Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XXXІX. МАРАЗМИ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОЇ СЛУЖБИ (КРУ)

КОШМАР ДЛЯ КРУ – ДЕРЖПІДПРИЄМНИЦТВО ЗУПИНИЛО ДІЮ ІНСТРУКЦІЇ ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РЕВІЗІЙ І ПЕРЕВІРОК ДЕРЖАВНОЮ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОЮ СЛУЖБОЮ В УКРАЇНІ

КРУ не виконало рішення Держпідприємництва від 25.07.2005 N 12 "Про необхідність усунення порушень Головним контрольно-ревізійним управлінням України принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України від 11.09.2003 N 1160-IV "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" щодо пропозицій привести положення наказу ГоловКРУ від 03.10.97 N 121 "Про затвердження Інструкції про порядок проведення ревізій і перевірок державною контрольно-ревізійною службою в Україні" у відповідність до Закону України від 12.01.2005 N 2322-IV "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення правового захисту громадян та запровадження механізмів реалізації конституційних прав громадян на підприємницьку діяльність, особисту недоторканність, безпеку, повагу до гідності особи, правову допомогу, захист)". Цей Закон передбачив низку змін на користь установ та підприємств, які перевіряються КРУ. Зокрема за цим Законом З 16 лютого позапланова виїзна ревізія або перевірка органами КРУ може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення за рішенням суду. Підстави для позапланової перевірки є схожими як і для податкових органів. Однак на відміну від податкових органів, при проведення позапланової перевірки працівники КРУ повинні давати копію рішення суду про дозвіл на перевірку.
Тривалість планової виїзної ревізії або перевірки не повинна перевищувати 20 днів. Тривалість позапланової виїзної ревізії або перевірки не повинна перевищувати 10 днів. Продовження термінів перевірки здійснюється лише судом. Однак обмеження у підставах на перевірки не поширюються у випадку порушення на підконтрольних об’єктах кримінальних справ. Вилучення оригіналів документів робиться лише на підставі рішення суду і то лише до закінчення ревізії або перевірки. У разі відмови у проведенні інвентаризацій органи КРУ повинні звернутися до суду щодо спонукання до проведення таких інвентаризацій, а до ухвалення відповідного рішення судом — у присутності понятих та представників зазначених підприємств, установ і організацій, щодо яких проводиться перевірка, мають право опечатувати каси, касові приміщення, склади та архіви на термін не більше 24 годин з моменту такого опечатування.

Незважаючи на ці революційні зміни КРУ Інструкцію про порядок проведення ревізій і перевірок державною контрольно-ревізійною службою в Україні не змінило, щоправда 27.02.2006 р. за Наказом N 67 вона була скасована. А тому відповідно до Повідомлення Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва від 02.11.2005   р. "Щодо зупинення дії наказу ГоловКРУ від 03.10.97 N 121", яке оприлюдено в “Урядовому кур'єрі” 02.11.2005 N 208, дія наказу ГоловКРУ від 03.10.97 N 121 "Про затвердження Інструкції про порядок проведення ревізій і перевірок державною контрольно-ревізійною службою в Україні" зупиняється з 26 вересня 2005 року. Це означає, що перевірки КРУ худо-бідно можуть проводити, але їх результати оформити не будуть в змозі, оскільки не діє розділ 4 Інструкції “Оформлення результатів ревізій (перевірок), заходи щодо усунення виявлених недоліків і порушень”. Крім того при перевірках КРУ слід знати, що форми актів їхніх перевірок не зареєстровано в Мін’юсті, хоча вони мають міжвідомчий характер та стосуються прав та свобод громадян, які їх підписують. Тому оскаржувати складання цих актів можна і з цих підстав. Щоправда форми актів перевірок податковим органами теж не затверджено, однак інші контролюючі органи реєструють акти своїх перевірок. В той же час форма протоколу про адміністративне правопорушення - порушення законодавства про бюджетну систему України затверджена наказом Головного контрольно-ревізійного управління України від 20 лютого 2002 р. N 54 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 6 березня 2002 р. за N 227/6515. 

