Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА VІI. МАРАЗМИ, НОВИНИ ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА БУДІВНИЦТВА

Жодні нормативно-правові акти не передбачають надання знижок користувачам житлово-комунальних послуг при умові попередньої оплати послуг, оскільки все монополізовано та неефективно

Напевно всі знають про стан житлово-комунального господарства в Україні. Який склався перш за все через недостатність фінансування як з боку державних та місцевих влад, так і з боку населення. Так воно має борги і вчасно не платить. Але є цікаве але. Наприклад, я погодився би внеси плату за житлово-комунальні послуги на рік вперед за умови надання мені знижки за передоплату у 8-10 відсотків. І таких людей було би чимало.

Це дало би дешеві ресурси комунальним господарствам на заміну комунікацій та на поточні платежі, а ми були би спокійні щодо оплати послуг принаймні на рік. Але ніхто навіть не задумується про такий метод фінансування господарки. Ані Закон України від 24.06.2004 р. № 1875-IV “Про житлово-комунальні послуги”, ані Закон України від 24.06.2004 р. № 1869-IV “Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки”, ані КОНЦЕПЦIЯ ціноутворення у сфері житлово-комунальних послуг за Указом Президента України від 28 грудня 2007 року N 1324/2007, ані Рішення місцевих рад про тарифи на житлово-комунальні послуги та інші нормативно-правові акти (а їх є вже тисячі!) не передбачають надання знижок користувачам житлово-комунальних послуг при умові попередньої оплати послуг. Майже все розраховано на підвищення цін та погіршення якості послуг, оскільки все монополізовано, а монополії знижок не дають. Тому ця галузь буде зруйнована перманентною кризою, і так їй і треба...

Віталій МОСЕЙЧУК

Пеню за несплату послуг ЖКГ поки нараховувати не будуть – механізму нарахування пені немає. Пеня розміром в 0,01%, 0,1% чи 1%?

 

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки

      ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 46, ст.512 )

 

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки (далі — Програма), що додається.

2. Кабінету Міністрів України:

при підготовці проектів законів України про Державний бюджет України на відповідний рік передбачати видатки на адресне фінансування заходів, передбачених Програмою;

протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування:

протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом розробити та затвердити відповідно до завдань Програми регіональні та місцеві програми (заходи) реформування і розвитку житлово-комунального господарства;

під час розроблення та затвердження проектів місцевих бюджетів передбачати у них необхідні кошти для забезпечення виконання регіональних та місцевих програм (заходів).

4. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

 м. Київ, 24 червня 2004 року

          N 1869-IV

 

 

                                            Затверджено

                                          Законом України

                                 від 24 червня 2004 року N 1869-IV

 

                    ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ПРОГРАМА

РЕФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА 2004-2010 РОКИ

I. Сучасний стан житлово-комунального господарства

Недосконалість системи управління житлово-комунальним господарством України, зволікання з його реформуванням призвели до того, що підприємства галузі неспроможні ефективно працювати в ринкових умовах і надавати споживачам послуги належних рівня та якості. На 1 січня 2004 року дебіторська заборгованість у галузі становила 8,7 млрд. гривень, кредиторська — 8,6 млрд., з них 5,2 млрд. гривень — з оплати житлово-комунальних послуг населенням. За підсумками роботи у 2003 році збитки підприємств перевищили 1,1 млрд. гривень, що у 2,2 раза більше, ніж у 2002 році.

Кожен третій жилий будинок потребує капітального ремонту. В аварійних та ветхих будинках проживає 202,4 тис. осіб, які потребують відселення з наданням необхідного житла. Майже у 85 відсотків жилих будинків підвищеної поверховості (10 поверхів і вище) система протипожежного захисту не працює або її технічне обслуговування не здійснюється.

В аварійному стані перебувають майже третина водопровідно-каналізаційних та теплових мереж, близько 30 відсотків теплопунктів, понад 15 відсотків мостів та шляхопроводів.

Потребують заміни 82 відсотки рухомого складу міського електричного транспорту та більше 35 відсотків трамвайних колій, контактної та кабельної мереж, 70 відсотків автотранспорту у сфері благоустрою, близько 40 відсотків насосного обладнання та котлів, понад 20 тисяч ліфтів тощо.

Площа природного та техногенного підтоплення міських територій становить близько 11 відсотків. Необхідно здійснити терміновий ремонт або реконструкцію 50 відсотків захисних споруд морського узбережжя. Не відповідають санітарним нормам 48 відсотків полігонів для твердих побутових відходів. У 2003 році утворилося понад 2,5 тис. несанкціонованих сміттєзвалищ.

З кожним роком погіршується якість житлово-комунальних послуг. Так, порушуються строки початку і закінчення опалювального сезону, послуги з централізованого теплопостачання надаються з відхиленням від нормативних вимог. У ряді міст взагалі відсутнє централізоване постачання гарячої води, в окремих регіонах гаряча вода подається лише в зимовий період.

Більш як половина міст з населенням понад 100 тис. чоловік забезпечується питною водою не цілодобово, а за графіком. У деяких областях зафіксовано випадки невідповідності проб питної води вимогам державного стандарту за хімічними і бактеріологічними показниками. Незадовільний технічний стан водопровідних мереж призводить до вторинного забруднення питної води і загрози виникнення інфекційних захворювань.

Зростають питомі витрати енергетичних ресурсів під час виробництва і надання житлово-комунальних послуг, які у 2-3 рази більші, ніж у країнах Європейського Союзу.

Законодавство у сфері житлово-комунального господарства (особливо нормативно-правові акти місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування) не повністю відповідає директивам Європейського Союзу та Європейській хартії місцевого самоврядування, що не сприяє створенню привабливого інвестиційного клімату.

Недосконалість системи соціального захисту населення у сфері житлово-комунального господарства, неякісне надання житлово-комунальних послуг, низький рівень поінформованості населення, неузгодженість норм законодавства і відсутність у ньому певних норм щодо регулювання взаємовідносин споживачів і виробників/виконавців житлово-комунальних послуг зумовлює зростання незадоволення серед населення.

II. Мета Програми та основні принципи державної політики з реформування житлово-комунального господарства

1. Мета Програми полягає у здійсненні державної політики з реформування житлово-комунального господарства, підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів.

2. Державна політика реформування житлово-комунального господарства базується на таких основних принципах:

1) забезпечення сталого функціонування і динамічного розвитку сфери житлово-комунального господарства;

2) удосконалення системи управління житлово-комунальним господарством;

3) забезпечення доступу всіх верств населення до житлово-комунальних послуг, які відповідають вимогам державних стандартів;

4) запровадження державних соціальних стандартів (норм та нормативів) у сфері житлово-комунального обслуговування;

5) стимулювання інвестиційної діяльності у сфері житлово-комунального господарства;

6) забезпечення ефективного використання грошових, людських та матеріальних ресурсів виробниками/виконавцями та споживачами житлово-комунальних послуг;

7) пріоритетності інноваційного розвитку в життєзабезпеченні населених пунктів, сприяння науково-технічному прогресу у сфері житлово-комунального господарства;

8) гласності, громадського контролю та прозорості у прийнятті рішень з питань житлово-комунального господарства органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень;

9) відповідальності органів місцевого самоврядування за ефективне використання майна територіальної громади та забезпечення населення житлово-комунальними послугами відповідно до державних соціальних стандартів;

10) створення однакових умов для всіх суб’єктів підприємницької діяльності у сфері житлово-комунального господарства.

III. Основні напрями, завдання та заходи з виконання Програми

1. Виконання Програми здійснюється за такими основними напрямами:

1) організація ефективного управління у сфері виробництва і надання житлово-комунальних послуг;

2) поглиблення демонополізації житлово-комунального господарства, створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг;

3) забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства;

4) технічне переоснащення житлово-комунального господарства, наближення до вимог Європейського Союзу показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво житлово-комунальних послуг.

2. Виконання Програми потребує нормативно-правового та науково-технічного забезпечення, реалізації центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування Основних завдань центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо реалізації Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки (додаток N 1 до Програми).

3. Нормативно-правове забезпечення виконання Програми передбачає:

1) поетапне розроблення протягом 2004-2006 та 2007-2010 років проектів нормативно-правових актів з питань регулювання відносин у сфері житлово-комунального господарства;

2) проведення гармонізації національних стандартів та інших нормативно-правових актів у сфері житлово-комунального господарства з директивами Європейського Союзу.

4. Науково-технічне забезпечення виконання Програми передбачає:

1) проведення науково-технічних досліджень з питань експлуатації та технічного обслуговування об’єктів житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів, захисту територій від шкідливої дії вод;

2) розроблення та впровадження новітніх технологій і обладнання, спрямованих на технічне переоснащення підприємств житлово-комунального господарства та скорочення питомих витрат енергетичних і матеріальних ресурсів;

3) налагодження виробництва нових зразків комунальної техніки та обладнання для потреб житлово-комунального господарства;

4) створення системи моніторингу стану житлово-комунального господарства і його реформування, відповідних баз даних;

5) внесення змін до будівельних норм і правил для більш активного використання науково-технічних досягнень та на їх базі оновлення основних фондів підприємств житлово-комунального господарства;

6) розроблення і реалізацію програм розвитку підприємств житлово-комунального господарства;

7) утворення енергосервісних компаній у житлово-комунальному господарстві;

8) розроблення і забезпечення виконання програм стимулювання економного використання споживачами питної води і теплової енергії;

9) створення Фонду муніципального розвитку України за участю Міжнародного банку реконструкції та розвитку, цільових фондів енергозбереження на підприємствах житлово-комунального господарства, впровадження довгострокових проектів їх технічного переоснащення на основі лізингу.

5. Щорічно місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування розробляють відповідно до напрямів Програми регіональні та місцеві програми (заходи) реформування і розвитку житлово-комунального господарства.

IV. Етапи виконання Програми

1. Програма виконується у два етапи.

2. На першому етапі (2004-2006 роки) передбачається:

1) завершити розробку першочергових нормативно-правових актів у сфері житлово-комунального господарства, які б сприяли проведенню системних перетворень у галузі та визначали пріоритетні напрями її розвитку;

2) реформувати систему управління житлово-комунальним господарством, сформувати нові інституції управління житловим фондом, що базуються на системі договірних відносин;

3) досягти покращання фінансово-економічного стану підприємств житлово-комунального господарства, створити умови для їх беззбиткової діяльності;

4) створити сприятливі умови для накопичення інвестиційних ресурсів з метою технічного переоснащення підприємств житлово-комунального господарства та розвитку комунальної інфраструктури;

5) створити передумови для забезпечення населення житлово-комунальними послугами належних рівня та якості відповідно до національних стандартів;

6) забезпечити проведення постійних консультацій з громадськістю з питань реалізації державної та регіональної політики щодо реформування і розвитку житлово-комунального господарства;

7) забезпечити поступове виведення з експлуатації аварійних жилих будинків та відновлення аварійних об’єктів комунального господарства за рахунок солідарного фінансування з державного та місцевих бюджетів.

3. На другому етапі (2007-2010 роки) передбачається:

1) забезпечити населення житлово-комунальними послугами високих рівня та якості відповідно до вимог національних стандартів, гармонізованих з міжнародними або регіональними;

2) провести комплексну модернізацію та технічне переоснащення підприємств житлово-комунального господарства з метою зменшення ресурсоспоживання і дотримання екологічних нормативів та норм протипожежного захисту;

3) забезпечити повне відшкодування підприємствам економічно обґрунтованої вартості житлово-комунальних послуг;

4) зменшити регіональні диспропорції щодо якості та рівня забезпечення населення житлово-комунальними послугами;

5) врахувати витрати на капітальний ремонт житлового фонду у структурі тарифів плати за житло;

6) запровадити ефективну систему державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій у сфері водо-, теплопостачання та водовідведення;

7) наблизити необліковані втрати води і теплової енергії та витрати енергоресурсів на виробництво житлово-комунальних послуг до рівня країн Європейського Союзу;

8) забезпечити облік води та теплової енергії в точках розподілу та на вводах до багатоквартирних жилих будинків;

9) забезпечити запровадження та дотримання державних соціальних стандартів (норм та нормативів) у сфері житлово-комунального обслуговування населення.

