Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XVIII. МАРАЗМИ ЛІЦЕНЗУВАННЯ

ЗАКОНОДАВСТВОМ НЕ ВИЗНАЧЕНИЙ ОРГАН ЛІЦЕНЗУВАННЯ ЗА ТАКИМ ВИДОМ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯК ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ З ПРОВЕДЕННЯ АЗАРТНИХ ІГОР

Як повідомляє Держпідприємництво в Листі від 08.09.2005 р. №7757 станом на 01.09.2005 р. орган ліцензування з такого виду господарської діяльності, як організація діяльності з проведення азартних ігор, постановою Кабінету Міністрів не визначено. До цього часу така думка лунала і в Листі від 18.08.2005  N 7006. Тому в Україні гральні автоматів більше, ніж газетних кіосків, адже для їх розміщення слід було отримати лише дозвіл у місцевої влади на розміщення малої архітектурної форми. А для встановлення у стаціонарних приміщеннях навіть дозволу на відкриття обєкту послуг за Законом не потрібно.

Але грішна справа вирішена, з 12 квітня 2006 року (через 3 місяці після оприлюднення (Офіційний вісник України, N  52/2005 від 11.01.2006 р) набере чинності Постанова Кабміну від 21 грудня 2005 р. №1254 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”. Нею передбачено, що органом ліцензування з організація діяльності з проведення азартних ігор є Міністерство фінансів України.
 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
ЛИСТ
від 08.09.2005 р. №7757

Про розгляд листа

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянув Ваш лист від 19.08.2005 та повідомляє наступне.

Перелік видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, визначено у статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2005 рік» та деяких законодавчих актів України» внесені зміни до пункту 29 статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», відповідно до яких ліцензуванню підлягає організація діяльності з проведення азартних ігор.

Крім того, внесено зміни у статтю 15 вищезазначеного Закону України та встановлено розмір плати за ліцензію на провадження діяльності з організації і проведення азартних ігор (крім випуску та проведення лотерей) вартістю 30000 євро за кожний рік користування такою ліцензією, зокрема, на кожну особу, що провадить діяльність з організації та проведення азартних ігор на гральних автоматах.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» орган ліцензування — це орган виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів України, або спеціально уповноважений виконавчий орган рад для ліцензування певних видів господарської діяльності (стаття 1 Закону).

Перелік органів ліцензування визначено постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 р. №1698.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації здійснюють повноваження органу ліцензування з такого виду господарської діяльності, як організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів і не мають повноважень видавати ліцензії на організацію діяльності з проведення азартних ігор.

Станом на 01.09.2005 р. орган ліцензування з такого виду господарської діяльності, як організація діяльності з проведення азартних ігор, постановою Кабінету Міністрів не визначено.

Міністерство фінансів України підготувало проект постанови Кабінету Міністрів України, яким передбачено, зокрема, внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 р. №1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування»; від 04.07.2001 р. №756 «Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності»; від 29.11.2000 р. №1755 «Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу».

 

Перший заступник Голови

 

К. О. Ващенко

 [an error occurred while processing this directive]

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ УКРАИНЫ ПО ВОПРОСАМ
           РЕГУЛЯТОРНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
 
                           П И С Ь М О
 
                        18.08.2005  N 7006
 
 
     Перечень видов   деятельности,   подлежащих   лицензированию,
определен в  ст.  9  Закона  Украины  от 01.06.2000 г.  N 1775-III
[1775-14] "О  лицензировании  определенных  видов  хозяйственной
деятельности" (далее - Закон N 1775).
 
     Законом Украины  от  25.03.2005  г.  N 2505-IV ( 2505-15 ) "О
внесении изменений в  Закон  Украины  "О  Государственном  бюджете
Украины  на  2005  год"  и  некоторые  другие законодательные акты
Украины"  внесены  изменения  в  п. 29   ст. 9   Закона   N   1775
[1775-14],  в  соответствии  с которыми лицензированию подлежит
организация деятельности по проведению азартных игр.
 
     Согласно п. 29 ст. 9 Закона N 1775 [1775-14] лицензированию
подлежит  такой вид хозяйственной деятельности,  как организация и
содержание тотализаторов,  игорных заведений,  выпуск и проведение
лотерей, организация деятельности по проведению азартных игр.
 
     Орган лицензирования    -    орган   исполнительной   власти,
определенный   Кабинетом   Министров   Украины,   или   специально
уполномоченный  исполнительный  орган  советов  для лицензирования
определенных видов хозяйственной деятельности (ст. 1 Закона N 1775
[1775-14].
 
     Органом лицензирования    по    такому   виду   хозяйственной
деятельности,  как организация и содержание тотализаторов, игорных
заведений,  является  Совет  министров Автономной Республики Крым,
областные,  Киевская и Севастопольская городские  госадминистрации
(п. 31  постановления  Кабинета Министров Украины от 14.11.2000 г.
N 1698 [1698-2000-п].
 
     Кроме того,  ст. 15  Закона N 1775 [1775-14]  устанавливает
размер   платы   за  лицензию  на  осуществление  деятельности  по
организации и проведению азартных игр (кроме выпуска и  проведения
лотерей)  стоимостью  30000  евро  за каждый год пользования такой
лицензией:
     - на каждое лицо,  осуществляющее деятельность по организации
и проведению азартных игр на игровых автоматах;
     - на   каждый   пункт   тотализатора   -   при  осуществлении
букмекерской деятельности;
     - на   каждый   электронный   сервер   -   при  осуществлении
деятельности  по  организации  и   проведению   азартных   игр   в
электронном (виртуальном) казино;
     - на каждый игровой зал - при осуществлении  деятельности  по
организации  и  проведению азартных игр в казино и других азартных
игр.
 
