Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

СТАТТІ, КУРСОВІ ТА РЕФЕРАТИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ, ЗНО З ІСТОРІЇ, КНИГИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
Українська історія, події, факти, коментарі, аніліз

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Митрополит Петро Могила – життя та діяльність

План

1. Українська православна церква в житті України в першій половині XVII ст.

2. Митрополит Петро Могила.

3. Діяльність Петра Могили.

4. Внесок Києво-Могилянської академії в культурно-освітній розвиток українського нероду.

5. Найвидатніші постаті національного відродження України в першу половину XVII ст.

6. Спадок Петра Могили.Після прийняття Берестейської унії в 1506 р. православна церква була поставленау надзвичайно складні умови. Православні ієрархи замінювалися уніатськими, у монастирів відбиралися маєтності, а самі вони перетворювалися на уніатські. Православні купці, ремісники та шляхтичі обмежувалися у правах.

Проти Берестейської церковної унії виступили православне духовенство, частина православної шляхти, магнат Констянтин Острозький і просте населення. Якщо шляхта і просте духовенство діяли переважно шляхом скарг, прохань, відстоювань своїх прав на сеймиках, то прості віруючі вдавалися до активного опору покатоличенню.

Прикметними рисами життя України після прийняття унії стали брак єдності, втрата національної еліти, релігійне протистояння. Берестейська унія погіршили становище православної церкви, але вірною їй залишилась білшість українського і білоруського населення. Ця обставина спричинила розгортання боротьби з відновлення прав утискуваної церкви. Доцієї боротьби прилучилися всі верстви українського суспільства, а очолили її братства. Члени братств домагалися визнання православної церкви через сейм. Унаслідок сеймової боротьби польський уряд врався до деяких поступок православним. Так, 1605 р. їм було повернуто Києво-Печерський монастир, архімандритом якого став Єлисей плетенецький.

Діяльністю православних братств опікувалися запорожці. Вони підтримували братчиків та рпавославну церкву не тільки коштами, а й військовою силою. За підтримки козацтва в 1615 р. було засновано Богоявленське братство, а вступ до нього Петра Конашевича-Сагайдачного з усіма Військом Запорозьким засвідчив, що козацтво взало православну віру під свій захист і опіку. Саме за сприяння запорожців 1620 р. вдалося поновити православну іїрархію. Але це не припинило церковної боротьби, яка поступово переросталана визвольну, що загрожувало існуванню польсько-шляхетської влади в Україні. Під тиском конфесійно-визвольного руху польський король Владислав у 1632 р. затвердив “Статті для заспокоєння руського народу”, які офіційно визнавали існування православної церкви, їй поверталася частина захопленого майна,поряд з уніатськими дозволялися православні єпархії. При цьому польський уряд мав широкі можливості на обрання православних митрополитів. Одні з них виявилися угодовцями й не залишили політичного сліду в історії православ’я. Інші сприяли розвитку української національної культури й православної віри. Серед них найпомітніше місце займав Києво-Печерський архімандрит, аз 1632 р. митрополит київський і галицький Петро Могила.Петро Могила народився 21 грудня 1596 р. в сім’ї молдавського господаря Симеона й Угорської князівни Маргарети.

Рід Могил був давній і шанований у Молдові. На той час, коли 21 грудня 1596 р. у молдовського господаря Сімеона Могили й семиградської княжни Маргарет народився син, якого нарекли Петром, рід цей потрапив у велику скруту. Сімеон загинув у жорстокій боротьбі за владу, і княжна разом з сином мусила покинути Молдову й перебратися до Польщі, де була прийнята родичаим-князями Стефаном Потоцьким, Самуїлом Корецьким та Михайлом Вишневецьким. Всі троє були одружені на дочках діда Петра Могили-Ієремії, господаря Молдови.

Сімейство Могил дотримувалося православ’я і тісні зв’язки з Львівським братством, постійно допомагало йому коштами, послугами у будівництві. І коли після залишення Молдови постало питання, де вчитися Петрові, відповідь була готова:у Львівській братській школі. До речі, саме уцей час у Львівській єзуїтській колегії навчався інший майбутній діяч України – Зіновій (Богдан) хмельницький. Може, тоді вони й познайомилися, бо у наступні часи ставилися один до одного з повагою і розумінням.

