Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XVIII. МАРАЗМИ ЛІЦЕНЗУВАННЯ

В СФЕРІ ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ ЛИШЕ ДІЯЛЬНІСТЬ, ПОВ'ЯЗАНА З ВИРОБНИЦТВОМ АВТОМОБІЛІВ ТА АВТОБУСІВ - ЛІЦЕНЗУЄТЬСЯ, ХОЧА МАЄ ЛІЦЕНЗУВАТИСЯ ВИРОБНИЦТВО ВСІХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, ЗАПЧАСТИН ТА КОМПЛЕКТУВАЛЬНИХ ДО НИХ

статтю 9 Закону України від 01.06.2000 р. №1775-III "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" було доповнено пунктом 72 згідно із славнозвісним Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV . Відповідно до цього пункту почала ліцензуватися господарська діяльність, пов'язана з виробництвом автомобілів та автобусів.

На нашу думки це зроблено виключно для того, щоб обмежити виробництво автомобілів та автобусів в Україні на користь декількох заводів і позбавити ринок дешевих вітчизняних автомобілів, а зовсім для виробництва безпечних транспортних засобів. Аргументи:

1)        чомусь виробництво літаків, вертольотів, електровозів, тепловозів та пасажирських вагонів не ліцензується. Також не ліцензується виробництво мотоциклів, але всім відомо, що цей транспортний засіб небезпечніше, аніж автобус чи автомобіль.

2)         Відповідно до частини першої статті 29 Закону України від 30.06.93 р. №3353-XII "Про дорожній рух" до участі у дорожньому русі допускаються транспортні засоби, конструкція і технічний стан яких відповідають вимогам діючих в Україні правил, нормативів і стандартів, що мають сертифікат на відповідність цим вимогам і пройшли державний технічний огляд (за винятком транспортних засобів, що не підлягають огляду). Таким чином участь в дорожньому русі можуть брати транспортні засоби і неліцензованих заводів.

Однак зауважимо, що відповідно до статті 30 цього Закону конструкція транспортних засобів повинна відповідати вимогам сучасних правил, нормативів і стандартів, встановленим рівням викидів забруднюючих речовин в атмосферу, а нормативно-технічна документація має бути узгоджена з відповідними уповноваженими державними органами.

Перед початком серійного виробництва транспортних засобів або їх складових частин проводяться спеціальні випробування і за їх позитивними наслідками видається сертифікат встановленої форми. Сертифікаційні випробування проводяться у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Підприємства, установи і організації незалежно від форм власності та господарювання, а також громадяни-підприємці, які виготовляють транспортні засоби, їх складові частини і комплектуючі вироби, повинні мати відповідну ліцензію.

Таким чином не лише виробництво автомобілів та автобусів має ліцензуватися, але і виробництво тракторів, мотоциклів, літаків, вертольотів, електровозів, тепловозів тощо. І не тільки їх, але і виробництво комплектуючих та запчастин до них. А зараз так зроблено, щоб вироблялося менше саме автомобілів та автобусів, і чомусь не ліцензується виробництво комплектувальних до них. Незважаючи не те, що їх і так недостатньо. Таким чином ліцензування виробництва автомобілів та автобусів зроблено спеціально, щоб унеможливити існування вітчизняних транспортних засобів цих видів або ускладнити їхнє виробництво.

Лише три речі рятують в цьому випадку - станом на 22.09.2005 орган ліцензування з провадження господарської діяльності, пов'язаної з виробництва автомобілів та автобусів, не визначений. Також немає відповідних ліцензійних умов та органу ліцензування. Однак невдовзі Постановою Кабміну від 21 грудня 2005 р. N 1250 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. N 1698 та від 4 липня 2001 р. N 756" органом ліцензування щодо діяльності, що пов'язана з виробництвом автомобілів та автобусів з 04.01.2006 р. (дата прилюднення Урядовий кур'єр, 04.01.2006 N 1) визначено Мінпромполітики.

Віталій МОСЕЙЧУК

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
ЛИСТ
від 22.09.2005 р. №8185

Про надання роз'яснень

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянув Ваш лист від 22.08.2005 №395 стосовно надання роз'яснення про порядок отримання ліцензії відповідно до пункту 72 статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та повідомляє:

Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» визначає види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, порядок їх ліцензування, встановлює державний контроль у сфері ліцензування, відповідальність суб'єктів господарювання та органів ліцензування за порушення законодавства у сфері ліцензування.

