Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА IІ. МАРАЗМИ, НОВИНИ ЕКОНОМІКИ (ЗАГАЛЬНІ)

При Кабміні є і Рада інвесторів, і Рада підприємців

Постановою Кабміну від 24 січня 2007 р. N 37 утворено Раду інвесторів при Кабінеті Міністрів України. А є і Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України, яка востаннє була створена урядовою постановою від 13 лютого 2008 р. N 54. А абсурд в тому, що будь-який підприємець є інвестором (але не кожний інвестор є підприємцем). Оскільки відповідно до частини першої статті 1  Закон України від 18.09.1991 р. № 1560-XII “Про інвестиційну діяльність” інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект.

А тому Рада підприємців, за наявності Ради інвесторів та нормального розуміння підприємництва та інвестицій, є зайвою. А у нас виходить, що інвестори ніби є окремими від підприємців. Можливо Раду інвесторів створено для великого бізнесу та іноземних інвесторів, а Раду підприємців – для середнього та малого бізнесу?

Віталій МОСЕЙЧУК

У нас є Комітет з економічних реформ і є Координаційний центр з упровадження економічних реформ

 

Рада підприємців при Кабміні сприяє іноземним інвесторам та не піклується про експорт українських інвестицій

Існуючих інституцій для демократії замало – створили Комісію зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права

 

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

                    від 24 січня 2007 р. N 37

                               Київ

                  Про утворення Ради інвесторів

                  при Кабінеті Міністрів України

          ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

            N 608 ( 608-2008-п ) від 09.07.2008 )

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Утворити Раду інвесторів при Кабінеті Міністрів України.

2. Затвердити Положення про Раду інвесторів при Кабінеті Міністрів України, що додається.

Прем’єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 42

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                             постановою Кабінету Міністрів України

                                   від 24 січня 2007 р. N 37

                            ПОЛОЖЕННЯ

про Раду інвесторів при Кабінеті Міністрів України

1. Рада інвесторів (далі — Рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

підготовка пропозицій щодо формування державної інвестиційної політики, зокрема механізму державно-приватного партнерства з метою приведення національної законодавчої бази у відповідність з міжнародними правилами в інвестиційній сфері; (Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 608 від 09.07.2008)

проведення аналізу та підготовка прогнозної економічної оцінки впливу виконання рішень Кабінету Міністрів України на розвиток інвестиційної діяльності; (Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 608 від 09.07.2008)

виявлення перешкод у діяльності інвесторів, підготовка обґрунтованих пропозицій щодо їх подолання; (Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 608 від 09.07.2008)

участь у розробленні та проведенні експертизи проектів окремих нормативно-правових актів, що стосуються інвестиційної діяльності або впливають на інвестиційний клімат; (Абзац п’ятий пункту 3 в редакції Постанови КМ N 608 від 09.07.2008)

надання обґрунтованих пропозицій щодо реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на розвиток пріоритетних галузей економіки, а також адміністративно-територіальних одиниць;

надання аналітичної, інформаційної допомоги державним органам, установам та організаціям з питань, пов’язаних з її діяльністю;

сприяння ефективній взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і суб’єктів господарської діяльності у сфері інвестиційної діяльності.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань має право:

залучати до розгляду питань, пов’язаних з її діяльністю, спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, представників органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів;

одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

утворювати робочі групи та координаційну групу, діяльність яких організовує співголова Ради від інвесторів із залученням секретаріату Ради. (Абзац четвертий пункту 4 в редакції Постанови КМ N 608 від 09.07.2008)

5. Рада утворюється у складі двох співголів, двох їх заступників, керівника секретаріату та членів Ради.

Співголовами Ради є Прем’єр-міністр України та представник Ради від інвесторів, який обирається членами Ради на її засіданні більшістю голосів.

Співголови Ради затверджують персональний склад Ради та вносять у разі потреби до нього зміни. Включення інвесторів до складу Ради здійснюється на підставі рішення, яке приймається Радою.

(Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 608 від 09.07.2008)

6. Організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на місяць. Рішення про проведення засідання приймає один із співголів Ради. (Абзац перший пункту 6 в редакції Постанови КМ N 608 від 09.07.2008)

Засідання Ради проводять її співголови. (Абзац другий пункту 6 в редакції Постанови КМ N 608 від 09.07.2008)

Рада правоможна приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менш як половина її членів.

Для участі у засіданнях Ради можуть запрошуватися посадові особи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, у тому числі іноземних, представники засобів масової інформації, а також провідні вчені та незалежні експерти.

7. Рада визначає і затверджує регламент своєї роботи, приймає у межах своїх повноважень рішення та організовує їх виконання.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Ради. (Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 608 від 09.07.2008)

Рішення Ради оформляється протоколом, який підписується співголовами Ради. Підписаний протокол надсилається усім членам Ради. (Абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 608 від 09.07.2008)

8. Рішення Ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями.

9. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності Ради здійснює її секретаріат, керівником якого є Міністр економіки.

Склад секретаріату Ради затверджує його керівник. (Абзац другий пункту 9 в редакції Постанови КМ N 608 від 09.07.2008)

10. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності Ради здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

                    від 13 лютого 2008 р. N 54

                               Київ 

                  Про утворення Ради підприємців

                  при Кабінеті Міністрів України

 

         ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

           N 518 ( 518-2009-п ) від 21.05.2009

           N 344 ( 344-2010-п ) від 17.05.2010 )

 

З метою забезпечення взаємодії органів виконавчої влади і суб’єктів господарювання на засадах партнерства, відкритості та прозорості Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Утворити Раду підприємців при Кабінеті Міністрів України.

2. Затвердити Положення про Раду підприємців при Кабінеті Міністрів України, що додається.

Прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 25

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                             постановою Кабінету Міністрів України

                                   від 13 лютого 2008 р. N 54

 

                            ПОЛОЖЕННЯ

про Раду підприємців при Кабінеті Міністрів України

1. Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України (далі -

Рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

1) сприяння у формуванні дієвого механізму взаємодії органів виконавчої влади і суб’єктів господарювання на засадах партнерства, відкритості та прозорості;

2) подання до регуляторних органів пропозицій щодо необхідності перегляду нормативно-правових актів у сфері підприємництва;

3) участь у здійсненні заходів з відстеження результативності введених в дію регуляторних актів та підготовка рекомендацій Кабінетові Міністрів України, центральним і місцевим органам виконавчої влади;

4) розгляд пропозицій суб’єктів підприємницької діяльності щодо внесення змін до актів законодавства з метою створення сприятливих умов для розвитку підприємництва в Україні, удосконалення системи забезпечення захисту права власності;

5) підготовка пропозицій щодо:

формування державної економічної, податкової та митної політики, спрямованої на забезпечення захисту інтересів суб’єктів господарювання;

удосконалення системи забезпечення захисту права власності;

розроблення проектів актів законодавства з питань зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності, реалізації державної регуляторної політики;

створення правових, економічних та організаційних умов для подальшого розвитку підприємницької діяльності;

упорядкування роботи з проведення контролюючими органами перевірки суб’єктів господарювання, усунення дублювання функцій із здійснення контролю різними органами;

створення умов для здійснення суб’єктами господарювання експорту та імпорту товарів, робіт і послуг, запобігання та протидії обігу контрафактної продукції на внутрішньому ринку;

6) участь у розробленні державних цільових програм, здійсненні контролю за ефективністю використання бюджетних коштів, передбачених для їх виконання;

7) створення системи проведення постійного моніторингу застосування актів законодавства з метою виявлення та скасування їх положень, що сприяють корупційним діям;

8) участь у проведенні експертизи проектів актів законодавства з питань, що належать до компетенції Ради;

9) установлення громадського контролю за дотриманням органами виконавчої влади у процесі розроблення проектів нормативно-правових актів процедур, передбачених Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” ;

10) надання громадським радам, утвореним при органах виконавчої влади, методичної допомоги з питань, пов’язаних з організацією та проведенням консультацій з громадськістю і розробленням за їх результатами узгоджених пропозицій;

