Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА 00. МАРАЗМИ, НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА, ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Держава не виконує рішення національних судів щодо відшкодування нею матеріальної шкоди. Ці позови є лідерами проти України в Європейському Суді з прав людини

Це один із найважчих маразмів в український юриспруденції та спотворенні судової влади і принципів судочинства. Держава просто не виконує рішення національних судів за якими вона є відповідачем щодо відшкодування матеріальної шкоди. Це визнано розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2010 р. N 222-р, яким затверджено план першочергових заходів щодо усунення недоліків системного характеру, що призводять до невиконання рішень національних судів. Ви лишень подумайте, держава існує з 1991 року, а влада лише передбачає, що проекті Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік” кошти, необхідні для виплати відшкодування відповідно до пілотного рішення Європейського суду з прав людини у справі “Юрій Миколайович Іванов проти України”.

15 жовтня 2009 року Європейський суд з прав людини прийняв перше «пілотне рішення» проти України - Yuriy Nikolayevich Ivanov v. Ukraine. В ньому Суд підкреслив хронічну проблему невиконання судових рішень, яка вже була встановлена в більше ніж у половині рішень Суду проти України. Зокрема, перша справа, яка стосувалася неможливості отримання присуджених судом виплат, пов’язаних із закінченням військової служби, була вирішена Судом ще в 2004 році (Войтенко проти України). Справа Юрія Іванова, яка піднімала ці самі питання, «продемонструвала, що проблема тривалого невиконання судових рішень, які набрали законної сили, та відсутність ефективних національних засобів захисту залишилися невирішеними в українській правовій системі, незважаючи на ясну прецедентну практику, що закликала Уряд здійснити необхідні заходи для вирішення цих питань».

В рамках «пілотного рішення» Суд зобов’язав Уряд протягом року від дати, коли це рішення набуде статусу остаточного, запровадити ефективний засіб захисту або комбінацію таких засобів, здатних забезпечити адекватне та достатнє відшкодування у разі невиконання або затримки виконання судових рішень національних судів.  

Суд відклав на рік від дати набуття цим рішенням статусу остаточного провадження по всіх справах, що стосуються цих самих питань. На цей самий термін відкладається і провадження по таких справах, які вже були комуніковані Уряду. Уряд також отримає інформацію по всіх заявах проти України, що стосуються питань невиконання судових рішень, які були подані до Суду, але ще не комуніковані. Відповідно, інформація по всім новим заявам щодо невиконання буде на протязі цього року одразу надсилатися Уряду.

http://www.khpg.org/index.php?id=1256551783 Про цю ганьбу навіть говориться в Доповіді Держсекретара США Гілларі Клінтон: в Україні - серйозні порушення прав людини міліцією, судами й у тюрмах, а також повсюдно поширена корупція

І лише під час підготовки проекту Державного бюджету України на 2011 рік передбачатимуться кошти для фінансування видатків, пов’язаних з виконанням рішень національних судів, за якими боржником є держава, органи державної влади, державні установи та організації, а також підприємства, на які поширюється дія Закону України “Про введення мораторію на примусову реалізацію майна”. Ось така правова держава...

Але і в цьому Розпорядженні Кабмін не передбачив суттєвої речі – розробку спеціального закону щодо відшкодування шкоди при злочинах. Кабмін навіть не знає, що Цивільний кодекс вимагає такого закону. Відповідно до статті 1177 майнова шкода, завдана майну фізичної особи внаслідок злочину, відшкодовується державою, якщо не встановлено особу, яка вчинила злочин, або якщо вона є неплатоспроможною. Умови та порядок відшкодування майнової шкоди, завданої майну фізичної особи, яка потерпіла від злочину, встановлюються законом. А Закону цього немає. Тому і не відшкодовується шкода, нанесена в тому числі, злочинними діями неплатоспроможних державних службовців та інших осіб.

Якщо проаналізувати статистику звернень українських громадян до Європейського Суду з прав людини, о можна побачити характерну статистику – більшість позовів стосується невідшкодуванням державою майнової шкоди. Лише через виконання рішення суду у нас теоретично можна домогтися відшкодування шкоди державою. Ще в 2003 році Міністр юстиції України Олександр Лавринович назвав,  що серед основних категорій скарг, які були визнані Європейським судом як потенційно прийнятні до розгляду, є заяви на неможливість виконання рішень національних судів, надмірну тривалість проваджень справ у суді, застосування до обвинувачених незаконних методів ведення слідства та неефективного розслідування прокуратурою скарг на катування, порушення прав при затриманні та взятті під варту, а також порушення процесуальних прав українців.

http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1069106126

Ось такі сумні речі...

