Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА V. МАРАЗМИ, НОВИНИ ПРОМИСЛОВОСТІ

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ТЕХНІКИ ТА ЇХ ОБГРУНТУВАННЯ ПОДАЮТЬСЯ КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ЛИШЕ КОЖНІ П’ЯТЬ РОКІВ БЕЗ ЩОРІЧНОГО ЇХНЬОГО ДОПОВНЕННЯ ЧИ ОНОВЛЕННЯ

 

Відповідно до статті 4 Закону України від 11.07.2001 р. №2623-III "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" пріоритетні напрями розвитку науки і техніки та їх обґрунтування подаються Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України кожні п’ять років до першого березня останнього року дії попередніх пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки. Таким чином законодавці вважають, що науково-технічний прогрес рухається п’ятирічками... Такої неповаги до науки та власної інтелектуальної держави годі шукати. Одразу при новому, кардинальному прориві Кабмін має змінювати пріоритетні напрями розвитку науки і техніки, а не чекати на завершення п’ятирічки.

Але тут ще втручається Президент. Зокрема Указом Президента від 10.04.2006 р. №300/2006 затверджено План першочергових заходів у сфері інвестиційної діяльності, виконання якого має забезпечити Кабінет Міністрів України. По кожному заходу визначено виконавця та терміни виконання (майже всі заплановані на 2006 рік).

Пріоритети у сфері інвестиційної діяльності визначено щодо:

— питань права власності;

— охорони прав інтелектуальної власності;

— землекористування;

— усунення адміністративних перешкод здійснення інвестиційної діяльності;

— питань виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб);

— спеціальних режимів стимулювання інвестиційної діяльності;

— податкової політики;

— банківських та небанківських фінансових установ;

— питань комплексного розвитку економіки;

— високих технологій та зв’язку;

— сільського господарства та харчової промисловості;

— створення позитивного іміджу України.

Таким чином виходить, що пріоритетні напрями розвитку науки і техніки самі по собі, а пріритети інвестиційної діяльності теж самі по собі і не скоординовані
 

Віталій МОСЕЙЧУК

 

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про план першочергових заходів у сфері інвестиційної діяльності

З метою створення сприятливих умов для активізації та розвитку інвестиційної діяльності, усунення перешкод у її здійсненні та з урахуванням результатів VII засідання Консультативної ради з питань іноземних інвестицій в Україні “Створення передумов для інвестиційного прориву в Україні” п о с т а н о в л я ю:

1. Затвердити план першочергових заходів у сфері інвестиційної діяльності (додається).

2. Кабінету Міністрів України забезпечити виконання плану першочергових заходів у сфері інвестиційної діяльності, затвердженого цим Указом, та щокварталу інформувати Президента України про стан його виконання.

Президент України В.ЮЩЕНКО

 м. Київ, 10 квітня 2006 року

          N 300/2006

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 48, ст.253 )

Цей Закон визначає правові, фінансові та організаційні засади цілісної системи формування та реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні. 

Стаття 1. Правовою основою формування та реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки є Конституція України, Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, Закон України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, інші закони України.

Стаття 2. Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки формуються на п’ять років на підставі прогнозу розвитку науки і техніки і є складовою прогнозу економічного і соціального розвитку України на середньостроковий період.

Порядок розробки прогнозу розвитку науки і техніки та формування пріоритетних напрямів науки і техніки визначається законодавством України.

Стаття 3. Реалізація пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки здійснюється через систему державних цільових наукових та науково-технічних програм, а також державне замовлення на науково-технічну продукцію.

Формування переліку державних цільових наукових та науково-технічних програм забезпечується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері наукової і науково-технічної діяльності.

Стаття 4. Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки та їх обгрунтування подаються Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України кожні п’ять років до першого березня останнього року дії попередніх пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки.

Стаття 5. Кабінет Міністрів України на підставі затверджених Верховною Радою України пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки організує розробку державних цільових наукових та науково-технічних програм у порядку, визначеному законодавством України.

Державні цільові наукові та науково-технічні програми затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 6. Обсяг коштів на фінансування державних цільових наукових і науково-технічних програм за пріоритетними напрямами науки і техніки затверджується у законі про Державний бюджет України на відповідний рік у розмірі не менше 30 відсотків загального обсягу фінансування видатків на науку з Державного бюджету України.

Обсяги фінансування наукових і науково-технічних програм визначаються у законі про Державний бюджет України окремо по кожному затвердженому цим Законом пріоритетному напряму розвитку науки і техніки.

Стаття 7. Визначити такі пріоритетні напрями розвитку науки і техніки на період до 2006 року:

фундаментальні дослідження з найважливіших проблем природничих, суспільних і гуманітарних наук;

проблеми демографічної політики, розвитку людського потенціалу та формування громадянського суспільства;

збереження навколишнього середовища (довкілля) та сталий розвиток;

новітні біотехнології; діагностика і методи лікування найпоширеніших захворювань;

нові комп’ютерні засоби та технології інформатизації суспільства;

новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі;

нові речовини і матеріали.

Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

у тримісячний термін з дня набрання цим Законом чинності забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

у двомісячний термін з дня набрання цим Законом чинності привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

враховувати положення цього Закону в проектах законів про Державний бюджет України починаючи з 2002 року;

забезпечити подання до 1 вересня 2001 року до Верховної Ради України проекту Закону України про державні цільові наукові та науково-технічні програми.

3. Визнати такою, що втратила чинність, Постанову Верховної Ради України від 16 жовтня 1992 року “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки” (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 45, ст. 620).

Президент України Л.КУЧМА

 м. Київ, 11 липня 2001 року

          N 2623-III

____________ 

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/industry/5_30.html


Попередня статтяНаступна стаття


Ваше ім`я:  Захисний код:  <=>
символів залишилось

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"