V. Організаційне забезпечення виконання Програми

1. Функції сприяння взаємодії та забезпечення координації роботи міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, пов’язаної з виконанням Програми, а також коригування передбачених нею Основних завдань центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо реалізації Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки відповідно до наявних фінансових і матеріальних можливостей покладаються на Міжвідомчу комісію з реалізації реформи житлово-комунального господарства, регіональні комісії з реформування житлово-комунального господарства в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

2. Організацію виконання Програми здійснюють відповідно до своїх повноважень:

1) на державному рівні — центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства та інші центральні органи виконавчої влади в межах своїх повноважень;

2) на регіональному рівні — Республіканський комітет з житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим, управління (головні управління) житлово-комунального господарства місцевих держадміністрацій;

3) на місцевому рівні — структурні підрозділи/посадові особи виконавчих органів міських, селищних, сільських рад.

3. Моніторинг реформування житлово-комунального господарства здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України на основі системи індикаторів (показників). Перелік необхідних індикаторів (показників) розробляється центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань статистики.

4. Форми проведення державних статистичних спостережень за станом реформування житлово-комунального господарства та відповідні роз’яснення розробляє і затверджує центральний орган виконавчої влади з питань статистики за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства. Центральний орган виконавчої влади з питань статистики встановлює територіальним органам державної статистики строки подання інформації за затвердженою формою та забезпечує її узагальнення.

5. Результати моніторингу висвітлюються в засобах масової інформації у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

VI. Фінансове забезпечення

1. Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за такими напрямами:

1) організація ефективного управління у сфері виробництва і надання житлово-комунальних послуг;

2) поглиблення демонополізації житлово-комунального господарства, створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг;

3) забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства;

4) технічне переоснащення житлово-комунального господарства, наближення до вимог Європейського Союзу показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво житлово-комунальних послуг.

2. Джерелами фінансування заходів Програми є:

1) кошти державного та місцевих бюджетів;

2) кошти підприємств житлово-комунального господарства відповідно до програм їх розвитку, затверджених органами місцевого самоврядування в порядку, встановленому законом;

3) гранти, кредити міжнародних організацій, благодійні внески;

4) іноземні інвестиції та кошти фізичних і юридичних осіб, що залучаються шляхом приватизації підприємств житлово-комунального господарства, передачі об’єктів галузі в управління, оренду, концесію;

5) кредити вітчизняних комерційних банків.

3. Орієнтовний обсяг фінансового забезпечення виконання завдань Програми наведено в додатку N 2 до неї.

4. Обґрунтування необхідного обсягу асигнувань з державного бюджету подається щороку разом з проектами Державної програми економічного і соціального розвитку та Державного бюджету України на відповідний рік центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, іншими виконавцями Програми в установленому законодавством порядку.

VII. Контроль за виконанням Програми

1. Контроль за виконанням цієї Програми, а також регіональних та місцевих програм здійснюють Міжвідомча комісія з реалізації реформи житлово-комунального господарства, центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції.

2. Громадський контроль за ходом реалізації Програми здійснюється (за їх бажанням) представниками громадських організацій, у статуті яких передбачено діяльність у сфері житлово-комунального господарства.

3. Центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства щороку подає Кабінету Міністрів України інформацію про хід виконання завдань, визначених Програмою.

4. Кабінет Міністрів України щороку, не пізніше 1 липня, на підставі моніторингу подає Верховній Раді України звіт про стан виконання Програми. У разі потреби за поданням центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства Міжвідомча комісія з реалізації реформи житлово-комунального господарства вносить пропозиції щодо коригування завдань Програми.

5. Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється в порядку, встановленому бюджетним законодавством.

VIII. Очікувані результати

1. Виконання Програми дасть змогу:

1) забезпечити реалізацію державної політики щодо регіонального розвитку, передусім у сфері житлово-комунального господарства;

2) зменшити до рівня експлуатаційної безпеки знос основних фондів у житлово-комунальному комплексі та витрати і втрати при виробництві житлово-комунальних послуг;

3) забезпечити сталу та ефективну роботу підприємств житлово-комунального господарства, підвищити рівень безпеки систем життєзабезпечення населених пунктів;

4) поліпшити якість житлово-комунального обслуговування населення;

5) досягти оптимального співвідношення у рівні доходів населення і його витратах на оплату житлово-комунальних послуг;

6) створити прозорий механізм взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств та громадськості, спрямований на вирішення проблемних питань у сфері житлово-комунального господарства.

Додаток N 1

                       до Загальнодержавної програми реформування

                      і розвитку житлово-комунального господарства

                                   на 2004-2010 роки

 

                         ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

                 центральних та місцевих органів

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо реалізації Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки

-------------------------------------------------------------------------------

N |   Завдання    |    Зміст заходу     |Термін|   Виконавці   |  Очікувані

п/|               |                     |вико- |               |  результати

п |               |                     |нання |               |  реалізації

-------------------------------------------------------------------------------

          I. Напрям реформування: організація ефективного управління

            та належного використання майнових комплексів у сфері

               виробництва і надання житлово-комунальних послуг

 

1. Розмежування    1. Внести  пропозиції

   повноважень     щодо:

   органів

   місцевого       -       законодавчого  2004- Мінекономіки,   Розширення

   самоврядування, закріплення            2005  Держжитлокомун- повноважень та

   місцевих        розмежування           роки  госп,           фінансових

   державних       повноважень   органів        Мінфін,         можливостей

   адміністрацій у державної   влади  та        Мінагропо-      органів

   сфері житлово-  органів     місцевого        літики,         місцевого

   комунального    самоврядування      у        Мін'юст         самоврядування,

   господарства    сфері                                        підвищення

                   житлово-комунального                         дієвості

                   господарства       на                        системи

                   основі     дотримання                        управління

                   принципів                                    житлово-

                   субсидіарності     та                        комунальним

                   децентралізації,                             господарством,

                   фінансового         і                        покращання

                   матеріального                                якості

                   забезпечення  функцій                        обслуговування

                   громади          щодо                        населення

                   утримання і  розвитку

                   комунальної

                   інфраструктури;

 

                   - законодавчого        2005 Держжитлокомун-

                   врегулювання  статусу  рік  госп,

                   спільної    власності       Мінекономіки,

                   територіальних громад       Мін'юст

                   районів та областей у

                   сфері

                   житлово-комунального

                   господарства.

 

2. Підготувати 2004- Держжитлокомун- Створення

                   проекти      постанов  2005  госп,           передумов

                   Кабінету    Міністрів  роки  Мінфін,         поліпшення

                   України          щодо        Мін'юст,        управління

                   затвердження  типових        Фонд державного майном

                   положень з питань:           майна України,  комунальної

                                                Держпідприєм-   власності

                   - формування        і        ництва,

                   ведення       Реєстру        Мінагрополітики

                   об'єктів  комунальної

                   власності;

 

                   -          проведення

                   інвентаризації

                   комунального майна;

 

                   - формування та зміни

                   статутного   капіталу

                   підприємств

                   комунальної

                   власності.

 

3. Провести 2005- Рада міністрів Забезпечення

                   інвентаризацію  майна  2006  Автономної      виконання

                   у               сфері  роки  Республіки      повноважень

                   житлово-комунального         Крим, місцеві   органів

                   господарства       та        держадміністра- місцевого

                   створити      реєстри        ції, органи     самоврядування

                   майнових  комплексів,        місцевого       щодо

                   що    перебувають   у        самоврядування  збереження та

                   власності                                    ефективного

                   територіальних громад                        використання

                   сіл,  селищ,  міст та                        майнових

                   спільній    власності                        комплексів

                   територіальних громад                        житлово-

                   районів  та областей,                        комунального

                   завершити роботу щодо                        господарства

                   передачі           та

                   юридичного

                   закріплення  об'єктів

                   права     комунальної

                   власності          за

                   територіальними

                   громадами.

 

4. Розробити проекти 2004- Держжитлокомун- Поліпшення

                   законів України,  які  2005  госп,           рівня

                   б      врегульовували  роки  інші центральні житлово-

                   відносини   у   сфері        органи          комунального

                   міського                     виконавчої      обслуговування

                   електротранспорту,           влади           населення

                   теплопостачання,

                   благоустрою        та

                   санітарної    очистки

                   населених пунктів.

 

5. Розробити та 2004- Держжитлокомун- Покращання

                   затвердити             2006  госп,           якості

                   нормативно-правові     роки  інші центральні утримання

                   акти з питань надання        органи          житла,

                   населенню                    виконавчої      врегулювання

                   житлово-комунальних          влади           питань щодо

                   послуг,     утримання                        прав та

                   жилих   будинків   та                        обов'язків

                   прибудинкової                                виробників/

                   території.                                   виконавців і

                                                                споживачів

                                                                житлово-

                                                                комунальних

                                                                послуг

 

6. Забезпечити 2004 Держжитлокомун- Прискорення

                   розроблення            рік   госп            розвитку

                   методичних                                   комунальної

                   рекомендацій     щодо                        інфраструктури,

                   підготовки         та                        подолання

                   прийняття                                    диспропорцій,

                   регіональних                                 підвищення

                   (місцевих)    програм                        надійності

                   реформування        і                        життєзабез-

                   розвитку                                     печення

                   житлово-комунального                         населених

                   господарства.                                пунктів

 

2. Формування      1.        Підготувати  2004- Держжитлокомун- Створення

   інститутів      законопроект про       2005  госп,           правового поля

   управління      внесення    змін   до  роки  інші центральні для управління

   жилими          Закону  України  "Про        органи          спільною

   будинками та    об'єднання                   виконавчої      власністю у

   органів         співвласників                влади           житловому

   самоорганізації багатоквартирного                            господарстві

   населення       будинку"  ( 2866-14 )

                   щодо     врегулювання

                   питань     управління

                   спільною власністю.

 

2. Підготувати 2005 Держжитлокомун- Створення

                   нормативно-правовий    рік   госп,           передумов для

                   акт щодо стимулювання        Мінпаливенерго, збільшення

                   створення   об'єднань        Національна     кількості ОСББ

                   співвласників                комісія

                   багатоквартирного            регулювання

                   будинку (далі - ОСББ)        електроенер-

                   шляхом  удосконалення        гетики,

                   тарифної політики.           Мінекономіки

 

3. Передбачати заходи 2005- Місцеві Збільшення

                   щодо     стимулювання  2010  державні        кількості

                   утворення        ОСББ  роки  адміністрації,  ОСББ,

                   (надання  з  місцевих        органи          покращання

                   бюджетів  одноразової        місцевого       житлових умов

                   фінансової   допомоги        самоврядування  населення

                   при       організації

                   об'єднання, спрощення

                   процедури реєстрації,

                   надання  допомоги  на

                   обладнання   будинків

                   приладами     обліку,

                   фінансування робіт  з

                   капітального  ремонту

                   жилих будинків тощо).

 

4. Розробити 2005 Фонд сприяння Підвищення

                   методичні              рік   місцевому       соціальної

                   рекомендації     щодо        самоврядуванню, свідомості

                   створення          та        Держжитлокомун- населення,

                   організації    роботи        госп,           рівня його

                   різних        органів        інші центральні захисту та

                   самоорганізації              органи          якості

                   населення                    виконавчої      управління

                   (квартальні, вуличні,        влади           житловим

                   будинкові    комітети                        фондом

                   тощо).

