Notice: Undefined index: litera in /home/marazm/domains/marazm.org.ua/public_html/istoria/referat/index.php on line 8
Реферат на тему "«Лебедина пісня» видатного історика Вернера Конце", що таке «лебедина пісня» видатного історика вернера конце, «лебедина пісня» видатного історика вернера конце стаття визначення, що таке хто такий означає, курсова. | Реферат "«лебедина пісня» видатного історика вернера конце", что такое «лебедина пісня» видатного історика вернера конце определение, термин что означает, кто такой, курсовая работа скачать бесплатно
Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

СТАТТІ, КУРСОВІ ТА РЕФЕРАТИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ, ЗНО З ІСТОРІЇ, КНИГИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
Українська історія, події, факти, коментарі, аніліз

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

«Лебедина пісня» видатного історика Вернера Конце

Вернера Конце, як і багатьох інших цікавих німецьких істориків, щось не вельми шанують в Україні. Нам трапився казус, що один з вітчизняних дослідників назвав його погляди “реваншистськими”. В переліку літературигрубенької львівської “Історії Центрально-Східної Європи” [1] ви не натрапите на його твори. Попри те, що манускрипт, прочитаної нами праці, майстром було не закінчено 1986 р., а вперше дану розправу надруковану десять років тому, ми все ж вирішили поділитися роздумами про ту книгу з українським читальником, хоча б з огляду на те, що проблеми Центрально-Східної Європи, європеїзму, Сходу й Заходу в українській історії є наразі надзвичайно актуальними.Верне Конце (1910-1986) – професор історії Гайдельберзького університету, один з найвидатніших німецьких істориків післявоєнного часу. Насамперед, він відомий завдяки своїм дослідженням з соціальної (структурної) історії, як історії всеоб`ємливої, яка охоплює як духовні цінності, так і економічні відносини [2]. Поруч з цим напрямком досліджень, В. Конце ще на початку наукової кар`єри захопився славістикою та проблемою відносин німців зі “сходом”, не без впливу свого вчителя Ганса Ротфелза.Дослідник написав чимало статей і розвідок з історії Литви, Польщі, Білорусі, Росії, де він, як соціальний історик, розглянув проблеми аграрного й індустріального суспільства на даному просторі, дослідив історію села, національне питання в Центральній Європі [3] тощо. Розробку подібних проблем продовжують учні й послідовники вченого [4].

Дане видання – початок незавершеної вченим праці, надзвичайно цікавої й корисної для будь якого дослідника Європи. Начерк В. Конце складається зі вступу й трьох різних за розмірами частин. Найдетальніша й найбільша перша: “Початок й розвій у Середньовіччя”; дещо менша наступна: “Загроза й утвердження (14-17 століть)”; для останньої третьої частини: “Модерні князівства й вершина дворянської культури. Габсбурґи – Романови – Гогенцоллерни”, дослідник встиг зробити лише шкіц.

Прикрим і незрозумілим для українського історика виявиться розуміння Східно-Центральної Європи В. Конце, її для нього важко точно визначити – це своєрідний трикутник між Балтійським морем, Альпами й Адріатикою. Власне, сподіваємося написати про те окрему роботу, Центр і Схід Європи визначається тим, де знаходиться дослідник. Для Конце, як і в основному більшості німецьких і австрійських дослідників, Центральна Європа – зона контактування німецькомовного світу з іншим слов`янським, угорським, прибалтійським. Як би нам не хотілося, Україна лише опосередковано потрапляє у цю схему й то переважно по Збруч [5]. В свої чергу українські вчені сприймають приязнішу польську модель (але вже не Східно-Центральної, а) Центрально-Східної Європи, де для поляківтеж потрібна зона для контактування, цього разу з українцями й білорусами, Росія (Московська держава) опиняється поза рамками цього утворення [6]. Себто, і Україна й Білорусь відіграють в “Європах” не зовсім визначену роль, хоча, здається, обидві країниз домінантою православ`я, впливом Візантії, кирилицею й соціальними інституціями в Середньовіччя радше тяжіють до Європи Східної. Але Східна Європа для одного з найвідоміших інтелектуалістів-істориків Єне Шуча [Jeno Szucs], то лише Росія [7]. Ми зупинимось на цій цікавій й популярній темі дещо далі, відзначивши, що в Східно-Центральній Європі В. Конце “Україна” й “українці” (русини (Ruthenen)) представлені не часто.