     По состоянию на 17.08.2005 г.  орган лицензирования по такому
виду  хозяйственной деятельности,  как организация деятельности по
проведению азартных игр, не определен.
 
     Во исполнение   поручения    Кабинета    Министров    Украины
уполномоченными  органами  исполнительной власти разработан проект
изменений к постановлениям  Кабинета  Министров  Украины,  которым
предусматривается   внести   изменения   в  постановления  КМУ  от
14.11.2000 г.  N 1698 [1698-2000-п]  "Об  утверждении  перечня
органов  лицензирования"  и от 04.07.2001 г.  N 756 [756-2001-п]
"Об  утверждении  перечня  документов,   которые   прилагаются   к
заявлению  о  выдаче  лицензии  для  отдельного вида хозяйственной
деятельности",  от 29.11.2000 г.  N 1755 [1755-2000-п] "О  сроке
действия    лицензии    на    осуществление   определенных   видов
хозяйственной деятельности,  размеры и порядок зачисления платы за
ее выдачу".
 
 И.о. Председателя
 Госпредпринимательства                                  К.Ващенко

 

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
ЛИСТ
від 09.06.2005 р. №
4634

Про розгляд листа

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянув ваш лист від 10.05.2005 №1-05/1005 та повідомляє наступне.

Перелік видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, визначено у статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

Згідно із змінами, внесеними Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2005 рік» та деяких законодавчих актів України» до пункту 29 статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», ліцензуванню підлягає такий вид господарської діяльності, як організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів, випуск та проведення лотерей, організація діяльності з проведення азартних ігор.

Відповідно до пункту 31 постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 р. №1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування» органом ліцензування з організації та утримання тоталізаторів, гральних закладів є Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Згідно з внесеними змінами статтю 15 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» доповнено частиною 3, якою встановлено розмір плати за ліцензію на провадження діяльності з організації і проведення азартних ігор (крім випуску та проведення лотерей) вартістю 30000 євро за кожний рік користування такою ліцензією:

— на кожну особу, що провадить діяльність з організації та проведення азартних ігор на гральних автоматах;

— на кожний пункт тоталізатора — при провадженні букмекерської діяльності;

— на кожний електронний сервер — при провадженні діяльності з організації та проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино;

— на кожний гральний зал — при провадженні діяльності з організації та проведення азартних ігор у казино та інших азартних ігор.

Орган ліцензування з організації діяльності з проведення азартних ігор на даний час не визначено.

На виконання доручення Кабінету Міністрів України на даний час розробляється проект змін до постанов Кабінету Міністрів України, яким передбачається внести зміни до постанов Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 р. №1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування»; від 04.07.2001 р. №756 «Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності»; від 29.11.2000 р. №1755 «Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу».

Перший заступник Голови

К. О. Ващенко

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 грудня 2005 р. №1254

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності через три місяці з дня опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

Ю. ЄХАНУРОВ

 

Інд. 34

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 21 грудня 2005 р. №1254

 

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Пункт 8 переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. №1698 (Офіційний вісник України, 2000 р., №46, ст. 2001), доповнити абзацом такого змісту:

«організація діяльності з проведення азартних ігор».

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 р. №1755 «Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розмір і порядок зарахування плати за її видачу» (Офіційний вісник України, 2000 р., №48, ст. 2093; 2001 р., №21, ст. 952):

1) доповнити постанову пунктом 41 такого змісту:

«41. Плата за ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор, яка видається на кожну особу, що провадить таку діяльність на гральних автоматах, на кожний пункт тоталізатора у разі провадження букмекерської діяльності, на кожний електронний сервер у разі провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, на кожний гральний зал у разі провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у казино та інших азартних ігор, справляється після прийняття рішення про видачу ліцензії. Плата вноситься у розмірі, встановленому законом, у національній валюті (за офіційним курсом, установленим Національним банком на день внесення платежу)»;

2) пункт 5 після слів «переоформлення ліцензії» доповнити словами «за кожний рік користування ліцензією на провадження діяльності з організації і проведення азартних ігор».

3. Перелік документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 р. №756 (Офіційний вісник України, 2001 р., №27, ст. 1212; 2005 р., №25, ст. 1433) — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 р. №1250, доповнити пунктом 70 такого змісту:

"70.

Організація діяльності з проведення азартних ігор засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (для юридичної особи)

список керівного складу (керівник, його заступники, головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, займаної посади, освіти, номера робочого телефону за підписом керівника суб'єкта господарської діяльності, скріпленим печаткою

баланс суб'єкта господарської діяльності на останню звітну дату за підписом його керівника, скріпленим печаткою

правила азартних ігор, які будуть проводитися суб'єктом господарської діяльності, у двох примірниках, затверджені цим суб'єктом та скріплені печаткою

відомості, що підтверджують право власності суб'єкта господарської діяльності або оренди ним грального обладнання, необхідного для провадження цього виду господарської діяльності, за підписом його керівника, скріпленим печаткою

засвідчена в установленому порядку копія положення про призовий фонд».

____________

 Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/licenz/18_10.html


Попередня статтяНаступна стаття

 

Ваше ім`я:  Захисний код:  <=>
символів залишилось

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"