Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XІІ. МАРАЗМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, МЕДИЦИНИ

Заклади охорони здоров’я підлягають акредитації, хоча вони вже мають ліцензії

Відповідно до частини другої статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я заклади охорони здоров’я створюються підприємствами, установами та організаціями з різними формами власності, а також приватними особами при наявності необхідної матеріально-технічної бази і кваліфікованих фахівців. Порядок і умови створення закладів охорони здоров’я, державної реєстрації та акредитації цих закладів, а також порядок ліцензування медичної практики, виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами визначаються актами законодавства України.

Порядок державної акредитації закладу охорони здоров’я затверджено Постановою Кабміну від 15 липня 1997 р. N 765. Державна акредитація закладу охорони здоров’я (далі — акредитація) — це офіційне визнання статусу закладу охорони здоров’я, наявності в ньому умов для надання певного рівня медико-санітарної допомоги, підтвердження його відповідності встановленим критеріям та гарантії високої якості професійної діяльності. Акредитація проводиться один раз на три роки. Перша акредитація закладу проводиться не пізніше ніж через два роки від початку здійснення діяльності. Цікаво, що існує три рівня цієї акредитації. У разі прийняття рішення про віднесення закладу до відповідної категорії акредитаційна комісія, яка проводила акредитацію, видає йому акредитаційний сертифікат. Термін дії акредитаційного сертифіката визначається відповідною головною акредитаційною комісією, але він не повинен перевищувати трьох років.

Але згідно із Законом “Про ліцензування певних видів господарської діяльностіліцензія є єдиним документом дозвільного характеру, який дає право на зайняття певним видом господарської діяльності, що відповідно до законодавства підлягає обмеженню (стаття 3). Таким чином акредитаційний сертифікат протиставляється ліцензії зі здійснення медичної практики. А насправді з часу існування медичних ліцензій не повинно існувати акредитаційних сертифікатів, оскільки вони суперечать законодавству про ліцензування і навіть діють менше (3 роки замість 5 років у ліцензії). Аналогічна ситуація із аптеками – вони теж чомусь акредитуються, хоча у них є ліцензії. А в підсумку паралельне існування ліцензування та акредитації медичних закладів збільшує вартість медичної допомоги та вартість ліків, а також кількість державних бюрократів та корупцію. І не збільшує якості меддопомоги, оскільки при ліцензуванні перевіряють майже те саме, що і при акредитації, та відривають лікарів від процесу лікування на процес бюрократизації.

Маразм небезпечний також тим, що відсутність акредитації може сприяти позбавленню ліцензії, оскільки згідно Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених наказом Держпідприємництва та МОЗ України від 16.02.2001 N 38/63, медична установа повинна дотримуватися постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.97 N 765 "Про затвердження Порядку державної акредитації закладу охорони здоров'я".

Петро ПАТЛАТИЙ

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

                    від 15 липня 1997 р. N 765

                               Київ

 

                Про затвердження Порядку державної

               акредитації закладу охорони здоров'я

          ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

            N 678 ( 678-2001-п ) від 21.06.2001

            N 134 ( 134-2002-п ) від 14.02.2002 )

З метою підвищення якості надання медичної допомоги населенню України та відповідно до статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок державної акредитації закладу охорони здоров’я, що додається.

2. Міністерству охорони здоров’я у двомісячний термін створити Головну акредитаційну комісію при Міністерстві охорони здоров’я України та забезпечити формування акредитаційних комісій при Міністерстві охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управліннях охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Установити, що державну акредитацію фармацевтичних (аптечних) закладів проводять Головна акредитаційна комісія, що утворюється при Державному департаменті з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення, а також акредитаційні комісії, що утворюються при Міністерстві охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управліннях охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. (Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 678 від 21.06.2001)

3. Міністерству охорони здоров’я України, Міністерству охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити проведення державної акредитації всіх закладів охорони здоров’я до 2000 року.

Державному департаменту з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення провести протягом 2001 року акредитацію фармацевтичних (аптечних) закладів. (Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 678 від 21.06.2001)

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Віце-прем’єр-міністра України Кураса І.Ф.

Виконуючий обов’язки

Прем’єр-міністра України В. ДУРДИНЕЦЬ

Інд.28

                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                             постановою Кабінету Міністрів України

                                   від 15 липня 1997 р. N 765

                             ПОРЯДОК

державної акредитації закладу охорони здоров’я

1. Державна акредитація закладу охорони здоров’я (далі — акредитація) — це офіційне визнання статусу закладу охорони здоров’я, наявності в ньому умов для надання певного рівня медико-санітарної допомоги, підтвердження його відповідності встановленим критеріям та гарантії високої якості професійної діяльності.