У вступі історик досліджує виникнення й функціонування поняття “Mitteleuropa” (Центральна Європа) чи “Zwischeneuropa” (МіжЄвропа) 1848-1939 рр. Власне, словотвір “Східно-центральна Європа” (Ostmitteleuropa) набув свого історико-політичного значення вбагатій німецькій мові лише після 1918 р. До того поняття “Центральна Європа” охоплювало мрії Німецького Союзу: німецькі держави (з 1867 р. Німеччину) й Австрійську імперію (з того ж 1867 р. Австро-Угорщину) з усіма залежними землями. Після 1918 р. новаВерсальська система визначила нові кордони – й “санітарну зону” від Радянської Росії. Нововиниклі держави між СРСР й Німеччиною й стали ОстміттельЄвропою (не забуваймо, до неї тоді входили країни Прибалтики, й поділена між кількома “урядами” Західна Україна). Але, як побачимо і далі, основною лінією розподілу між Центральною і Східною Європою є розподіл церков, католицької й православної (с.6). Проблеми заселення простору Центральної Європи пояснюють як політико-соціальні структури, так і національну напруженість в реґіоні 19-20 ст., й сягають своїм корінням 9-10 ст. Характерною рисою регіону є німецька присутність, а з 15 століття ще й поява єврейського населення. “Слов`яни, угорці, німці, євреї асимілювали й асимілювались на цьому просторі”. В Середньовіччі в Центральній Європі надибаємо подібні політичні утворення – в центрі таких державних устроїв знаходилася “нація” багаточисленного дворянства, яка гуртувалася довкола “корони” – символічного й персоніфікованого осердя. У 18-19 ст., коли старі дворянські “нації” уже не могли бути державницькими, Східно-Центральну Європу розподілили три імперії (Романових, Габсбурґів, Гогенцоллернів), в середині приєднаних земель і розвинулися нові національні рухи.

Після змістовного вступу в першому розділі В. Конце розглядає формування своєрідного центрально-європейського реґіону як боротьбу між “Сходом” і “Заходом” християнської Європи (зітхаємо при словах “Схід” і “Захід”). Хрещення в римсько-католицькому обряді короля (Herzog) Мешка Польського (966 р.) з одного боку, й хрещення київського князя Володимира 988 р., що вернуло Київське князівство до грецької церкви, з другого, були вирішальними датами для процесу “християнізації” й розподілу Європи. Отже, В.Конце для історії утворення Східно-Центральної Європи використовує структурний процес “християнізації”, розглядаючи в ньому як місії Кирила й Мефодія, так і енергійну політику Болеслава Хороброго щодо церковної незалежності Польщі, чи скажімо, “прийняття” римсько-католицького християнства прибалтійськими народами. Розподіл Центральної і Східної Європи – “Розподіл між латинською і грецькою православною церквами” (с.33). Однак Східно-Центральна Європа відрізняється не лише від Східної, але й Центральної (Mitteleuropa) Європ. І якщо східний кордон цього простору визначився церковною приналежністю, то західний визначили політичний простір і відносини зі спадкоємцями імперії Каролінґів (східний кордон імперії є західним для Ostmitteleuropa). На просторі Східно-Центральної Європи відбувається зіткнення й змішування різних етносів (кельтів, германців, слов`ян) – це вплинуло як на подальші соціальні структури, так і на ставлення до влади. Себто другою характерною рисою для даного простору, поруч з християнізацією, вчений вважає формування політичних утворень князівсько-шляхетських “націй” (чехів, поляків, угорців) поблизу з “націями” баварців та саксонців. Подальшу історію протсору В. Конце розглядає як його впорядження (Ronmoordnung) – функціонування селянських поселень і утворення міст. Саме тут яскраво і виявився німецький елемент і масові переселення німецьких сімей на схід 12-14 ст. Таким чином, правові відносини й соціальні інституції на просторі Східно-Центральної Європи безпосередньо формувалися піднімецьким впливом, а чому б і ні, згадаймо вплив “Саксонського зерцала”, “магдебургського права” на українських землях, не зовсім Ostmittel Європі. Саме в цей час почався, на думку В. Конце, виокремлення “націй” за мовними параметрами, процес, який істотно поглибився у 16-18 століттях, і призвів до вагомих наслідків у 19 ст. Тобто, починають створюватися “мовні кордони” між німцями й іншими етнічними спільнотами простору (Автор повсякчас наголошує, що в 12-14 ст. мовні особливості ще не набули політичного значення). Дана доба розглядається вченим і в ракурсі переміщення населення на просторі й заселення тих чи інших земель (тут, між іншим, Конце відводить місце й рутенам (українцям), що залюднюють Карпати, Бескиди й частково Татри, “бойки, лемки, й східніше гуцули” (с.96-97), відзначає вплив на переселенців “волоського права” [8]).

