Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

СТАТТІ, КУРСОВІ ТА РЕФЕРАТИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ, ЗНО З ІСТОРІЇ, КНИГИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
Українська історія, події, факти, коментарі, аніліз

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Утвердження радянської влади в Україні, її соціально-економічна і національна політика

Упродовж 1917—1920 pp. радянська влада в Україні встановлювалася тричі: перший раз — у січні — квітні 1918 p., другий — у січні — липні 1919 p., третій — з грудня 1919 р. І лише на початку 1920 р. остаточно утвердилася й трималася до 1990 р.

Спираючись на регулярну армію, яка залишалася на території України, РКП(б) та її бойовий загін КП(б)У утвердили тут такий самий політичний лад, як і в Росії. У березні 1919 р. Всеукраїнський з'їзд рад, який відбувався в Харкові, остаточно прийняврадянську форму державності України. Характеризуючи радянську систему державного устрою, слід підкреслити, що її стержнем була більшовицька партія, яка через ЧК, ревкоми, армію, комбіди та інші підконтрольні їй структури формувала радянське державне прикриття. У своїх взаємостосунках з іншими політичними органами РКП(б) перейшла поступово від революційної демократії до усунення із рад своїх опонентів і навіть союзників, до однопартійності й перетворення КП(б)У на державну монопольну керівну структуру.Формально вищим органом влади був Всеукраїнський з'їзд рад, а між з'їздами — Всеукраїнський центральний виконавчий комітет (ВУЦВК). Згадавши, що на території України з 1 червня 1919 р. є чинною угода про об'єднання військової, державної і господарської діяльності РСФРР та УСРР, ВУЦВК, виконуючи директиви більшовицької партії, анулював усі декрети уряду УСРР, які стосувалися функціонування органів влади, військових, народногосподарських, продовольчих, фінансових установ, і замінив їх російськими декретами.

У II пол. 1918 p. більшовики розпочали грандіозний експеримент в економічній сфері. При цьому варто з'ясувати, чому вони змушені були вдатися до експериментів? Насамперед тому, що ні Маркс, ні Енгельс, ні Ленін не створили і не могли створити докладної і розгорнутої схеми чи моделі організації соціалістичного суспільства. Вони зробили лише загальні позначки, дали загальні положення, накреслили лише магістральні шляхи, способи руху до соціалізму. І, природно, не дали відповіді на всі питання побудови нового суспільства, що цілком зрозуміло. Навіть сам Ленін зазначав, що будь-які рішення, які торкаються конкретних проблем, форм і засобів, механізмів реалізації соціалістичних ідеалів і принципів, можуть спиратися лише на реальні, дійсні обставинита конкретні умови. Оскільки всю різноманітність цих обставин й умов заздалегідь передбачити неможливо, то й неможливо також передбачити заздалегідь конкретні форми організації нового суспільства. Адже історія не може розвиватися за заданою схемою. Це стверджував сам Ленін: "...ні один розумний соціаліст, який писав про перспективи майбутнього, ніколи і в думках не мав того, що ми могли за якоюсь заздалегідь даною вказівкою скласти одразу і створити одним ударом форми організації нового суспільства" (Повне зібрання творів. — Т. 36. — С. 357). А ось ще одне положення Леніна: "Дати характеристику соціалізму ми не можемо, яким буде соціалізм, коли досягне готових форм, — ми цього не знаємо, цього сказати не можемо" (Повне зібрання творів. — Т. 3 6. — С. 62).

Відповідно до цього не можна стверджувати, як це робилося раніше, усупереч самому Леніну, що в нього нібито були конкретний науково розроблений план, завершена програма чи концепція побудови соціалізму. І це був змушений визнати сам В. Ленін. Виступаючи в 1922 р. на XI з'їзді РКП(б), він заявив: "У нас підходу справжнього до соціалістичної економіки, побудови її фундаменту немає...".

