Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА VІI. МАРАЗМИ, НОВИНИ ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА БУДІВНИЦТВА

При оренді житла з викупом орендодавцем може бути лише підприємство, а приватний підприємець - ні

Стаття 5 Закону України “Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва” запровадила таку прогресивну річ як оренду житла з викупом. Відповідні зміни були внесені до Цивільного кодексу України (статті 810-1, 1232-1, доповнення до статей 811, 820, 825). Але це зміни для олігархів та їхніх великих підприємств. Річ у тім, що відповідно до частини другої статті 810-1 Цивільного кодексу за договором оренди житла з викупом одна сторона — підприємство-орендодавець передає другій стороні — фізичній особі (особі-орендарю) житло за плату на довготривалий (до 30 років) строк, після закінчення якого або достроково, за умови повної сплати орендних платежів, житло переходить у власність орендаря. Таким чином орендодавцем при викупі житла може бути лише підприємство-юридична особа, але не приватний підприємець. Цей маразм повторено в пункті 2 Порядку оренди житла з викупом, який затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 р. № 274.

Невже в уряді та парламенті вважають, що будувати житло можуть лише підприємства, а приватні підприємці не можуть збудувати і котеджу. Таке обмеження підприємців є однозначно неконституційним та суперечить Господарському кодексу і антимонопольному законодавству, які передбачають забезпечення економічної багатоманітності та рівний захист державою усіх суб’єктів господарювання.

Віталій МОСЕЙЧУК

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


Стаття 810-1. Оренда житла з викупом

1. Оренда житла з викупом є особливим видом найму (оренди) житла.

2. За договором оренди житла з викупом одна сторона — підприємство-орендодавець передає другій стороні — фізичній особі (особі-орендарю) житло за плату на довготривалий (до 30 років) строк, після закінчення якого або достроково, за умови повної сплати орендних платежів, житло переходить у власність орендаря.

3. Підприємство-орендодавець набуває право власності на попередньо обране особою-орендарем житло з метою подальшої передачі такого житла у довгострокову оренду з викупом такій особі та здійснює розпорядження таким житлом до його повного викупу.

4. Укладення та припинення договору оренди житла з викупом здійснюються на умовах та у порядку, визначених законом.

5. Iстотні умови договору оренди житла з викупом визначаються законом.

6. До договору оренди житла з викупом застосовуються положення статей 811, 813-820, 823, частини другої статті 825, статей 826, 1232-1 цього Кодексу з урахуванням особливостей, встановлених законом.

7. Договір оренди житла з викупом є документом, що свідчить про перехід права власності на нерухоме майно від підприємства-орендодавця до особи-орендаря з відкладальними обставинами, визначеними законом

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

                   від 25 березня 2009 р. N 274

                               Київ

Про затвердження Порядку оренди житла з викупом

Відповідно до статті 5 Закону України “Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва” Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок оренди житла з викупом, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади у тримісячний строк:

подати пропозиції щодо приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність із цією постановою;

привести власні акти у відповідність із цією постановою.

Прем’єр-міністр України                                                       Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 21

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                             постановою Кабінету Міністрів України

                                  від 25 березня 2009 р. N 274

 

                             ПОРЯДОК

                      оренди житла з викупом

1. Оренда житла з викупом є особливим видом найму (оренди) житла. Відносини оренди житла з викупом (далі — оренда) встановлюються на підставі договору, до якого застосовуються положення статей 810-1, 811, 813-820, 823, частини другої статті 825, статей 826 і 1232-1 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, встановлених Законом України “Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва”.

2. За договором оренди одна сторона — підприємство-орендодавець (далі — орендодавець) передає другій стороні — фізичній особі-орендарю (далі — орендар) житло за плату на довготривалий (до 30 років) строк, після закінчення якого або достроково, за умови сплати орендних платежів у повному обсязі (викупу житла), житло переходить у власність орендаря.

Орендодавець здійснює розпорядження житлом до сплати орендарем орендних платежів у повному обсязі.

Орендар володіє і користується житлом, отриманим в оренду, а після сплати орендних платежів у повному обсязі набуває право власності на таке житло.

Реєстрація місця проживання орендаря за адресою об’єкта оренди здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

3. Об’єктом оренди може бути квартира або її частина, житловий будинок або його частина, що призначаються та придатні для постійного проживання в них.

4. Договір оренди укладається у письмовій формі, підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню та обов’язковій державній реєстрації.

Договір оренди вважається укладеним з моменту його державної реєстрації.

5. У примірному договорі оренди, який затверджується Мінрегіонбудом, зазначаються:

1) найменування сторін;

2) характеристики житла, що передається в оренду;

3) строк, на який укладається договір;

4) розмір, порядок формування, форма і строки внесення орендних платежів та умови їх перегляду;

5) підстави дострокового розірвання договору;

6) порядок повернення коштів у разі дострокового розірвання договору;

7) формування резерву непередбачених витрат, пов’язаних з обслуговуванням зобов’язань орендаря (далі — резерв);

8) зобов’язання сторін;

9) відповідальність сторін.

6. Орендні платежі складаються з платежів на викуп житла та винагороди (доходу) орендодавця.

Вартість житла, визначена у договорі оренди, складається з платежів на викуп житла та початкового внеску орендаря.

Винагорода (дохід) орендодавця визначається як процентна ставка від платежів на викуп житла, розмір якої встановлюється у договорі оренди.

Сплата орендних платежів у повному обсязі засвідчується актом, що є невід’ємною частиною договору.

Орендар має право достроково погасити платежі на викуп житла.

7. Порядок компенсації орендарем витрат орендодавця (страхові платежі, оформлення права власності на нерухоме майно, державна реєстрація обтяжень нерухомого майна, оплата нотаріальних послуг) визначається договором.

8. Резерв формується за рахунок орендаря.

Розмір резерву не може перевищувати 3 відсотки вартості житла.

Невикористані кошти резерву зараховуються як платежі орендаря на викуп житла.

9. Оплата спожитих житлово-комунальних послуг здійснюється орендарем. У разі виникнення заборгованості з оплати зазначених послуг орендодавець погашає її за рахунок коштів резерву.

10. Орендар зобов’язаний:

використовувати житло лише для проживання в ньому, забезпечувати збереження житла, підтримувати його в належному стані, дотримуватися Правил користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1992 р. N 572 (ЗП України, 1992 р., N 11, ст. 270; Офіційний вісник України, 2006 р., N 4, ст. 159; 2009 р., N 3, ст. 78).

Перепланування та реконструкція житла здійснюється лише за згодою орендодавця та відповідно до законодавства.

11. Договір оренди може бути розірваний відповідно до закону.

У разі розірвання зазначеного договору за рішенням суду повернення коштів здійснюється відповідно до рішення суду.

У разі розірвання договору за згодою сторін повернення коштів здійснюється відповідно до умов договору.

12. У разі розірвання договору оренди орендар та інші особи, які проживають разом з ним, підлягають виселенню з житла без надання їм іншого житлового приміщення.

13. У разі смерті орендаря всі права та обов’язки за договором оренди переходять до спадкоємця. Відмова спадкоємців від договору здійснюється у порядку, встановленому статтею 1273 Цивільного кодексу України.

 ____________  

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/house/7_70.html


Попередня статтяНаступна стаття

[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"