Близько 1400 р. зведення наймолодшого, східного реґіону “латинської Європи” завершилося. “Християнізацію” закінчено, країни й “нації” визначено, впорядковано господарство й суспільство – простір “територіалізовано”. Закінчення “територіалізації” – початок нового етапу (Габсбурґи починають претендувати на володіння Австрією і Богемією, леґітимізується держава Ордену (з 1525 р. виокремлено в герцогство Прусію), прибалтійські держави виокремлюються в окремі утворення “німецькі нації” (німецькомовна еліта серед німецького населення), в Польщі, Литві, Угорщині розквіт “шляхетських націй” досягає кульмінації [9]).

Після розгляду завершення “територіалізації” вчений зупиняється на чергових особливостях, що формують цілісність простору: “рушійних силах, зміні влади й структурних перетвореннях”. Насамперед, об`єднавчою силою для простору виступає загроза ззовні,що уособлювалась Великим князівством Московським та Османською імперією. Саме в цьому розділі чимало місця відведено українським подіям 17 ст. і зіткненню “Латинської і Греко-руської Європ”. Хоча Петро Перший на поч. 18 ст. вирішив “довготривале напруження між європейською модерністю й заперечливою старорускістю” на користь першої. Як не дивно, але чомусь Конце уникає такої істотної в 17 – поч. 18 ст. шведської загрози.

Після зовнішньої загрози, історик відзначає втягнення Східно-Центральної Європи в загальноєвропейські процеси “структурних змін” (Гуманізм, Ренесанс, Реформація, Контрреформація разом зі збільшенням ролі освіти й відкриття університетів). До цих суспільних і структурних трансформацій В. Конце зараховує як гуситський рух, так і розповсюдження реформаційних вчень та контрреформацію. Ці “структурні перетворення” та зовнішня загроза ставали останніми потужними акордами ранньомодерної Східно-ЦентральноїЄвропи перед поглинанням її могутніми імперіями.

Власне, розвиток простору в 18 століття залежав від суперечок між Романовими, Габсбурґами та Гогенцоллернами. Конце так і не закінчив розділ, почавши оглядати лише виникнення австрійської потуги на південному сході і, відповідно, рух за державність угорської шляхти. У зграбного історика все зграбне, навіть незакінчені речі, навіть шкіци й начерки. І питання не в продовженні реконструкції ідей В. Конце, а в їх значенні для подальших досліджень. Конце переконливо показує, що історію реґіону, просторуможна істотно не розчленовувати (хоча без цього не обійтися, особливе часто бере гору над загальним), розглядати не поспіль уривково, а на тлі “структурних” процесів: “християнізації”, утворення “середньовічних націй”, вплив німецького населення, “територіалізація” тощо. Отже історія подій переходить в інший кшталт, стає часто не провідною, а допоміжною, задля висвітлення того ми іншого соціального перетворення. Тобто, один з головних ракурсів дослідження просторів, не лише дослідження змін кордонів держав, але й трансформації соціуму. Тобто провідною метою для історика є дослідження суспільства у висвітленні загального й особливого в певних реґіонах – головним пріоритетом є вивчення історії структур. Це досить важлива риса, котра, здається, буде і є притаманною немецькомовним виданням з історії Європ. Візьмемо, наприклад, цікавий підручник, виданий у Мюнхені 1999 р. – “Sudosteuropa Ein Handbuch Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Kultur” (Південно-східна Європа. Суспільство, політика, господарство, культура) (відзначимо, немає історії). Вступ – визначення “Sudosteuropa“ (східна, бо переважно православна). А далі найцікавіші для історика розділи – “Структурні рамці та історичний спадок” (Культура та утворення держав, простір і заселення, політичний розвиток в новий час), “Люди і суспільство” (модернізаційні впровадження населення й соціальна структура, церкви й релігійні спільноти, меншини й національна політика). Передусім, дані проблеми мають історичний контекст, висвітлюються історично. Даний приклад дуже цікавий і повчальний для студій над “Європами”.