2. Акредитації підлягають незалежно від форми власності усі заклади охорони здоров’я (далі — заклади).

Акредитація проводиться один раз на три роки. Перша акредитація закладу проводиться не пізніше ніж через два роки від початку здійснення діяльності. (Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 134 від 14.02.2002)

3. Акредитацію закладів охорони здоров’я проводить Головна акредитаційна комісія, що утворюється при МОЗ, а фармацевтичних (аптечних) закладів — Головна акредитаційна комісія, що утворюється при Державному департаменті з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення (далі — головні акредитаційні комісії), а також акредитаційні комісії, що утворюються при Міністерстві охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управліннях охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі — акредитаційні комісії).

(Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 678 від 21.06.2001)

4. Головні акредитаційні комісії та акредитаційні комісії в своїй діяльності керуються Конституцією України, іншими актами законодавства. (Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 678 від 21.06.2001)

5. Головні акредитаційні комісії проводять акредитацію закладів державної, (в тому числі закладів, що належать до сфери управління обласних державних адміністрацій) і приватної форми власності.

Акредитаційні комісії проводять акредитацію закладів комунальної форми власності (за винятком тих, що належать до сфери управління обласних державних адміністрацій).

(Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 678 від 21.06.2001)

6. Для проходження акредитації заклад подає документи згідно з переліком (додаток N 1) до відповідної акредитаційної комісії, яка у тримісячний термін повинна провести його акредитацію, а для державної акредитації фармацевтичний (аптечний) заклад подає документи згідно з переліком, який визначає Державний департамент з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення. (Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 678 від 21.06.2001)

7. На підставі аналізу наданих закладом документів та висновків експертів відповідна акредитаційна комісія приймає рішення щодо проведення акредитації та віднесення закладу до відповідної категорії (друга, перша, вища категорії), або про відмову у цьому.

Рішення акредитаційних комісій затверджується відповідною головною акредитаційною комісією і повідомляється закладу у 10-денний термін.

У разі прийняття рішення про віднесення закладу до відповідної категорії акредитаційна комісія, яка проводила акредитацію, видає йому акредитаційний сертифікат (додаток N 2).

Термін дії акредитаційного сертифіката визначається відповідною головною акредитаційною комісією, але він не повинен перевищувати трьох років.

(Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 678 від 21.06.2001)

8. Позачергова акредитація може проводитись з ініціативи медичного закладу з метою підвищення категорії, але не раніше, ніж через один рік після проведення попередньої акредитації.

В такому ж порядку проводиться акредитація закладу, якому в ній було відмовлено.

9. Акредитовані заклади вносяться до Державного реєстру, який ведеться Головною акредитаційною комісією.

10. У разі порушення умов надання закладом якісної медико-санітарної допомоги, а також недостовірного інформування про свою діяльність за поданням акредитаційної комісії відповідна головна акредитаційна комісія може прийняти рішення про анулювання або зниження категорії закладу.

У разі анулювання ліцензії у суб’єкта господарювання за повідомленням органу ліцензування, який видав ліцензію, відповідна Головна акредитаційна комісія приймає рішення про анулювання акредитаційного сертифіката. (Пункт 10 доповнено абзацом другим згідно з Постановою КМ N 134 від 14.02.2002)

Протягом десяти днів з дня ухвалення рішення про анулювання або зниження категорії заклад зобов’язаний повернути акредитаційний сертифікат до акредитаційної комісії, яка його видала.

(Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 678 від 21.06.2001)

11. Бланк акредитаційного сертифіката є документом суворої звітності, має облікову серію і номер, виготовляється друкарським способом. У акредитаційному сертифікаті зазначається найменування акредитаційної комісії, що його видала, повна адреса закладу, реєстраційний номер, дата видачі, термін дії та категорія. Після закінчення терміну дії акредитаційний сертифікат вважається недійсним.

12. Облік, зберігання акредитаційних сертифікатів покладається на Головну акредитаційну комісію та акредитаційні комісії.

Документи, на підставі яких проводиться акредитація закладу, зберігаються протягом 10 років в акредитаційній комісії, яка видала акредитаційний сертифікат.

(Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 678 від 21.06.2001)

Додаток N 1

                                  до Порядку державної акредитації

                                       закладу охорони здоров'я

 

                             ПЕРЕЛІК

обов’язкових документів, що додаються до заяви на проведення державної акредитації закладу охорони здоров’я

Копія положення (статуту) закладу охорони здоров’я, засвідчена у нотаріальному порядку

Копія ордера або угоди на оренду приміщень, інші документи на право користування, в тому числі обладнанням, яке необхідне для надання лікувально-профілактичної допомоги

Відомості про чисельність працюючих у закладі спеціалістів та їх кваліфікаційна характеристика

Затверджена структура закладу охорони здоров’я

Висновок державного санітарно-епідеміологічного нагляду про епідемічний стан закладу

Висновок державного протипожежного нагляду про стан пожежної безпеки в закладі

Висновок спеціалістів про стан техніки безпеки та експлуатації споруд у закладі

     (  Абзац  восьмий  виключено  на  підставі Постанови КМ N 134

( 134-2002-п ) від 14.02.2002 )

 

Звіт закладу про участь у виконанні територіальних медичних програм

Звіт закладу про лікувальну роботу, проведену за останні три роки, а у разі першої акредитації — за останні два роки (Абзац десятий із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 134 від 14.02.2002)

Аналіз діяльності закладу щодо якості медичної допомоги та критерії її оцінки

Звіт закладу про наукову та педагогічну діяльність закладу (за умови її наявності)

Копії раніше виданих акредитаційних сертифікатів, якщо такі видавалися

--------

Примітка. Головна Акредитаційна комісія при МОЗ України може у разі потреби доповнити перелік документів.

     Зразок                                   Додаток N 2

                                  до Порядку державної акредитації

                                       закладу охорони здоров'я

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

              серія ______           N______________

 

                     АКРЕДИТАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ

 

                     категорія _______________

 

     _____________________________________________________________

       (назва акредитаційної комісії, що видала сертифікат)

 

     _____________________________________________________________

                  Назва закладу охорони здоров'я

 

     _____________________________________________________________

                  Адреса закладу охорони здоров'я

 

 

                  Термін дії сертифіката _________________________

 

     "____"   ____________________ 19__ Р.

           дата видачі сертифіката

 

     Реєстраційний N  ____________

 

 

Голова

     акредитаційної комісії                  _____________________

                                                    (підпис)

 

Секретар

     акредитаційної комісії                  _____________________

                                                    (підпис)

 

 

МП

 

ПОЯСНЕННЯ ДО ЗАГАЛЬНОЇ СХЕМИ ПРОЦЕСУ ДЕРЖАВНОЇ АКРЕДИТАЦІЇ

ЗАГАЛЬНА СХЕМА ПРОЦЕСУ ДЕРЖАВНОЇ АКРЕДИТАЦІЇ

 

ПОРЯДОК
ДЕРЖАВНОЇ АКРЕДИТАЦІЇ
ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

(затверджено постановою
Кабінету Міністрів України
від 15 липня 1997 року №765)

·  Обов'язкова для всіх лікувально-профілактичних закладів незалежно від відомчого підпорядкування, форми власності, профілю та рівня надання лікувально-профілактичної допомоги:

·  Проводиться 1 раз на 3 роки;

·  Проводиться експертами на основі Критеріїв (умов) державної акредитації закладів охорони здоров'я;

·  Три категорії (друга, перша, вища).

 

I. Стосовно повноважень Головної акредитаційної комісії МОЗ України та акредитаційних комісій при МОЗ АР Крим та управліннях охорони здоров'я ОДА і міських держадміністраціях м. Києва та м. Севастополя

Головна акредитаційна комісія при МОЗ України, здійснює акредитацію закладів охорони здоров'я державної, приватної форми власності, а також комунальних, що належать до сфери управління обласних державних адміністрацій, без виключення.

Акредитаційні комісії при МОЗ АР Крим та управліннях охорони здоров'я ОДА і міських держадміністраціях м. Києва та м. Севастополя (далі-територіальні акредитаційні комісії) акредитують лише комунальні заклади охорони здоров'я, крім тих, що належать до сфери управління обласних державних адміністрацій.

Важливо!!!!

Головною акредитаційною комісією МОЗ України прийняте рішення (затверджено наказом МОЗ України від 28 листопада 2007 року №755) про наступне:

1. Доручити акредитаційним комісіям при МОЗ АР Крим, Головних управліннях охорони здоров'я Дніпропетровської, Донецької, Київської, Львівської, Луганської, Харківської, Чернівецької, Головному управлінню охорони здоров'я та медицини катастроф Черкаської, управлінні охорони здоров'я та медицини катастроф Одеської, управлінні охорони здоров'я та курортів Вінницької, управліннях охорони здоров'я обласних державний адміністрацій (далі-Управління) проведення експертної оцінки відповідності критеріям державної акредитації закладів охорони здоров'я комунальної форми власності, що належать до сфери управління обласних державних адміністрацій (в т.ч. республіканських в АР Крим), крім обласних та обласних дитячих лікарень (в тому числі клінічних та відповідних республіканських в АР Крим).

