Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

СТАТТІ, КУРСОВІ ТА РЕФЕРАТИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ, ЗНО З ІСТОРІЇ, КНИГИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
Українська історія, події, факти, коментарі, аніліз

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

УСРР В УМОВАХ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ (1921-1928 pp.)

УСРР —соціалістична держава. Економічна політика уряду була спрямована на ліквідаціюприватних підприємств, поміщицького і капіталістичного землеволодіння. Методипроведення цієї політики були різноманітними: націоналізація; фізичне знищеннякапі­талістів і поміщиків, насильницьке впровадження колгоспів, радгоспів,комун, в яких земельна власність — спільна; продовольча диктатура; репресії.

Навесні1921 p., виправдовуючи жорстокістьпри проведенні соціалістичної економічної політики, В.Ленін назвав такуполітику "воєнним комунізмом".

"Воєннийкомунізм" — явище тимчасове, надзвичайне, породжене війною, —такпояснювали свої дії В. Ленін і більшовики в 1919-1921 рр.

Сутність політики "воєнного комунізму"

·Продовольча диктатура.

·Заборона підприємницькоїдіяльності, торгівлі.

·Націоналізація землі,скасування приватної власності.

·Скасування товарно-грошовихвідносин

·Введення замість грошей картокна продовольчі та Інші товари для працюючих.

·Зрівнювальна система оплатипраці (через картки).

·Організація державними органамивлади "трудових армій" для примусової, безкоштовної праці.

·Репресії, спрямовані противорогів влади більшовиків.

Такаполітика викликала невдоволення не тільки усередині країни, але й за кордоном.Тим більше, що більшовики, які встановили свою владу, пропагували ідею пронеминучість в найближчому май­бутньому світової революції і створення світовоїсоціалістичної держави.

Отож,досягнення в сфері міжнародних відносин як УСРР, так і РРФСР були незначними.


Міжнародне становище УСРР (1921-1922 pp.)

·УСРР до квітня 1922 р. —самостійна держава, що веде незалежну міжнародну політику.

·В квітні 1922 р. РРФСР —головний союзник УСРР — отримує право укладати і підписувати міжнародні договоривід імені України (і інших радянських республік).

·Продовжує діяти укладений ще в1919 р. і підтверджений договорами 1920-1921 pp. воєнно-політичнийсоюз між РРФСР і УСРР.

·Згідно з умовами цих договоріввійськові сили, фінансова система, управління економікою, шляхи сполучень,пошта, телеграф були спільними і підпорядковувались об'єднаним наркома­там.

·УСРР підписує мирні договори,встановлює дипломатичні відносини з обмеженим колом країн Литвою, Латвією,Естонією (1921 p.), Туреччиною, Німеччиною (1922 p.).

·В грудні 1922 р. було створенонову державу — СРСР — Союз Радянських Соціалістичних Рес­публік, до складуякого увійшли РРФСР, Україна, Білорусія, Закавказька Федерація (яка, в своючергу, складалася з Арменії, Азербайджану, Грузії).

Внутрішнєстановище УСРР в 1921 р було надзвичайно тяжким. Уряд неодноразововикористовував регулярну армію для придушення повстань робітників і селян.

Внутрішнє становище УСРР (1921—1922 pp.)

•Економіка УСРР знаходиться у зруйнованому стані. Випуск промислової продукції становитьлише 10 % від довоєнного обсягу.

Сільське господарство також зруйновано.Посівні площі скоротилися в 1,5 рази, відбулося різке падіння врожаїв.Починається голод.

Зростає невдоволення політикою уряду,спалахують повстання.

•Починається реалізація плану ГОЕЛРО*. В ньомупередбачено будівництво електростанцій, заводів на теренах України. План ГОЕЛРОпотребує надмірних матеріальних витрат.

На X з'їзді РКП(б), який відбувся в березні 1921 p., В.Ленін оцінив внутрішній стан РРФСР як катаст­рофічний.Аби виправити становище, що склалося в країні, була запропонована і схваленапостано­ва "Про заміну продрозверстки натуральним податком"**. Це рішення започаткувало новуекономічну політику (неп), яку більшовики запроваджуватимуть у 1921-1928 рр.


