Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XVIII. МАРАЗМИ ЛІЦЕНЗУВАННЯ

ПІДПРИЄМЦЮ НЕ СЛІД МАТИ ОСВІТУ ДЛЯ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ НАСІННЯМ - ЛИШЕ НАЙНЯТИ СПЕЦІАЛІСТА. В ІНШИХ ВИПАДКАХ ЛІЦЕНЗУВАННЯ САМ ПІДПРИЄМЕЦЬ МАЄ БУТИ ДИПЛОМОВАНИМ СПЕЦІАЛІСТОМ

Відповідно до підпункту 2.3.2 Ліцензійних умови провадження господарської діяльності з оптової торгівлі насінням, які затверджено наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства аграрної політики України, Державного комітету лісового господарства України, Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 26 листопада 2003 р. N 124/422/194/201 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2003 р. за N 1099/8420, для провадження господарської діяльності з оптової торгівлі насінням суб'єкт господарювання - фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності повинен мати відповідну фахову освіту або спеціаліста з відповідною фаховою освітою (агрономічною, лісогосподарською), що працює на договірних умовах. Позитивна унікальність цієї норми в тому, що в інших ліцензійних умовах у лише у підприємців вимагають наявність відповідної освіти, а наявність відповідних фахівців за відсутності освіти у підприємців не дає можливості отримання ліцензії.

Наприклад, відповідно до підпункту 2.2.1. Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, які затверджено наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства охорони здоров'я України від 16 лютого 2001 р. N 38/63, та згідно зі статтею 74 Основ законодавства України про охорону здоров'я медичною діяльністю можуть займатись особи, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам. Такі вимоги встановлені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.12.97 N 359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів", зареєстрованим Міністерством юстиції України 14.01.98 за N 14/2454 (із змінами та доповненнями), та в переліку вищих навчальних закладів першого - четвертого рівнів акредитації, що затверджується Міністерством охорони здоров'я України.

Аналогічно відповідно до підпункту 2.2.1 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з ветеринарної практики, які затверджено наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства аграрної політики України від 2 липня 2001 р. N 94/186, ветеринарною практикою можуть займатись особи, які мають відповідну освіту і відповідають кваліфікаційним вимогам. Аналогічна дискримінація є і в інших ліцензійних умовах – лише оптова торгівля насінням приємний виняток.

Віталій МОСЕЙЧУК

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з оптової торгівлі насінням

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства аграрної політики України, Державного комітету лісового господарства України, Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства

від 26 листопада 2003 р. №124/422/194/201

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2003 р. за №1099/8420

Відповідно до статті 8 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», до статті 34 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» та постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 №1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування» НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з оптової торгівлі насінням, що додаються.

2. Департаменту реєстрації і ліцензування Держпідприємництва (Єфремов О. В.), Департаменту ринків продукції рослинництва та розвитку насінництва Мінагрополітики України (Лаврик О. М.), Управлінню лісового господарства Держкомлісгоспу України (Романовський В. Ф.), Управлінню благоустрою та комунального обслуговування Держжитлокомунгоспу України (Стеценко Я. А.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту ринків продукції рослинництва та розвитку насінництва Мінагрополітики України забезпечити публікацію наказу в засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Держпідприємництва України Третьякова С. І., заступника Міністра Мінагрополітики України Сороку В. І., заступника Голови Держкомлісгоспу України Ведмідя М. М., заступника Голови Держжитлокомунгоспу України Білянського О. М.

 

Голова Державного комітету

України з питань регуляторної

політики та підприємництва

 

 

І. Богословська

Міністр аграрної

політики України

 

С. Рижук

Голова Державного комітету

лісового господарства України

 

М. Колісниченко

Голова Державного комітету України

з питань житлово-комунального

господарства

Г. Семчук

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства аграрної політики України, Державного комітету лісового господарства України, Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства

від 26 листопада 2003 р. №124/422/194/201

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

28 листопада 2003 р. за №1099/8420

 

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ

провадження господарської діяльності з оптової торгівлі насінням

1. Загальні положення

1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України «Про насіння і садивний матеріал» та «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

1.2. Дія Ліцензійних умов поширюється на всіх суб'єктів господарювання, зареєстрованих у встановленому законодавством порядку, юридичних, фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють діяльність з оптової торгівлі насінням.

1.3. Відповідно до законодавства України оптова торгівля насінням підлягає ліцензуванню.

Оптова торгівля насінням — сфера підприємницької діяльності з придбання та продажу оптових партій насіння для наступної його реалізації споживачам для використання його на сівбу на підставі договорів купівлі-продажу, міни, поставки та інших цивільно-правових договорів, які передбачають передачу прав власності.

Оптова партія насіння — будь-яка кількість однорідного за якістю насіння, засвідчена відповідним документом і відпущена зі складу.

1.4. Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік організаційних, технологічних та кваліфікаційних вимог, обов'язкових для виконання при здійсненні оптової торгівлі насінням.

1.5. Ліцензування господарської діяльності з оптової торгівлі насінням проводять Мінагрополітики, Держкомлісгосп, Держжитлокомунгосп, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

1.6. Для отримання ліцензії на оптову торгівлю насінням суб'єкт господарювання звертається до відповідного органу ліцензування із заявою про видачу ліцензії встановленого зразка.

1.7. Оформлення заяв про видачу ліцензії, копії ліцензії, про переоформлення ліцензії, про видачу дубліката ліцензії здійснюється суб'єктами господарювання за встановленими формами (додатки 1 — 4).

Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї, приймаються за описом (додаток 5), копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів органом ліцензування та підписом відповідальної особи.