2. Управління формують робочі групи, які здійснюють експертну оцінку відповідності критеріям державної акредитації комунальних закладів охорони здоров'я, що належать до сфери управління обласних державних адміністрацій (далі - робочі групи) з урахування профілю та спеціалізації закладів та погоджують їх персональний склад з Головою Головної акредитаційної комісії МОЗ України.

3. Голова Головної акредитаційної комісії МОЗ України визначає голів робочих груп та визначає терміни подання експертних висновків про відповідність вищезазначених закладів охорони здоров'я критеріям державної акредитації на розгляд Головної акредитаційної комісії МОЗ України.

4. Склад робочих груп затверджується відповідними наказами.

5. За результатами розгляду поданих експертних висновків Головна акредитаційна комісія МОЗ України приймає рішення щодо проведення акредитації та віднесення закладу до відповідної категорії (друга, перша, вища категорії), або про відмову у цьому.

Пропозиції щодо складу робочих груп надсилаються до МОЗ України листом, в якому зазначається: назва закладу охорони здоров'я, його адреса місцезнаходження та ідентифікаційний код, термін закінчення дії акредитаційного сертифікату, прізвище, ім'я та по-батькові члена робочої групи, а також його посада та місце роботи.

Після проведення експертної оцінки відповідності вищезазначених закладів критеріям державної акредитації до МОЗ України надсилаються заява та експертний висновок.

II. Стосовно термінів проведення державної акредитації

Відповідна акредитаційна комісія повинна у тримісячний термін з моменту реєстрації заяви на проведення державної акредитації та доданого до неї пакету документів, які надійшли від закладу охорони здоров'я, провести його акредитацію.

Перелік документів затверджений додатком №1 до Порядку державної акредитації і включає:

копію положення (статуту) закладу охорони здоров'я, засвідчена у нотаріальному порядку,

копію ордера або угоди на оренду приміщень, інші документи на право користування, в тому числі обладнанням, яке необхідне для надання лікувально-профілактичної допомоги,

відомості про чисельність працюючих у закладі спеціалістів та їх кваліфікаційна характеристика,

затверджену структуру закладу охорони здоров'я,

висновок державного санітарно-епідеміологічного нагляду про епідемічний стан закладу,

висновок державного протипожежного нагляду про стан пожежної безпеки в закладі,

звіт закладу про участь у виконанні територіальних медичних програм,

звіт закладу про лікувальну роботу, проведену за останні три роки, а у разі першої акредитації - за останні два роки,

аналіз діяльності закладу щодо якості медичної допомоги та критерії її оцінки,

звіт закладу про наукову та педагогічну діяльність закладу (за умови її наявності),

копії раніше виданих акредитаційних сертифікатів, якщо такі видавалися.

Експертна оцінка проводиться на основі Критеріїв (умов) державної акредитації закладів охорони здоров'я, затверджених відповідними наказами МОЗ України.

Оцінка діяльності закладу згідно критеріїв акредитації проводиться шляхом присвоєння балів по кожному пункту/підпункту.

Результати проведеної оцінки діяльності закладу вносяться до експертного висновку відповідності критеріям державної акредитації (зразок додається)

За сумою набраних балів проводиться градація на категорії акредитації:

·  вища категорія - сума набраних закладом охорони здоров'я балів становить 92 % і вище від максимально можливої;

·  1 категорія - сума набраних закладом охорони здоров'я балів становить не нижче 85% від максимально можливої;

·  2 категорія - сума набраних закладом охорони здоров'я балів становить не нижче 75 % від максимально можливої.

*Примітка: максимально можлива сума балів складається з суми балів повної відповідності по кожному з критеріїв, які підлягають оцінці в залежності від профілю закладу.

III. Стосовно рішень Головної акредитаційної та територіальних акредитаційних комісій

Акредитаційна комісія приймає рішення щодо проведення акредитації та віднесення закладу до відповідної категорії (друга, перша, вища категорії відповідно до набраних закладом балів), або про відмову у цьому.

Рішення територіальних акредитаційних комісій затверджується Головною акредитаційною комісією і повідомляється закладам у 10- денний термін. В зазначеному повідомлені повинна міститися інформація щодо дати на номеру протоколу Головної акредитаційної комісії, яким було затверджено рішення територіальної акредитаційної комісії.

IV. Стосовно оформлення та видачі бланку акредитаційного сертифікату

У разі прийняття рішення про віднесення закладу до відповідної категорії акредитаційна комісія, яка проводила акредитацію, видає йому акредитаційний сертифікат (додаток N2 до Порядку).