Сутність нової економічної політики (непу)

•Скасування воєнного комунізму.

•Введення замість продрозверстки натурального податку.

•Відновлення товарно-грошових відносин.

•Відновлення підприємницької діяльності, повернення підприємств колишнімвласникам.

•Припинення насильницького об'єднання селян у колгоспи, радгоспи, комуни.

•Розвиток усіх видів кооперації.

•Скасування заборони на оренду землі і залучення найманих сіль госппрацівників.

Новаекономічна політика була сприйнята багатьма керівниками різних рівнів, а такожрядовими бі­льшовиками як відступ від мети — суспільства загальної рівності, якзраду ідеалів, за які точилася жорстока боротьба у громадянській війні.

В.Ленінв своїх виступах роз'яснював це протиріччя. Ось декілька цитат з виступів вождябільшови­ків:

"Непми провадимо всерйоз і надовго, але, зрозуміло... не назавжди".

"ЗРосії непманської буде Росія соціалістична".

"Неп— вимушений захід, викликаний нашим станом злиднів і розорення...".

Особливості проведення непу в Україні

·В українських селах неп буловведено пізніше, аніж в Росії, — наприкінці 1921 р. — на початку 1922 р.

·Введення непу в сільськомугосподарстві України співпало з голодомором 1922 p., щовідсунув нормалізацію становища в селах ще на рік-півтора.

·Продподаток в Україні був вище,аніж в Росії і стягувався примусово, часто за допомогою війсь­ковихпідрозділів.

Особливостінепу в Україні були пов'язані з прагненням радянського керівництва якнайдовшекорис­туватися продовольчими ресурсами республіки без істотних обмежень.

В ціломунеп позитивно вплинув на стан економіки: почали працювати заводи; буласкасована карт­кова система; відновлено грошовий обіг; крамниці почалисповнюватися промисловими і сільського­сподарськими товарами. Нарешті зрісматеріальний рівень життя населення.

В грудні 1922 р. булозавершено підготовчу роботу по створенню Союзу Радянських СоціалістичнихРеспублік. 30 грудня 1922 р. в Москві відбувся І з'їзд Рад СРСР. В ньому взялиучасть делегації Ро­сійської, Української, Білоруської та Закавказької радянськихреспублік. З'їзд затвердив Декларацію про утворення Союзу РСР і Союзнийдоговір. Було обрано Центральний Виконавчий Комітет СРСР; його очолили 4співголови (від України — Г.Петровський). В 1924 р. була прийнята КонституціяСРСР, в 1925 р. — Конституція УСРР.


Культура і духовне життя в роки непу

Політика більшовиків у галузі культури

•Державний контроль над культурою, духовним життям суспільства.

•Боротьба зо всіма проявами вільнодумства, ухилами від політичної лінії РКП(б),КП(б)У.

•Перебудова культури на ідеологічних засадах марксизму.

•Використання українізації для досягнення цієї мети на початковому етапі.

Досягнення в галузі літератури і мистецтва

·В літературі з'являються новіталановиті твори (М Драй-Хмари, М. Зерова,М. Куліша, В. Сосюри, М.Хвильового, П. Тичини, В. Ялового та ін.).

·Набуло подальшого розвиткумузичне мистецтво (композитори Г. Верьовка, П. Козицький, Л. Ревуцький та ін.;хорова капела "Думка").

·В образотворчому мистецтвіпрацювали художники О. Кокель, С. їжакевич, Ф. Кричевський та ін., що прагнулиправдиво відображувати сучасність.

·В 1922 р. в Києвібуло відкрито театр "Березіль" під проводом видатного театральногодіяча Л. Курбаса.

·В 20-ті роки в Україні діє 45професійних театрів.

·В 1922 р. увійшла до ладуОдеська, а потім Київська кіностудії. Було відкрито біля 500 кіноте­атрів.З'являються кіномитці світового рівня (О. Довженко):

Досягнення в галузі освіти і науки

·Продовжується розширення мережішкіл і вищих навчальних закладів.

·Завершується в основномуборотьба з неписьменністю.