Відповідно до пункту 72 статті 9 цього Закону (із змінами, внесеними Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2005 рік» та деяких законодавчих актів України») ліцензуванню підлягає такий вид господарської діяльності, як діяльність, пов'язана з виробництвом автомобілів та автобусів.

Згідно статті 10 цього Закону суб'єкт господарювання, який має намір провадити певний вид господарської діяльності, що ліцензується, особисто або через уповноважений ним орган чи особу звертається до відповідного органу ліцензування із заявою встановленого зразка про видачу ліцензії.

У заяві про видачу ліцензії повинні міститися такі дані:

1) відомості про суб'єкта господарювання — заявника:

найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код — для юридичної особи;

прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання), ідентифікаційний номер фізичної особи — платника податків та інших обов'язкових платежів — для фізичної особи;

2) вид господарської діяльності, вказаний згідно з статтею 9 цього Закону (повністю або частково), на провадження якого заявник має намір одержати ліцензію.

У разі наявності у заявника філій, інших відокремлених підрозділів, які провадитимуть господарську діяльність на підставі отриманої ліцензії, у заяві зазначається їх місцезнаходження.

До заяви про видачу ліцензії додається копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності або копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа.

Для окремих видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, до заяви про видачу ліцензії також додаються документи, вичерпний перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.

Органу ліцензування забороняється вимагати від суб'єктів господарювання інші документи, не вказані у цьому Законі, крім документів, передбачених частиною п'ятою цієї статті.

Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів органом ліцензування та підписом відповідальної особи.

Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду, якщо:

• заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;

• документи оформлені з порушенням вимог цієї статті.

Про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду заявник повідомляється в письмовій формі із зазначенням підстав залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду у строки, передбачені для видачі ліцензії.

Після усунення причин, що були підставою для винесення рішення про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду, заявник може повторно подати заяву про видачу ліцензії, яка розглядається в порядку, встановленому цим Законом.

Перелік документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затверджено постановою Кабінету Міністрів від 4 липня 2001 року №756.

Перелік органів ліцензування затверджено постановою Кабінету Міністрів від 14 листопада 2000 року №1698. Станом на 22.09.2005 орган ліцензування з провадження господарської діяльності, пов'язаної з виробництва автомобілів та автобусів, не визначений.

 Перший заступник Голови

К. Ващенко

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 21 грудня 2005 р. №1250

Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. №1698 та від 4 липня 2001 р. №756

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. №1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування» (Офіційний вісник України, 2000 р., №46, ст. 2001; 2004 р., №46, ст. 3046; 2005 р., №25, ст. 1433) та від 4 липня 2001 р. №756 «Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності» (Офіційний вісник України, 2001 р., №27, ст. 1212; 2005 р., №25, ст. 1433) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

Ю. ЄХАНУРОВ

 

Інд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 21 грудня 2005 р. №1250

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. №1698 та від 4 липня 2001 р. №756

1. У графі «Вид господарської діяльності» переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. №1698, пункт 14 доповнити абзацом такого змісту:

«діяльність, пов'язана з виробництвом

автомобілів та автобусів».

2. Доповнити перелік документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 р. №756, пунктом 69 такого змісту:

"69.

Діяльність, пов'язана з виробництвом автомобілів та автобусів засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (для юридичної особи)

засвідчена в установленому порядку копія документа, що підтверджує право власності суб'єкта господарської діяльності або оренди ним приміщення, де буде провадитися відповідний вид господарської діяльності

засвідчена в установленому порядку копія документа, що підтверджує право на виробництво певної марки автомобілів та автобусів на підставі зареєстрованого права інтелектуальної власності на торговельну марку (знак для товарів і послуг), або засвідчена в установленому порядку копія договору, що надає право використовувати торговельну марку (знак для товарів і послуг) при виробництві автомобілів та автобусів

засвідчені в установленому порядку документи, що підтверджують наявність сертифікованої системи управління якістю за національними та/або міжнародними стандартами

відомості за підписом заявника — суб'єкта господарської діяльності про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності

засвідчена в установленому порядку копія свідоцтва про присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника дорожніх транспортних засобів (WMI) відповідно до вимог ДСТУ 3525-97 (ISO 3779-96), що передбачає наявність зареєстрованих технічних умов».

____________

 Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/licenz/18_11.html


Попередня статтяНаступна стаття

 

Ваше ім`я:  Захисний код:  <=>
символів залишилось

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"