Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА VІI. МАРАЗМИ, НОВИНИ ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА БУДІВНИЦТВА

Перелік прихованих робіт, приховані роботи оформляються актом на закриття прихованих робіт

Акт прихованих робітВідповідно ДОДАТКУ Л (довідковий) до ДБН А.3.1-5:2009 "Організація будівельного виробництва" ОСНОВНІ ВИДИ РОБІТ ТА КОНСТРУКЦІЙ, НА ЯКІ СКЛАДАЮТЬСЯ АКТИ НА ЗАКРИТТЯ ПРИХОВАНИХ РОБІТ

Л.1 Земляні роботи
Огляд розбивки земляних робіт, обстеження ґрунтів для відсипки насипів та зворотних засипок
у котловани і траншеї;
огляд якості ґрунтів основ фундаментів і закладення фундаментів;
дотримання технологій при пошаровому ущільненні ґрунту (досягнення проектної щільності,
товщина кожного відсипаного та ущільненого шару тощо);
підготовка основ насипів;
перевірка відповідності проекту розмірів траншей;
встановлення рівня та характеру підземних вод;
виконання захисних заходів при будівництві на осідаючих та набухаючих ґрунтах, на болотах;
влаштування дренажів;
зняття та використання для рекультивації родючого шару ґрунту.
Л.2 Основи та фундаменти
Підготовлена основа під фундаменти із зазначенням розмірів, позначок дна котловану, відпов
ідності фактичного нашарування та властивостей ґрунту тим, що зазначені в проекті (акт склада
ється до початку робіт із влаштування фундаментів);
перевірка ґрунтів основ на відсутність порушень їх природних властивостей або якість їх
ущільнення в порівнянні з проектними даними;
вибір зразків ґрунту для лабораторних випробувань;
відбір контрольних зразків бетону.
Л.3 Бетонні та залізобетонні конструкції монолітні
Прийняття змонтованої і підготовленої до бетонування опалубки;
відповідність арматури та закладних деталей робочим кресленням;
відбір контрольних зразків бетону;
відбір контрольних зразків ванного зварювання;
перевірка та прийняття всіх конструкцій та їх елементів, що закриваються в процесі наступного
бетонування;
прийняття закінчених бетонних та залізобетонних конструкцій з оцінкою їх якості;
влаштування осадочних і температурних швів у конструкціях.
Л.4 Бетонні та залізобетонні конструкції збірні
Прийняття фундаментів та інших опорних елементів, включаючи геодезичну перевірку відпов
ідності їх фактичного положення проектному (у плані та по висоті) зі складанням виконавчої схеми;
виконання зварювальних робіт (повнота зварних швів, якість зварювання);
антикорозійний захист з’єднань металу;
замонолічування стиків збірних елементів;
замуровування та герметизація швів і стиків;
прийняття змонтованих конструкцій споруди або окремих її частин.
Л.5 Кам’яні конструкції
Влаштування осадочних і температурних швів;
гідроізоляція кам’яної кладки;
укладання в кам’яні конструкції арматури та металевих закладних деталей, їх антикорозійний
захист;
місця спирання ферм, прогонів, балок, плит на стіни, стовпи, пілястри та закладання їх у кладці;
закріплення у кладці конструктивних елементів балконів, еркерів, карнизів, підвіконних плит;
влаштування в кам’яних стінах вентиляційних каналів та газоходів.
Л.6 Металеві конструкції
Прийняття площ спирання сталевих конструкцій на фундаменти, стіни та опори, включаючи
геодезичну перевірку відповідності їх фактичного положення проектному (в плані й по висоті) зі
складанням виконавчої схеми;
вибірковий контроль швів зварних з’єднань.
Л.7 Дерев’яні конструкції
Прийняття фундаментів та інших опорних елементів до початку монтажу дерев’яних конструкцій, включаючи геодезичну перевірку відповідності їх фактичного положення проектному (в
плані й по висоті) зі складанням виконавчої схеми;
антисептування дерев’яних конструкцій та захист їх гідроізоляційними матеріалами;
вогнезахист дерев’яних конструкцій;
ізоляція від кладки зовнішніх стін термоізоляційними матеріалами;
прийняття віконних та дверних блоків.
Л.8 Покрівля, гідроізоляція
Прийняття поверхні основ під ізоляцію;
прийняття пароізоляції;
прийняття рулонного килима;
прийняття шарів ізоляції перед укладанням наступних шарів;
прийняття ізоляції на ділянках, що підлягають закриттю кам’яною кладкою, захисними огорожами,
водою або ґрунтом;
гідроізоляція деформаційних швів.
Л.9 Підлоги
Основи під підлоги на ґрунті;
перевірка виконання конструктивних елементів підлог перед влаштуванням наступних їх
шарів;
гідроізоляція перекриттів санвузлів, балконів та лоджій перед укладанням наступних конструкцій.
Л.10 Промислові печі та цегляні труби
Прийняття фундаментів під піч або трубу, каркасів та кожухів печі;
влаштування температурних швів у кладці – місця розташування та конструкції;
перевірка вертикальності осі труби;
влаштування захисту труб від блискавки.
Л.11 Внутрішні санітарно-технічні роботи
Готовність ніш, каналів та борозен для прокладання в них трубопроводів та встановлення
санітарно-технічних приладів;
правильність ухилів, гнучких труб, встановлення санітарно-технічних пристроїв;
правильність встановлення та справна дія арматури, запобіжних пристроїв, автоматики та
контрольно-вимірювальних приладів.
Л.12 Монтування електротехнічних установок
Підготовка основи під кабель у траншеї;
перевірка прокладеного кабелю у траншеї;
покриття кабелю, прокладеного у траншеї;
перевірка дротів освітлювальних мереж, прокладених по стінах та в борозні під штукатурку;
влаштування заземлювачів.


