Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

СТАТТІ, КУРСОВІ ТА РЕФЕРАТИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ, ЗНО З ІСТОРІЇ, КНИГИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
Українська історія, події, факти, коментарі, аніліз

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Гуцули в Українських сiчових стрiльцях

Загартувавши себе в довоєнних Сiчах, гуцули в перших роках першої свiтової вiйни включилися в створення Українського Сiчового Стрiлецтва.

На заклик повiтової боєвої управи в Коломиї серед добровольцiв Покуття в ряди сiчового стрiлецтва зголосилося багато молодих гуцулiв. До складу Українських Сiчових Стрiльцiв з Коломиї i Коломийщини у Булавний вiддiл, який складався iз 8 сотень, входили стрiльцi з Сiл Гуцульщини. В 1-шу сотню входив: Антiн Семчич (1896 р. н.) з Вижньго Березова , Юра Зварич (1896 р. н.) з Космача; в 2-гу сотню: Михайло Будурович (1896 р. н.), Василь Сеник (1896 р. н.), Петро Малкович (1894 р. н.) з Вижнього Березова,Микола Урбанович (1892 р. н.) з Нижнього Березова, Михайло Кузич (1897 р. н.) з Нижнього Березова; в 3-ю сотню:Онуфрiй Котiв (1897 р. н.), Микола Михайлюк (1890 р. н.) з Рунгур; в 4-ту сотню:

Михайло Барчук (1897 р. н.), Василь Вербенчук (1893 р. н.), Олекса Дувiрак (1897 р. н.), Танас Кушнiрук (1896 р. н.), Микита Греб'юк (1894 р. н.) з Рунгур, Василь Деблюк (1898 р. н.), Юра Луцак (1898 р. н.), Никола Недiльський (1898 р. н.), Микола Смолянюк (1896 р. н.), Матвiй Якубенко (1896 р. н.) з Печенiжина; в 5-ту сотню: Федiр Гаврищук (1897 р. н.) з Космача, Ваврик Венцель (1898 р. н.), Василь Пнiвчук (1894 р. н.) з Молодятина, Василь Лазарович (1893 р. н.) з Вижнього Березова, Юрiй Сметанюк (1895 р. н.), Василь Сметанюк (1898 р. н.) з Печенiжина; 6-та сотня: Гринь Семак (1891 р. н.) з Банi Березова, Степан Николин (1900 р. н.) з Лючi, Микола Топуляк (1892 р. н.) з Космача; 7-ма сотня: Василь Микитюк (1894 р. н.) з Печенiжина; 8-ма сотня:Микола Бербенчук (1893 р. н.), Юра Плиторак (1897 р. н.) з Космача, Микола Федорак (1896 р. н.) з Лючi; механiчна сотня - Микола Жупник (1894 р. н.) з Рунгур, Петро Плиторак (1892 р. н.) з Космача, Петро Тимiнський (1890 р. н.) з Нижнього Березова11. Немало гуцулiв-усусiв в боях на прославленiй Макiвцi були пораненi i полягли смертю хоробрих. Василь Геник, 189 р. н., з Нижнього Березова, загинув в бою у пiднiжжя Макiвки 9 квiтня 1915 року. Були пораненi в боях гуцули - сiчовi стрiльцi Михайло Дзвiнчук,1891 р. н., з Космача (був поранений кулею з крiса на горi Макiвцi 8 травня 1915 року), Микола Петрованчук, 1889 р. н., з Космача (був поранений на горi Макiвцi 1 травня 1915 р.), був поранений на горi Макiвцi 8 травня 1915 р. Микола Федорак iз села Лючi. В прославленому бою на Лисонi був тяжко поранений гуцул-стрiлець з Печенiжина Федiр Бойчук, який помер в Бережанському шпиталi 6 вересня 1916 року. Ми подали лише частину тих Сiчових Стрiльцiв, якi походили з Гуцульщини. їх було багато бiльше. Вони врiзних сотнях українського галицького стрiлецтва прославили себе в боях на Лисонi, Макiвцi, пiд Потуторами. Останки тих, що полягли в цих боях, розкинутi по рiзних мiсцях, але слава про них живе досi в легендах i пам'ятi нащадкiв.

Збереглася фотографiя з серпня 1914 року, де зображено збiр добровольцiв iз Покуття i Гуцульщини в м. Коломиї. Не всi вони потрапили до Стрiлецьких загонiв, та тi, що були зарахованi, особливо гуцули, проявили героїзм на всiх фронтах. Невмирущою славою вкрила себе Гуцульська сотня. Вона була сформована влiтку 1916 року iз понад 200 стрiльцiв - гуцульських хлопцiв. Спочатку Гуцульська сотня виїхала на Закарпаття i в складi австрiйських вiйськ громила росiйськi царськi вiйська в околицях Кiрлiбаби, Якобен, Дорни Ватри на чолi iз сотником Омеляном Левицьким i хорунжими Бужером та Iвановичем. Це вони з 30-го на 31 березня 1917 року розбили ворога раптовим ударом i полонили 45 солдатiв. В цих боях смертю хоробрих загинув комендант Гуцульської сотнi сотник О. Левицький. Його замiнив четар Бужер. Убитого командира урочисто похоронили в Кiрлiбабi. Пiсля перевороту в Росiї, росiйськi вiйська, поповненi зукраїнiзованим Київським полком, браталися iз стрiльцями Гуцульської сотнi, спiльно вiдсвяткували Великдень в 1917 роцi. В червнi сотню поповнили 45 стрiльцiв iз хорунжими Стефиняком i Грицем Галицьким з Березова.

Звiдси, iз Закарпаття, Гуцульська сотня виїхала в Галичину пiд Бережани, де вела затяжнi бої з ворогом пiд Куропатниками i Конюхами (Українськi Сiчовi Стрiльцi. 1914-1920. - Львiв. - 1936. - С. 84-87). Багато гуцульських сiчовикiв загинуло в боях з поляками або були пораненi пiд час українсько-польської вiйни в Галичинi чи на Великiй Українi пiд час походiв за визволення Надднiпрянщини з-пiд московсько-бiльшовицької окупацiї. Про це ми довiдуємося iз споминiв, якi були вмiщенi в книзi "Коломияй Коломийщина" (Фiладельфiя. - 1988. - С. 750-878). Це свiдчення того, що наша Гуцулiя в найвiдповiдальнiшi часи нацiонально-визвольних змагань включалися в боротьбу за волю i незалежнiсть України. Як вiдзначалося в Українськiй енциклопедiї, найважливiшими виявами нацiонально-громадського життя Гуцульщини була органiзацiя Української Радикальної партiї на початку XX ст. й "Сiчей" Кирилом Трильовським, бої Українських Сiчових Стрiльцiв у 1914-1915 роках i активна участь гуцулiв у визволнихзмаганнях 1918-1920 роках.

<<-- Гуситські війни (1419—1434 pp.)  |  Гуцули- нащадки етруського етносу-->>Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин

Warning: include(../tsbsub/show_form.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/marazm/public_html/banner_100x100.html on line 47

Warning: include(../tsbsub/show_form.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/marazm/public_html/banner_100x100.html on line 47

Warning: include() [function.include]: Failed opening '../tsbsub/show_form.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/marazm/public_html/banner_100x100.html on line 47
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"