·Створюються навчально-виховнізаклади для сиріт і безпритульних.

·Здійснюється, незважаючи наопір партійного і державного апарату, політика українізації.

·До 1925 р. плідно працювалаВсеукраїнська Академія наук (потім вона стає філією АН СРСР).

·Серед членів ВсеукраїнськоїАкадемії було багато видатних вчених: ботанік В. Липський; ма­тематики Д. Гравеі М. Крилов; хіміки Л. Писаржевський та В. Костяковський; історик М.Грушевський та ін.

Наприкінці20-х pp. тиск державного і партійного апарату посилюється.Тривожною ознакою у куль­турному житті країни стає літературна дискусія другоїполовини 20-х pp.


Літературна дискусія 1925-1928 pp.

•Ініціатори дискусії

•ВАПЛІТЕ (Вільна академія пролетарської літератури)

•Головна проблема дискусії

Шляхи подальшого розвитку українськоїлітератури.

•Позиція М. Хвильового і його прибічників.

•Українська культура повинна розвиватися, спираючись на європейський досвід ідосягнення.

• Підсумки дискусії.

• В1926 р. діяльність М.Хвильового була оцінена пленумом ЦК КП(б)У як заклик до відокремлення України від Росії, тобто сепаратизм,націоналізм, вороже ставлення дорадянської влади.

• Внаціоналізмі і сепаратизмі було звинувачено також інших численних митцівслова (М.Рильського, М.Драй-Хмару, Є. Плужника, Г.Косинку та ін.)

В 1927 p. M. Хвильовогобуло виключено з ВАПЛІТЕ; че­рез рік академія самоліквідовується.

Релігійне життя в Україні в 1920-1928 pp.

Позиціябіль­шовиків щодо релігії

• Офіційно релігію не було заборонено; вона лишебула відокремлена від держави; але в реальному житті органи державної владипереслідували релігію, пропагу­вали атеїзм.

Вісторичній перспективі, на думку більшовиків, релігія повинна зникнути.

Ставленнядер­жавних і партій­них органівдо Православної Церкви

Ставлення до Православної Церкви було настороженим, ворожим.

• Священиків було піддано репресіям; численні храми, зруйновані вроки грома­дянської війни, не відбудовані.

Урядпідтримував різні сектантські угруповання, що підривали єдність Церкви.

Створення УАПЦ (Українсь­кої автокефаль­ної"*Православ­ної Церкви)

• Ініціатором створення автокефальної ЦерквиУкраїни стала Всеукраїнська Цер­ковна Рада, створена в 1918 р.

В 1921р. Всеукраїнська Церковна Рада обрала священика В.Липківського митро­политомі оголосила про створення УАПЦ.

УАПЦ в роки непу

• За короткий час авторитет УАПЦ серед населеннязріс, кількість її прибічників швидко зростала.

УАПЦ незмогла створити належну матеріальну базу.

УАПЦ небуло визнано Патріархом Московським і Всея Русі.

В УАПЦбуло багато внутрішніх суперечностей, що стосувалися виборних посад.

В 1926р. митрополита В. Липківського було заарештовано за звинуваченням у на­ціоналізмі.Всеукраїнська Церковна Рада була розпущена. Почалися арешти діячів УАПЦ.

Скасування урядом УСРР Декрету про свободу совісті

• В 1928 р. було введено в дію Адміністративний кодекс УСРР, в якому був розділ"Правила про культи". 3 його ухвалою Декрет про свободу совістівтрачав чин­ність. Відношення до релігії з боку уряду стає непримиренним,посилюються реп­ресії проти священиків, починається масове закриття храмів.* ГОЕЛРО — Державна комісія з електрифікаціїРосії.

** Натуральний податок — податок продукцієюсільського господарства, який сплачували селяни державі за користування землею.

*Автокефалія (від грецьк. autos - сам, kephale - голова) - незалежність, самоврядуванняПравославних Церков.


<<-- УРСР у перші повоєнні роки Посилення тоталітарного режиму в республіці. Ідеологічний наступ сталінізму  |  УСРР на початку 20-х років-->>Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"