Мало того, здається, всю історію великого простору (але не “Ostmitteleoropa” чи “Srodkowo-Wshodniej Europy”) від Трієста до Уралу (включно з колишніми імперськими державами Прусією, Австрією, Росією) можна досить не зле розглянути на тлі низки структурних перетворень та соціальних процесів. Хоча б з огляду на панування на цьому просторі особливого типу сім`ї, т. зв. “російської”, з низкою ознак, які істотно відокремлюють цю соціальну інституцію від інших форм сім`ї в Європі [10]. Так само історії цих держав мають багато спільного в своїх “селянських питаннях”, зокрема, й у виникненні залежних прошарків й закріпачення селянства у XV–XVIII ст. До цього, певно, цікаво було б зважити й на подібність системи управління, що у XVII–XVIII ст. призвела до формування особливих форм європейської бюрократії [11] і т. ін. Усі ці проблеми історико-порівняльних студій, компаративістики ще чекають на своє вирішення. Тобто дану частину Європи годі уявляти лише як конструкт історії подій, поєднаний лише “національними питаннями”, запізнілою модернізацією чи Варшавською угодою.

Разом з тим повинні відмітити, що компаративістичні дослідження та сприйняття цих доволі штучних “європейських просторів” є не зовсім таки доречними для українських гуманітаріїв. Хоча й ситуація в українській історіографії доволі нагадує сумну приказку, що “всі знають куди гребти, лиш на весла нікому сісти”, абсолютно не бажаючи вказувати шлях, нам здається, що сприйняття польської моделі “Центрально-Східної Європи”, що розповсюджується зараз в українській гуманітарній думці є досить таки хибним і не вірним, насамперед, в галузі “політичної історії”. Держави “Ostmittel” (за визначенням В. Конце) пройшли трішки інакший шлях ніж Україна і українці – це істотно відбивається на дослідженні ХІХ – поч. ХХ ст. [12]. Але річ не лише в тому. Насамперед, задля подібних дослідів українським гуманітаріям, напевно, як це не банально лунає, слід сконструювати власний простір, назвавши його “Східною Європою”, “Міжєвропою”, “Східно-Південною Європою” тощо і в центр подібних досліджень ставити, насамперед, Українську територію (з печенігами, половцями, Кримським ханством тощо) й зону контактувань спільноти на цій території з сусідами, історію сусідніх спільнот (Молдову, Білорусь, Польщу, Росію). Бо ж уже давно українським історикам пораджено попередниками дивитись на власну історію не з Кремлівського пагорбу чи краківських передмість (додамо, не з гарвардських кафедр чи будапештських симпозіумів), а з Андріївського узвозу. Нічого провінційного й ганебного в тому немає. Бо навіть визначний В. Конце не знає куди притулити Україну говорячи про бароко: “У зв`язку з церковною унією в цілому польсько-литовському оформленому просторі Білорусі та України надзвичайно розвинулася латинсько-візантійська мішанина в церковній архітектурі. При цім надто розквітло бароко. Незважаючи на те, що в Росії залишалося обмежене сприйняття західних мистецьких форм, в східно-слов`янських областях утримувався пізній культурний кордон між Східно-Центральною та Східною Європою, особливо вимірний в архітектурі й образотворчому мистецтві”(с.149).

Література

1. Історія Центрально-Східної Європи. Посібник для студентів історичних і гуманітарних факультетів університетів / за редакцією Леоніда Зашкільняка. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2001.

2. Див. перекладену російською статтю: Юрген Кокка. Социальная история между структурной и эмпирической историей // Thesis – весна 1993. – С.175-176.

3. Детальніше в післяслові Кляуса Церкака до рецензованого нами видання: Werner Conzeals Osteuropahistoriker. - S.238-248.

