Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XVIII. МАРАЗМИ ЛІЦЕНЗУВАННЯ

ЛІЦЕНЗУВАННЯ КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ ВІДБУВАЄТЬСЯ ПРОТИПРАВНО. МЕРЕЖІ КАБЕЛЬНОГО (ПРОВОДОВОГО) ТЕЛЕРАДІОМОВЛЕННЯ СТВОРЮВАЛИСЯ ЗА ДОЗВОЛОМ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення постійно видає ліцензії на право користування каналами мовлення (на телерадіомовлення) в кабельній телемережі на визначеній території. На нашу думку ліцензування кабельного телебачення протизаконне. Хоча частина друга статті 24 Закону України 21 грудня 1993 року N 3759-XII “Про телебачення і радіомовлення” і говорить про те, що порядок роботи телерадіоорганізацій, пов'язаний з використанням мереж кабельного (проводового) телерадіомовлення, визначається статтями 13 - 18 цього Закону. А в цих статтях як раз і йде мова про ліцензування.

Дивіться, відповідно до термінів, наведених у вищезгаданому Законі ліцензія – це письмовий дозвіл Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, що дає право на створення і використання каналу мовлення та часу мовлення. В свою чергу канал мовлення - сукупність технічних засобів з частотними присвоєннями, призначених для трансляції теле- та радіопередач на територію, що визначається параметрами технічних засобів мовлення. А головне те, що мовлення (телебачення і радіомовлення) - це передача на відстань звукової або зорової інформації за допомогою електромагнітних хвиль, що розповсюджуються передавальними пристроями і приймаються будь-якою кількістю телерадіоприймачів. В кабельному телебаченні немає можливості приймання будь-якою кількість телерадіоприймачів, оскільки є кабельне обмеження. На відміну від ефірного телебачення, де будь-який приймач може прийняти програму.

Інше – ліцензування в телерадіомовленні запроваджено через те, що в ефірі є обмежена кількість частот. Але обмежень в кількості кабелів кабельного телебачення не існує, тому його ліцензування виглядає як звичайна цензура. Тобто ліцензування тут розглядається як засіб не показувати людям правду, а не насилля чи порнографію.

Про це непрямо говорить частина перша статті 24 вищезгаданого Закону про те, що мережі кабельного (проводового) телерадіомовлення створюються за дозволом місцевих органів державної виконавчої влади. Зауважте, навіть не органів місцевого самоврядування. Виходить, якщо немає дозволу державних органів, то немає і кабельного телебачення. І це крім ліцензування !!!

Закон України 21 грудня 1993 року N 3759-XII “Про телебачення і радіомовлення” було викладено в новій редакції Законом України від 12 січня 2006 року N 3317-IV. Але в ньому цей маразм залишився і навіть ще більше закріпився. Дивіться. Ліцензія на мовлення – це документ державного зразка, який видається Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення та засвідчує право ліцензіата відповідно до умов ліцензії здійснювати мовлення, використовувати канали мовлення, мережі мовлення, канали багатоканальних телемереж. А мовлення (телерадіомовлення) – це створення (комплектування та/або пакетування) і розповсюдження програм, пакетів програм, передач з використанням технічних засобів телекомунікацій для публічного приймання за допомогою побутових теле- та радіоприймачів у відкритий спосіб чи за абонентну плату на договірних засадах. А нове визначення мережи мовлення – як сукупність визначених ліцензією на мовлення каналів мовлення, телемереж, радіочастот, супутників, які використовуються мовником для розповсюдження теле- чи радіопрограм та передач, повністю закріплює ліцензування кабельного мовлення. Оскільки канал мовлення -  це сукупність технічних засобів мовлення (кабельного, оптичного, радіозв'язку), призначених для розповсюдження теле- та/чи радіопрограм на територію, що визначається параметрами цих засобів, які забезпечують трансляцію в реальному часі однієї телерадіопрограми. Єдине що приємне, те, що тепер не потрібно для кабельного телебачення дозволів місцевих органів державної виконавчої влади.

Для небажаючих ліцензуватися кабельщиків слід доводити, що кабель – це не є територія, на відміну від ефіру. Крім того кабельні мережі не є засобом публічного мовлення, оскільки вони доступні лише за абонентну плату і після процесу капелювання.

Віталій МОСЕЙЧУК

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

від 7 грудня 2005 року №774

Про видачу ПП «Гілея-А», смт Маньківка Черкаської області, ліцензії на кабельне мовлення

ПП «Гілея-А», смт Маньківка Черкаської області

Директор Чередайко Сергій Михайлович

Адреса: 20100, Черкаська область, Маньківський район, смт Маньківка, вул. Свердлова, 22

Розглянувши заяву Приватного Підприємства «Гілея-А», смт Маньківка Черкаської області, про видачу ліцензії на право користування каналами мовлення (на телерадіомовлення) в кабельній телемережі на визначеній території в смт Маньківці Черкаської області, згідно з дозволами місцевих органів державної виконавчої влади, керуючись статтями 13 — 19, 24 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» та статтями 18, 19 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», Національна рада вирішила:

1. Видати Приватному Підприємству «Гілея-А», смт Маньківка Черкаської області, ліцензію на право користування каналами мовлення (на телерадіомовлення), на які надано дозволи правовласників телепрограм, в кабельній телемережі на визначеній території в смт Маньківці Черкаської області, призначеній для ретрансляції (трансляції) телепрограм, згідно з додатком (підписаним начальником управління науково-технічного і частотного розвитку, заступником начальника контрольно-аналітичного управління та начальником ліцензійно-реєстраційного управління).