 

5. Розробити та 2005- Держжитлокомун- Створення умов

                   затвердити  необхідні  2006  госп,           для покращання

                   нормативно-правові     роки  інші центральні якості

                   акти             щодо        органи          житлово-

                   розмежування  функцій        виконавчої      комунального

                   замовника          та        влади           обслуговування

                   підрядника з  надання

                   житлово-комунальних

                   послуг              і

                   обслуговування

                   житлового      фонду,

                   запровадження

                   діяльності          з

                   управління     жилими

                   будинками.

 

6. Розробити та 2005 Держжитлокомун- Нормативно-

                   затвердити    типовий  рік   госп,           правове

                   статут   організації,        інші центральні забезпечення

                   що           здійснює        органи          діяльності

                   управління   житловим        виконавчої      щодо

                   фондом,  що перебуває        влади           управління

                   у         комунальній                        житловим

                   власності.                                   фондом

 

7. Забезпечити 2005- Місцеві Створення умов

                   вдосконалення системи  2010  державні        для покращання

                   управління   житловим  роки  адміністрації,  якості

                   фондом         шляхом        органи          утримання

                   створення       служб        місцевого       житлових

                   єдиного    замовника,        самоврядування  будинків

                   керуючих     житловим

                   фондом   організацій,

                   формування  інституту

                   управителів,  органів

                   самоорганізації

                   населення.

 

8. Забезпечити 2005 Органи Правове

                   укладання   договорів  рік   місцевого       врегулювання

                   про  балансоутримання        самоврядування  відносин у

                   та         управління                        сфері

                   житловим      фондом,                        управління

                   надання                                      житловим

                   житлово-комунальних                          фондом та

                   послуг.                                      забезпечення

                                                                населення

                                                                необхідними

                                                                послугами

 

3. Забезпечення    1.          Розробити   2004 Держжитлокомун- Утворення

   ефективного     концепцію  державного   рік  госп,           прозорої

   управління та   регулювання                  Антимонопольний системи

   регулювання     діяльності  суб'єктів        комітет         державного

   діяльності      природних монополій у        України,        регулювання

   суб'єктів       сфері                        Мінекономіки,   ринками

   природних       житлово-комунального         Мін'юст         житлово-

   монополій у     господарства.                                комунальних

   сфері житлово-                                               послуг на

   комунального                                                 основі

   господарства                                                 економічних

                                                                важелів впливу

 

2. Розробити 2005 Держжитлокомун- Нормативно-

                   нормативно-правові     рік   госп,           правове

                   акти щодо:                   Мінекономіки,   забезпечення

                                                Мінфін,         запровадження

                   -        особливостей        Мін'юст,        ефективного

                   передачі            в        Держпідприєм-   управління у

                   управління,   оренду,        ництва          сфері

                   концесію     об'єктів                        виробництва і

                   тепло-,                                      надання

                   водопостачання     та                        житлово-

                   водовідведення,    що                        комунальних

                   перебувають         у                        послуг

                   комунальній

                   власності;

 

                   - контролю         за  2004  Держжитлокомун- Забезпечення

                   дотриманням            рік   госп,           необхідного

                   підприємствами      -        Держпідприєм-   рівня якості

                   суб'єктами  природних        ництва          комунальних

                   монополій                                    послуг

                   ліцензійних умов.

 

3. Передбачати 2004- Органи Створення

                   запровадження          2010  місцевого       передумов

                   делегованого           роки  самоврядування  належного

                   управління                                   використання

                   підприємствами                               майнових

                   житлово-комунального                         комплексів

                   господарства   шляхом                        комунальної

                   передачі     їх     в                        власності,

                   управління,    оренду                        вдосконалення

                   та концесію.                                 системи

                                                                управління

                                                                об'єктами

                                                                житлово-

                                                                комунального

                                                                господарства

 

4. Запровадження   1.          Розробити  2004- Держжитлокомун- Забезпечення

   моніторингу     комплекс               2005  госп,           органів

   стану           нормативно-правових    роки  Мінекономіки,   державної

   реформування і  актів            щодо        Держкомстат     влади

   розвитку        організації                                  аналітичною

   житлово-        моніторингу                                  інформацією

   комунального    результативності   та                        щодо

   господарства    ефективності                                 реалізації

                   житлово-комунальної                          Програми та

                   реформи,   підготовки                        прогнозування

                   звіту        Кабінету                        розвитку

                   Міністрів     України                        житлово-

                   про  стан   виконання                        комунального

                   Програми для  подання                        господарства

                   Верховній        Раді

                   України.

 

2. Розробити 2004- Держжитлокомун- Інформаційно-

                   комплексну             2005  госп,           статистичне

                   загальнодержавну       роки  Держкомстат     забезпечення

                   систему        оцінки                        діяльності

                   розвитку           та                        органів

                   реформування                                 державної

                   житлово-комунального                         влади щодо

                   господарства  України                        управління

                   та кожного регіону.                          житлово-

                                                                комунальною

                                                                реформою

 

3. Удосконалити форми 2005 Держкомстат, Забезпечення

                   статистичної           рік   Держжитлокомун- органів

                   звітності  відповідно        госп            державної

                   до     вимог     цієї                        влади

                   Програми.                                    достовірною

                                                                статистичною

                                                                інформацією

                                                                щодо резуль-

                                                                тативності

                                                                реалізації

                                                                житлово-

                                                                комунальної

                                                                реформи

 

4. Забезпечити 2005 Рада міністрів Створення

                   моніторинг      стану  рік   Автономної      ефективної

                   реформування        і        Республіки      автоматизованої

                   розвитку                     Крим, місцеві   системи

                   житлово-комунального         держадміністра- оперативної

                   господарства  в межах        ції             звітності для

                   своїх повноважень.                           забезпечення

                                                                органів

                                                                державної

                                                                влади

                                                                інформацією

                                                                щодо

                                                                реалізації

                                                                Програми,

                                                                планування та

                                                                прогнозування

                                                                розвитку

                                                                житлово-

                                                                комунального

                                                                господарства

 

5. Утвердження     1.        Забезпечити  2004- Держжитлокомун- Забезпечення

   прозорості та   висвітлення            2010  госп,           громадськості

   відкритості в   аналітичної            роки  Держкомстат,    достовірною

   діяльності      інформації  про   хід        органи          інформацією

   органів         реформування                 місцевого       щодо резуль-

   виконавчої      житлово-комунального         самоврядування  тативності

   влади, органів  господарства        в                        реалізації

   місцевого       засобах       масової                        житлово-

   самоврядування  інформації  та мережі                        комунальної

   та підприємств  Інтернет,                                    реформи.

   щодо вирішення  запровадивши                                 Налагодження

   проблемних      спеціальні рубрики та                        ефективного,

   питань у сфері  передачі.                                    системного

   житлово-                                                     діалогу з

   комунального                                                 громадськістю

   господарства,

   налагодження    2.           Створити  2004  Держжитлокомун- Забезпечення

   ефективного     Громадську раду   при  рік   госп,           постійних

   системного      Держжитлокомунгоспі.         громадські      консультацій з

   діалогу з                                    організації     громадськістю

   громадськістю                                                під час

                                                                реалізації

                                                                Програми.

 

3. Забезпечити 2004- Держжитлокомун- Залучення

                   проведення             2010  госп,           громадськості

                   консультацій        з  роки  Фонд сприяння   до процесів

                   громадськістю       з        місцевому       формування та

                   питань     реалізації        самоврядуванню, реалізації

                   державної          та        Рада міністрів  державної та

                   регіональної                 Автономної      регіональної

                   політики         щодо        Республіки      політики у

                   реформування        і        Крим, місцеві   сфері

                   розвитку                     держадміністра- житлово-

                   житлово-комунального         ції,            комунального

                   господарства,                органи          господарства

                   вирішення    місцевих        місцевого

                   питань у   цій  сфері        самоврядування,

                   шляхом    організації        засоби масової

                   громадських  слухань,        інформації

                   "круглих     столів",

                   конференцій,

                   семінарів,

                   зустрічей,   зборів,

                   інтернет-конференцій

                   тощо.

 

4. Розробити та 2005 Держжитлокомун- Нормативне

                   затвердити  порядок і  рік   госп,           забезпечення

                   форми       щорічного        інші центральні прозорості у

                   інформування    через        органи          діяльності

                   засоби        масової        виконавчої      насамперед

                   інформації        про        влади           суб'єктів

                   результати діяльності                        природних

                   підприємств                                  монополій у

                   житлово-комунального                         сфері

                   господарства.                                житлово-

                                                                комунального

                                                                господарства

 

5. Забезпечити 2004- Рада міністрів Забезпечення

                   щорічне  оприлюднення  2010  Автономної      конституційних

                   у       встановленому  роки  Республіки      прав громадян

                   порядку   в  місцевих        Крим, місцеві   на отримання

                   засобах       масової        держадміністра- інформації

                   інформації                   ції, органи

                   результатів                  місцевого

                   діяльності                   самоврядування

                   підприємств

                   житлово-комунального

                   господарства       та

                   аналітичних

                   матеріалів       щодо

                   відповідності      їх

                   фактичних      витрат

                   затвердженим        у

                   тарифах.

 

6. Сприяти 2004- Рада міністрів Покращання

                   запровадженню       в  2010  Автономної      розрахунково-

                   містах                 роки  Республіки      касового

                   автоматизованої              Крим, місцеві   обслуговування

                   системи   нарахування        держадміністра- населення,

                   та    обліку   оплати        ції, органи     забезпечення

                   населенням   спожитих        місцевого       прозорості

                   житлово-комунальних          самоврядування  фінансових

                   послуг             та                        потоків

                   енергоносіїв.

 

7. Сприяти створенню 2004- Рада міністрів Створення умов

                   громадських            2006  Автономної      для надання

                   приймалень виконавчих  роки  Республіки      конкретної

                   органів місцевих рад,        Крим, місцеві   допомоги

                   інформаційно-                держадміністра- населенню,

                   консультативних              ції             підвищення

                   центрів для вирішення                        його правової

                   проблемних  питань  у                        культури та

                   сфері                                        свідомості

                   життєзабезпечення,

                   надання

                   консультативної

                   допомоги   населенню,

                   проведення

                   роз'яснювальної

                   роботи тощо.

 

8. Розробити та 2004- МОН, Виховання у

                   запровадити         в  2010  Держжитлокомун- громадян

                   навчальних   закладах  роки  госп,           ощадливого

                   навчальні    програми        органи          ставлення до

                   щодо     прав      та        місцевого       комунального

                   обов'язків                   самоврядування  майна та

                   споживачів,                                  енергетичних

                   дбайливого  ставлення                        ресурсів

                   до  житлового  фонду,                        держави

                   ощадливого споживання

                   тепла, питної води та

                   енергоресурсів.

