Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ЗНО З ІСТОРІЇ, РЕФЕРАТИ З ІСТОРІЇ, КНИГИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Положення про регламентну комісію  регіонального  центру оцінювання якості освіти;

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства освіти
                                      і науки, молоді та спорту
                                      України
                                      03.11.2011  N 1254
                                      ( z1395-11 )

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      2 грудня 2011 р.
                                      за N 1398/20136
 

                            ПОЛОЖЕННЯ
           про регламентну комісію регіонального центру
                     оцінювання якості освіти
 

     1. Це Положення визначає основні функції,  права  та  порядок
організації  діяльності  регламентної комісії регіонального центру
оцінювання якості освіти.

     2. Регламентна комісія регіонального центру оцінювання якості
освіти (далі - регламентна комісія) - колегіальний орган у системі
зовнішнього незалежного оцінювання (далі -  зовнішнє  оцінювання),
що створюється при регіональних центрах оцінювання якості освіти.

     3. Основні функції регламентної комісії:
     колегіальне вирішення  питань,  що  належать  до  компетенції
регіонального  центру  оцінювання  якості  освіти,  відповідно  до
Порядку   проведення   у   2012   році   зовнішнього   оцінювання,
затвердженого  наказом  Міністерства  освіти  і  науки,  молоді та
спорту України від 03.11.2011 N 1254 ( z1395-11 );
     захист прав   осіб,   які  виявили  бажання  взяти  участь  у
зовнішньому оцінюванні, об'єктивний розгляд їхніх апеляційних заяв
щодо  недоліків,  що  були  допущені  під час реєстрації особи для
проходження зовнішнього оцінювання,  та  щодо  порушень  процедури
проведення  тестувань,  які могли негативно вплинути на результати
виконання тестів.

     4. У своїй діяльності регламентна  комісія  керується  чинним
законодавством  України,  наказами  Міністерства  освіти  і науки,
молоді та спорту України,  Українського центру  оцінювання  якості
освіти, цим Положенням.

     5. Регламентна комісія має право:
     одержувати в   установленому    порядку    від    працівників
регіонального  центру оцінювання якості освіти,  персоналу пунктів
тестування та  пунктів  обробки  бланків   відповідей   документи,
необхідні для виконання покладених на регламентну комісію завдань,
а також іншу інформацію про проходження абітурієнтами  зовнішнього
оцінювання;
     у разі потреби запрошувати на засідання регламентної  комісії
заявника, осіб, залучених до проведення зовнішнього оцінювання;
     здійснювати в межах  своєї  компетенції  запити  до  місцевих
органів   виконавчої   влади,  органів  місцевого  самоврядування,
правоохоронних  органів,  навчальних  закладів,  закладів  охорони
здоров'я тощо.

     6. У  разі  неправомірного  використання  наданих  прав члени
регламентної   комісії   несуть   відповідальність,    передбачену
законодавством    України,    у   тому   числі   за   розголошення
конфіденційної інформації про заявника.

     7. До складу регламентної комісії (не менше  як  п'ять  осіб)
входять   представники   регіонального  центру  оцінювання  якості
освіти,  місцевих органів  управління  освітою,  закладів  охорони
здоров'я та інші (за згодою).
     Очолює роботу регламентної комісії голова.

     8. Склад   регламентної   комісії   затверджується    наказом
директора регіонального центру оцінювання якості освіти до початку
реєстрації осіб,  які виявили бажання взяти участь  у  зовнішньому
оцінюванні.

     9. Організацію  роботи  регламентної  комісії,  своєчасний та
об'єктивний   розгляд   звернень,   ведення   справ,    дотримання
встановленого   порядку  збереження  документів  і  конфіденційної
інформації забезпечує її голова.

     10. Документами   регламентної   комісії,   що   зберігаються
протягом   п'яти   років  після  завершення  встановленого  строку
розгляду  апеляційних  заяв  щодо  порушень  процедури  проведення
тестування, є:
     протоколи засідань комісії;
     апеляційні заяви щодо порушення процедури;
     матеріали, що необхідні для здійснення  розгляду  апеляційних
заяв  (письмові  пояснення  громадських  спостерігачів,  персоналу
пункту тестування щодо обставин, викладених у зверненні тощо);
     інші матеріали,  що стосуються рішень, прийнятих регламентною
комісією.

     11. Рішення  регламентної   комісії   приймається   більшістю
голосів  за  умови присутності на засіданні не менш як двох третин
від загальної кількості членів комісії.  У разі  рівної  кількості
голосів "за" та "проти" приймається рішення,  яке підтримав голова
комісії.

 Заступник директора
 департаменту вищої освіти                        Ю.М.Коровайченко


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв
[an error occurred while processing this directive]


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"