Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XVIII. МАРАЗМИ ЛІЦЕНЗУВАННЯ

ДЕРЖПІДПРИЄМНИЦТВО ВВАЖАЄ, ЩО ВІДСУТНІСТЬ ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ ПРОВАДЖЕННЯ ПЕВНОГО ВИДУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, НЕ Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВІДМОВУ У ВИДАЧІ ЛІЦЕНЗІЇ

Держпідприємництво вважає в Листі від 22.07.2004 р. N 4967 “Про надання роз'яснень», що відсутність Ліцензійних умов провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, не є підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії органом ліцензування суб'єкту господарювання.

Це явна неправда і протизаконне твердження. Справа в тому, що за Законом “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” ліцензія – це документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов. Тобто за відсутності останніх не може бути ліцензій, оскільки саме ліцензійні умови визначають відповідність ліцензіата правилам, достатнім для одержання ліцензій. Ліцензійні умови та зміни до ліцензійних умов підлягають оприлюдненню у порядку, встановленому законодавством, і набирають чинності через десять днів з дати державної реєстрації нормативно-правового акта, якщо в ньому не передбачений пізніший строк набрання чинності.

Крім того, як зазначає Верховний Суд України в Постанові Пленуму від 25.04.2003 р. №3 "Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності" (див. “Документи для роботи” №38/2003) здійснення без ліцензії певного виду діяльності, що потребує ліцензування, не може вважатися злочином, відповідальність за який передбачено ст. 202 КК, якщо особа, котра займалася такою діяльністю, не могла одержати ліцензію в установленому порядку (не було створено орган ліцензування, не були визначені ліцензійні умови тощо).

Однак є приклади видачі ліцензій без затверджених ліцензійних умов. Зокрема це стосується господарської діяльності по організації та утриманню тоталізаторів, гральних закладів. Більше того, як слідує з Листа Держпідприємництва від 08.07.2005 р. N 5560 місцеві органи виконавчої влади, які є органом ліцензування з господарської діяльності по організації та утриманню тоталізаторів, гральних закладів можуть встановлювати свій перелік документів, який відрізняється від переліку документів, вказаних в Законі N 1775 та Переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 року N 756?

 

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ЛИСТ

від 22.07.2004 р. N 4967

Про надання роз'яснень

До Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва надійшов лист від 09.07.2004 року N 6994/5/15-3416 Державної податкової адміністрації України щодо надання роз'яснень з питань ліцензування ТОВ "Шпола-Агро Індустрі".

Відповідно Закону України від 26.12.2002 року N 411-IV "Про насіння та садивний матеріал" статтю 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" доповнено пунктом 65 такого змісту:

"65) оптова торгівля насінням".

Закон України "Про насіння та садивний матеріал" опубліковано в газеті "Урядовий кур'єр" 5 лютого 2003 року.

Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" визначено порядок оформлення та надання ліцензій, здійснення контролю за діяльністю суб'єктів господарювання та їх відповідальність за порушення законодавства у сфері ліцензування.

Органами ліцензування з оптової торгівлі насінням визначено: Мінагрополітики, Держкомлісгосп, Держжитлокомунгосп, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські райдержадміністрації, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.06.2003 року N 797 "Про внесення змін до переліку органів ліцензування та до переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності", яка опублікована в газеті "Урядовий кур'єр" 18 червня 2003 року.

Відповідно до статті 8 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", ліцензійні умови є нормативно-правовим актом, положення якого встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги для провадження певного виду господарської діяльності.

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з оптової торгівлі насінням затверджені спільним наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства аграрної політики України, Державного комітету лісового господарства України, Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 26 листопада 2003 р. N 124/422/194/201 та зареєстровані з Міністерстві юстиції 28 листопада 2003 р. N 1099/8420.

Суб'єкт господарювання, який має намір провадити певний вид господарської діяльності, що ліцензується, особисто або через уповноважений ним орган чи особу звертається до відповідного органу ліцензування із заявою встановленого зразка про видачу ліцензії.

Орган ліцензування повинен оформити ліцензію не пізніше ніж за три робочі дні з дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.

Відсутність Ліцензійних умов провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, не є підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії органом ліцензування суб'єкту господарювання.

 

В. о. Голови 

К. Ващенко 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ЛИСТ

від 08.07.2005 р. N 5560

Про надання відповіді

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянув Ваш лист від 31.05.2005 року N 234 та повідомляє наступне.

Правовий статус та компетенцію експертно-апеляційної ради при Держпідприємництві України визначено статтею 7 Закону України від 01.06.2000 року N 1775 "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (далі за текстом - Закон "Про ліцензування") та постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2000 року N 1669 "Про експертно-апеляційну раду при Державному комітеті з питань регуляторної політики та підприємництва".

Так, відповідно до частини третьої статті 7 Закону "Про ліцензування" до компетенції експертно-апеляційної ради належать:

експертиза проектів нормативно-правових актів органів виконавчої влади з питань ліцензування;

розроблення рекомендацій з основних проблем державної політики у сфері ліцензування;

надання попередніх висновків щодо пропозицій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян і підприємців щодо доцільності запровадження ліцензування певних видів господарської діяльності чи його скасування;

розгляд заяв, претензій та скарг суб'єктів господарювання на рішення органів ліцензування щодо порушення цими органами законодавства у сфері ліцензування;

аналіз стану та розроблення рекомендацій щодо вдосконалення ліцензування.

Виходячи з вищенаведених норм статті 7 Закону "Про ліцензування" надання відповідей на запитання суб'єктів господарювання не належить до компетенції експертно-апеляційної ради.

Стосовно питання: "Чи мають право місцеві органи виконавчої влади, які є органом ліцензування з господарської діяльності по організації та утриманню тоталізаторів, гральних закладів встановлювати свій перелік документів, який відрізняється від переліку документів, вказаних в Законі N 1775 та Переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 року N 756?" слід зазначити наступне. 

Документи, що подаються органу ліцензування для одержання ліцензії, визначено в статті 10 Закону "Про ліцензування".

Частиною п'ятою цієї статті передбачено, що для окремих видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, до заяви про видачу ліцензії також додаються документи, вичерпний перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.

Пунктом 52 постанови Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 року N 756 визначено перелік документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для господарської діяльності по організації та утримання тоталізаторів, гральних закладів. Даний перелік є вичерпним і не підлягає розширеному тлумаченню будь-якими органами або посадовими особами.

Згідно з частиною шостою статті 10 Закону "Про ліцензування" органу ліцензування забороняється вимагати від суб'єктів господарювання інші документи, не вказані у цьому Законі, крім документів, передбачених частиною п'ятою цієї статті.

 

В. о. Голови 

К. О. Ващенко 


____________

 Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/licenz/18_6.html


Попередня статтяНаступна стаття

 

Ваше ім`я:  Захисний код:  <=>
символів залишилось

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"