Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА 00. МАРАЗМИ, НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА, ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Визначення поняття “нормативно-правовий акт” на законодавчому рівні досі немає

В законодавстві України важливу роль відіграє Указ Президента від 03.10.1992 р. №493/92 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" але визначення терміну “нормативно-правових актів” в ньому, так і в іншому законодавстві немає. Як вказано вЛисті Держмитслужби від 04.12.2008  N 17/1-6/2073-ЕП на сьогодні питання визначення поняття “нормативно-правовий акт” на законодавчому рівні залишається відкритим, оскільки у законодавстві України немає основоположного закону, який би регулював сферу нормотворення. Закон України “Про нормативно-правові акти”, прийнятий Верховною Радою України 01.10.08, Президент України 28.10.08 повернув до Верховної Ради зі своїми пропозиціями.

Дещо можна знайти у відомчих документах. У Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 12.04.05 N 34/5 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 12.04.05 за N 381/10661:

"нормативно-правовий акт — це офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженим на це суб’єктом нормотворення у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних відносин, що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування. Прийняття нормативно-правових актів у вигляді листів і телеграм не допускається”.

 Нормативно-правовий акт - це офіційний письмовий документ, прийнятий чи виданий уповноваженим на це суб'єктом нормотворення у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, який спрямовано на регулювання суспільних відносин, містить нормативні приписи, розрахований на багаторазове застосування й дія якого не вичерпується одноразовим виконанням.

(Державна митна служба, Наказ "Про затвердження Методичних рекомендацій про порядок підготовки, подання на державну реєстрацію, скасування, обліку та зберігання нормативно-правових актів митних органів України" від 08.07.2003 N 441)

Є ще таке. Нормативний акт - це прийнятий уповноваженим державним чи іншим органом у межах його компетенції офіційний письмовий документ, який встановлює, змінює чи скасовує норми права, носить загальний чи локальний характер та застосовується неодноразово. Що ж до актів ненормативного характеру (індивідуальних актів), то вони породжують права і обов'язки тільки у того суб'єкта (чи визначеного ними певного кола суб'єктів), якому вони адресовані.

(Вищий арбітражний суд, Роз'яснення "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з визнанням недійсними актів державних чи інших органів" від 26.01.2000 N 02-5/35)

Віталій МОСЕЙЧУК

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

                   04.12.2008  N 17/1-6/2073-ЕП

 

                                      Керівникам митних органів,

                                      спеціалізованих митних

                                      установ та організацій,

                                      керівникам юридичних

                                      підрозділів, головним

                                      бухгалтерам

 

На звернення митних органів з питання визначення поняття нормативно-правового акту при встановленні надбавки за високі досягнення в праці або виконання особливо важливої роботи, відповідно до діючих умов оплати праці посадових осіб митної служби (постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.06 N 767) повідомляємо.

На сьогодні питання визначення поняття “нормативно-правовий акт” на законодавчому рівні залишається відкритим, оскільки у законодавстві України немає основоположного закону, який би регулював сферу нормотворення. Закон України “Про нормативно-правові акти”, прийнятий Верховною Радою України 01.10.08, Президент України 28.10.08 повернув до Верховної Ради зі своїми пропозиціями.

У Методичних рекомендаціях про порядок підготовки, подання на державну реєстрацію, скасування, обліку та зберігання нормативно-правових актів митних органів України” затверджених наказом Держмитслужби від 08.07.03 N 441, поняття “нормативно-правовий акт” визначено як офіційний письмовий документ, прийнятий чи виданий уповноваженим на це суб’єктом нормотворення у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, який спрямовано на регулювання суспільних відносин, містить нормативні приписи, розрахований на багаторазове застосування й дія якого не вичерпується одноразовим виконанням.

Майже аналогічне визначення цього поняття наведено у Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 12.04.05 N 34/5 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 12.04.05 за N 381/10661:

"нормативно-правовий акт — це офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженим на це суб’єктом нормотворення у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних відносин, що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування. Прийняття нормативно-правових актів у вигляді листів і телеграм не допускається”.

Таким чином, одною з основних ознак нормативно-правового акту є наявність у ньому нормативних приписів (норм права).

Чинне законодавство України не містить визначення понять “нормативний припис” та “норма права”. Однак на підставі аналізу практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції та теорії права можна дійти висновку, що під нормою права слід розуміти форму прояву права у вигляді санкціонованих державою обов’язкових правил загального характеру (закон, указ, декрет, постанова, наказ) в певній галузі суспільних відносин.

Норми права поділяються на норми позитивного регулювання, які встановлюють можливість або необхідність щось робити; норми правоохоронні, які забезпечують дію інших норм і встановлюють відповідальність за їх порушення; норми-визначення; норми-принципи. Інший поділ передбачає норми імперативні, якими точно визначаються права та обов’язки суб’єктів права; диспозитивні, які діють у разі невстановлення сторонами шляхом угоди своїх прав та обов’язків; бланкетні, які відсилають до встановлених іншими актами правил. Норми права поділяються також на норми загальної дії і місцевої дії, постійні і тимчасові, загальні і спеціальні.

На сьогодні досить поширеною є думка, що нормативно-правовими є лише ті акти, які пройшли державну реєстрацію.