Ректором школи був на той час Іван Борецький. І, може, саме тому Київська митрополія має завдячувати тим, що Петро Могила пов’язав свою долю саме з нею.

Дальшу освіту Могила здобував у європейських університетах, потім навчався “лицарському мистецтву й шляхетним справам” при дворі коронного канцлера і гетьмана Станіслава Жолковського, який був опікуном. Він був з ним і сумно знаменитій Церорській битві влітку 1620 р., під час якої загинув Жолковський і в якій, між іншим, загинув батько Богдана Хмельницького Михайло, а сам Богдан потрапив у полон. Тож знову перетнулися шляхи Хмельницького й Могили.

Невдача при Церорі не охолодила Могилу, і через рік він знову стикається з турками й татарами ід Хотином. Завдяки запорозьким козакам, яких очолював Петро Сагайдачний, турки потерпіли у цій боротьбі поразку.

Після смерті свого опікуна С. Жолковського Могила задумав переселитися з Бельського воводства і у зв’язку з цим звертає увагу на Київську область. Він починає часто відвідувати Київ, де у той час митрополичу кафедру займав його друг , а може й наставник Іван Борецький, і купляє в околицяхміста помістя. Часті стосунки з Борецьким не полишаються без впливу на релігійні погояди Могили, який почав брати діяльну участь у справах віри. Ця учасмть скоро досягає величезних розмірів внаслідок послідуючій за цим суттєві зміни у долі молдовськоговоєводства Розуміємо вступ його на києво-печерську архімандрію. Після смерті 21 березня 1627 р. печерського архімандрита Захарія Копистянського на цю посаду виявився ряд претендентів.

Посвячення Петра Могили відбулося у грудні 1627 р. У цей час йому виповнилося тридцять років, і в такому віці обрання на таку високу церковну посаду здійснювалося чи не вперше. Очевидно, у цьому необхідно вбачати ряд обставин: підтримка Борецького івпливових шляхетських сімей, які сповідували православну віру, його попереднє іночество, яке позитивно вплинуло на лаврську братію.

Петро Могила згуртовує довкола освічених людей, утворює гурток. Це дало поштовх до утворення на території Киво-Печерської лаври 1631 р. школи.

Викладаня у лаврській школі велося латинською та польською мовами, і створювалася вона за зразком польських шкіл вищого типу – колегій.

Та щойно розпочалося навчання, як виникли нові ускладнення. Київське братство, козацтво підняли пиання про об’єднання Київської братської школи та лаврської. Наприкінці 1631 р. 32 братчики Київського богоявленського братства склали акт, у якому Могила називався старшим ратом, блюстилем і пожиттєвим опікуном братства. Прохання братства підтримав і новий митрополит Ісайя Копинський. А12 березня 1632 р. до П. Могили звернувся гетьман реєстрових козаків Іван Кулага-Петражицький з “Листом військовим”, уякому також просив об’єднати школи, обіцяючи зі свого боку їх “твердо захищати, охороняти й за них до самої смерті стояти”. Вирішили об’єднати школи в одну, Яка отримала назву на честь Могили – Києво-Могилянська колегія.

Культурна й освітня діяльність Петра Могили не обмежувалась лише турботою про Київську колегію. Саме за його участю були відкриті колегії у Вінниці, Кременці, Гощі. Багато зусиль доклав він і до розвитку книговидавничої справи в Україні.

12 березня 1633 р. Владислав затвердив митрополитом Петра Могилу.

Після наставлення митрополитом Петро Могила з новою силою розгорнув сподвижництво як у галузі церковній, так і освітній, будівничій, книгодрукування.

Насамперед звернув увагу на Софійський собор. Могила доклав чимало зусиль до відродження собору, насиваючи його “єдиною прикрасою православного народу, головою і матір’ю усіх церков”. Водночас у Києві почалася відбудова й ряду інших церков та монастирів. Могилою була реконструйована церква святого Василія.

З особливим почуттям ставився він до руїн Десятинної церкви.

Під керівництвом Могили було складено православний катехізис.

Помер Петро Могила 11 січня 1647 р. Похований у Киво-Печерській лаврі.

<<-- Мистецтво  |  Михаил Филиппов - украинский Никола Тесла-->>Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"