P.S.

Аналогічно через невиконання Закону чекає на зупинення і Інструкція про організацію проведення ревізій і перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні за зверненнями правоохоронних органів, яка затверджена наказом ГоловКРУ від 26.11.99 р. N 107.

Віталій МОСЕЙЧУК

 

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


ГОЛОВНЕ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНЕ УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

                         27.02.2006  N 67

                                      Зареєстровано в Міністерстві

                                      юстиції України

                                      11 березня 2006 р.

                                      N 257/12131

   Про  втрату  чинності наказів ГоловКРУ України від 03.10.97 N 121 (зі змінами) та від 26.11.99 N 107 зі змінами)

      Відповідно до  Закону  України  від  15.12.2005   N   3202-IV ( 3202-15  )  "Про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих актів України щодо запобігання фінансовим правопорушенням,  забезпечення ефективного    використання   бюджетних   коштів,   державного   і комунального майна",  на виконання Указу  Президента  України  від 01.06.2005  N 901 ( 901/2005 ) "Про деякі заходи щодо забезпечення здійснення державної регуляторної політики" та з метою  приведення регуляторних  актів  Головного  контрольно-ревізійного  управління України  у  відповідність  до  принципів  державної   регуляторної політики Н А К А З У Ю:

1. Визнати такими, що втратили чинність, накази ГоловКРУ України:

     - від   03.10.97   N  121  (  z0497-97  )  "Про  затвердження Інструкції про порядок проведення ревізій  і  перевірок  державною контрольно-ревізійною   службою   в   Україні",  зареєстрований  в Міністерстві юстиції України 24.10.97 за N 497/2301 (зі змінами);

     -   від  26.11.99  N  107  (  z0906-99  )  "Про  затвердження Інструкції про організацію проведення ревізій і перевірок органами державної  контрольно-ревізійної  служби  в Україні за зверненнями правоохоронних  органів",  зареєстрований  в  Міністерстві юстиції України 23.12.99 за N 906/4199 (зі змінами).

2. Юридичному відділу (Яремчук Т.М.) та Управлінню організаційної роботи (Чорнуцький С.П.) у 5-денний термін з моменту підписання цього наказу в установленому порядку забезпечити подання наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Загальному відділу Управління справами (М’якшило Н.Г.)

довести цей наказ після його державної реєстрації до відома заступників Голови, керівників структурних підрозділів ГоловКРУ, начальників КРУ в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова                                                                                              Н.І.Рубан

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ПОВІДОМЛЕННЯ

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва повідомляє:

Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва було прийнято рішення від 25.07.2005 №12 «Про необхідність усунення порушень Головним контрольно-ревізійним управлінням України принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України від 11.09.2003 №1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо пропозицій привести положення наказу ГоловКРУ від 03.10.97 №121 «Про затвердження Інструкції про порядок проведення ревізій і перевірок державною контрольно-ревізійною службою в Україні» у відповідність до Закону України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» (із змінами, внесеними Законом України від 12.01.2005 №2322-IV «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення правового захисту громадян та запровадження механізмів реалізації конституційних прав громадян на підприємницьку діяльність, особисту недоторканність, безпеку, повагу до гідності особи, правову допомогу, захист)».

Відповідно до частини першої статті 28 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рішення спеціально уповноваженого органу про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики підлягає виконанню органом виконавчої влади, щодо регуляторного акта якого було прийнято це рішення, у двомісячний строк з дня прийняття такого рішення.

Враховуючи невиконання Головним контрольно-ревізійним управлінням України рішення Держпідприємництва України у встановлений строк та виходячи зі змісту повноважень Комітету, регламентованих частиною п'ятою статті 28 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», повідомляємо, що дія наказу ГоловКРУ від 03.10.97 №121 «Про затвердження Інструкції про порядок проведення ревізій і перевірок державною контрольно-ревізійною службою в Україні» зупиняється з 26 вересня 2005 року.

____________

Надруковано:
«Урядовий кур'єр»,
№208, 2 листопада 2005 р.

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/kru/39_1.html


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"