У зв’язку з цим слід зазначити, що відповідно до підпункту “д” пункту 5 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.92 N 731, на державну реєстрацію не подаються, зокрема, акти, спрямовані на організацію виконання рішень вищестоящих органів і власних рішень міністерств, інших органів виконавчої влади, що не мають нових правових норм. Наявність у наведеному підпункті слова “нових” свідчить про те, що у ньому йдеться про акти, які містять правові норми, але ці норми не є новими порівняно з рішеннями вищестоящих органів і власних рішень міністерств, інших органів виконавчої влади. При цьому необхідно взяти до уваги, що термін “правові норми” за своїм змістом відповідає терміну “норма права”.

Акти, які розроблено на виконання рішень вищестоящих органів і власних рішень міністерств, інших органів виконавчої влади, і які не мають нових правових норм, подавати на державну реєстрацію недоцільно, оскільки правові норми, що в них містяться, вже викладено в інших нормативно-правових актах. Однак недоцільність подання таких актів на державну реєстрацію не позбавляє їх статусу нормативно-правових, оскільки вони все-таки містять норми права.

Як зазначалося вище, одним з основних ознак нормативно-правового акта є наявність у ньому норм права (нормативних приписів). При цьому ані в Методичних рекомендаціях про порядок підготовки, подання на державну реєстрацію, скасування, обліку та зберігання нормативно-правових актів митних органів України” затверджених наказом Держмитслужби від 08.07.03 N 441, ані в Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 12.04.05 N 34/5, не наголошується на тому, що це мають бути саме нові норми права (нормативні приписи), а не ті, які містяться в інших нормативно-правових актах.

З огляду на викладене вважаємо, що акти, які містять норми права (нормативні приписи), мають статус нормативно-правових незалежно від того, містяться ці норми (приписи) в інших нормативно-правових актах чи ні.

Для забезпечення прийняття обґрунтованих рішень при розгляді питань встановлення надбавки за високі досягнення в праці у розмірі понад 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за спеціальне звання та вислугу років посадовим особам, які займаються розробленням проектів нормативно-правових актів, проводять експертизу проектів таких актів, пропонуємо керівникам митних органів залучати юридичні служби митних органів.

Директор Юридичного

департаменту В.Л.Бабюк

Директор Департаменту

фінансів, бухгалтерського обліку та звітності М.В.Околіта

 

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

 Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади

 

Із змінами і доповненнями, внесеними

Указом Президента України

від 21 травня 1998 року N 493/98

З метою впорядкування видання міністерствами, іншими органами виконавчої влади нормативно-правових актів, забезпечення охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, підприємств, установ та організацій постановляю

 (преамбула із змінами, внесеними згідно з 

Указом Президента України від 21.05.98 р. N 493/98)

1. Установити, що з 1 січня 1993 року нормативно-правові акти, які видаються міністерствами, іншими органами виконавчої влади, органами господарського управління та контролю і які зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації.  

(стаття 1 із змінами, внесеними згідно з 

Указом Президента України від 21.05.98 р. N 493/98)

2. Державну реєстрацію здійснюють:

нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю - Міністерство юстиції України;

нормативно-правових актів міністерств і республіканських комітетів Автономної Республіки Крим - Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим;

нормативно-правових актів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших підрозділів, а також місцевих органів господарського управління та контролю - обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції;

нормативно-правових актів районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших підрозділів - районні, районні у містах Києві та Севастополі управління юстиції.

(частини першу і другу статті 2 замінено частиною першою згідно з

Указом Президента України від 21.05.98 р. N 493/98,

у зв'язку з цим частини третю і четверту вважати

відповідно частинами другою і третьою) 

Державна реєстрація провадиться в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Міністерство юстиції України та управління юстиції складають державні реєстри зареєстрованих ними нормативно-правових актів.

(частина третя статті 2 із змінами, внесеними згідно з 

Указом Президента України від 21.05.98 р. N 493/98)

3. Нормативно-правові акти, зазначені в статті 1 цього Указу, набувають чинності через 10 днів після їх реєстрації, якщо в них не встановлено пізнішого строку надання їм чинності.

(стаття 3 із змінами, внесеними згідно з 

Указом Президента України від 21.05.98 р. N 493/98)

4. Створити в Українському державному центрі правової інформації Міністерства юстиції України банк даних про нормативно-правові акти, занесені до державного реєстру.

Міністерству юстиції України визначити порядок інформування громадян, підприємств, установ та організацій про зазначені нормативно-правові акти.

(стаття 4 із змінами, внесеними згідно з 

Указом Президента України від 21.05.98 р. N 493/98)

5. Міністерству юстиції України, іншим органам виконавчої влади, органам господарського управління та контролю забезпечувати опублікування нормативно-правових актів, занесених до державного реєстру, а також широке інформування громадян через засоби масової інформації про нормативно-правові акти, які стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян.

(стаття 5 із змінами, внесеними згідно з 

Указом Президента України від 21.05.98 р. N 493/98)

6. Кабінету Міністрів України затвердити до 1 грудня 1992 року Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи та інтереси громадян або носять міжвідомчий характер.

(стаття 6 із змінами, внесеними згідно з 

Указом Президента України від 21.05.98 р. N 493/98)

 

 

 Президент України

Л. КРАВЧУК

 м. Київ
 3 жовтня 1992 року

N 493/92

 

 

____________


  Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/law/0000_134.html


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"