Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

СТАТТІ, КУРСОВІ ТА РЕФЕРАТИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ, ЗНО З ІСТОРІЇ, КНИГИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
Українська історія, події, факти, коментарі, аніліз

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Виникнення Західноукраїнської Народної Республіки

До 8 листопада Українська Національна рада призначила перший уряд Укра­їнської держави - Тимчасовий Державний секретаріат. Головою секретаріату та секретарем фі­нансів став Кость Левицький. 10 листопада уряд склавприсягу. Тоді ж було прийнято назву нової держави — Західноукраїнська На­родна Республіка (ЗУНР).

На відміну від УНР, у Захід­ноукраїнській Народній Респуб­ліці було за короткий час створене досить ефективну систему управ­ління. 22-26 листопада відбулися вибори депутатів Української На­родної ради, наділеної представницькими і законодавчими фун­кціями. Більшість депутатів стоя­ла на національно-ліберальних позиціях, була не схильна до ра­дикальних соціально-економіч­них перетворень, у своїй діяльності віддавала перевагу розбудові держави. Президентом ЗУНР став голова Української Народної ра­ди Євген Петрушевич, який ба­гато років був членом австрійсь­кого парламенту. Центральні ор­гани спиралися на розгалужену і добре організовану систему місцевого управління, авторитетну серед українського населення.

Ставлення більшості поляків до ЗУНР було негативним, хоча се­ред чиновників державного апа­рату були й поляки. Євреї, праг­нучи залишитись осторонь польсько-українського конфлікту, до­тримувалися нейтралітету. Однак після триденного єврейського погрому, який влаштували у захоп­леному Львові польські солдати, вони стали схилятися до тісної спів­праці з українською владою. Ук­раїнська Народна рада прагнула забезпечити широкі права національним меншинам, вирішив­ши, зокрема, надати їм 30 % де­путатських місць у майбутньому парламенті.

Соціальна стабільність у дер­жаві забезпечувалась і розпоча­тою у квітні 1919р. аграрною ре­формою, в результаті якої всі ма­єтки великих землевласників, пе­реважно поляків, експропріювали, а їхні землі передбачалося под­ілити між малозабезпеченими та безземельними селянами.

Настроям більшості місцевого (українського населення відповіда­ло прагнення уряду ЗУНР до об'єд­нання з УНР. Ця історична подія відбулася 22 січня 1919p., коли у Києві на майдані біля Софійсько­го собору було проголошено Акт злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської На­родної Республіки. ЗУНР дістала назву Західна Область Українсь­кої Народної Республіки (ЗО УНР) і повну автономію.

В умовах конфлікту з польськими військами одним з найважливіших завдань уряду ЗУНР було формування боєздатної армії, спро­можної відстояти незалежність республіки. Це завдання ускладнювалося тією обставиною, що серед українців, які с лужили в австрійсь­кій армії, не було старших офіцерів з досвідом організації військових частин та планування операцій. Уряд ЗУНР звернувся за допомо­гою до уряду УНР, що рекоменду­вав для організації регулярних військ ЗУНР - Української Гали­цької армії - генерала М.Омеляновича-Павленка і полковника С. Мишковського. У своїй діяль­ності вони спиралися на офіцерів-галичан, залучаючи до військово­го будівництва також офіцерів інших національностей — австрій­ців, німців, угорців, хорватів, чехів та ін., - яким загрожувалобезро­біття. Загальна мобілізація і фор­мування нових військових частин відбувалися швидко та організова­но і до весни 1919 р. у складі Укра­їнської Галицької армії, що офіцій­но існувала з другої декади груд­ня, було понад 100 тис. чол., у тому числі 40 тис. таких, що брали без­посередню участь у воєнних діях. Успіхи в організації УГА забез­печили їй перевагу на початковому етапі війни - з листопада 1918 р. по лютий 1919 р. Харак­терною особливістю цього етапу була участь її вояків у боротьбі галицьких українців з місцевими поляками. Але відсутність досвіду і помилки не дали змоги скористатися перевагою. Спроби відбиті і Львів, на що були спрямовані головні зусилля УГА, провалилися.

Література.

Новітня історія України. Ф.Г.Турченко.

<<-- Виникнення Галицько-Волинського князівства і його розвиток У XII — першій половині XIII ст.  |  Виникнення Київської Русі-->>Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин

Warning: include(../tsbsub/show_form.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/marazm/public_html/banner_100x100.html on line 47

Warning: include(../tsbsub/show_form.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/marazm/public_html/banner_100x100.html on line 47

Warning: include() [function.include]: Failed opening '../tsbsub/show_form.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/marazm/public_html/banner_100x100.html on line 47
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"