     |будівництва нових з метою  |             |         |         |            |

|     |своєчасного приїзду бригад |             |         |         |            |

|     |швидкої медичної допомоги  |             |         |         |            |

|     |до місця виклику           |             |         |         |            |

|-----+---------------------------+-------------+---------+---------+------------|

|2.11.|Заміна ненадійної морально |    КМДА     | ГУОЗ та |  2006 - |  Міський   |

|     |та технічно зношеної       |             |    МЗ   |  2010   |   бюджет   |

|     |медичної апаратури на      |             | УОЗ РДА |         |            |

|     |пунктах невідкладної       |             |         |         |            |

|     |медичної допомоги          |             |         |         |            |

|-----+---------------------------+-------------+---------+---------+------------|

|2.12.|Придбання та обладнання    |    КМДА     | ГУОЗ та |  2006 - |  Міський   |

|     |необхідним устаткуванням,  |             |    МЗ   |  2010   |   бюджет   |

|     |приладами, засобами        |             | УОЗ РДА |         |            |

|     |телефонного і радіозв'язку |             |         |         |            |

|     |пунктів (відділень)        |             |         |         |            |

|     |невідкладної медичної      |             |         |         |            |

|     |допомоги                   |             |         |         |            |

|-----+---------------------------+-------------+---------+---------+------------|

|2.13.|Виділення окремих приміщень|    КМДА     | ГУОЗ та |  2006 - |  Міський   |

|     |для розташування виїзних   |             |    МЗ   |  2010   |   бюджет   |

|     |бригад швидкої             |             | УОЗ РДА |         |            |

|     |психіатричної допомоги на  |             |         |         |            |

|     |Правобережжі та на         |             |         |         |            |

|     |Лівобережжі міста Києва    |             |         |         |            |

|-----+---------------------------+-------------+---------+---------+------------|

|2.14.|Оснастити                  |    КМДА     | ГУОЗ та |  2006 - |  Міський   |

|     |оперативно-диспетчерський  |             |    МЗ   |  2010   |   бюджет   |

|     |відділ Київської міської   |             | УОЗ РДА |         |            |

|     |спеціалізованої станції    |             |         |         |            |

|     |швидкої психіатричної      |             |         |         |            |

|     |допомоги інформаційною     |             |         |         |            |

|     |системою управління        |             |         |         |            |

|     |"Автоматизована система    |             |         |         |            |

|     |управління "Швидка         |             |         |         |            |

|     |психіатрична допомога"     |             |         |         |            |

|-----+---------------------------+-------------+---------+---------+------------|

|2.15.|Удосконалити співпрацю з   |    КМДА     | ГУОЗ та |  2006 - |  Міський   |

|     |ПНД, психіатричними        |             |    МЗ   |  2010   |   бюджет   |

|     |стаціонарами і другими     |             | УОЗ РДА |         |            |

|     |медичними установами шляхом|             |         |         |            |

|     |обміну інформацією та      |             |         |         |            |

|     |удосконалення бази даних на|             |         |         |            |

|     |хворих психіатричного та   |             |         |         |            |

|     |наркологічного профілю     |             |         |         |            |

|-----+---------------------------+-------------+---------+---------+------------|

|2.16.|Підготувати технічне       |    КМДА     | ГУОЗ та |  2006 - |  Міський   |

|     |завдання для створення     |             |    МЗ   |  2010   |   бюджет   |

|     |міської комп'ютерної бази  |             |         |         |            |

|     |даних з надання            |             |         |         |            |

|     |психіатричної допомоги та  |             |         |         |            |

|     |розробити пропозиції щодо  |             |         |         |            |

|     |технічного оснащення       |             |         |         |            |

|     |психіатричних закладів для |             |         |         |            |

|     |її використання            |             |         |         |            |

|-----+---------------------------+-------------+---------+---------+------------|