Територіальні акредитаційні комісії видають акредитаційні сертифікати після отримання ним повідомлення Головної акредитаційної комісії, про затвердження їх протоколів. Оформлення бланків сертифікатів територіальними комісіями повинно не перевищувати 10 днів з дати затвердження відповідних протоколів (дата оформлення сертифікату зазначається в бланку сертифікату, як дата його видачі).

Термін дії акредитаційного сертифікату визначається Головною акредитаційною комісією, але він не повинен перевищувати трьох років.

Бланк акредитаційного сертифікату є документом суворої звітності, має облікову серію і номер, виготовляється друкарським способом (в типографіях, що мають спеціальний дозвіл на друг документів суворої звітності). У акредитаційному сертифікаті зазначається найменування акредитаційної комісії, що його видала, повна адреса закладу, реєстраційний номер, дата видачі, термін дії та категорія. Після закінчення терміну дії акредитаційний сертифікат вважається недійсним.

V. Стосовно проведення позачергової державної акредитації

Позачергова акредитація може проводитись з ініціативи медичного закладу з метою підвищення категорії, але не раніше, ніж через один рік після проведення попередньої акредитації.

В такому ж порядку проводиться акредитація закладу, якому в ній було відмовлено.

VI. Стосовно ведення Державного реєстру акредитованих закладів

Державний реєстр формується і ведеться Головною акредитаційною комісією МОЗ України.

До реєстру вноситься наступна інформація: назва закладу охорони здоров'я, повна адреса його місцезнаходження (або адреси структурних підрозділів), ідентифікаційний код, організаційно-правова форма, назва комісії, що акредитувала заклад, термін дії акредитаційного сертифікату ("з" та "по"), категорія, серія та номер бланку акредитаційного сертифікату.

____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/med/12_110.html


Попередня статтяНаступна стаття


Коментарі

09.06.2010 14:33, Віктор
Акредитація - це точно як технічний огляд транспортних заходів. З бідних лікарів зазделегідь збирають гроші, щоб пройти акредитацію. Без цього і думати проце неможно.

10.08.2011 12:20, Наталія
Ліцензування - це дозвіл на медичну діяльність, а акредитація - перевірка якості та відповідності надання медичної допомоги. Для отримання ліцензіїї потрібно лише представити Перелік документів, а те, що в "ліцензованому закладі" немає відповідних умов для нормальної роботи ЦЕ по Вашому МАРАЗМ?

08.11.2011 19:50, Орест
Представити потрібно не "перелік документів" а стоси, в основному безглуздих, інструкцій, положень і т. п. Ця совкова система корумпованих перевірок не вносить ніякого позитивного впливу на якість надання медичних послуг в цілому.

17.11.2011 23:13, дохтур
Любую нормальную идею можно превратить в абсурд с помощью "хорьков" из МЗО или облздрава. Никто не знает что придет им в голову с целью внести путаницу, а тем самым показать свою значимость. Критерии аккредитации смешны в условиях дикого рынка + бюджетная медицина + "хорьки". Маразм "хорьков"!

25.01.2012 11:42, Лілія
Відповідь Наталії:Ліцензія видається на основі експертного обстеження матеріально-технічного забезпечення закладу,висновків пожежної інспекції,санепідемстанції,висновків по забезпеченню спеціалістами,наявності технічного проекту на будівлю,відповідність йому,висновків по охороні праці і т.і.

25.01.2012 12:06, Лілія
Продовження: Тобто-це теж саме,що і акредитація.Ліцензія буде видаватись без обмеження терміну,а акредитація-на три роки.Це черговий маразм,який повинен бути скорегований.Акредитація - це дозвіл на відкриття закладу і на необмежений термін.Якщо ж відкривається нова послуга,беруть ліцензію на неї.

25.01.2012 14:29, Виталина
Лицензия-это право на хоздеятельность,а аккредитация-это качественная оценка медучреждения(категории учреждения).Беда в том,что и то и другое-поле для большой коррупции.Лицензия выдается как учреждениям,так и физлицам,следовательно для ее выдачи не требуется категория учреждения,но коррупционеры тре

25.01.2012 14:38, Виталина
буют.Полный маразм в пересмотре категории учреждения каждые три года.Это ли не для коррупционеров?Но если для аккредитации требуется оценка мат-тех базы и квалификационного обеспечения,зачем то же требовать при выдаче лицензий?Пока-это полная коррупция,впрочем как и при аттестации врачей.
Ваше ім`я:  Захисний код:  <=>
символів залишилось

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"