Тому прагнучи відразу ж побудувати безтоварну централізовану соціалістичну економіку і водночас забезпечити продуктами армію, яка за чисельністю перевищила збройні сили усіх європейських країн, а також голодуючі російські міста, більшовики ввели сувору економічну політику, відому як політика "воєнного комунізму". Вона включала: націоналізацію промисловості й торгівлі; примусове вилучення селянської продукції в її натуральній формі шляхом продрозкладки; заборону приватної торгівлі; централізований розподіл продуктів між споживачами за картками та примусову трудову повинність. "Воєнний комунізм" був спробою безпосереднього переходу до виробництва та розподілу на комуністичних засадах — без приватної власності, ринку, товарно-грошових відносин.

Центральне місце в політиці "воєнного комунізму" посідала продовольча розкладка — експропріація зерна в селян. Щоб відібрати в них хліб, було створено велетенський апарат примусу. Лише штаб губернських, повітових і районних особливих продовольчих комітетів налічував 60 тис. чоловік. А ще діяли продовольчі загони, комітети незалежних селян, трудова армія, військові підрозділи Наркомпроду УСРР. Щоб перешкодити нелегальній торгівлі хлібом, створювалися і використовувалися загороджувальні загони на залізницях та водних шляхах. Це свідчить про те, що політика "воєнного комунізму" була економічним фундаментом тоталітарної за своєю суттю влади партії, яка поширювала контроль за діяльністю усіх структур суспільства.

Ясна річ, що такі дії більшовиків спричинили цілковите руйнування промисловості та сільського господарства і підірвали матеріальну зацікавленість робітників у результатах своєї праці. У радянській історіографії криза початку 20-х років визнавалася, але причини її пов'язувалися переважно з господарською розрухою, викликаною світовою і громадянською війнами. Природно, що політика "воєнного комунізму" і викликана нею економічна руїна посилили масове невдоволення більшовиками, особливо в середовищі селян. Незважаючи на те, що Л. Троцький (нарком військових справ Російської Федерації) мав в Україні більш як мільйон червоноармійців, улітку 1919 р. органи НКВС зареєстрували 207 антикомуністичних виступів на території УСРР. Чимало з них малимасовий характер. Так, загони отамана Гончара у Васильківському повіті налічували 8 тис. повстанців, а отамана Зеленого — близько 12 тис. У виступі в середині травня 1919 р. в Подільській губернії брало участь до 20 тис. чоловік. Щоправда, повстанців називали бандами.

Майже вся селянська Україна повстала проти спроби реорганізувати її життя на комуністичний лад. Більшовики опинилися перед перспективою нової громадянської війни — цього разу із селянством. Проти селянських повстанців російські більшовики кинули 18 піхотних бригад та кавалерійську дивізію. Проте фактором, який ефективніше, ніж каральні експедиції, втихомирював повстанців, виявився голод 1921—1923 pp. Збагнувши це, більшовицький уряд успішно справився з "куркульським бандитизмом", конфіскувавши злиденні продовольчі запаси в селян. Так 1921 р. в Україні було вперше запроваджено терор голодом.

Серед більшовиків були сильними ілюзії, що нове суспільство можна побудувати саме на шляху "воєнного комунізму". У публікаціях і дискусіях тих років політика "воєнного комунізму" часто розцінювалася не як тимчасовий і надзвичайнийзахід, а як закономірний крок у будівництві нових соціалістичних відносин. Та саме життя змусило більшовиків визнати провал політики "воєнного комунізму" і необхідність піти на певні поступки, особливо селянам. Серед цих поступок були: черговеповернення землі селянам, віднятих денікінським режимом, ліквідація комун, радгоспів, направлення на село замість продзагонів груп робітників з ремонту сільськогосподарського реманенту. Це помітно послабило тиск "воєнного комунізму" на селян,і вони припинили активну боротьбу проти більшовиків, а громадянська війна пішла на спад.

<<-- Утвердження польського окупаційного режиму в Галичині у 1921-1926 роках. Політика Польщі щодо українців Галичини 1926-1939рр.  |  Утвердження радянської влади в Україні. Поразка УНР. Уроки української революції-->>Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"