 

6. Підготовка      1.       Організувати  2005- Держжитлокомун- Підвищення

   кадрів з питань навчання   методичним  2010  госп,           кваліфікації

   реформування і  основам  реформування  роки  Рада міністрів  державних

   розвитку        житлово-комунального         Автономної      службовців,

   житлово-        господарства        в        Республіки      службовців

   комунального    акредитованих                Крим, місцеві   органів

   господарства    спеціалізованих              держадміністра- місцевого

                   навчальних закладах.         ції,            самоврядування,

                                                органи          працівників

                                                місцевого       житлово-

                                                самоврядування  комунального

                                                                господарства

 

2. Забезпечити 2004- Держжитлокомун- Покращання

                   розроблення            2005  госп,           роботи щодо

                   навчальних програм  з  роки  Рада міністрів  реформування

                   питань,  пов'язаних з        Автономної      житлово-

                   реформуванням       і        Республіки      комунального

                   розвитком                    Крим, місцеві   господарства

                   житлово-комунального         держадміністра-

                   господарства.                ції,

                                                органи

                                                місцевого

                                                самоврядування

 

3. Підготувати та 2004- Держжитлокомун- Організаційно-

                   видати                 2005  госп,           методичне

                   навчально-методичний   роки  Фонд сприяння   забезпечення

                   посібник          для        місцевому       діяльності

                   посадових        осіб        самоврядуванню  посадових осіб

                   органів     місцевого                        місцевих

                   самоврядування,                              органів

                   місцевих      органів                        виконавчої

                   виконавчої влади щодо                        влади, органів

                   їх діяльності у сфері                        місцевого

                   житлово-комунального                         самоврядування

                   господарства.                                у сфері

                                                                житлово-

                                                                комунального

                                                                господарства

 

7. Запровадження   1.          Розробити  2005  Мінпраці,       Створення

   державних       нормативно-правові     рік   Держжитлокомун- прозорого та

   соціальних      акти   щодо   порядку        госп,           чіткого

   стандартів і    розрахунку         та        Мінагрополі-    механізму

   соціальних      запровадження                тики,           реалізації

   нормативів      державних                    Мін'юст         соціальних

   надання         (регіональних)                               прав громадян

   житлово-        соціальних стандартів                        України та

   комунальних     стосовно     розмірів                        забезпечення

   послуг          плати    за    житло,                        державних

                   соціальних нормативів                        соціальних

                   у               сфері                        гарантій у

                   житлово-комунального                         сфері

                   господарства       та                        житлово-

                   міського                                     комунального

                   електротранспорту.                           обслуговування

 

2. Забезпечити 2006- Рада міністрів Запровадження

                   впровадження       та  2010  Автономної      соціально

                   дотримання  державних  роки  Республіки      справедливих

                   соціальних стандартів        Крим, місцеві   механізмів

                   (норм  та нормативів)        держадміністра- реалізації

                   у               сфері        ції,            процедур

                   житлово-комунального         органи          соціального

                   обслуговування               місцевого       захисту

                   населення сіл, селищ,        самоврядування, малозабезпече-

                   міст.                        Держжитлокомун- них громадян на

                                                госп,           всій території

                                                Мінагрополітики України

 

             II. Напрям реформування: поглиблення демонополізації

                 житлово-комунального господарства, створення

                      конкурентного середовища на ринку

                          житлово-комунальних послуг

 

1. Залучення на    1.          Розробити  2004  Держжитлокомун- Нормативно-

   конкурсних      нормативно-правовий    рік   госп,           правове

   засадах         акт    щодо   порядку        інші            забезпечення

   підприємств     підготовки         та        центральні      запровадження

   усіх форм       проведення  конкурсів        органи          конкуренції

   власності та    на   право   надавати        виконавчої      серед

   суб'єктів       послуги  з  утримання        влади           виконавців

   підприємницької житлових будинків  та                        послуг з

   діяльності до   прибудинкової                                утримання житла

   обслуговування  території.

   житлового фонду

   та              2.          Розробити  2004- Держжитлокомун- Нормативно-

   прибудинкової   положення про порядок  2005  госп,           правове

   території,      конкурсного   відбору  роки  інші            забезпечення

   утримання       підприємств       для        центральні      запровадження

   об'єктів        надання    послуг   з        органи          конкуренції у

   благоустрою     утримання    об'єктів        виконавчої      сфері

                   міського благоустрою.        влади           утримання

                                                                об'єктів

                                                                благоустрою

 

3. Забезпечити 2004- Органи Покращання

                   проведення  конкурсів  2010  місцевого       якості

                   (тендерів)  на  право  роки  самоврядування  утримання

                   надавати   послуги  з                        жилих

                   утримання       жилих                        будинків,

                   будинків           та                        прибудинкової

                   прибудинкової                                території та

                   території,  виконання                        об'єктів

                   робіт з благоустрою.                         благоустрою

 

2. Корпоратизація, 1.          Розробити  2005- Держжитлокомун- Удосконалення

   акціонування та нормативно-правовий    2006  госп,           системи

   приватизація    акт щодо особливостей  роки  Мін'юст,        управління

   підприємств     корпоратизації               Мінекономіки    житлово-

   житлово-        підприємств                                  комунальним

   комунального    житлово-комунального                         господарством

   комплексу       господарства.

 

2. Забезпечити 2005- Верховна Рада Створення

                   щорічне складання  та  2010  Автономної      конкурентного

                   оприлюднення           роки  Республіки      середовища на

                   переліків    об'єктів        Крим, органи    ринку житлово-

                   житлово-комунального         місцевого       комунальних

                   господарства,      що        самоврядування  послуг

                   можуть           бути

                   корпоратизовані,

                   акціоновані        чи

                   приватизовані

                   відповідно до закону.

 

             III. Напрям реформування: забезпечення беззбиткового

               функціонування підприємств житлово-комунального

                                 господарства

 

1. Запровадження 1. Розробити

нового нормативно-правові

механізму акти щодо:

формування цін

і тарифів на — координації 2004- Мінекономіки, Удосконалення житлово- діяльності державних 2005 Держжитлокомун- тарифної комунальні органів виконавчої роки госп, політики у послуги, влади та органів Мін’юст, сфері спрямованого на місцевого Мінпаливенерго, житлово- забезпечення самоврядування щодо Антимонопольний комунального ефективного регулювання і комітет України господарства господарювання встановлення на та економного основі єдиних використання критеріїв тарифів та енергетичних і цін на суміжних матеріальних ринках ресурсів житлово-комунальних послуг та паливно-енергетичних

                    ресурсів;

 

                    -         формування, 2004- Держжитлокомун- Удосконалення

                    затвердження       та 2005  госп,           нормативно-

                    коригування       цін роки  Мінекономіки,   правової

                    (тарифів)          на       Мін'юст,        бази щодо

                    житлово-комунальні          ДПА,            ціноутворення

                    послуги            із       Антимонопольний у сфері

                    застосуванням  методу       комітет України житлово-

                    "заохочувального                            комунального

                    регулювання"    та  з                       господарства

                    урахуванням

                    платоспроможності

                    населення;

 

                    - встановлення  плати 2005  Держжитлокомун- Нормативно-

                    за                    рік   госп,           правове

                    житлово-комунальні          Мінекономіки,   врегулювання

                    послуги    відповідно       Держспоживстан- відносин між

                    до  їх    якості   та       дарт            виробниками/

                    обсягів   споживання,                       виконавцями та

                    порядку    і   правил                       споживачами

                    проведення                                  житлово-

                    перерахунків  у  разі                       комунальних

                    порушення  цих  вимог                       послуг у

                    виробниками/                                частині

                    виконавцями послуг.                         відповідності

                                                                плати рівню,

                                                                якості та

                                                                обсягам

                                                                споживання цих

                                                                послуг

 

2. Забезпечити 2004- Місцеві Запровадження

                    виконання       вимог 2006  державні        ринкових засад

                    законодавства    щодо роки  адміністрації,  господарювання

                    повного відшкодування       органи          у сферу

                    суб'єктам                   місцевого       житлово-

                    господарювання              самоврядування  комунального

                    економічно                                  господарства,

                    обґрунтованих витрат,                       забезпечення

                    пов'язаних          з                       беззбиткового

                    виробництвом       та                       функціонування

                    виконанням                                  суб'єктів

                    житлово-комунальних                         господарювання,

                    послуг, що обраховані                       що надають

                    відповідно         до                       житлово-

                    стандартів,     норм,                       комунальні

                    порядків та правил.                         послуги

 

2. Покращання 1. Розробити 2004 Держжитлокомун- Покращання

дисципліни законопроект щодо рік госп, дисципліни розрахунків за реструктуризації Мінекономіки, платежів за спожиті заборгованості Мінпаливенерго, енергоносії житлово- житлово-комунальних Мін’юст, ДПА комунальні підприємств за послуги та спожиті енергоносії.

паливно-

енергетичні 2. Ліквідувати 2004- Мінфін, Покращання ресурси заборгованість 2005 центральні та фінансового

                    минулих   років    за роки  місцеві органи  стану

                    спожиті    комунальні       виконавчої      підприємств

                    послуги                     влади, органи   житлово-

                    підприємствами,             місцевого       комунального

                    установами          і       самоврядування  господарства,

                    організаціями,     що                       підвищення

                    фінансуються        з                       рівня оплати

                    бюджетів         усіх                       за енергоносії

                    рівнів,            та

                    забезпечити     повну

                    оплату           ними

                    поточного  споживання

                    цих послуг.

 

3. Підготувати 2005 Держжитлокомун- Забезпечення

                    законопроект     щодо рік   госп,           соціальної

                    упорядкування надання       Мінпраці,       справедливості

                    пільг   з  квартирної       Мінекономіки,   щодо захисту

                    плати,    плати    за       Мінпаливенерго, малозабезпече-

                    комунальні послуги та       Мін'юст         них верств

                    паливо із визначенням                       населення та

                    джерел   фінансування                       фінансового

                    кожної пільги.                              покриття

                                                                витрат

                                                                житлово-

                                                                комунальних

                                                                підприємств,

                                                                пов'язаних з

                                                                наданням

                                                                житлово-

                                                                комунальних

                                                                послуг за

                                                                пільговими

                                                                тарифами

 

4. Передбачати в 2004- Мінфін, Забезпечення

                    проектах   державного 2010  Держказначей-   соціальної

                    бюджету  та  місцевих роки  ство,           справедливості,

                    бюджетів  видатки  на       Рада міністрів  покращання

                    виконання  у  повному       Автономної      фінансового

                    обсязі    зобов'язань       Республіки      стану

                    держави          щодо       Крим, місцеві   підприємств

                    відшкодування  витрат       держадміністра- житлово-

                    житлово-комунальних         ції,            комунального

                    підприємств,                органи          господарства

                    пов'язаних          з       місцевого

                    виробництвом       та       самоврядування

                    наданням

                    житлово-комунальних

                    послуг        окремим

                    категоріям населення,

                    що  мають  пільги або

                    отримують    субсидії

                    відповідно         до

                    законодавства.

 

5. Підготувати 2005 Держжитлокомун- Покращання

                    законопроект     щодо рік   госп,           позовної

                    врегулювання                Мінекономіки,   роботи,

                    відповідальності   за       Мінпаливенерго, збільшення

                    борговими                   Мін'юст         рівня оплати

                    зобов'язаннями      з                       житлово-

                    оплати       спожитих                       комунальних

                    житлово-комунальних                         послуг

                    послуг та тимчасового

                    звільнення  суб'єктів

                    господарювання,    що

                    виробляють та надають

                    житлово-комунальні

                    послуги,  від  сплати

                    державного  мита   по

                    позовах  до  суду  до

                    громадян,         які

                    заборгували.

 

3. Оптимізація 1. Забезпечити 2004- Рада міністрів Вишукання

витрат і втрат проведення 2006 Автономної внутрішніх енергетичних і енергетичного та роки Республіки резервів матеріальних технічного обстеження Крим, місцеві здешевлення ресурсів об’єктів держадміністра- вартості (палива, житлово-комунального ції, житлово- електричної господарства, органи комунальних енергії, води, експертизи витрат та місцевого послуг теплової втрат, пов’язаних з самоврядування, енергії) у виробництвом та Держжитлокомун- сфері виконанням госп, виробництва та житлово-комунальних Держкоменерго- надання послуг суб’єктами збереження житлово- господарювання.

комунальних

послуг 2. Сприяти 2004- Рада міністрів Зменшення

                    розробленню        та 2010  Автономної      питомих витрат

                    реалізації   пілотних роки  Республіки      енергоресурсів

                    інвестиційно-               Крим, місцеві   під час

                    інноваційних                держадміністра- виробництва та

                    проектів            у       ції,            надання

                    житлово-комунальному        органи          житлово-

                    господарстві,               місцевого       комунальних

                    спрямованих        на       самоврядування  послуг

                    зменшення

                    технологічних  витрат

                    та  втрат   ресурсів,

                    впровадження

                    прогресивних

                    технологій.