Віталій МОСЕЙЧУК

19.03.2014

Стаття 1177. Відшкодування майнової шкоди фізичній особі, яка

                  потерпіла від злочину

 

1. Майнова шкода, завдана майну фізичної особи внаслідок злочину, відшкодовується державою, якщо не встановлено особу, яка вчинила злочин, або якщо вона є неплатоспроможною.

2. Умови та порядок відшкодування майнової шкоди, завданої майну фізичної особи, яка потерпіла від злочину, встановлюються законом.

При порушеннях прав людини у нас судяться з державними органами влади та управління, а не особисто з чиновниками-порушниками цих органів

Доповідь Держсекретара США Гілларі Клінтон: в Україні - серйозні порушення прав людини міліцією, судами й у тюрмах, а також повсюдно поширена корупція

Україна не виконала 95% рішень Європейського суду з прав людини

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

                  від 11 лютого 2010 р. N 222-р

                               Київ

 

Про затвердження плану першочергових заходів щодо усунення недоліків системного характеру, що призводять до невиконання рішень національних судів

1. Затвердити план першочергових заходів щодо усунення недоліків системного характеру, що призводять до невиконання рішень національних судів (далі — план заходів), що додається.

2. Центральним органам виконавчої влади забезпечити виконання плану заходів та інформування Міністерства юстиції.

3. Міністерству юстиції подавати щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, Кабінетові Міністрів України інформацію про хід виконання плану заходів.

Прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 31

                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                         розпорядженням Кабінету Міністрів України

                               від 11 лютого 2010 р. N 222-р

 

                               ПЛАН

першочергових заходів щодо усунення недоліків системного характеру, що призводять до невиконання рішень національних судів

1. Розробити та подати Кабінетові Міністрів України проекти Законів України:

про порядок виконання рішень національних судів, відповідачем за якими є держава, органи державної влади, державні установи та організації, органи місцевого самоврядування, а також підприємства, на які поширюється дія Закону України “Про введення мораторію на примусову реалізацію майна” ;

про захист прав кредиторів під час ліквідації державних та комунальних підприємств, а також підприємств, на які поширюється дія Закону України “Про введення мораторію на примусову реалізацію майна”.

                                Мін'юст, Мінфін, Мінекономіки.

 

                                Березень 2010 року.

 

2. Передбачити у проекті Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік” кошти, необхідні для виплати відшкодування відповідно до пілотного рішення Європейського суду з прав людини у справі “Юрій Миколайович Іванов проти України”.

                                Мінфін, Мін'юст.

 

                                I квартал 2010 року.

 

3. Передбачити під час підготовки проекту Державного бюджету України на 2011 рік кошти для фінансування видатків, пов’язаних з виконанням рішень національних судів, за якими боржником є держава, органи державної влади, державні установи та організації, а також підприємства, на які поширюється дія Закону України “Про введення мораторію на примусову реалізацію майна”.

                                Мінфін, Мін'юст.

 

                                III квартал 2010 року.

 

4. Забезпечити супроводження у Верховній Раді України проектів Законів України “Про внесення змін до деяких законів України щодо обмеження дії мораторію на примусову реалізацію майна боржника”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права особи на досудове провадження, розгляд справи судовим органом або виконавче провадження протягом розумного строку”.

Мін’юст.

                                До прийняття Законів.

 

5. Підготувати та подати Мінфіну інформацію про суми заборгованості відповідно до рішень судів:

органів державної влади, державних установ та організацій;

підприємств, у статутних фондах яких частка держави становить не менш як 25 відсотків;

підприємств, включених до Реєстру підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості відповідно до Закону України “Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу”.

                                Міністерства та інші центральні

                                органи виконавчої влади.

 

                                Лютий 2010 року.

 

6. Подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо визначення порядку погашення відповідно до рішень судів заборгованості органів державної влади, державних установ та організацій, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, на які поширюється дія Закону України “Про введення мораторію на примусову реалізацію майна”.

Мінфін.

                                Березень 2010 року.

 

7. З метою вирішення проблемних питань, пов’язаних із соціальними виплатами, подати Кабінетові Міністрів України інформацію про суму коштів, необхідну для щорічного здійснення соціальних виплат, право на отримання яких гарантовано законодавством, та обсяг заборгованості держави з таких виплат.

                                Мінпраці та інші центральні

                                органи виконавчої влади.

 

                                Лютий 2010 року.

____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/law/0000_139.html


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"