Простий примірний перелік робіт, на які необхідно оформляти акти на приховані роботи:
1) влаштування гідроізоляції (теплоізоляції) фундаменту.
2) влаштування основи під фундамент.
3) армування монолітної залізобетонної конструкції.
4) гідроізоляція (теплоізоляція) балконів, лоджій, мийних, душових, санітарного вузла.
5) закладення балконів, прорізів, перемичок, перекриттів закладних конструкцій.
6) кріплення конструктивних елементів.
7) армування окремих монолітних ділянок.
8) влаштування основи для підлоги.
9) теплоізоляція (гідроізоляція, пароізоляція) конструкцій огородження (накриття);
10) прокладання електропроводки, схованих трубопроводів, каналізації, сантехнічних приладів.

Типова форма акту закриття прихованих робіт визначена в Додатку К ДБН А.3.1-5:2009.

Інструкція із складання актів на закриття прихованих робіт
1. Дайте акту номер, вкажіть при будівництві або ремонті в якого саме об’єкту роботи були проведені. Пропишіть точну адресу і найменування. Поставте дату написання документа.
2. Перерахуйте всіх осіб, що беруть участь в огляді вироблених прихованих робіт. Вкажіть їх прізвища, ініціали, назва організації та займану посаду. Після перерахування всіх відповідальних осіб напишіть, що вони справили огляд робіт, виконаних підрядником. Вкажіть найменування підрядника (виконавця).
3. Перерахуйте роботи, пред’явлені до огляду комісією. Пишіть максимально чітко і детально. Позначте номери креслень і документів, за якими роботи були виконані, дату їх складання або ідентифікаційні параметри. Там же вкажіть назву організації, що займалася проектною документацією.
4. Вкажіть найменування всіх матеріалів, які були використані при проведенні робіт. Пропишіть марку, точна назва. Також перерахуйте обладнання, застосоване під час проведення будівництва або ремонту.
5. У разі якщо при проведенні будівельних або ремонтних робіт були допущені відхилення від проектної документації, відобразіть це в акті. Пропишіть, ким саме були узгоджені зміни, пошліться на номери креслень і дату узгодження.
6. Проставте дати початку і закінчення прихованих робіт на об’єкті будівництва в окремих рядках.
7. В кінці акта укладіть, що всі роботи були виконані згідно проектно-кошторисної документації та відповідають вимогам чинних нормативних документів.
8. Оформіть акт у чотирьох примірниках — для виконавця, для замовника робіт, для проектанта і керуючої організацій. Зберіть підписи осіб, що беруть участь в процесі огляду прихованих робіт.

____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/house/7_180.html


Попередня статтяНаступна стаття

Ваше ім`я:  Захисний код:  <=>
символів залишилось

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"