Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XVIII. МАРАЗМИ ЛІЦЕНЗУВАННЯ

МЕДИЧНІ ТА ФЕЛЬДШЕРСЬКІ ПУНКТИ ПІДПРИЄМСТВ ПРИМУШУЮТЬ ЛІЦЕНЗУВАТИСЯ. ЛІКАР ДЛЯ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ МУСИТЬ РЕЄСТРУВАТИСЯ ПІДПРИЄМЦЕМ

На думку контролюючих органів, кваліфікований лікар, навіть якщо він професор і доктор медичних наук, в Україні не має права просто так надати медичну допомогу. Для цього він має мати "дах" або у вигляді юридичної чи фізичної особи, у якої працює як наймана особа, або йому самому слід зареєструватися підприємцем та отримати ліцензію на медичну чи ветеринарну практику.

Для надання медичної допомоги, навіть безкоштовної, в Україні нібито недостатньо мати диплом лікаря і свідоцтво про проходження чергової атестації, ще слід бути або підприємцем з ліцензією, або найманим працівником у того, хто має ліцензію на медичну чи ветеринарну практику.

Більше того, з чергових листів Держпідприємництва можна зробити висновок: для відкриття медичного пункту на заводі чи в школі цей завод мусить отримати ліцензію на заняття медичною практикою. Більше того - підприємству, установі та організації, що мають медичний пункт, який надає медико-санітарну допомогу власне працівникам підприємства, слід отримати ліцензію на медичну практику.  Негативним є також те, що підприємець, який не має медичної (ветеринарної) освіти, цілком законно не може отримати ліцензії за наявності у нього кваліфікованих лікарів чи ветеринарів, а ось керівник лікарні, який не є лікарем, запросто може це зробити. Іншими словами, Айболить в Україні був би злочинцем. До того ж ліцензію на медичну практику можна отримати лише в Києві, на ветеринарну - в обласних центрах, хоча це не зовсім законно. А це - витрати на відрядження, які згодом позначаться на собівартості послуг.

Річ у тому, що, відповідно до пункту 26 статті 9 Закону України від 01.06.2000 р. №1775-III "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", ліцензуванню підлягає медична практика, а відповідно до пункту 28 цієї ж статті - і господарська діяльність з ветеринарної практики. А оскільки господарська діяльність - це будь-яка діяльність, у тому числі підприємницька, юридичних осіб, а також фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язана з виробництвом (виготовленням) продукції, торгівлею, наданням послуг, виконанням робіт, то навіть за безплатного лікування пацієнтів ліцензію необхідно отримати. Адже безкоштовне лікування є діяльністю, яка пов'язана з наданням послуг з лікування.

Фізичним особам для цього слід бути ще й підприємцями, інакше їхню діяльність не віднесуть до господарської і не нададуть ліцензії. До заяви на отримання ліцензій додається копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності або копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. Тобто отримати ліцензію для здійснення медичної чи ветеринарної практики без підприємницького статусу неможливо.

Приватні підприємці, які мріють створити власну лікарню з найманими лікарями і самі не мають медичної (ветеринарної) освіти, можуть забути про свою мрію. Адже, відповідно до частини третьої статті 8 Закону про ліцензування, до ліцензійних умов щодо видів господарської діяльності, для провадження яких необхідні спеціальні знання, включаються кваліфікаційні вимоги до працівників суб'єктів господарювання - юридичних осіб та (або) до фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності. Тобто Ліцензійні умови для фізичних осіб прив'язані лише до них, і Закон не цікавить, що у підприємця може працювати найманим працівником такий професіонал, який звичайній лікарні і не снився.

Але такий стан справ суперечить частині першій статті 12 Закону України від 07.02.91 р. №698-XII "Про підприємництво", відповідно до якої держава гарантує всім підприємцям, незалежно від обраних ними організаційних форм підприємницької діяльності, рівні права і створює рівні можливості для доступу до матеріально-технічних, фінансових, трудових, інформаційних, природних та інших ресурсів. Але в ліцензуванні такої рівності юридичних та фізичних осіб наразі немає.

Залишається два шляхи: створити юридичну особу і найняти лікарів або оформити лікарський бізнес на "свого" лікаря. Навіщо такі проблеми, якщо все одно з хворими працюватимуть професіонали, а підприємець займатиметься лише організаторсько-фінансовими аспектами?!

Причому керівнику юридичної особи, наприклад, для отримання ліцензії на медичний пункт, як про це говорить Держпідприємництво у листі №4-451-2061/7408 від 14.12.2001 р., зовсім не обов'язково бути лікарем, а от підприємцю - чомусь обов'язково.

Та вихід для надання безкоштовної медичної допомоги без отримання ліцензії, напевно, є. По-іншому проаналізувавши визначення господарської діяльності, дійдемо висновку: господарською діяльністю можуть займатися серед фізичних осіб лише фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, а якщо фізична особа не є підприємцем, то її діяльність не є господарською. Тому Айболить міг би практикувати в Україні, але перед тим багато бармалеїв попсували б йому нерви, вимагаючи ліцензію і погрожуючи тюрмою та штрафами за безліцензійну діяльність, а податківці застосували б адміністративний арешт активів.

Таку думку підтримує Держпідприємництво, з якою можна ознайомитися в його Листі від 28.04.2001 р. №3-431-454/2889 "Щодо ліцензування господарської діяльності з медичної практики" (див. "Документи для роботи" №30/2001).