 

               IV. Напрям реформування: технічне переоснащення

                житлово-комунального господарства, наближення

                до вимог Європейського Союзу щодо використання

                   енергетичних і матеріальних ресурсів на

                    виробництво житлово-комунальних послуг

 

1. Модернізація    1. Забезпечити         2004- Рада міністрів  Повна

   житлового       поступове виведення з  2010  Автономної      ліквідація

   господарства    експлуатації           роки  Республіки      аварійних

                   аварійного  житлового        Крим, місцеві   жилих будинків

                   фонду.                       держадміністра- до кінця 2010

                                                ції, органи     року

                                                місцевого

                                                самоврядування

 

2. Забезпечити 2004- Рада міністрів Створення

                   капітальний    ремонт  2010  Автономної      безпечних умов

                   житла, відновлення та  роки  Республіки      проживання

                   ефективну                    Крим, місцеві   населення,

                   експлуатацію                 держадміністра- підвищення

                   ліфтового                    ції, органи     якості

                   господарства,                місцевого       житлово-

                   впровадження сучасних        самоврядування  комунального

                   систем  автоматичного                        обслуговування

                   пожежного     захисту

                   жилих        будинків

                   підвищеної

                   поверховості.

 

3. Розробити 2004- Держжитлокомун- Стимулювання

                   нормативно-правові     2005  госп,           залучення

                   акти щодо:             роки  Мінекономіки,   коштів місцевих

                                                Мінфін          бюджетів у

                   - порядку  відбору та                        розвиток

                   фінансування об'єктів                        житлово-

                   житлово-комунального                         комунального

                   господарства,                                господарства

                   реконструкція      та

                   будівництво      яких

                   повністю або частково

                   фінансуються       за

                   рахунок        коштів

                   державного бюджету;

 

                   -         солідарного  2005  Мінфін,         Законодавче

                   фінансування           рік   Мінекономіки,   забезпечення

                   капітального  ремонту        Держжитлокомун- діяльності

                   та   витрат   першого        госп,           органів влади

                   року        утримання        Мін'юст         щодо

                   об'єктів                                     фінансування

                   житлово-комунального                         робіт із

                   господарства,      що                        завершення

                   передаються         у                        передачі у

                   комунальну власність;                        комунальну

                                                                власність

                                                                житлового

                                                                фонду та

                                                                об'єктів

                                                                життєзабезпе-

                                                                чення населених

                                                                пунктів

 

                   -       запровадження  2005  Держжитлокомун- Нормативно-

                   диференційованої       рік   госп,           правове

                   плати  за  житло,  до        Мінекономіки,   визначення

                   складу           якої        Мін'юст         джерел

                   включається поступово                        фінансування

                   (з 2008 р.) плата  за                        капітального

                   капітальний    ремонт                        ремонту житла,

                   жилого будинку;                              приведення

                                                                рівня плати за

                                                                житло у

                                                                відповідність

                                                                з його

                                                                благоустроєм

 

                   -             порядку  2005  Мінфін,         Забезпечення

                   перерахування      та  рік   Мінекономіки,   цільового

                   використання                 Держжитлокомун- використання

                   трансфертів         з        госп,           бюджетних

                   державного   бюджету,        Мін'юст         коштів

                   передбачених       на

                   фінансування

                   видатків,  пов'язаних

                   з    утриманням     і

                   капітальним  ремонтом

                   об'єктів   соціальної

                   інфраструктури,

                   переданих           у

                   комунальну власність;

 

                   -          проведення  2005  Держбуд,        Забезпечення

                   капітального  ремонту  рік   Держжитлокомун- конституційних

                   жилих    будинків   з        госп,           прав громадян

                   відселенням  та   без        Мін'юст         на житло та

                   відселення мешканців;                        безпечні умови

                                                                проживання

 

                   - порядку накопичення  2005  Держжитлокомун- Нормативно-

                   та       використання  рік   госп,           правове

                   коштів на капітальний        Мінекономіки,   визначення

                   ремонт          жилих        Мін'юст         механізмів

                   будинків.                                    захисту коштів,

                                                                що

                                                                накопичуються

                                                                для проведення

                                                                капітального

                                                                ремонту житла,

                                                                від інфляції,

                                                                забезпечення

                                                                їх цільового

                                                                використання

 

2. Розвиток і      1.        Забезпечити  2004- Рада міністрів  Зменшення

   реконструкція   розвиток            і  2010  Автономної      диспропорцій в

   централізованих реконструкцію          роки  Республіки      якості та рівні

   систем водо-,   централізованих              Крим, місцеві   комунального

   теплопостачання систем         водо-,        держадміністра- обслуговування

   та              теплопостачання    та        ції, органи     між населеними

   водовідведення  водовідведення.              місцевого       пунктами

                                                самоврядування,

                                                Держжитлокомун-

                                                госп

 

2. Створити у 2005- Рада міністрів Створення

                   регіонах   комунальні  2010  Автономної      передумов для

                   спеціалізовані         роки  Республіки      залучення

                   небанківські                 Крим, місцеві   небюджетних

                   інноваційні                  держадміністра- інвестицій у

                   фінансово-кредитні           ції, органи     розвиток

                   установи,  комунальні        місцевого       об'єктів водо-,

                   фонди    кредитування        самоврядування  теплопостачання

                   розвитку підприємств.                        та

                                                                водовідведення

 

3. Запровадити 2004- Рада міністрів Прискорення

                   фінансування           2010  Автономної      технічного

                   інноваційних проектів  роки  Республіки      переоснащення

                   у               сфері        Крим, місцеві   підприємств

                   житлово-комунального         держадміністра- житлово-

                   господарства       за        ції, органи     комунального

                   рахунок   механізмів,        місцевого       господарства,

                   передбачених                 самоврядування  наближення до

                   Кіотським протоколом.                        стандартів ЄС у

                                                                сфері охорони

                                                                навколишнього

                                                                середовища

 

4. Забезпечити 2004- Рада міністрів Підвищення

                   реалізацію   пілотних  2010  Автономної      якості послуг

                   проектів         щодо  роки  Республіки      теплопостачан-

                   вдосконалення  систем        Крим, місцеві   ня, здешевлення

                   теплопостачання              держадміністра- їх вартості за

                   населених пунктів  за        ції, органи     рахунок

                   рахунок  їх  помірної        місцевого       скорочення

                   децентралізації,             самоврядування  питомих витрат

                   технічного                                   палива

                   переоснащення      та

                   запровадження

                   технологій

                   когенерації, глибокої

                   утилізації      газів

                   тощо.

 

5. Розробити 2005 Держжитлокомун- Створення

                   законопроекти щодо:    рік   госп,           фінансових

                                                Мінекономіки,   передумов

                   - звільнення      від        Мінфін,         модернізації та

                   оподаткування частини        ДПА,            розвитку

                   прибутку підприємств,        Мін'юст         житлово-

                   яка  використовується                        комунального

                   на    інвестиції    в                        господарства

                   розширення/                                  населених

                   модернізацію                                 пунктів

                   об'єктів

                   житлово-комунального

                   господарства       чи

                   передається        до

                   комунального    фонду

                   кредитування розвитку

                   житлово-комунального

                   господарства;

 

                   -       удосконалення  2004- Мінфін,         Збільшення

                   практики     місцевих  2005  Мінекономіки,   кількості

                   запозичень         та  роки  Держжитлокомун- місцевих

                   отримання    кредитів        госп            запозичень на

                   для      інвестування                        інвестиції в

                   розвитку                                     житлово-

                   житлово-комунального                         комунальне

                   господарства      під                        господарство

                   гарантії      органів

                   місцевого

                   самоврядування.

 

3. Встановлення    1.        Забезпечити  2004- Рада міністрів  Забезпечення

   будинкових      виконання     завдань  2007  Автономної      обліку спожитих

   засобів обліку  Програми   поетапного  роки  Республіки      послуг водо-,

   споживання води оснащення    наявного        Крим, місцеві   теплопостачан-

   і теплової      житлового       фонду        держадміністра- ня, формування

   енергії,        засобами   обліку  та        ції, органи     ощадливого

   надання         регулювання                  місцевого       ставлення  до

   допомоги        споживання   води   і        самоврядування  енергетичних і

   мало-           теплової      енергії                        матеріальних

   забезпеченим    шляхом   встановлення                        ресурсів

   громадянам  в   будинкових

   установленні    лічильників        на

   квартирних      лізинговій

   лічильників     (поворотній)   основі

   води            із         залученням

                   бюджетних  коштів,  а

                   також          коштів

                   населення          та

                   підприємств.

 

2. Розробити та 2004- Органи Стимулювання

                   забезпечити виконання  2010  місцевого       ощадливого

                   місцевих      програм  роки  самоврядування  споживання

                   надання    фінансової                        населенням

                   допомоги                                     питної та

                   малозабезпеченим                             гарячої води,

                   громадянам          в                        забезпечення

                   установленні                                 оплати

                   квартирних                                   громадянами

                   лічильників води.                            фактично

                                                                спожитого

                                                                обсягу

                                                                послуг

 

4. Забезпечення    1. Поширити  практику  2004- Органи          Стимулювання

   належного       включення          до  2010  місцевого       енергозбере-

   обліку          контрактів          з  роки  самоврядування  ження на

   енергетичних і  керівниками                                  підприємствах

   матеріальних    комунальних

   ресурсів на     підприємств договорів

   підприємствах   оренди,     концесії,

   житлово-        вимог            щодо

   комунального    розроблення,

   господарства    погодження         та

                   реалізації

                   бізнес-планів, у яких

                   повинні передбачатись

                   енергозберігаючі

                   заходи,  в тому числі

                   щодо     обліку    як

                   спожитих

                   енергоносіїв,  так  і

                   виробленої   теплової

                   енергії,   питної  та

                   гарячої води.

 

5. Проведення      1.        Забезпечити  2004- Держжитлокомун- Зменшення

   ефективної      розроблення        та  2010  госп,           питомих витрат

   енергозберігаю- впровадження           роки  Держкоменерго-  енергоресурсів

   чої політики    енергозберігаючих            збереження      при

                   технологій          і                        виробництві

                   обладнання        для                        питної,

                   скорочення    питомих                        гарячої води

                   витрат енергетичних і                        та теплової

                   матеріальних                                 енергії

                   ресурсів.

 

2. Запровадити 2004- Рада міністрів Покращання

                   механізми              2006  Автономної      роботи щодо

                   економічного           роки  Республіки      енергозбережен-

                   стимулювання                 Крим, місцеві   ня у житлово-

                   енергозбереження   на        держадміністра- комунальній

                   комунальних                  ції, органи     сфері

                   підприємствах,               місцевого

                   утворити        фонди        самоврядування

                   енергозбереження,

                   спостережні ради міст

                   з    енергозбереження

                   тощо.

 

3. Розробити 2004- Держжитлокомун- Зменшення

                   нормативно-правовий    2005  госп,           непродуктивних

                   акт щодо стимулювання  роки  Держкоменерго-  витрат теплової

                   власників                    збереження,     енергії в

                   багатоквартирних             Мінфін          житловому фонді

                   будинків           до

                   заощадження

                   енергоресурсів,

                   зокрема    проведення

                   модернізації

                   огороджувальних

                   конструкцій     жилих

                   будинків.