|2.17.|Вирішити питання щодо      |    КМДА     | ГУОЗ та |  2006 - |  Міський   |

|     |будівництва запасного      |             |    МЗ   |  2010   |   бюджет   |

|     |виїзду/заїзду автомобілів з|             |         |         |            |

|     |території гаража по вул.   |             |         |         |            |

|     |Куренівській, 16-в на вул. |             |         |         |            |

|     |Богатирську для зменшення  |             |         |         |            |

|     |часу подачі-повернення та  |             |         |         |            |

|     |забезпечення своєчасного   |             |         |         |            |

|     |прибуття автотранспорту ДО |             |         |         |            |

|     |"Київмедавтотранс" до      |             |         |         |            |

|     |замовників                 |             |         |         |            |

|-----+---------------------------+-------------+---------+---------+------------|

|2.18.|Щорічне оновлення          |    КМДА     | ГУОЗ та |  2006 - |  Міський   |

|     |діагностичного обладнання  |             |    МЗ   |  2010   |   бюджет   |

|     |та обладнання для          |             |         |         |            |

|     |технічного обслуговування  |             |         |         |            |

|     |та ремонту автомобілів ДО  |             |         |         |            |

|     |"Київмедавтотранс"         |             |         |         |            |

|-----+---------------------------+-------------+---------+---------+------------|

|2.19.|Співпраця ДО               |    КМДА     | ГУОЗ та |  2006 - |  Міський   |

|     |"Київмедавтотранс" з       |             |    МЗ   |  2010   |   бюджет   |

|     |науково-дослідними та      |             |         |         |            |

|     |науково-педагогічними      |             |         |         |            |

|     |закладами міста Києва      |             |         |         |            |

|-----+---------------------------+-------------+---------+---------+------------|

|2.20.|Співпраця ДО               |    КМДА     | ГУОЗ та |  2006 - |  Міський   |

|     |"Київмедавтотранс" з       |             |    МЗ   |  2010   |   бюджет   |

|     |промисловими фірмами і     |             |         |         |            |

|     |підприємствами             |             |         |         |            |

|     |автомобілебудівного        |             |         |         |            |

|     |комплексу України          |             |         |         |            |

|-----+---------------------------+-------------+---------+---------+------------|

|2.21.|Сприяти прискоренню        |    КМДА     | ГУОЗ та |  2006   |            |

|     |оформлення (виділення)     |             |    МЗ   |         |            |

|     |земельної ділянки на       |             |         |         |            |

|     |ділянці N 30 мікрорайону   |             |         |         |            |

|     |N 11 житлового масиву      |             |         |         |            |

|     |"Осокорки" для будівництва |             |         |         |            |

|     |служби швидкої медичної    |             |         |         |            |

|     |допомоги та земельної      |             |         |         |            |

|     |ділянки на ділянці N 4     |             |         |         |            |

|     |мікрорайону N 11 житлового |             |         |         |            |

|     |масиву "Осокорки" для      |             |         |         |            |

|     |будівництва поліклініки    |             |         |         |            |

|-----+--------------------------------------------------------------------------|

|  3. |Соціальний захист                                                         |

|-----+--------------------------------------------------------------------------|

|3.1. |Забезпечення житлом        |    КМДА     | ГУОЗ та |  2006 - |  Міський   |

|     |працівників служб швидкої  |     РДА     |    МЗ   |  2010   |   бюджет   |

|     |медичної допомоги та       |             |         |         |            |

|     |медицини катастроф,        |             |         |         |            |

|     |невідкладної медичної      |             |         |         |            |

|     |допомоги, спеціалізованої  |             |         |         |            |

|     |швидкої психіатричної      |             |         |         |            |

|     |допомоги та медичного      |             |         |         |            |

|     |автотранспорту             |             |         |         |            |

----------------------------------------------------------------------------------

 

 Заступник міського голови -

 секретар Київради                                        О.Довгий

____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/med/12_112.html


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"