2. Зазначити особливі умови ліцензії:

2.1. внесення переліку програм, які ретранслюються ПП «Гілея-А», смт Маньківка Черкаської області, в документ про сплату за послуги кабельного телебачення абонентом;

2.2. заміну каналів конвертування та відповідного обладнання в кабельній телемережі ПП «Гілея-А», смт Маньківка Черкаської області, здійснює за власний рахунок, при умові внесення змін до діючої ліцензії Національної ради на право користування каналами мовлення в кабельній телемережі.

3. Заборонити ретрансляцію (трансляцію) телепрограм на території України без укладання угод з правовласниками телепрограм.

4. Здійснити державну реєстрацію аудіовізуального засобу масової інформації ПП «Гілея-А», смт Маньківка Черкаської області, як суб'єкта інформаційної діяльності.

5. Внести ПП «Гілея-А», смт Маньківка Черкаської області, до Державного реєстру телерадіоорганізацій України і до єдиного банку даних.

6. Зазначити в ліцензії ПП «Гілея-А», смт Маньківка Черкаської області, оператора телекомунікацій: ПП «Гілея-А», смт Маньківка Черкаської області.

7. Визначити територію розповсюдження телепрограм згідно з рішенням Виконавчого комітету Маньківської селищної ради від 29.09.2005 року №176 — смт Маньківка Черкаської області.

8. Зарезервувати із загальної ємності телемережі — один канал. Власний канал відсутній.

9. Фінансово-економічному управлінню при нарахуванні ПП «Гілея-А», смт Маньківка Черкаської області, грошового (ліцензійного) збору за видачу ліцензії врахувати: кількість потенційних абонентів — 800, ємність телемережі — 18 каналів, кількість каналів ретрансляції — 17, із них іноземних каналів — 1 (коефіцієнт за ретрансляцію програм вітчизняних телерадіоорганізацій К = 5, за ретрансляцію програм іноземних телерадіоорганізацій К = 10).

10. Встановити ПП «Гілея-А», смт Маньківка Черкаської області, термін дії ліцензії на право користування каналами мовлення в кабельній телемережі 10 років.

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на управління: ліцензійно-реєстраційне, контрольно-аналітичне, науково-технічного і частотного розвитку.

 

Голова Національної ради

В. Шевченко

Відповідальний секретар

В. Лясовський

 

Додаток

до рішення Національної ради

від 7 грудня 2005 р. №774

 

Перелік програм,

що будуть ретранслюватися ПП «Гілея-А», смт Маньківка Черкаської області, в кабельній телемережі в смт Маньківці Черкаської області

N

п/п

Канал прийому

Канал конвертування

Програми

Номер та дата дозволу

1.

5

5

Перший Національний/ТРК «ЕРА» Угода №28-09-02/Е-5 від 28.09.2005

2.

28

4

Студія «1+1» Угода №224-10/2005 від 13.10.2005

3.

1

1

Інтер Угода №303 від 01.10.2005

4.

26

3

Черкаська ОДТРК Угода б/н від 24.11.2005

5.

47

СК23

Мегаспорт Ліцензійна угода №11/3/05-КО від 11.10.2005

6.

56

12

5 канал (НБМ) Угода №420/2005 від 01.10.2005

7.

Супутниковий

СК27

Парламентський телеканал «РАДА» Ліцензійний договір №320 від 09.11.2005

8.

Супутниковий

СК21

КРТ Угода №113-КРТ від 11.10.2005.

9.

Супутниковий

СК12

Новий канал Угода №215/2005 від 27.09.2005

10.

Супутниковий

СК14

ТЕТ Угода №308/КС/05 від 04.10.2005

11.

Супутниковий

СК17

Enter-фільм Угода №303-Ф від 01.10.2005

12.

Супутниковий

10

ТОНІС Угода №69-Л від 23.09.2005

13.

Супутниковий

8

O-TV Угода №418 від 01.09.2005

14.

Супутниковий

СК25

ТРК «Україна» Угода б/н від 01.10.2005

15.

Супутниковий

6

ICTV Контракт №ВМ-09-16 від 16.09.2005

16.

Супутниковий

СК8

СТБ Угода №409/05 від 04.10.2005

17.

Супутниковий

СК19

Первый канал. Всемирная сеть Угода №303-пк від 01.10.2005

18.

Резерв

СК29

   

 

Власний канал відсутній. Кількість іноземних телеканалів — 1.

Адреса головної станції: Черкаська область, смт Маньківка, вул. Щорса, 22.

Заміну каналів конвертування та відповідного обладнання в кабельній телемережі ПП «Гілея-А», смт Маньківка Черкаської області, здійснює за власний рахунок, при умові внесення змін до діючої ліцензії Національної ради на право користування каналами мовлення в кабельній телемережі.

Забороняється ретрансляція (трансляція) телепрограм на території України без укладання угод з правовласниками телепрограм.

Начальник управління
науково-технічного і
частотного розвитку

 

В. Лазоренко

Заступник начальника
контрольно-аналітичного
управління

 

Ю. Лелюх

Начальник
ліцензійно-реєстраційного
управління

 

А. Новицький

____________

 Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/licenz/18_19.html


Попередня статтяНаступна стаття

 

Ваше ім`я:  Захисний код:  <=>
символів залишилось

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"