 

6. Забезпечення    1. Розробити галузеву  2004- Держжитлокомун- Забезпечення

   технічного      програму гармонізації  2005  госп,           технічного

   регулювання та  нормативної   бази  з  роки  Держспожив-     регулювання та

   стандартизації  питань     технічного        стандарт,       стандартизації

   у сфері         регулювання        та        Мін'юст         у сфері

   житлово-        стандартизації      у                        житлово-

   комунального    сфері                                        комунального

   господарства    житлово-комунального                         господарства,

                   господарства       зі                        створення

                   стандартами ЄС.                              передумов

                                                                ефективного

                                                                використання

                                                                ресурсів

 

2. Розробити

                    нормативно-правові

                    акти щодо:

 

                    -         технічного  2004- Держжитлокомун- Реалізація

                    регламенту         з  2005  госп,           політики

                    підтвердження         роки  інші центральні технічного

                    відповідності               органи          регулювання

                    "Безпека  продукції,        виконавчої      щодо

                    процесів   і  послуг        влади           встановлення

                    житлово-комунального                        обов'язкових

                    господарства      та                        вимог до

                    міського                                    продукції,

                    електротранспорту";                         процесів і

                                                                послуг у сфері

                                                                житлово-

                                                                комунального

                                                                господарства

 

                    -      запровадження  2005  Держжитлокомун- Створення

                    системи   управління  рік   госп            передумов

                    якістю    послуг   у                        покращання

                    сфері                                       якості житлово-

                    житлово-комунального                        комунальних

                    господарства.                               послуг

 

7. Розвиток сфери  1.        Забезпечити  2004- Рада міністрів  Покращання

   благоустрою та  будівництво        та  2010  Автономної      благоустрою

   міського        модернізацію об'єктів  роки  Республіки      населених

   електро-        у  сфері  благоустрою        Крим, місцеві   пунктів та

   транспорту      та        інженерного        держадміністра- якості

                   захисту територій.           ції, органи     комунального

                                                місцевого       обслуговування

                                                самоврядування

 

2. Провести 2004- Рада міністрів Покращання

                   модернізацію об'єктів  2010  Автономної      транспортного

                   у   сфері    міського  роки  Республіки      обслуговування

                   електротранспорту,           Крим, місцеві   населення

                   оновлення    рухомого        держадміністра-

                   складу       міського        ції, органи

                   електричного                 місцевого

                   транспорту.                  самоврядування,

                                                Держжитлокомун-

                                                госп

 

 

Додаток N 2

                       до Загальнодержавної програми реформування

                      і розвитку житлово-комунального господарства

                                   на 2004-2010 роки

 

Орієнтовний обсяг фінансового забезпечення виконання завдань Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки

                                                       (млн. грн.)

------------------------------------------------------------------

           Напрям             |      Усього (2004-2010 роки)

                              |-----------------------------------

                              | Усього  | у тому числі за рахунок

                              |         |-------------------------

                              |         |кош- |коштів|коштів|інших

                              |         |тів  | міс- | під- | дже-

                              |         |дер- |цевих | при- | рел

                              |         |жав- | бюд- | ємств|

                              |         |ного |жетів |      |

                              |         |бюд- |      |      |

                              |         |жету |      |      |

------------------------------------------------------------------

I. Організація ефективного            14     -      7      7     -

управління у сфері виробництва

і надання житлово-комунальних

послуг

 

II. Поглиблення                       14     -      7      7     -

демонополізації

житлово-комунального

господарства, створення

конкурентного середовища на

ринку житлово-комунальних

послуг

 

III. Забезпечення                   4929     -   2080   2849     -

беззбиткового функціонування

підприємств

житлово-комунального

господарства, всього:

 

  в тому числі:

 

  дотація на покриття різниці       1876     -   1876      -     -

  між встановленими цінами і

  тарифами на

  житлово-комунальні послуги

  та вартістю виробництва цих

  послуг

 

  забезпечення 95-відсоткової        528     -      -    528     -

  сплати споживачами вартості

  отриманих послуг

 

  ліквідація боргів бюджетних        204     -    204      -     -

  організацій за спожиті

  житлово-комунальні послуги

 

  зниження ставки податку на        1738     -      -   1738     -

  додану вартість до

  17 відсотків

 

  зменшення нераціональних           583     -      -    583     -

  витрат і втрат на

  виробництво послуг

 

IV. Технічне переоснащення         29828  3485  10498   7362  8483

житлово-комунального

господарства, всього:

 

  в тому числі:

 

  модернізація житлового           10732  1937   3660   2330  2805

  господарства, розвиток і

  реконструкція

  централізованих систем

  водопостачання та

  водовідведення

 

  модернізація систем               3579   648   1220    776   935

  теплозабезпечення жилих

  будинків

 

  встановлення будинкових           1782   550    366    400   466

  засобів обліку споживання

  води і теплової енергії

 

  енергозбереження на               5726     -    889   3436  1401

  підприємствах

  житлово-комунального

  господарства

 

  будівництво та модернізація       6404     -   3763    125  2516

  об'єктів у сфері благоустрою

  та інженерного захисту

  територій

 

  розвиток міського                 1605   350    600    295   360

  електротранспорту, оновлення

  його рухомого складу

 

V. Нормативно-правове та              28    28      -      -     -

науково-технічне забезпечення

виконання Програми в межах

щорічних видатків

Держжитлокомунгоспу на наукові

розробки

 

  Разом                            34813  3513  12592  10225  8483

 

                     I етап (2004-2006 роки)

 

                                                       (млн. грн.)

------------------------------------------------------------------

           Напрям             | I етап, усього (2004-2006 роки)

                              |-----------------------------------

                              | Усього  | у тому числі за рахунок

                              |         |-------------------------

                              |         |кош- |коштів|коштів|інших

                              |         |тів  | міс- | під- | дже-

                              |         |дер- |цевих | при- | рел

                              |         |жав- | бюд- | ємств|

                              |         |ного |жетів |      |

                              |         |бюд- |      |      |

                              |         |жету |      |      |

------------------------------------------------------------------

I. Організація ефективного             6     -      3      3     -

управління у сфері виробництва

і надання житлово-комунальних

послуг

 

II. Поглиблення                        6     -      3      3     -

демонополізації

житлово-комунального

господарства, створення

конкурентного середовища на

ринку житлово-комунальних

послуг

 

III. Забезпечення                   2186     -   1080   1106     -

беззбиткового функціонування

підприємств

житлово-комунального

господарства, всього:

 

  в тому числі:

 

  дотація на покриття різниці        876     -    876      -     -

  між встановленими цінами і

  тарифами на

  житлово-комунальні послуги

  та вартістю виробництва цих

  послуг

 

  забезпечення 95-відсоткової        528     -      -    528     -

  сплати споживачами вартості

  отриманих послуг

 

  ліквідація боргів бюджетних        204     -    204      -     -

  організацій за спожиті

  житлово-комунальні послуги

 

  зниження ставки податку на         449     -      -    449     -

  додану вартість до

  17 відсотків

 

  зменшення нераціональних           129     -      -    129     -

  витрат і втрат на

  виробництво послуг

 

IV. Технічне переоснащення         11852  1425   4135   3003  3289

житлово-комунального

господарства, всього:

 

  в тому числі:

 

  модернізація житлового            4274   855   1446    921  1052

  господарства, розвиток і

  реконструкція

  централізованих систем

  водопостачання та

  водовідведення

 

  модернізація систем               1426   288    482    307   351

  теплозабезпечення жилих

  будинків

 

  встановлення будинкових            553   180    111    121   141

  засобів обліку споживання

  води і теплової енергії

 

  енергозбереження на               2526     -    392   1516   618

  підприємствах

  житлово-комунального

  господарства

 

  будівництво та модернізація       2598     -   1526     51  1021

  об'єктів у сфері благоустрою

  та інженерного захисту

  територій

 

  розвиток міського                  475   104    178     87   106

  електротранспорту, оновлення

  його рухомого складу

 

V. Нормативно-правове та              12    12      -      -     -

науково-технічне забезпечення

виконання Програми

 

  Разом                            14062  1437   5221   4115  3289

 

                     I етап (2004-2006 роки)

 

                                                       (млн. грн.)

------------------------------------------------------------------

           Напрям             |              2004 рік

                              |-----------------------------------

                              |Усьо-|   у тому числі за рахунок

                              | го  |-----------------------------

                              |     |  коштів   | кош-|кош- |інших

                              |     |державного | тів |тів  | дже-

                              |     |  бюджету  | міс-|під- | рел

                              |     |           |цевих|при- |

                              |     |           | бюд-|ємств|

                              |     |           |жетів|     |

------------------------------------------------------------------

I. Організація ефективного         2         -      1      1     -

управління у сфері виробництва

і надання житлово-комунальних

послуг

 

II. Поглиблення                    2         -      1      1     -

демонополізації

житлово-комунального

господарства, створення

конкурентного середовища на

ринку житлово-комунальних

послуг

 

III. Забезпечення                339         -    220    119     -

беззбиткового функціонування

підприємств

житлово-комунального

господарства, всього:

 

  в тому числі:

 

  дотація на покриття різниці    170         -    170      -     -

  між встановленими цінами і

  тарифами на

  житлово-комунальні послуги

  та вартістю виробництва цих

  послуг

 

  забезпечення 95-відсоткової    100         -      -    100     -

  сплати споживачами вартості

  отриманих послуг

 

  ліквідація боргів бюджетних     50         -     50      -     -

  організацій за спожиті

  житлово-комунальні послуги

 

  зниження ставки податку на       -         -      -      -     -

  додану вартість до

  17 відсотків

 

  зменшення нераціональних        19         -      -     19     -

  витрат і втрат на

  виробництво послуг

 

IV. Технічне переоснащення      2610       475    927    605   603

житлово-комунального

господарства, всього:

 

  в тому числі:

 

  модернізація житлового        1124       341    366    233   184

  господарства, розвиток і

  реконструкція

  централізованих систем

  водопостачання та

  водовідведення

 

  модернізація систем            376       115    122     78    61

  теплозабезпечення жилих

  будинків

 

  встановлення будинкових         43         3     12     13    15

  засобів обліку споживання

  води і теплової енергії

 

  енергозбереження на            426         -     66    256   104

  підприємствах

  житлово-комунального

  господарства

 

  будівництво та модернізація    566         -    333     11   222

  об'єктів у сфері благоустрою

  та інженерного захисту

  територій

 

  розвиток міського               75        16     28     14    17

  електротранспорту, оновлення

  його рухомого складу

 

V. Нормативно-правове та           4         4      -      -     -

науково-технічне забезпечення

виконання Програми

 

  Разом                         2882       479   1149    726   603

 

                     I етап (2004-2006 роки)

 

                                                       (млн. грн.)

------------------------------------------------------------------

           Напрям             |              2005 рік

                              |-----------------------------------

                              | Усього  | у тому числі за рахунок

                              |         |-------------------------

                              |         |кош- |коштів|коштів|інших

                              |         |тів  | міс- | під- | дже-

                              |         |дер- |цевих | при- | рел

                              |         |жав- | бюд- | ємств|

                              |         |ного |жетів |      |

                              |         |бюд- |      |      |

                              |         |жету |      |      |

------------------------------------------------------------------

I. Організація ефективного             2     -      1      1     -

управління у сфері виробництва

і надання житлово-комунальних

послуг

 

II. Поглиблення                        2     -      1      1     -

демонополізації

житлово-комунального

господарства, створення

конкурентного середовища на

ринку житлово-комунальних

послуг

 

III. Забезпечення                    845     -    454    391     -

беззбиткового функціонування

підприємств

житлово-комунального

господарства, всього:

 

  в тому числі:

 

  дотація на покриття різниці        300     -    300      -     -

  між встановленими цінами і

  тарифами на

  житлово-комунальні послуги

  та вартістю виробництва цих

  послуг

 

  забезпечення 95-відсоткової        151     -      -    151     -

  сплати споживачами вартості

  отриманих послуг

 

  ліквідація боргів бюджетних        154     -    154      -     -

  організацій за спожиті

  житлово-комунальні послуги

 

  зниження ставки податку на         210     -      -    210     -

  додану вартість до

  17 відсотків

 

  зменшення нераціональних            30     -      -     30     -

  витрат і втрат на

  виробництво послуг

 

IV. Технічне переоснащення          3717   475   1315    904  1023

житлово-комунального

господарства, всього:

 

  в тому числі:

 

  модернізація житлового            1350   266    463    295   326

  господарства, розвиток і

  реконструкція

  централізованих систем

  водопостачання та

  водовідведення

 

  модернізація систем                450    89    154     98   109

  теплозабезпечення жилих

  будинків

 

  встановлення будинкових            235    87     44     48    56

  засобів обліку споживання

  води і теплової енергії

 

  енергозбереження на                700     -    109    420   171

  підприємствах

  житлово-комунального

  господарства

 

  будівництво та модернізація        832     -    489     16   327

  об'єктів у сфері благоустрою

  та інженерного захисту

  територій

 

  розвиток міського                  150    33     56     27    34

  електротранспорту, оновлення

  його рухомого складу

 

V. Нормативно-правове та               4     4      -      -     -

науково-технічне забезпечення

виконання Програми

 

  Разом                             4570   479    1771  1297  1023

 

                     I етап (2004-2006 роки)

 

                                                       (млн. грн.)