З юридичними особами важче, адже саме їх існування передбачає, що вся їхня діяльність з точки зору Закону про ліцензування є господарською, тож підлягає ліцензуванню. Тому, наприклад, пересічним фізичним особам можна без ліцензії безкоштовно підвозити пасажирів чи перевозити вантажі, незважаючи на те, що така діяльність підлягає ліцензуванню. А от якщо такою доброчинністю займеться юридична особа, то без ліцензії не обійтися.

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ЛИСТ

від 05.11.2004 р. N 7724

Про надання роз'яснень

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянув Ваш лист від 16.09.2004 N 1-11-5/382 щодо необхідності отримання ліцензії фельдшерським оздоровчим пунктом промислового підприємства "Палада" та повідомляє наступне.

Відповідно до частини 3 статті 14 Господарського кодексу України відносини, пов'язані з ліцензуванням певних видів господарської діяльності, регулюються законом.

Згідно зі статтею 1 Закону України "Про ліцензування певних видів діяльності" від 1 червня 2001 року N 1775-III (далі - Закон) господарська діяльність - це будь-яка діяльність, у тому числі підприємницька, юридичних осіб, а також фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язана з виробництвом (виготовленням) продукції, торгівлею, наданням послуг, виконанням робіт.

Пунктом 26 статті 9 Закону передбачено ліцензування провадження господарської діяльності з медичної практики.

 

Перший заступник Голови
 у зв'язках з ВРУ 

 
К. О. Ващенко 


Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ УКРАИНЫ ПО ВОПРОСАМ РЕГУЛЯТОРНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ПИСЬМО

от 14.12.2001 г. N 4-451-2061/7408

Относительно предоставления разъяснения по вопросам лицензирования

Законом Украины "О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности" (ст. 9) устанавливаются виды хозяйственной деятельности, подлежащие лицензированию. В соответствии с данным Законом лицензированию подлежит хозяйственная деятельность по медицинской практике.

Статьей 3 Закона Украины "Основы законодательства Украины об охране здоровья" определено, что заведения здравоохранения - это предприятия, учреждения и организации, задачей которых является обеспечение разнообразных нужд населения в сфере здравоохранения путем оказания медико-санитарной помощи, включая широкий спектр профилактических и лечебных мероприятий или услуг медицинского характера, а также выполнение других функций на основе профессиональной деятельности медицинских работников; медико-санитарная помощь - это комплекс специальных мероприятий, направленных на содействие улучшению здоровья, повышение санитарной культуры, предупреждение заболеваний и инвалидности, на раннюю диагностику, помощь лицам с острыми и хроническими заболеваниями и реабилитацию больных и инвалидов.

В соответствии со статьей 8 Закона Украины "О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности" субъект хозяйствования обязан проводить определенный вид хозяйственной деятельности, подлежащий лицензированию, в соответствии с установленными для данного вида деятельности лицензионными условиями.

Пунктом 1.2 Лицензионных условий проведения хозяйственной деятельности по медицинской практике, утвержденных совместным приказом Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства и Министерства здравоохранения Украины от 16.02.2001 N 38/63 и зарегистрированных в Министерстве юстиции Украины 02.03.2001 за N 189/5380, определено, что медицинская практика - это деятельность, связанная с комплексом специальных мероприятий, направленных на содействие улучшению здоровья, повышение санитарной культуры, предупреждение заболеваний и реабилитацию больных и инвалидов, осуществляемая лицами, имеющими специальное образование.

Этими же Лицензионными условиями указан Перечень разрешенных видов медицинской практики по специальностям.

С учетом вышеизложенного предприятию, имеющему на балансе медицинский пункт, оказывающий медико-санитарную помощь сотрудникам предприятия, необходимо получить лицензию на медицинскую практику в Министерстве здравоохранения Украины.

 

Заместитель Председателя 

С. Третьяков 

 

Напечатано:
"Бухгалтерская газета",
N 52, 30 декабря 2001 г.

ПРЕДСТАВНИЦТВО ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ЛИСТ

від 21.11.2001 р. N 21-13/536

На ваш запит від 14.11.2001 р. повідомляємо, що підпунктом 2.2.1 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з ветеринарної практики, затверджених спільним наказом Держпідприємництва та Міністерства аграрної політики України від 02.07.2001 р. N 94/186, передбачено кваліфікаційні вимоги до осіб, які бажають займатися ветеринарною практикою, а в частині 3 статті 8 Закону України від 01.06.2000 р. N 1775 "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" зазначено, що у ліцензійні умови щодо видів господарської діяльності, для провадження яких необхідні спеціальні знання, включаються кваліфікаційні вимоги до працівників суб'єктів господарювання - юридичних осіб та (або) до фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності.

Враховуюч и вищенаведене, Вам як фізичній особі - суб'єкту підприємницької діяльності для отримання ліцензії на провадження ветеринарної практики необхідно мати відповідну освіту та відповідати кваліфікаційним умовам, передбаченим пп. 2.2.1 вищезазначених Ліцензійних умов.

 

Голова представництва 

О. Навроцький 


Надруковано:
"Галицькі контракти - Дебет-Кредит",
N 3, 21 січня 2002 р.

  

 

 Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/licenz/18_3.html


Попередня статтяНаступна стаття

 

Ваше ім`я:  Захисний код:  <=>
символів залишилось

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"