Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

СТАТТІ, КУРСОВІ ТА РЕФЕРАТИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ, ЗНО З ІСТОРІЇ, КНИГИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
Українська історія, події, факти, коментарі, аніліз

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Петиції духівництва

Хочадухівництво і не брало участі в роботі Законодавчої комісії, Священний синод якурядова інституція представив свій наказ, що підсумовував потреби церкви. Щобскласти уявлення про існуючу ситуацію, синод звернувся до єпископів з проханнямнадіслати письмові звіти з викладом проблем своїх єпархій. До синоду надійшлидонесення від єпископів усіх трьох єпархій Гетьманщини — Київської,Чернігівської та Переяславської, а також двох київських монастирів — Печерськоїлаври й Межигірського монастиря. Дві останні інституції були ставропігіальними— не залежними від місцевого єпископа та перебували під безпосередньою владоюсиноду.

Проте, як саме складалися церковні накази, існують дуже обмежені відомості. Ряддокументів свідчить, що на місцевих нарадах обговорювався зміст наказів 1.Підписи під ними, а також зміст прохань підтверджують активну участь у нарадахмісцевого кліру. В документах нічого не говориться про який-небудь тиск абовтручання з боку уряду.

Наказизначно відрізняються за обсягом, організацією та змістом. Київський наказ, дена 127 сторінках дрібним шрифтом перелічені 74 питання, містить докладнийісторичний екскурс у минуле, політичну програму та безліч утилітарних скарг іпрохань. Він відбиває погляди всього кліру єпархії і не відокремлює потребпарафіяльного кліру від потреб монастирів. З іншого боку, накази відЧернігівської та Переяславської єпархій — коротші за обсягом, без історичнихекскурсів і мають окремі розділи для парафіяльного кліру і для ченців. Інарешті, накази двох незалежних монастирів обмежуються їхньою внутрішньоюдіяльністю.

Уцерковних наказах проявилося декілька сильних автономістських тенденцій.Київський митрополит Арсеній Могилянський прагнув створення автономноїправославної церкви для Гетьманщини з центром у Києві. Відповідно, київськийнаказ містить повну програму церковної автономії: визнання митрополичого титулу«митрополит Києва, Галича й усієї Малоросії»; поновлення звичаю обрання йоголише з числа українців; передачу юрисдикції над київським митрополитом відСвященного синоду до Колегії іноземних справ; нагадування про те, щоЧернігівська, Переяславська та інші єпархії, а також ставропігійні монастиріколись теж були під його покровительством; вимога, щоб ігумени затверджувалисякиївським митрополитом або єпископами єпархій, а не призначалися безпосередньосинодом 1.

Певнікола українського духівництва продовжували бути вірними традиціям автономноїукраїнської церкви, незважаючи на те, що остання фактично зрослася з імперськоюправославною церквою. Щоправда, немає свідчень про те, що єпископи Переяславаабо Чернігова, або ж ставропігійні монастирі виявляли будь-яке бажанняповернутися під юрисдикцію київського митрополита, а прохання Києво-Печерськоїлаври та Межигірського монастиря гарантувати їхню ставропігію яскраво свідчатьпро опозицію будь-якій консолідації української церковної влади 2.Прагнення відродити автономну українську церкву, напевно, висловлювали тількикиївський митрополит і його оточення.

Клір,зі свого боку, прагнув забезпечення всього комплексу своїх особистих, маєтковихі звичаєвих прав, що так глибоко вкорінилися в українській правно-соціальнійструктурі (див. табл. 5.5).

Парафіяльнийклір вважав себе рівним знаті. Проте ці претензії були досить химерними,оскільки у Польсько-Литовській державі нижчий клір ніколи шляхтою не вважався.Однак духівництво наполягало на своєму шляхетському статусі, посилаючись, якпідтвердження своїх претензій, на Литовський статут і різні грамоти, іскаржилося на козаків, шляхтичів, російських офіцерів та інших, що ті невиявляли до нього належної шани. Особливу турботу в українських монастиріввикликали маєткові права, оскільки, завдяки державній секуляризації, російськімонастирі зовсім недавно втратили значну частину своїх багатств. У всіхнастановах, що входили до синоду з Гетьманщини, підкреслювалась необхідність щераз підтвердити — за українським законом — необмежені права монастирівволодіти, продавати, купувати та успадковувати землі та майно. Парафіяльнедуховенство вимагало також скасування указу 1728 р., що забороняв їм купуватикозацькі землі, та відновлення їх традиційного права виробляти та продаватиалкогольні напої, відміненого 1761 р. гетьманом Розумовським.

Усінакази виступали проти будь-якого втручання у церковну судову систему йвимагали присутності в цивільному суді представника духовенства при розглядісправ осіб під церковною юрисдикцією; наполягали на тому, щоб духовенство і ті,хто підлягає церковній юрисдикції, були звільнені від квартирування військовихчиновників і сплачування грошового податку 1. Накази Київськоїєпархії та Межигірського монастиря містили прохання про звільнення від усіхподатків.

