Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ЗНО З ІСТОРІЇ, РЕФЕРАТИ З ІСТОРІЇ, КНИГИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Положення про апеляційну комісію Українського центру оцінювання якості освіти

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства освіти
                                      і науки, молоді та спорту
                                      України
                                      03.11.2011  N 1254
                                      ( z1395-11 )

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      2 грудня 2011 р.
                                      за N 1397/20135
 

                            ПОЛОЖЕННЯ
            про апеляційну комісію Українського центру
                     оцінювання якості освіти
 

     1. Це  Положення  визначає  основні  функції  та  особливості
діяльності  апеляційної  комісії  Українського  центру  оцінювання
якості освіти (далі - апеляційна комісія).

     2. Дія цього Положення  поширюється  на  апеляційну  комісію,
фахові групи,  залучені до розгляду апеляційних заяв,  регіональні
центри оцінювання якості  освіти,  осіб,  які  проходили  зовнішнє
оцінювання та подали апеляцію (далі - заявники).

     3. Апеляційна  комісія створюється з метою захисту прав осіб,
які проходили  зовнішнє  незалежне  оцінювання  (далі  -  зовнішнє
оцінювання), і розгляду в установлені строки апеляційних заяв щодо
результатів зовнішнього оцінювання, а також клопотань регіональних
центрів оцінювання якості освіти (далі - апеляційна заява).

     4. Апеляційна    комісія   у   своїй   діяльності   керується
законодавством України,  наказами  Міністерства  освіти  і  науки,
молоді  та  спорту України,  Українського центру оцінювання якості
освіти та цим  Положенням,  а  також  ухвалою  фахової  предметної
комісії.

     5. Під  час  розгляду  апеляційної заяви апеляційною комісією
встановлюються:
     приналежність особі результату, отриманого за виконання тесту
з відповідного предмета;
     об'єктивність оцінювання   відповідей   заявника  на  тестові
завдання з розгорнутою відповіддю;
     правильність визначення     кількості     балів    під    час
автоматизованої обробки бланків відповідей.

     6. Процедура  подання   заявником   апеляційної   заяви,   її
розгляду,   виконання   прийнятого  апеляційною  комісією  рішення
визначена Порядком проведення у 2012 році зовнішнього  незалежного
оцінювання, затвердженим  наказом  Міністерства  освіти  і  науки,
молоді та спорту України від 03.11.2011 N 1254 ( z1395-11 ).

     7. Апеляційна комісія має право:
     одержувати в    установленому    порядку    від   працівників
Українського та регіональних  центрів  оцінювання  якості  освіти,
персоналу пунктів   тестування  інформацію  та  документи  (бланки
відповідей, аудиторні протоколи проведення зовнішнього оцінювання,
акти,  складені  під  час проведення зовнішнього оцінювання тощо),
необхідні для виконання покладених на неї завдань;
     залучати кваліфікованих     фахівців     для     встановлення
об'єктивності перевірки екзаменаторами виконання тестових  завдань
з розгорнутою відповіддю;
     залучати предметні  фахові  комісії  у  випадках   виникнення
нетипових,  конфліктних  ситуацій,  пов'язаних із змістом тестових
завдань та способом їхнього оцінювання;
     у разі  потреби  запрошувати  на засідання комісії заявника з
метою отримання додаткової інформації,  необхідної  для  прийняття
остаточного рішення.

     8. У  разі  неправомірного  використання  членами апеляційної
комісії  своїх  повноважень  вони  несуть   відповідальність,   що
передбачена законодавством.

     9. До складу апеляційної комісії входять заступники директора
Українського   центру   оцінювання   якості   освіти,    керівники
структурних  підрозділів  Українського  центру  оцінювання  якості
освіти,  а також представники Міністерства освіти і науки,  молоді
та спорту  України,  загальноосвітніх і вищих навчальних закладів,
громадських організацій (за згодою).
     До складу  апеляційної комісії не можуть бути включені особи,
які були залучені до підготовки тестових завдань.

     10. Очолює роботу апеляційної  комісії  один  із  заступників
директора Українського центру оцінювання якості освіти.

     11. Персональний  склад  апеляційної  комісії (не менше п'яти
осіб)  затверджується  наказом   директора   Українського   центру
оцінювання   якості   освіти.   Цим   же   наказом   призначається
відповідальний секретар комісії (один або декілька),  який не є її
членом і не має права голосу під час прийняття рішення.

     12. При апеляційній комісії створюються фахові групи у складі
не  менш  як  трьох  осіб  з  числа  кваліфікованих  педагогічних,
науково-педагогічних працівників,  які здійснюють перевірку шляхом
повторного оцінювання виконання тестових завдань.

     13. У  процесі  формування  персонального   складу   комісії,
фахових груп враховується професійна компетентність кожного члена,
а також можливість неупередженого розгляду ними  апеляційних  заяв
щодо результатів зовнішнього оцінювання.

     14. Організацію  роботи  апеляційної  комісії,  своєчасний та
об'єктивний розгляд апеляційних заяв,  ведення  справ,  дотримання
встановленого   порядку  збереження  документів  і  конфіденційної
інформації забезпечує її голова.

     15. Документами  про  діяльність  апеляційної   комісії,   що
зберігаються протягом п'яти років, є:
     апеляційні заяви щодо результатів зовнішнього оцінювання;
     протоколи засідань комісії;
     матеріали, необхідні  для  розгляду  апеляційних  заяв   щодо
результатів зовнішнього оцінювання.

     16. Рішення апеляційної комісії приймається більшістю голосів
за умови присутності на засіданні  не  менш  як  двох  третин  від
загальної  кількості  членів  комісії.  У  разі  рівної  кількості
голосів "за" та "проти" приймається рішення,  яке підтримав голова
комісії.

 Заступник директора
 департаменту вищої освіти                        Ю.М.Коровайченко


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв
[an error occurred while processing this directive]


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"