------------------------------------------------------------------

           Напрям             |              2006 рік

                              |-----------------------------------

                              | Усього  | у тому числі за рахунок

                              |         |-------------------------

                              |         |кош- |коштів|коштів|інших

                              |         |тів  | міс- | під- | дже-

                              |         |дер- |цевих | при- | рел

                              |         |жав- | бюд- | ємств|

                              |         |ного |жетів |      |

                              |         |бюд- |      |      |

                              |         |жету |      |      |

------------------------------------------------------------------

I. Організація ефективного             2     -      1      1     -

управління у сфері виробництва

і надання житлово-комунальних

послуг

 

II. Поглиблення                        2     -      1      1     -

демонополізації

житлово-комунального

господарства, створення

конкурентного середовища на

ринку житлово-комунальних

послуг

 

III. Забезпечення                   1002     -    406    596     -

беззбиткового функціонування

підприємств

житлово-комунального

господарства, всього:

 

  в тому числі:

 

  дотація на покриття різниці        406     -    406      -     -

  між встановленими цінами і

  тарифами на

  житлово-комунальні послуги

  та вартістю виробництва цих

  послуг

 

  забезпечення 95-відсоткової        277     -      -    277     -

  сплати споживачами вартості

  отриманих послуг

 

  ліквідація боргів бюджетних          -     -      -      -     -

  організацій за спожиті

  житлово-комунальні послуги

 

  зниження ставки податку на         239     -      -    239     -

  додану вартість до

  17 відсотків

 

  зменшення нераціональних            80     -      -     80     -

  витрат і втрат на

  виробництво послуг

 

IV. Технічне переоснащення          5525   475   1893   1494  1663

житлово-комунального

господарства, всього:

 

  в тому числі:

 

  модернізація житлового            1800   247    617    393   543

  господарства, розвиток і

  реконструкція

  централізованих систем

  водопостачання та

  водовідведення

 

  модернізація систем                600    83    206    131   180

  теплозабезпечення жилих

  будинків

 

  встановлення будинкових            275    90     55     60    70

  засобів обліку споживання

  води і теплової енергії

 

  енергозбереження на               1400     -    217    840   343

  підприємствах

  житлово-комунального

  господарства

 

  будівництво та модернізація       1200     -    705     24   471

  об'єктів у сфері благоустрою

  та інженерного захисту

  територій

 

  розвиток міського                  250    55     93     46    56

  електротранспорту, оновлення

  його рухомого складу

 

V. Нормативно-правове та               4     4      -      -     -

науково-технічне забезпечення

виконання Програми

 

  Разом                             6535   479   2301   2092  1663

 

                     II етап (2007-2010 роки)

 

                                                       (млн. грн.)

------------------------------------------------------------------

           Напрям             |      II етап (2007-2010 роки)

                              |-----------------------------------

                              | Усього  | у тому числі за рахунок

                              |         |-------------------------

                              |         |кош- |коштів|коштів|інших

                              |         |тів  | міс- | під- | дже-

                              |         |дер- |цевих | при- | рел

                              |         |жав- | бюд- | ємств|

                              |         |ного |жетів |      |

                              |         |бюд- |      |      |

                              |         |жету |      |      |

------------------------------------------------------------------

I. Організація ефективного             8     -      4      4     -

управління у сфері виробництва

і надання житлово-комунальних

послуг

 

II. Поглиблення                        8     -      4      4     -

демонополізації

житлово-комунального

господарства, створення

конкурентного середовища на

ринку житлово-комунальних

послуг

 

III. Забезпечення                   2743     -   1000   1743     -

беззбиткового функціонування

підприємств

житлово-комунального

господарства, всього:

 

  в тому числі:

 

  дотація на покриття різниці       1000     -   1000      -     -

  між встановленими цінами і

  тарифами на

  житлово-комунальні послуги

  та вартістю виробництва цих

  послуг

 

  забезпечення 95-відсоткової          -     -      -      -     -

  сплати споживачами вартості

  отриманих послуг

 

  ліквідація боргів бюджетних          -     -      -      -     -

  організацій за спожиті

  житлово-комунальні послуги

 

  зниження ставки податку на        1289     -      -   1289     -

  додану вартість до

  17 відсотків

 

  зменшення нераціональних           454     -      -    454     -

  витрат і втрат на

  виробництво послуг

 

IV. Технічне переоснащення         17976  2060   6363   4359  5194

житлово-комунального

господарства, всього:

 

  в тому числі:

 

  модернізація житлового            6458  1082   2214   1409  1753

  господарства, розвиток і

  реконструкція

  централізованих систем

  водопостачання та

  водовідведення

 

  модернізація систем               2153   362    738    469   584

  теплозабезпечення жилих

  будинків

 

  встановлення будинкових           1229   370    255    279   325

  засобів обліку споживання

  води і теплової енергії

 

  енергозбереження на               3200     -    497   1920   783

  підприємствах

  житлово-комунального

  господарства

 

  будівництво та модернізація       3806     -   2237     74  1495

  об'єктів у сфері благоустрою

  та інженерного захисту

  територій

 

  розвиток міського                 1130   246    422    208   254

  електротранспорту, оновлення

  його рухомого складу

 

V. Нормативно-правове та              16    16      -      -     -

науково-технічне забезпечення

виконання Програми

 

  Разом                            20751  2076   7371   6110  5194

 

 

У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Концепцію ціноутворення у сфері житлово-комунальних послуг

1. Схвалити Концепцію ціноутворення у сфері житлово-комунальних послуг (додається).

2. Кабінету Міністрів України забезпечити реалізацію положень цієї Концепції.

Президент України В.ЮЩЕНКО

 м. Київ, 28 грудня 2007 року

          N 1324/2007

 

 

                                             СХВАЛЕНО

                                    Указом Президента України

                               від 28 грудня 2007 року N 1324/2007

 

                            КОНЦЕПЦIЯ

ціноутворення у сфері житлово-комунальних послуг

Якість життя населення значною мірою залежить від надійності, якості та доступності житлово-комунальних послуг, що надаються населенню. Забезпечення реалізації інтересів суспільства потребує вдосконалення цінової політики у сфері житлово-комунальних послуг щодо гарантування захисту прав споживачів цих послуг та створення умов для збалансованого розвитку суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері житлово-комунальних послуг.

1. Сучасний стан системи ціноутворення у сфері житлово-комунальних послуг

На сьогодні питання ціноутворення у сфері житлово-комунальних послуг визначено Конституцією України, Господарським кодексом України, Законами України “Про ціни і ціноутворення”, “Про природні монополії”, “Про житлово-комунальні послуги”, “Про теплопостачання”, “Про електроенергетику”, “Про питну воду та питне водопостачання”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про місцеві державні адміністрації” та іншими нормативно-правовими актами.

Політика ціноутворення у сфері житлово-комунальних послуг на сьогодні не лише не забезпечує покриття економічно обгрунтованих витрат суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у відповідній сфері, а й дозволяє включати до складової ціни/тарифу неефективні витрати та не стимулює підприємства, що надають такі послуги, до зниження витрат. Обмежене залучення до процесів формування цін/тарифів представників громадськості та відсутність належного контролю з боку суспільства за використанням коштів, отриманих за надання житлово-комунальних послуг, створює підґрунтя для зловживань у цій сфері та підвищує соціальну напругу. Зазначене є перешкодою для залучення інвестицій у розвиток житлово-комунальної інфраструктури, гальмує використання сучасних форм управління підприємствами, установами, організаціями житлово-комунального господарства, уповільнює запровадження механізму енергозбереження.

Недосконалість регулювання діяльності суб’єктів господарювання, які виробляють (реалізують) товари на ринку, що перебуває у стані природної монополії, у сфері житлово-комунальних послуг у частині формування цін/тарифів викликана такими чинниками:

відсутністю чіткого законодавчого розмежування компетенції центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

поєднанням органами місцевого самоврядування функцій управління підприємствами, установами, організаціями житлово-комунального господарства та функцій регулювання їх діяльності в частині встановлення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги, що призводить до конфлікту інтересів всіх учасників цих відносин;

відсутністю єдиних нормативне врегульованих принципів формування цін/тарифів на житлово-комунальні послуги;

відсутністю комплексної нормативно-правової бази для запровадження ефективної системи державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, які виробляють (реалізують) товари на ринку, що перебуває у стані природної монополії, та діяльності суб’єктів господарювання, що діють на суміжних ринках, у тому числі в сфері житлово-комунального господарства.

Не можна вважати оптимальною поширену в Україні систему тарифного регулювання методом “витрати плюс”, оскільки у ціні/тарифі враховується повний обсяг витрат, фактично понесених суб’єктом господарювання, серед яких є й неефективні, обумовлені нераціональним господарюванням. Цьому сприяють положення Закону України “Про природні монополії”, за яким при регулюванні цін/тарифів суб’єктів природних монополій враховуються витрати, які згідно із законами про оподаткування відносяться на валові витрати виробництва та обігу.

Підґрунтям для зловживань монопольним становищем у сфері житлово-комунальних послуг є і поширеність практики перехресного субсидування одного виду господарської діяльності за рахунок іншого та однієї категорії споживачів за рахунок іншої.

Разом із тим економічно обгрунтована ціна/тариф на житлово-комунальні послуги має покривати лише економічно обгрунтовані витрати на їх виробництво, що, в свою чергу, вимагає вдосконалення методологічних засад формування цін/тарифів, підвищення їх стимулюючої ролі.

Неврегульованими залишаються питання звітності про використання коштів, отриманих за надані житлово-комунальні послуги, та оприлюднення такої інформації.

З огляду на можливі негативні соціальні наслідки приведення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги до економічно обгрунтованого рівня і за умов непідготовленості фінансової системи до організації належної підтримки малозабезпечених верств населення вдосконалення державного регулювання у сфері формування цін/тарифів на житлово-комунальні послуги має здійснюватися поетапно.

2. Мета Концепції

Метою цієї Концепції має стати визначення пріоритетних напрямів та завдань щодо вдосконалення ціноутворення у сфері житлово-комунальних послуг, забезпечення захисту прав споживачів на отримання ними товарів та послуг належної якості в достатньому обсязі та за економічно обґрунтованими цінами, створення умов для збалансованого розвитку підприємств житлово-комунального господарства та системного правового розв’язання існуючих у цій сфері проблем.

3. Основні напрями та механізми розвитку державного регулювання цін/тарифів у сфері житлово-комунальних послуг

Державне регулювання цін/тарифів у сфері житлово-комунальних послуг має здійснюватися шляхом визначення:

суб’єктів регулювання, їх повноважень та принципів діяльності;

єдиних принципів формування цін/тарифів на житлово-комунальні послуги для всіх категорій споживачів таких послуг;

механізмів захисту прав споживачів на отримання житлово-комунальних послуг належної якості у достатньому обсязі та за економічно обґрунтованими цінами, а також механізмів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення;

засад стимулювання енергозбереження в житлово-комунальній сфері;

порядку відшкодування суб’єктам господарювання збитків, завданих у результаті прийняття рішень, пов’язаних із затвердженням цін/тарифів на житлово-комунальні послуги у розмірі, нижчому від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, дій або бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у сфері ціноутворення.