4. Насамперед, маємо на увазі серію “Dentsche Geschichte im Osten Europes”, засновану Вернером Конце. На жаль, для нас приступне лише одне видання даної серії: Harmut Boochman. Ostpreu?en und Westpreu?en. – Berlin: Siedler-Verlag, 1992.

5. Власне, німецькомовне сприйняття Центральної та Східної Європи досить цікаве. Австрійці, наприклад, “під Центральною Європою розуміли й розуміють на сьогодні знову багато народів та областей, які свого часу належали Дунайській монархії (Австро-Угорщині В.М. )” (Hans Hecker. Osteuropa – Mitteleuropa – Europa. Historische Erfahrungen und politische Perspektiven // Dialogkongress: Westeuropa – Osteuropa des osterreichischen College in Alpbach, 1990. – S.18). Про все те, до речі, зараз чимало пишеться, в цьому разі істотною нам видалася стаття: Barbara Serloth. Mitteleuropa zwischen Mythos und Wirklichkeit // Bewaltigen oder Bewahren: Dilemas des Mitteleuropaschen Wanders / (Hg.) Peter Gerlich, Krzysztof Glass. Wein: Osterreichische Gesellschaftfur Mitteleuropaische Studien, 1994. тощо.

6. Польське уявлення й конструювання Центрально-Східної Європи, базоване багато в чому на працях визначного польського історика Оскара Галєцького, зараз істотно розвивається, особливо завдяки створеному в Любліні інституту Центрально-Східної Європи (Instytut Europy Srodkowo-Wshodniej). Між тим Центрально-Східна Європа в польському уявленні інколи здається територією колишньої Речі Посполитої (в часи розквіту й “золотого спокою”). (Однак див. видання згаданого інституту: Historia Europy Srodkowo-Wshodniej / red. Jerzy Klazowski. – Lublin, 2000. –t.2 (в розділі бібліографії центр.-східні країни – Польща, Чухія, Словаччина, Угорщина, Румунія, Хорватія, Словенія, Литва, Латвія, Естонія, Білорусь, Україна (част. Німеччини Лужицькі Серби). – S.271-275). Ще раз наголосимо, що в Україні сприйняли саме цю схему (див. згаданий підручник Історія Центрально-Східної Європи. – Львів, 2000), додавши балканські держави (Сербію, Албанію, Боснію, Чорногорію, Македонію, Грецію) й врешті Молдову.

7. Jeno Szucs Trzy Europz. – Lublin: Instytut Europy Srodkowo-Wshodniej, 1995. – S.32 (Східна Європа від кордонів польських по Урал), 61-62, 73-74.

8. З приводу населення українських Карпат див. цікаву українську розвідку Гошко Юрій Звичаєве право населення українських Карпат та Прикарпаття XIV–XIX ст. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 1999.

9. В. Конце побіжно спиняється й на проблемі польсько-литовської держави, де українці були мовними й конфесійними чужинцями, що мало фатальні наслідки (с.123-124), на Люблінській унії (с.125-127), релігійній толеранції в Речі Посполитій та проблемі православ`я в XVI ст. (с.129-131), нарешті, на церковній унії 1596 р., що, як слушно зауважує історик, підсилила ідеологічну леґітимізацію загарбань Москви як допомогу одновірцям – спочатку в Україні й Білорусі, потім на Балканах.

10. Див. про особливі форми європейської сім`ї: Mitterauer Michacl Europaische Familienformen in interkulturelen Vergleich // M. Mittelrauer Historisch-Antropologische Familien for Schung. Fragenstellungen und Zugangweisen. – Bohlau, 1990; Хаджинал Джон. Европейский тип брачности в ретроспективе // Брачность, рождаемость, семья за три века. – М.: Статистика, 1979;

11. Існує цікава російська робота з компаративних досліджень про становлення російської бюрократії: Медушевський А.Н. Утверждение абсолютизма в России. Сравнительное историческое исследование. – М.: “Текст”, 1993.

12. Див. наприклад, Гирич Ігор. “Народництво” та “державництво” в українській історіографії: проблеми змістовного наповнення понять // Молода нація. - №4. – 2001. – С.22.

<<-- «Котляревщина»  |  «Львівська Русь»-->>Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2023. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"