Середінших питань, які порушували накази духовенства, були фінансова підтримка тапідвищення статусу Київської академії та Чернігівського колегіуму ізабезпечення окремої друкарні для київського митрополита. Нарешті, духовенствовимагало, щоб фінансове утримання церкви залежало від індивідуальноїдомовленості між священиком і громадою, а не від офіційного прейскуранту завиконання духовних служб 2.

Наказиукраїнського духовенства викликали у синоді певне збентеження, бо там ніяк немогли вирішити, які пункти слід включити у наказ від цілого синоду. 8 грудня1768 р. після низки нарад з цього питання синод поділив статті наказу з Києвана три групи: перші були включені до синодального наказу; другі — ігнорувалися;треті слід було передати депутатові від синоду єпископу тверськомуГавриїлу 3. Жодна із статей, що вимагали відновлення автономноїцеркви, у синодальний наказ не потрапила 4, а розв’язанняпроблеми митрополичого титулу вирішено було передати депутатові 5.Багато питань, не зв’язаних з церковною автономією, були також випущені нетільки з Київського наказу, але й з усіх інших. У протоколі синоду нічого неговориться про критерії підходу до вибору вимог для включення до синодальногонаказу 6. Але все це втратило значення, бо становище церкви необговорювалося на законодавчій асамблеї.

Таблиця5.5

ПЕТИЦІЇДУХІВНИЦТВА

Підтвердження прав і привілеїв

Рівний статус зі шляхтою

Невтручання в церковне судівництво,присутність представників церкви при розгляді цивільних справ з участю осіб,що знаходяться в церковній юрисдикції

Підтвердження маєткових прав монастирів

Право купувати і продавати землю,особливо від козаків

Київська єпархія

X

X

x

X

Межигірський монастир

X

x

x

X

Києво-Печерська

лавра

X

X

x

x

Чернігівська єпархія: монастирі

x

x

Парафіяльний клір

X

x

X

Переяславська єпархія: монастирі

X

x

x

Парафіяльний

клір

X

X

X

Право шинкувати, особливо парафіяльнимсвященникам

Звільнення осіб, що знаходяться підцерковною юрисдикцією, від постою військ та інших службовців

Фінансова підтримка і підвищення статусуКиївської академії та Чернігівського колегіуму

Індивідуальна домовленість священників згромадянами, а не усталені ціни за виконання духовних служб

Звільнення осіб, що знаходяться підцерковною юрисдикціями, від грошового податку

Київська єпархія

X

X

X

X

x a

Межигірський монастир

х а

Києво-Печерська

лавра

X

Чернігівська єпархія: монастирі

x б

X

X

Парафіяльний клір

X

X

X

Переяславська єпархія: монастирі

X

Парафіяльний

клір

X

a —та всіх інших податків

б —та інші промислові товари


Література:

1.Аболихин Б.С. Украинское ополчение 1812 г. // Исторические записки.—№ 72.— М., 1962.

2.Багалей Д. Магдебургское право в городах Левобережной Малороссии // ЖурналМинистерства народного просвещения.— 1892.— № 3.— С. 1-56.

3.Василенко М.Н. Г.Н.Теплов і його «Записка о непорядках в Малороссии» // ЗапискиУкраїнського наукового товариства в Києві.—1912.— Т. 9.— С. 13-23.

4.Грушевский М. Об украинской историографии XVII века. Несколько сообщений // Bulletin del’Academie des Sciences de l’URSS. Classe des Sciences Sociales.— M., 1934.— П.215 — 233.

5.Грушевський М. З історії релігійної думки на Україні. 2-е вид.— Вінніпег, 1962.

6.Грушевський М. Історія України-Руси. 2-е вид. В 10 т.— Нью-Йорк, 1954-1958. — Т. 6-10.

7.Дорошенко Д. Нарис історії України. В 2 т.— Варшава, 1933.

8.Дорошенко Д. Нарис історії України.— 2-е вид. В 2 т.— Мюнхен, 1966.

9.Історія Русів / Під ред.О.Оглоблина.— Нью-Йорк, 1966.

10. Історія селянства Української РСР. В 2 т.— К., 1967.

11. Клименко П. Місто і територія на Україні за часівГетьманщини (1654-1767 рр.) // ЗІФВ ВУАН.— 1926.— Т. 7-8.— С. 308-357.

12. Литвиненко МА. Джерела історії України XVIII ст.—Харків, 1970.

13. Нечипоренко П. До характеристики податкової політикиуряду Єлисавети // Записки Українського наукового товариства в Київі.—1927.— Т.26.— С. 44-47.

14. Оглоблин О. До історії української політичної думкина початку XVIII віку // ЗІФВ ВУАН.— Т. 19.— 1929.— С. 231 — 241.


<<-- Перший універсал  |  Петро Дорошенко 1-->>Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"