Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XVIII. МАРАЗМИ ЛІЦЕНЗУВАННЯ

ДЕЯКИМИ ВИДАМИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЖНА ЗАЙМАТИСЯ БЕЗ ЛІЦЕНЗІЙ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНИХ ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ

Не дивлячись на давність, Лист Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва від 26.11.2003 р.  №6836 “"Про надання інформації з питань ліцензування" цікавий тим, що з нього стає відомим, що з 60 видів господарської давності, які підлягають ліцензуванню відповідно до статті 9 Закону про ліцензування певних видів господарської діяльності, досі немає чинних ліцензійних умов для наступних 7 видів господарської діяльності:

- постачання природного газу за регульованим, за нерегульованим тарифом;

- зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, установлюваний ліцензійними умовами;

- транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподіл;

- надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;

- посередницька діяльності митного брокера та митного перевізника;

- проведення знезараження підкарантинних матеріалів та об'єктів, які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони

- організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів.

Після виходу коментованого Листа було затверджено Ліцензійні умови щодо оптової торгівлі насінням, з надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі та щодо виробництва, зберігання і реалізація племінних (генетичних) ресурсів, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин. Крім того важко погодитися з тим, що немає чинних Ліцензійних умов щодо постачання природного газу за регульованим, за нерегульованим тарифом. Такі Ліцензійні умови є – зокрема Умови та правила здійснення підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з постачання природного газу за нерегульованим тарифом, які затверджено постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 12.06.99 р. N 1042, та Умови та правила здійснення підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з постачання природного газу за регульованим тарифом, які затверджено постановою НКРЕ від 12.08.99 N 1043. Аналогічна ситуація із Ліцензійними умовами щодо транспортування природного газу, нафтопродуктів та нафти – є чинним Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з транспортування природного та нафтового газу розподільними трубопроводами, затверджених постановою НКРЕ від 30.09.99 N 1263,  Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з транспортування нафти магістральними трубопроводами, затверджені постановою НКРЕ від 25.04.2000 N 434, та Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності (ліцензійних умов) з транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами, затверджені постановою НКРЕ від 08.06.2000 р. N632.

А вот щодо 4- видів гоподарської діяльності що залишилися:

- надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;

- посередницька діяльності митного брокера та митного перевізника;

- проведення знезараження підкарантинних матеріалів та об'єктів, які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони

- організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів, Держпідприємництво право на 100 відсотків – Ліцензійних умов дляних немає.

Ця ситуація ціква тим, що всіма вище перелічиними видами господарської діяльності можна поки що займатися без ліцензій без будь-якого ризику потрапити під адміністративну чи кримінальну відповідальність. Держпідприємництво, наприклад, навіть спеціально зазначило в Листі від 04.04.2003 р. № 2006 "Щодо Ліцензійних умов з провадження діяльності з організації та утримання тоталізаторів і гральних закладів" “у зв'язку з відсутністю Ліцензійних умов, якими встановлюються кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги для провадження господарської діяльності з організації та утримання тоталізаторів, гральних закладів, суб'єкт господарювання може здійснювати вказану діяльність без ліцензії до прийняття зазначених Ліцензійних умов”. Аналогічну позицію зайняв і Верховний суд України, який у Постанові пленуму від 25.04.2003 р. №3 "Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності" зазначає, що здійснення без ліцензії певного виду діяльності, що потребує ліцензування, не може вважатися злочином, відповідальність за який передбачено ст. 202 КК, якщо особа, яка займалася такою діяльністю, не могла одержати ліцензію в установленому порядку (не було створено орган ліцензування, не були визначені ліцензійні умови тощо).

Віталій МОСЕЙЧУК

 

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

 ЛИСТ

 від 26.11.2003 р. N 6836

 Депутату Харківської міської ради
61002, Харків, вул. Сумська,
буд. 64, 4-й поверх

 Про надання інформації з питань ліцензування

 Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянув Вашого листа від 23.10.2003 року за N Д/3484 та повідомляє про наступне.

Статтею 19 Конституції України визначено, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у осіб, що передбачені Конституцією та законами України.

З моменту набрання чинності Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (надалі за текстом - закон про ліцензування), а саме з 22 жовтня 2000 року, регулювання сфери ліцензування і зокрема, вимоги до провадження суб'єктами господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню, та перелік цих видів діяльності визначаються нормами Закону про ліцензування.

Закон про ліцензування зокрема визначає єдиний перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, порядок їх ліцензування, встановлює державний контроль у сфері ліцензування та відповідальність суб'єктів господарювання та органів ліцензування за порушення законодавства у сфері ліцензування.

Відповідно до частин другої та третьої статті 2 Закону про ліцензування "Ліцензування банківської діяльності, діяльності з надання фінансових послуг, зовнішньоекономічної діяльності, ліцензування каналів мовлення, ліцензування у сфері електроенергетики та використання ядерної енергії, ліцензування у сфері освіти, ліцензування у сфері інтелектуальної власності, виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами здійснюється згідно з законами, що регулюють відносини у цих сферах".