11) забезпечення урахування громадської думки під час підготовки та організації виконання рішень Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань підприємницької діяльності;

12) участь у розробленні механізму надання державної підтримки суб’єктам підприємницької діяльності, вивчення та поширення досвіду іноземних держав у вирішенні таких питань;

13) сприяння залученню в Україну іноземних інвестицій, використанню передових технологій і досвіду;

14) надання інформаційної та аналітичної допомоги органам виконавчої влади, підприємствам, установам та організаціям з питань, що належать до її компетенції.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань має право:

1) одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для організації своєї роботи;

2) залучати до своєї роботи представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, вітчизняних і міжнародних експертних та наукових організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

3) утворювати постійні та тимчасові комісії, експертні групи відповідно до напрямів своєї роботи;

4) взаємодіяти з утвореними в установленому порядку радами з питань розвитку підприємництва в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі і брати участь у їх формуванні;

5) організовувати проведення асамблей, конференцій, семінарів, бізнес-форумів, нарад та інших заходів;

6) забезпечувати функціонування “телефону довіри”, “гарячої лінії” та інших форм взаємодії з громадськістю, органами виконавчої влади і суб’єктами господарювання, оперативне вирішення проблемних питань, що виникають у процесі господарської діяльності;

7) брати участь в установленому порядку у роботі конкурсних комісій для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади, що виконують функції, пов’язані з регулюванням підприємницької діяльності;

(Пункт 4 доповнено підпунктом 7 згідно з Постановою КМ N 518 від 21.05.2009)

8) брати в установленому порядку участь у проведенні щорічної оцінки та атестації державних службовців міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, що виконують функції, пов’язані з регулюванням підприємницької діяльності.

(Пункт 4 доповнено підпунктом 8 згідно з Постановою КМ N 518 від 21.05.2009)

5. Рада провадить свою діяльність на основі взаємодії з центральними і місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями, а також об’єднаннями підприємців та експертами.

6. Персональний склад Ради затверджує Кабінет Міністрів України із числа представників, рекомендованих відповідними колегіями регіональних галузевих Рад підприємців, громадськими радами при міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади, а також представників об’єднань підприємців та організацій роботодавців.

(Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 518 від 21.05.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 344 від 17.05.2010)

7. Раду очолює голова, який має двох заступників.

     (  Абзац  другий  пункту 7 виключено на підставі Постанови КМ

N 344 ( 344-2010-п ) від 17.05.2010 )

8. Голова Ради здійснює керівництво діяльністю Ради. Голова або за його дорученням член Ради може брати участь у встановленому порядку в засіданнях урядових комітетів, у нарадах, які проводяться центральними і місцевими органами виконавчої влади, з питань, що належать до компетенції Ради.

9. Для забезпечення діяльності Ради з числа її членів утворюється секретаріат Ради. Керівником секретаріату є член Ради.

10. Рада на своєму засіданні затверджує Регламент Ради та положення про її секретаріат.

11. Члени Ради виконують свої обов’язки на громадських засадах.

12. Основною формою роботи Ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на місяць.

Рада на своїх засіданнях приймає рішення, що оформляються протоколом. Протокол підписує особа, яка головує на засіданні.

Рішення Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні її членів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос особи, яка головує на засіданні.

13. Рішення Ради мають рекомендаційний характер. У разі потреби рішення Ради реалізуються шляхом прийняття відповідних актів Кабінету Міністрів України або надання доручень Прем’єр-міністром України.

14. Рада має бланк із своїм найменуванням.

15. Матеріально-технічне забезпечення Ради здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.

 

____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/economy/2_90.html


Попередня статтяНаступна стаття


Notice: Undefined index: hiddenDir in /home/marazm/domains/marazm.org.ua/public_html/script/show_form.php on line 9

Notice: Undefined index: hiddenField in /home/marazm/domains/marazm.org.ua/public_html/script/show_form.php on line 10

Ваше ім`я:  Захисний код:  <=>
символів залишилось

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"