Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА 00. МАРАЗМИ, НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА, ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

ОФІЦІЙНИХ ВИДАНЬ В УКРАЇНИ 5, А НЕ 4, ЯК СКАЗАНО В УКАЗІ ПРЕЗИДЕНТА "ПРО ПОРЯДОК ОФІЦІЙНОГО ОПРИЛЮДНЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВО­ВИХ АКТІВ ТА НАБРАННЯ НИМИ ЧИННОСТІ". “ЗБІРНИК ДІЮЧИХ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ” НЕ ВИЗНАНО ОФІЦІЙНИМ ВИДАННЯМ В ЦЬОМУ УКАЗІ ПРЕЗИДЕНТА

Відповідно до ст. 57 Конституції України, закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов’язки громадян, мають бути доведені до відома населення у порядку, встановленому законом. А закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов’язки громадян, не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, є нечинними. Щоправда, закону про порядок доведення до відома громадян законів та інших нормативно-правових актів та порядку набрання ними чинності у нас, як це не дивно, досі немає. Цю функцію виконують два укази Президента: від 10.06.97 р. №503/97 "Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-право­вих актів та набрання ними чинності" та від 03.10.92 р. №493/92 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

Донедавна через врегулювання цього питання саме указами найцікавіша ситуація була з набуттям офіційного статусу "Голосом України" - офіційним органом Верховної Ради України.

Її офіційний статус прямо передбачено у низці законів України: від 07.12.2000 р. №2121 "Про банки і банківську діяльність" (абз. 6 ст. 9); від 11.01.2001 р. №2210-ІІІ "Про захист економічної конкуренції" (абз. 5 ч. 1 ст. 56); від 18.10.2001 р. №2766 "Про вибори народних депутатів" (ч. 7 ст. 34); від 05.03.99 р. №474 "Про вибори Президента України" (ч. 9 ст. 41) та від 14.05.92 р. №2343 "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (абз. 19 ст. 1). Та й Державна митна служба вважала "Голос України" офіційним виданням. Особливо коли це стало їй вигідно у зв’язку із запровадженням підвищеного мита на легкові авто: нове мито застосовували з 24 травня, а не з 1 червня (див. лист Держмитслужби від 28.04.2004 р. №25/2-15-38/5411-ЕП).

Але офіційний статус "від Президента" ця газета отримала лише з 14 червня 2004 року - дати набрання чинності Указом №589/2004 від 28.05.2004 р. До цього часу Указом Президента України від 08.04.2004 р. №399/2004 "Про внесення змін до Указу Президента України від 10 червня 1997 року N 503" було розширено перелік офіційних друкованих видань в Україні. До них з 27.04.2004 р. додався ще і «Президентський вісник». І їх стало п’ять: "Офіційний вісник України", "Відомості Верховної Ради України", “Голос України”, “Президентський вісник” і газета "Урядовий кур'єр". Офіційними друкованими виданнями, в яких здійснюється офіційне оприлюднення законів та інших актів Верховної Ради України, є також газета "Голос України", "Відомості Верховної Ради України". 

Однак за Указом Президента від 19.05.2005 р. N 824/2005 газета "Президентський вісник" з 04.06.2005 р. перестала бути офіційним виданням України. Крім того вона взагалі ліквідується. Так само ліквідується і інформаційно-аналітичний бюлетень "Президентський контроль".

Тобто тепер офіційних видань стало 4 (див. таблицю 1): "Офіційний вісник України", газети "Урядовий кур’єр",  "Голос України", "Відомості Верховної Ради України". Два останніх є офіційними лише щодо оприлюднення законів та інших актів Верховної Ради України.

Таблиця 1

Офіційні друковані видання України

Назва

Коли отримали офіційний статус

"Офіційний вісник України"

25.06.97 р.

газета "Урядовий кур’єр"

13.10.93 р.

газета "Голос України"*

14.06.2004 р.

"Відомості Верховної Ради України"*

25.06.97 р.

* Є офіційними лише щодо оприлюднення законів та інших актів Верховної Ради України.

