Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XXX. МАРАЗМИ, НОВИНИ ФОНДОВОГО РИНКУ

З 5 КВІТНЯ 2005 РОКУ ТЕРМІН РОЗГЛЯДУ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВИДАЧІ ЛІЦЕНЗІЙ ЩОДО ПРОВАДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ БУДЕ ЗБІЛЬШЕНО ВТРИЧІ

Відповідно Закону України від 06.09.2005 N 2800-IV "Про внесення змін до деяких законів України щодо ліцензування професійної діяльності на ринку цінних паперів" з 5 квітня (через 6 місяців після офіційного оприлюднення Закону, яке відбулося “Голосі України” 04.10.2005 р.) ліцензування професійної діяльності на ринку цінних паперів буде практично виведено із під Закону "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (крім статей 13 “Відомості, які містить ліцензія” та 19 “Ліцензійні справи та ліцензійний реєстр” Закону) і регулюватиметься у відповідності до спеціального законодавства: Законами України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", "Про цінні папери і фондову біржу" тощо.

ПЛЮСИ

Досі термін дії ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів становив 5 років, а старі ліцензії було видано на 3 роки. Тепер строк дії ліцензії встановлюватиметься Кабінетом Міністрів України за поданням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, але не може бути меншим, ніж три роки. Сподіваємося, що цей строк не буде меншим за 5 років, а становитиме років 7-10.

МІНУСИ

Тепер Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову в її видачі у строк не пізніше ніж тридцять календарних днів від дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, перелік яких нею встановлюється. Досі перелік документів встановлював Кабмін, а термін розгляду документів був втричі коротшим - десять робочих днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви. Не визначено нового розміру плати за видачу ліцензії, є ймовірність що вона подорожчає із нинішніх 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн., наприклад, банківська ліцензія на здійснення банківських операцій коштує 2210 грн.). Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів ДКЦПФР затверджуватиме без спільного наказу з Держпідприємництвом, хоча погодити його з ним повинна.

Для здійснення кожного з видів депозитарної діяльності учасникам Національної депозитарної системи видаватиметься не дозвіл, а ліцензія. Так само ліцензія тепер видаватиметься депозитаріям для здійснення клірингу та розрахунків за угодами щодо цінних паперів. Відповідно санкції за недотримання умов цієї діяльності стають жорсткішими, оскільки ліцензія більш суворий документ, аніж дозвіл.

Віталій МОСЕЙЧУК, “Документи для бізнесу”

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо ліцензування професійної діяльності на ринку цінних паперів

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про цінні папери і фондову біржу" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 38, ст. 508; 1996 р., N 40, ст. 185):

у статті 27:

у назві та частині другій слово "Дозвіл" замінити словом "Ліцензія";

частину першу викласти в такій редакції:

"Здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів як виключної діяльності допускається на підставі ліцензії, що видається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Перелік документів, необхідних для одержання ліцензії на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів, а також перелік відомостей, які торговець цінними паперами повинен подавати протягом строку дії ліцензії, визначаються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку";

у частинах першій, другій і третій статті 28, частині другій статті 33 слово "дозвіл" в усіх відмінках і числах замінити словом "ліцензія" у відповідному відмінку і числі;

у частині першій статті 38, у назві та в абзаці першому частини першої статті 39 слова "і її територіальні відділення" у всіх відмінках замінити словами "та її відповідні територіальні органи" у відповідному відмінку;

у частині першій статті 39:

в абзаці першому слова "умов, визначених у дозволах" замінити словами "ліцензійних умов";

у пункті "г" слова "дозвіл, виданий" замінити словами "ліцензію, видану";

у частині першій статті 40 слова "територіальних відділень" замінити словами "відповідних територіальних органів".

2. Статтю 4 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 51, ст. 292; 1999 р., N 38, ст. 339; 2001 р., N 21, ст. 103) після частини другої доповнити трьома новими частинами такого змісту:

"Ліцензування професійної діяльності на ринку цінних паперів здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до законів України, що регулюють ринок цінних паперів, нормативно-правових актів, прийнятих згідно з цими законами, та з урахуванням вимог статей 13 та 19 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову в її видачі у строк не пізніше ніж тридцять календарних днів від дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, перелік яких нею встановлюється.

Строк дії ліцензії встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, але не може бути меншим, ніж три роки".

У зв'язку з цим частину третю вважати частиною шостою.

3. У Законі України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 15, ст. 67; 2003 р., N 36, ст. 277; 2004 р., N 2, ст. 6, N 38, ст. 475):

в абзацах сімнадцятому, двадцять першому, двадцять сьомому статті 1, в абзаці другому частини другої статті 11, в абзаці першому частини першої статті 12, у пункті 4 та абзаці другому пункту 5 розділу VI "Прикінцеві положення" слово "дозвіл" у всіх відмінках і числах замінити словом "ліцензія" у відповідному відмінку і числі;

в абзаці п'ятому частини першої статті 2, в абзаці першому частини першої статті 8, в абзаці першому частини першої статті 11, у пункті 3 розділу VI "Прикінцеві положення" слова "відповідний дозвіл" у всіх відмінках і числах замінити словом "ліцензія" у відповідному відмінку і числі;

в абзаці першому частини першої статті 11 слова "мають дозвіл" замінити слов ами "мають ліцензію";

статтю 15 викласти в такій редакції:

"Стаття 15. Видача ліцензій на здійснення депозитарної діяльності

1. Ліцензійні умови здійснення депозитарної діяльності учасниками Національної депозитарної системи встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

2. Для здійснення кожного з видів депозитарної діяльності учасникам Національної депозитарної системи видається ліцензія Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Для здійснення клірингу та розрахунків за угодами щодо цінних паперів депозитарій має отримати ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Порядок видачі ліцензії затверджується Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3. Ліцензія на здійснення депозитарної діяльності комерційним банкам видається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України".

4. У Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299, N 45, ст. 377; 2001 р., N 11, ст. 45, N 16, ст. 76, N 22, ст. 105; 2002 р., N 1, ст. 1, N 6, ст. 39, N 7, ст. 50, N 17, ст. 121, N 20, ст. 134, N 30, ст. 207, N 31, ст. 214; 2003 р., N 13, ст. 92, N 23, ст. 145, N 36, ст. 276; 2004 р., N 12, ст. 155, N 13, ст. 180, N 15, ст. 228, N 38, ст. 468, N 50, ст. 537; 2005 р., N 4, ст. 106, N 5, ст. 114, N 6, ст. 138, N 9, ст. 183, NN 17 - 19, ст. 267, N 28, ст. 373, N 32, ст. 421, N 33, ст. 432):

частину другу статті 2 після слів "банківської діяльності" доповнити словами "професійної діяльності на ринку цінних паперів";

пункт 57 статті 9 виключити.

II. Цей Закон набирає чинності через 6 місяців з дня його опублікування.

 

Президент України 

В. ЮЩЕНКО 

м. Київ
6 вересня 2005 року
N 2800-IV 

  Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/fond/35_4.html


Попередня статтяНаступна стаття


Ваше ім`я:  Захисний код:  <=>
символів залишилось

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"