"Види господарської діяльності, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті, які не включені до переліку видів господарської діяльності, встановленого статтею 9 цього Закону, не підлягають ліцензуванню".

Прикінцевими положеннями Закону про ліцензування визначено, що до приведення законодавства у відповідність із Законом про ліцензування, закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

На сьогодні, відповідно до чинної редакції статті 9 Закону про ліцензування підлягають ліцензуванню 62 види господарської діяльності (згідно із переліком, наведеним у цій статті).

Статтею 8 Закону про ліцензування визначаються вимоги до Ліцензійних умов.

Відповідно до частини другої статті 8 Закону про ліцензування суб'єкт господарювання зобов'язаний провадити певний вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до встановлених для цього виду ліцензійних умов.

Відповідно до частини п'ятої статті 8 Закону про ліцензування, ліцензійні умови та порядок контролю за їх додержанням затверджуються спільним наказом спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування (яким відповідно до абзацу другого пункту 1 Положення про Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, затвердженого Указом Президента України від 25 травня 2000 року N 721/2000, є саме Держпідприємництво) та органу ліцензування, визначеного Кабінетом Міністрів України.

Таким чином, законодавчо визначено тільки один вид нормативно-правового акта, положення якого встановлюють певні вимоги до провадження виду господарської діяльності, що ліцензується, - саме Ліцензійні умови, а також встановлено обов'язкові вимоги щодо порядку їх затвердження.

Враховуючи вищевказані законодавчі вимоги до нормативно-правового інституту ліцензійних умов, на теперішній час немає чинних ліцензійних умов для наступних із визначених статтею 9 Закону про ліцензування видів господарської діяльності:

- постачання природного газу за регульованим, за нерегульованим тарифом;

- зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, установлюваний ліцензійними умовами;

- транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподіл;

- оптова торгівля насінням;

- надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;

- посередницька діяльності митного брокера та митного перевізника;

- виробництво, зберігання і реалізація племінних (генетичних) ресурсів, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин;

- надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі;

- організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів.

Відповідно до абзацу дев'ятого частини першої статті 1 Закону про ліцензування - органом ліцензування є орган виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів України, або спеціально уповноважений виконавчий орган рад для ліцензування певних видів господарської діяльності. Також, відповідно до статті 4 Закону про ліцензування, реалізацію державної політики у сфері ліцензування здійснює Кабінет Міністрів України, спеціально уповноважений орган з питань ліцензування, а також органи виконавчої влади, визначені Кабінетом Міністрів України.

На виконання зазначених норм Закону про ліцензування, постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" було затверджено Перелік органів ліцензування.

В Переліку органів ліцензування визначаються всі органи ліцензування видів господарської діяльності, ліцензування яких передбачено чинною на даний час редакцією статті 9 Закону про ліцензування.

 

Заступник Голови 

 

С. І. Третьяков 

  

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ЛИСТ

04.04.2003  N 2006

 Щодо Ліцензійних умов з провадження діяльності з організації та утримання тоталізаторів і гральних закладів

Відповідно до ст. 9 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” (далі — Закон) ліцензуванню підлягають провадження господарської діяльності з організації та утримання тоталізаторів, гральних закладів, випуску та проведення лотерей.

Відповідно до ст. 1 Закону ліцензія — документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов.

Законом також   встановлено,  що  суб'єкт  господарювання зобов'язаний провадити певний  вид  господарської  діяльності,  що підлягає ліцензуванню,  відповідно  до встановлених для цього виду діяльності ліцензійних умов (ст. 8 Закону).

Крім того, однією з підстав для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є невідповідність заявника згідно з поданими документами ліцензійним умовам, встановленим для виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про видачу ліцензії (ст. 11 Закону).

Ліцензійні умови та порядок контролю за їх додержанням затверджуються спільним наказом спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування та органу ліцензування.

Ліцензійні умови та зміни до ліцензійних умов підлягають оприлюдненню в порядку, встановленому законодавством, і набирають чинності через десять днів з дати державної реєстрації нормативно-правового акта, якщо в ньому не передбачено пізніший строк набрання чинності.

Ураховуючи зазначене та у зв'язку з  відсутністю  Ліцензійних умов, якими   встановлюються   кваліфікаційні,   організаційні, технологічні та  інші  вимоги  для  провадження  господарської

діяльності з  організації  та  утримання  тоталізаторів,  гральних закладів, суб'єкт  господарювання  може  здійснювати   вказану діяльність без ліцензії до прийняття зазначених Ліцензійних умов.

 

Голова                                                                    О.Кужель

 

 "Податки та бухгалтерський облік",

 N 41, 22 травня 2003 року

 

____________

 Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/licenz/18_7.html


Попередня статтяНаступна стаття

 

Ваше ім`я:  Захисний код:  <=>
символів залишилось

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"