Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

СТАТТІ, КУРСОВІ ТА РЕФЕРАТИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ, ЗНО З ІСТОРІЇ, КНИГИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
Українська історія, події, факти, коментарі, аніліз

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

ПІСЛЯВОЄННА ВІДБУДОВА І РОЗВИТОК України В 1945 - СЕРЕДИНІ 50-х pp

В 1945 p. перед Україною постає надзвичайно складне завдання — підняти з руїн країну.Вирі­шити його можна було тільки ціною героїчних зусиль народу.

Як здійснювалась відбудова народного господарства України

Відбудова народного господарства Українирозпочалась відразу ж після вигнання німецько-фашистських загарбників. В 1946р. на основі Закону СРСР про п'ятирічний план відбудови народного господарствабуло прийнято Закон про відбудову народного господарства Украї­ни.

• Увідповідності з цим законом відбудову народного господарства планувалосязавершити до 1950р.

• Впершу чергу відбудовувалась важка промисловість, транспорт, енергетика. В цігалузі спрямовувалось 88 % капіталовкладень.

Сільське господарство отримувало 7 % вкладеньі відбудовувалось за рахунок більш жорст­кої дисципліни в колгоспах. Збільшивсясільськогосподарський податок. Колгоспникам, як правило, не сплачуваласьзаробітна платня.

• Длявідбудови народного господарства використовувались репарації з Німеччини(сировина, устаткування), примусова праця військовополонених, колгоспників,робітників, інтелігенції.

•Відбудувати народне господарство України допомагали всі республіки СРСР.Наприклад, Дніпрогес відбудовували 120 підприємств СРСР, представники 26національностей.

•Відбудова народного господарства проходила в умовах патріотичного піднесеннянароду. Заводи, шахти, дороги, електростанції, колгоспи були відбудовані ціноюнеймовірних зусиль, самовідданої праці мільйонів людей.

П'ятирічний план відбудови народногогосподарства України в цілому було виконано.

На відміну від країн Західної Європивідбудова економіки України здійснювалась без впрова­дження нових технологій іматеріалів. Відкидались ринкові відносини, зміцнювався команд­но-адміністративнийстиль керівництва економікою. Поступово виникали засади техніко-технологічноговідставання як України, так і СРСР від розвинутих країн Заходу.

Легка і харчова промисловість, сфера охорониздоров'я, освіти, науки були відбудовані не в __повному обсязі, тому що їмприділялося замало уваги.

Відбудованародного господарства проходила в напруженій міжнароднійобстановці—розпочалась «холодна війна» В цих умовах розраховувати можна булолише на власні сили. Країни Заходу згор­тали торгові відносини з СРСР, нездійснювали передбачені угодами поставки.

Культурне життя в Україні у другій половині 40-х - напочатку 50-х pp.

Освіта

В 1950 р. мережа шкіл і вузів досягладовоєнного рівня.

•Введено обов'язкове семирічне навчання дітей, вечірня і заочна форма освіти.

•Створено фонд загальної освіти, що надавав допомогу дітям з незабезпеченихсімей.

Посилилася русифікація.

Відбудова системи освіти

Наука

Успіхив розвитку науки

Втратив розвитку науки

• В1946 р. було здійснено запуск пер­шого в СРСР атомного реактора.

•Створено лабораторію моделювання і обчислювальної техніки при Інститутіелектроніки. В 1948-51 pp. тутбуло створено першу малу електронно-обчислювальну машину (ЕОМ).

•Винайдено автомат зварювання ме­талів (Інститут електрозварювання).

• В1948 р. на серпневій сесії Всесоюзної академії сільського сподар-ських наук Т.Лисенко (якого під­тримував Й.Сталін) одержав перемогу над прибі­чникамигенетики. Почались переслідування і ре­пресії проти генетиків і тихвчених-біологів, що поділяли їх позиції.

Численних вчених звинуватили у прихильностідо «буржуазної лженауки» (наприклад, С. Лебедева — творцяобчислювальної техніки — пересліду­вали, звільняли з роботи).

НТР*і радянська наука

•Матеріальні і політичні умови не дали можливості науковим закладам України(як і СРСР в ці­лому) працювати на рівні світової науки, що викликало вподальшому зростаюче відставання від розвинутих держав.

• Вокремих галузях (ракетно-космічна техніка, технічна кібернетика, фізикакристалів, танкобудування, літакобудування та ін.) Україна (як і СРСР вцілому) досягла значних успіхів.

Література і мистецтво

Література і мистецтво розвиваються в складних умовах

3 1946 р. посилюється контроль партійногоапарату над культурою.

•Діячам культури висувається вимога беззастережного додержання класовогопідходу і принципу партійності в творчому процесі.

ЦК КП(б)У у відповідності зрішеннями ЦК ВКП(б) приймає критичні постанови зпитань літератури, діяльностітеатрів, часописів, щодо окремих письменників, художників, поетів.

Принизливій критиці піддано О. Вишню,якого звинуватили у відхи­ленні від радянської ідеології.

•І.Сенченко (письменник) був звинувачений у співпраці з Хвильовим і у ворожомуставленні до радянського ладу.

•Ю.Яновський, М.Рильський і вся редакційна колегія часопису «Дніпро» булазвинувачена у націоналізмі.

•В.Сосюру за вірш «Любіть Україну» було звинувачено в націоналізмі.

Починаєтьсяпереслідування численних талановитих діячів культури (ждановщина*)* НТР — науково-технічна революція — процесдокорінних якісних змін в техніці, організації праці, пов'язаний зперетворенням науки в безпосередньо продуктивну силу суспільства.

* Ждановщина — політика контроля і репресій у сфері культури (за прізвищемсекретаря ЦК ВКП(б) А.Жданова,головного ідеолога країни).


<<-- ПІДСТАВИ СФОРМУВАННЯ ЗАСАД БЕРЕСТЕЙСЬКОЇ УНІЇ 1596 р.  |  Південна Україна середини ХVІII ст. у працях Шарля Де Пейсонеля-->>Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"