3.1 Суб’єкти державного регулювання у сфері житлово-комунальних послуг

Державне регулювання у сфері житлово-комунальних послуг має здійснюватися Кабінетом Міністрів України, органом державного регулювання у сфері комунальних послуг, іншими органами виконавчої влади, а також органами місцевого самоврядування.

До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги в установленому порядку має належати:

забезпечення проведення цінової політики відповідно до закону;

визначення методології (порядку) формування цін/тарифів на певні види житлово-комунальних послуг, що надаються суб’єктами господарювання, які не займають монопольне становище на відповідних ринках;

визначення пріоритетних інвестиційних проектів у сфері житлово-комунальних послуг загальнодержавного значення, фінансування яких здійснюватиметься за рахунок коштів, отриманих за надані житлово-комунальні послуги, та/або державного бюджету;

забезпечення соціальної підтримки незахищених верств населення;

підготовка проектів нормативно-правових актів, які передбачатимуть стимулюючі заходи щодо розвитку сфери житлово-комунальних послуг;

удосконалення порядку відшкодування суб’єктам господарювання збитків, завданих у результаті прийняття рішень, пов’язаних із затвердженням цін/тарифів на житлово-комунальні послуги у розмірі, нижчому від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, дій або бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у сфері ціноутворення.

До повноважень органу державного регулювання у сфері комунальних послуг у встановленому порядку має належати:

підготовка пропозицій щодо формування цінової політики у сфері житлово-комунальних послуг, а також амортизаційної політики в питаннях, що стосуються ціноутворення на послуги підприємств, установ, організацій, що здійснюють господарську діяльність у відповідній сфері, зокрема в частині контролю за визначенням вартості основних фондів та встановлення норм амортизації;

розроблення методології (порядку) формування цін/тарифів на житлово-комунальні послуги, що надаються суб’єктами, які займають монопольне становище на відповідних ринках;

регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги, що надаються суб’єктами, які займають монопольне становище на відповідних ринках, в обсягах, що перевищують установлену межу.

До повноважень органів місцевого самоврядування в установленому порядку має належати:

регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги, що надаються суб’єктами, які не займають монопольне становище на відповідних ринках;

регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги, що надаються суб’єктами, які займають монопольне становище на відповідних ринках, якщо обсяги виробництва не перевищують межу, встановлену відповідним органом державного регулювання;

визначення пріоритетних інвестиційних проектів місцевого значення, фінансування яких здійснюватиметься за рахунок коштів, отриманих за надані житлово-комунальні послуги, та/або відповідного місцевого бюджету.

На перехідний період (до створення органів державного регулювання у відповідній сфері) певні функції державного регулювання мають здійснювати органи державного управління у відповідних сферах та органи місцевого самоврядування, які встановлюють ціни/тарифи на централізоване постачання холодної та гарячої води, водовідведення, централізоване опалення. У разі затвердження цін/тарифів на житлово-комунальні послуги у розмірі, нижчому за розмір економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво, відшкодування збитків, понесених у цьому випадку суб’єктами господарювання, що надають такі послуги, має здійснюватися за рахунок відповідного бюджету.

3.2. Принципи формування цін/тарифів на житлово-комунальні послуги

Встановлення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги має здійснюватися на таких принципах:

збалансованості інтересів всіх учасників суспільних відносин у сфері житлово-комунальних послуг;

відкритості процедур формування цін/тарифів на житлово-комунальні послуги та використання коштів, отриманих за надані житлово-комунальні послуги;

контрольованості цін/тарифів на житлово-комунальні послуги з боку місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування шляхом обов’язкового залучення для перевірки ефективності витрачання коштів незалежних аудиторських компаній та оприлюднення отриманих ними висновків та рекомендацій;

обов’язковості запровадження окремої звітності про діяльність з виробництва, передачі та постачання електро- і теплової енергії, транспортування газу, водопостачання та водовідведення;

уникнення перехресного субсидування одного виду діяльності за рахунок іншого, однієї категорії споживачів за рахунок іншої;

нормування витрат підприємств, установ, організацій, що здійснюють господарську діяльність у сфері житлово-комунальних послуг, шляхом оптимізації витрат таких суб’єктів;

обов’язковості покриття економічно обгрунтованих витрат суб’єктів господарювання, що надають житлово-комунальні послуги;

пріоритетності інвестиційних проектів, фінансування яких здійснюватиметься за рахунок інвестиційної складової ціни/тарифу та/або коштів, виділених з відповідного бюджету;

стимулювання енергозбереження шляхом визначення форм державної підтримки заходів з енергозбереження;

економічного заохочення підприємств, установ, організацій, що здійснюють господарську діяльність у сфері житлово-комунальних послуг, до підвищення показників якості надання послуг;

запровадження системи компенсацій, які виплачуються споживачам підприємствами, установами, організаціями, що здійснюють господарську діяльність у сфері житлово-комунальних послуг, у випадку порушення такими суб’єктами встановлених вимог щодо якості надання послуг;

встановлення максимального рівня рентабельності;

обов’язковості врахування в ціні/тарифі інвестиційної складової для реалізації затверджених у встановленому порядку пріоритетних інвестиційних проектів та застосування пільг зі сплати житлово-комунальних послуг одночасно з визначенням джерел їх покриття;

законодавчого визначення механізмів оперативного корегування цін/тарифів на комунальні послуги у разі зміни їх складових.

3.3 Принципи захисту прав споживачів,

що отримують житлово-комунальні послуги

Захист прав споживачів на отримання ними житлово-комунальних послуг у необхідних обсягах, належної якості та за економічно обґрунтованими цінами є першочерговим завданням соціальної держави.

Захист прав споживачів має базуватися на таких принципах:

надійності постачання житлово-комунальних послуг високої якості, що забезпечується цінами/тарифами, які покривають економічно обгрунтовані витрати суб’єктів господарювання, що надають ці послуги;

відповідності оплати житлово-комунальних послуг їх наявності, кількості та якості;

відповідальності суб’єктів господарювання за надання житлово-комунальних послуг не в повному обсязі або неналежної якості;

поетапного переходу до моделі формування цін/тарифів на житлово-комунальні послуги на ринкових засадах;

запровадження системи адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення за рахунок коштів державного бюджету з визначенням критеріїв та порядку надання такої допомоги.

3.4 Загальні засади стимулювання енергозбереження у сфері житлово-комунальних послуг

Відсутність послідовної державної політики у сфері енергозбереження та стимулюючих заходів щодо запровадження енергозберігаючих програм призводить до ситуації, за якою Україна, лишаючись енергозалежною державою, має енергоємність економіки, що у 4-5 разів перевищує відповідні показники розвинених держав світу.

Для підвищення енергоефективності у сфері житлово-комунального господарства, зменшення непродуктивних витрат енергоресурсів у цій сфері необхідно вирішити питання щодо:

запровадження на ринках житлово-комунальних послуг механізму, що сприятиме ощадному використанню енергетичних ресурсів;

державної підтримки запровадження енергозберігаючих заходів;

стимулювання масового застосування засобів обліку споживання комунальних послуг;

проведення широкої роз’яснювальної роботи серед населення з питань енергозбереження.

3.5 Основні засади застосування засобів обліку споживання житлово-комунальних послуг

З метою запровадження ощадливого використання енергетичних та інших ресурсів державна політика у сфері формування цін/тарифів на житлово-комунальні послуги має базуватися на поступовому переході до масового застосування засобів обліку споживання води, природного газу, теплової та електричної енергії, а також запровадження сучасних систем обробки накопиченої ними інформації.

Реалізація цього завдання має передбачати:

обов’язковість застосування суб’єктами господарювання, що надають житлово-комунальні послуги, засобів обліку споживання таких послуг, забезпечення фінансування діяльності із встановлення засобів обліку, а також систем обробки накопичуваної ними інформації за рахунок коштів, отриманих за надані житлово-комунальні послуги, та/або фінансової підтримки державного бюджету;

забезпечення за рахунок коштів, отриманих за надані житлово-комунальні послуги, ремонту, обслуговування та перевірки засобів обліку споживання житлово-комунальних послуг під час їх експлуатації суб’єктами господарювання, що надають відповідні послуги;

визначення відповідним органом державного регулювання вимог до засобів обліку споживання житлово-комунальних послуг на підставі висновків органів державного метрологічного нагляду з урахуванням розрахункової схеми обліку, порядку розрахунків та необхідності інформаційного обміну (через автоматизовану систему обліку споживання) і дистанційної реєстрації показань.

4. Заходи щодо реалізації Концепції

Першочерговими завданнями у сфері вдосконалення системи регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги мають бути:

1) приведення норм Законів України “Про житлово-комунальні послуги”, “Про теплопостачання”, “Про електроенергетику”, “Про питну воду та питне водопостачання”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про ціни і ціноутворення”, “Про природні монополії” у відповідність між собою, зокрема в частині повноважень органів, які здійснюють регулювання цін/тарифів, а також визначення процедур затвердження цін/тарифів на житлово-комунальні послуги;

2) внесення змін до Законів України “Про житлово-комунальні послуги” та “Про природні монополії” щодо застосування альтернативних методів регулювання цін/тарифів та визначення статей витрат, що обов’язково мають враховуватися у цінах/тарифах;

3) поетапна заміна пільг та субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг адресними грошовими виплатами населенню;

4) вдосконалення порядку формування цін/тарифів на житлово-комунальні послуги в частині:

визначення критеріїв, за якими має здійснюватися оцінка економічної обгрунтованості цін/тарифів на етапі їх встановлення та застосування, в тому числі з урахуванням рівня соціально-економічного розвитку відповідного регіону та технічних можливостей суб’єктів господарювання;

забезпечення окремого обліку доходів, витрат і фінансових результатів за кожним видом діяльності суб’єктів господарювання, що підлягають регулюванню;

урахування інвестиційної складової для реалізації затверджених у встановленому порядку інвестиційних проектів;

запровадження нормування витрат і втрат ресурсів, які б стимулювали оптимізацію витрат суб’єктів господарювання, що надають житлово-комунальні послуги;

5) розроблення порядку корегування цін/тарифів на житлово-комунальні послуги, зокрема в разі зміни цін на енергоносії і розміру мінімальної заробітної плати;

6) розроблення порядку проведення перерахунків плати за ненадані, надані не в повному обсязі житлово-комунальні послуги та послуги, якість яких не відповідає нормативним вимогам;

7) встановлення рівня рентабельності для суб’єктів господарювання, які надають житлово-комунальні послуги, з урахуванням витрат на капітальні інвестиції;

8) розроблення порядку відшкодування різниці між затвердженими цінами/тарифами на житлово-комунальні послуги та економічно обґрунтованими витратами на їх виробництво;

9) розроблення порядку оплати послуг з управління будинком, спорудою або групою будинків;

10) запровадження механізму введення в дію нових цін/тарифів на енергоносії, які є складовою ціни/тарифу на житлово-комунальні послуги, не раніше, ніж через 30 днів після їх оприлюднення в засобах масової інформації;

11) розроблення нормативно-правового акта про порядок організації відкритих слухань з питань зміни цін/тарифів на житлово-комунальні послуги, доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, їх вартість і структуру, норми споживання, порядок надання послуг, обгрунтованість витрат тощо;

12) посилення відповідальності споживачів за несвоєчасну оплату отриманих житлово-комунальних послуг;

13) визначення основних засад застосування засобів обліку та споживання житлово-комунальних послуг;

14) розроблення механізмів врахування при формуванні цін/тарифів відповідності якості житлово-комунальних послуг потребам споживачів;

15) запровадження автоматизованих систем контролю за наданням споживачам житлово-комунальних послуг.

Глава Секретаріату

Президента України В.БАЛОГА

{ Джерело - Офіційне Iнтернет-представництво Президента України }

 ____________  

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/house/7_58.html


Попередня статтяНаступна стаття

[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"