2. Вимоги до провадження господарської діяльності з оптової торгівлі насінням

2.1. Організаційні вимоги:

2.1.1. Суб'єкт господарювання при здійсненні діяльності з оптової торгівлі насінням повинен дотримуватися вимог:

а) законів України:

— «Про насіння і садивний матеріал»;

— «Про охорону прав на сорти рослин»;

— «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»;

— «Про карантин рослин»;

б) постанов Кабінету Міністрів України:

— від 08.02.95 №108 «Про Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення»;

— від 14.11.2000 №1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування»;

— від 04.07.2001 №756 «Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності»;

в) наказу Міністерства аграрної політики України від 29.05.2003 №152 «Про затвердження Порядку проведення атестації суб'єктів господарювання на право виробництва та реалізації насіння і садивного матеріалу, Положення про Державний реєстр виробників насіння і садивного матеріалу», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.07.2003 за №594/7915.

2.1.2. Суб'єкт господарювання при здійсненні оптової торгівлі насінням повинен:

— дотримуватися вимог діючих нормативних документів;

— надавати на кожну оптову партію насіння завірені копії документів, що засвідчують сортові та посівні якості насіння сільськогосподарських, квітково-декоративних, лісових рослин.

2.1.3. Суб'єкт господарювання повинен здійснювати оптову торгівлю насінням сортів, занесених до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, вирощеного в господарствах, які занесені до Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу, або ввезене в Україну, за наявності документів, визначених у пункті 2.2.9.

2.2. Технологічні вимоги:

2.2.1. Оптова торгівля насінням здійснюється лише через склади (склади-магазини).

2.2.2. Склад повинен бути розміщений в капітальній споруді з окремим входом.

2.2.3. Склад обов'язково повинен мати:

— виробничі приміщення для приймання, зберігання, тарування та відпуску насіння з урахуванням його фізіологічних властивостей та дій на нього різноманітних факторів зовнішнього середовища;

— службово-побутові приміщення (кабінет завідувача, приміщення для зберігання господарського інвентарю).

Виробничі приміщення для зберігання насіння мають бути придатні для проведення знезараження.

Обов'язковим для складу є наявність діючих нормативних документів з питань приймання, зберігання, контролю якості, транспортування, пакування та маркування насіння.

2.2.4. Склад, його виробничі приміщення, його упорядкування, обладнання та експлуатація повинні:

— відповідати вимогам санітарних, протипожежних норм і правил, правил охорони праці;

— забезпечити послідовність технологічного процесу, що включає такі етапи: приймання, зберігання, доробку, маркування, тарування, відпускання (відвантаження) насіння та його схоронність.

2.2.5. На фасаді складу (складу-магазину) встановлюється вивіска із зазначенням назви суб'єкта господарювання. Біля входу в приміщення на видному місці встановлюється інформація про режим роботи, який встановлюється суб'єктом підприємницької діяльності.

2.2.6. Виробничі приміщення повинні бути забезпечені:

— вагами, які зареєстровані та повірені згідно з установленим порядком;

— засіками для зберігання насіння насипом та піддонами і стелажами для зберігання насіння в тарі;

— штабельними ярликами, етикетками.

При здійсненні оптової торгівлі насінням, що вимагає особливих умов зберігання (оброблене захисно-стимулюючими речовинами), суб'єкт господарювання повинен забезпечити наявність окремих приміщень для його зберігання.

2.2.7. Освітлення, температура, вологість і вентиляція повинні відповідати технологічним вимогам, обов'язковим для дотримання при роботі із насіннєвим матеріалом.

2.2.8. Відповідно до статті 34 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» насіння технічних і продовольчих культур (кукурудзи, соняшнику, цукрових буряків та інших), що мають особливу схему вирощування гібридного насіння за участю селекційних установ, елітних господарств і переробних підприємств, призначене безпосередньо для висіву, реалізується тільки після відповідної його обробки на сертифікованих насіннєвих підприємствах у спеціальних цехах і на обладнанні за умови обов'язкової відповідності нормативним документам.

2.2.9. При провадженні оптової торгівлі насінням, яке ввозиться в Україну, суб'єкту господарювання потрібно мати такі документи:

— карантинний дозвіл на ввезення насіння на митну територію України, виданий Головною державною інспекцією з карантину рослин України;

— сертифікат відповідності, виданий в порядку, встановленому чинним законодавством.

2.3. Кваліфікаційні вимоги:

2.3.1. Для провадження господарської діяльності з оптової торгівлі насінням суб'єкт господарювання — юридична особа у своєму штаті обов'язково повинен мати спеціаліста з повною, базовою або неповною вищою відповідною фаховою освітою (агрономічною, лісогосподарською).

2.3.2. Для провадження господарської діяльності з оптової торгівлі насінням суб'єкт господарювання — фізична особа — суб'єкт підприємницької діяльності повинен мати відповідну фахову освіту або спеціаліста з відповідною фаховою освітою (агрономічною, лісогосподарською), що працює на договірних умовах.

 

Директор Департаменту

реєстрації та ліцензування

Державного комітету України

з питань регуляторної політики

та підприємництва

 

 

 

 

О. В. Єфремов

Начальник Департаменту ринків

продукції рослинництва та розвитку

насінництва Міністерства аграрної

політики України

 

 

 

О. М. Лаврик

Начальник управління лісового

господарства Державного комітету

лісового господарства України

 

 

В. Ф. Романовський

Начальник управління благоустрою

та комунального обслуговування

Державного комітету України

з питань житлово-комунального

господарства

 

 

 

 

Я. А. Стеценко

 

____________

 Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/licenz/18_18.html


Попередня статтяНаступна стаття

 

Ваше ім`я:  Захисний код:  <=>
символів залишилось

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"