Однак прикол в тому, що офіційних видань України - 5 ! Справа в тому, що Президент не враховує вимоги частини першої статті 21 Закону України від 29.06.2004 р. №1906-IV "Про міжнародні договори України" чинні міжнародні договори України публікуються українською мовою в "Зібранні діючих міжнародних договорів України" та інших офіційних друкованих виданнях України. Тобто цей Закон визначає "Зібранні діючих міжнародних договорів України" офіційним виданням України. А з огляду на те, що відповідно до статті 9 Конституції України чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України, а відповідно до частини другої статті 19 Закону України від 29.06.2004 р. №1906-IV "Про міжнародні договори України" діє правило “Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору”, то виходить, що більш офіційного видання, ніж  "Зібрання діючих міжнародних договорів України" в Україні немає. А Президент про нього чомусь мовчить. З іншого боку це є проявом неповаги до норм міжнародного права.

Віталій МОСЕЙЧУК

 

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності

З метою впорядкування офіційного оприлюднення нормативно-правових актів, що їх приймають Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, забезпечення регулювання суспільних правовідносин на основі чинних актів, запобігання перекрученням їх змісту, визначення порядку набрання ними чинності, відповідно до статті 57, частин другої та п'ятої статті 94, частини другої статті 102 Конституції України постановляю:

1. Установити, що закони України, інші акти Верховної Ради України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України не пізніш як у п'ятнадцятиденний строк після їх прийняття у встановленому порядку і підписання підлягають оприлюдненню державною мовою в офіційних друкованих виданнях.

Офіційними друкованими виданнями є:

«Офіційний вісник України»;

газета «Урядовий кур'єр».

Офіційними друкованими виданнями, в яких здійснюється офіційне оприлюднення законів та інших актів Верховної Ради України, є також газета «Голос України», «Відомості Верховної Ради України».

Акти Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України можуть бути в окремих випадках офіційно оприлюднені через телебачення і радіо.

Офіційне оприлюднення нормативно-правових актів здійснюється після включення їх до Єдиного державного реєстру нормативних актів і з зазначенням присвоєного їм реєстраційного коду.

2. Нормативно-правові акти можуть бути опубліковані в інших друкованих виданнях лише після їх офіційного оприлюднення відповідно до статті 1 цього Указу.

Нормативно-правові акти, опубліковані в інших друкованих виданнях, мають інформаційний характер і не можуть бути використані для офіційного застосування.

3. Громадяни, державні органи, підприємства, установи, організації під час здійснення своїх прав і обов'язків повинні застосовувати закони України, інші акти Верховної Ради України, акти Президента України і Кабінету Міністрів України, опубліковані в офіційних друкованих виданнях або одержані у встановленому порядку від органу, який їх видав.

4. Нормативно-правові акти Верховної Ради України і Президента України набирають чинності через десять днів з дня їх офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самими актами, але не раніше дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні.

5. Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо більш пізній строк набрання ними чинності не передбачено в цих актах. Акти Кабінету Міністрів України, які визначають права і обов'язки громадян, набирають чинності не раніше дня їх опублікування в офіційних друкованих виданнях.

6. Якщо закон України, інший акт Верховної Ради України опубліковано в будь-якій із газет, зазначених у частинах другій і третій статті 1 цього Указу, до його опублікування в «Офіційному віснику України», «Відомостях Верховної Ради України», він набирає чинності після опублікування в тій із вказаних газет, де його опубліковано раніше.

Якщо інший нормативно-правовий акт опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр» до його опублікування в «Офіційному віснику України», він набирає чинності після опублікування в цій газеті.

7. Акти Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, які не мають загального значення чи нормативного характеру, можуть не публікуватися за рішенням відповідного органу. Ці акти та акти з обмежувальними грифами офіційно оприлюднюються шляхом надіслання відповідним державним органам та органам місцевого самоврядування і доведення ними до відома підприємств, установ, організацій та осіб, на яких поширюється їх чинність.

Неопубліковані акти Верховної Ради України і Президента України набирають чинності з моменту одержання їх державними органами або органами місцевого самоврядування, якщо органом, що їх видав, не встановлено інший строк набрання ними чинності.

Акти Верховної Ради України і Президента України про призначення відповідно до законодавства на посади і звільнення з посад набирають чинності з моменту їх прийняття.

8. Визнати такою, що втратила чинність, статтю 2 Указу Президента України від 13 жовтня 1993 року №454 «Про внесення змін до Положення про порядок підготовки і внесення проектів указів і розпоряджень Президента України та про порядок набрання чинності цими актами».

9. Кабінету Міністрів України привести свої рішення у відповідність із цим Указом.

 Президент України

 Л. КУЧМА

 м. Київ
10 червня 1997 року
№503/97

  

 
  Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/law/0000_33.html


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"