Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА IІ. МАРАЗМИ, НОВИНИ ЕКОНОМІКИ (ЗАГАЛЬНІ)

Для отримання кожного з дозвільного документу слід подати оригінал витягу з реєстру юросіб та підприємців, а не копію свідоцтва про держреєстрацію. А коштує він 51 грн.

Відповідно до статті 7 Закону України від 06.09.2005 р. № 2806-IV “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” (після набуття чинності з 01.04.2010 року змін, внесених Законом України від 11.02.2010 р. № 1869-VI “Про внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності") видача документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами здійснюється в дозвільному центрі державним адміністратором або представником місцевого дозвільного органу за принципом організаційної єдності.

Суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа подає державному адміністратору чи представнику відповідного місцевого дозвільного органу, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в дозвільному центрі, заяву, форма якої затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням уповноваженого органу та за погодженням з дозвільними органами.

До заяви додаються:

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності тепер не пройде, а до 1 квітня 2010 року можна було її подати – прим. авт.);

документи, необхідні для видачі документа дозвільного характеру, передбачені законодавством, яким регулюються відносини щодо одержання такого документа.

Документами, необхідними для видачі документа дозвільного характеру, можуть визначатися документи, що безпосередньо пов’язані з підтвердженням можливості суб’єкта господарювання провадити певні дії щодо здійснення господарської діяльності або види господарської діяльності.

А один витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців коштує 54,4 грн. (три неоподатковувані мінімуми доходів громадян + за один аркуш інформації на бланку встановленого зразка справляється плата у розмірі 20 відсотків одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, згідно Наказу Держпідприємництва від 20.10.2005 р. N 99, і це без послуг банку), а якщо би приймали його нотаріально завірені копії чи свідоцтва, то вартість копії у нотаріуса складає лише 15 грн. Ось так законно грабують підприємців на рівному місці при видачі кожного дозволу, в чому зізнається Держпідприємництво в Листі від 07.05.2010  N 5732. Невже державні органи не можуть користуватися Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців без участі підприємців та сплати ними коштів за зайві папірці? Адже ДПАУ користується цим реєстром і грошей з підприємців за це не бере, сама знаходить всю необхідну для себе інформацію.

Маразм ще в тому, що за витяг з реєстру слід платити двома платіжками, одна 10%, інша 90%. Оскільки 90 відсотків коштів, одержаних за надання витягів та довідок з Реєстру, вносяться на поточний рахунок державного підприємства “Інформаційно-ресурсний центр”, а 10 відсотків — на відповідні спеціальні рахунки органів, у яких проводиться державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, відповідно до місця одержання витягів та довідок з Реєстру.

Петро ПАТЛАТИЙ

За один документ з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців слід платити двома платіжками

 

Для того, щоб за послуги підприємця не утримували єдиний соцвнесок доведеться заплатити держреєстратору за витяг з реєстру

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ЛИСТ

07.05.2010  N 5732

Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянуто лист від 09.04.2010 N 1105-111 щодо надання роз’яснення з деяких питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності, у зв’язку з набранням чинності 01.04.2010 Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, та повідомляється наступне.

Щодо подання оригіналу або нотаріально засвідченої копії витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (далі — ЄДР) до заяви на одержання документів дозвільного характеру.

Закон України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” не передбачає подання нотаріально засвідченої копії витягу з ЄДР до заяви на одержання документів дозвільного характеру, а тому при поданні заяви для отримання документа дозвільного характеру необхідно подавати оригінал зазначеного витягу.

Щодо місця зберігання оригіналу витягу з ЄДР

Частиною сьомою статті 7 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” передбачено, що державний адміністратор після надходження заяви та документів, що додаються до неї, формує дозвільну справу, у якій зберігаються копія заяви на отримання відповідного документа дозвільного характеру, опис документів, що додаються до неї (у тому числі копія документа, що підтверджує внесення плати за видачу документа дозвільного характеру, якщо така плата передбачена законом), а також копії документів дозвільного характеру або копії повідомлень місцевих дозвільних органів про відмову у видачі документів дозвільного характеру, копії рішень дозвільних органів з відповідних питань.

Отже, оригінал витягу з ЄДР необхідно зберігати у місцевому дозвільному органі згідно вимог Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

Щодо строку дії витягу з ЄДР

Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців” та Положенням про порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, затвердженим наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 20.10.2005 N 97 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2005 за N 1294/11574) (далі — Положення про порядок надання відомостей), не передбачено обмеження строку дії витягу з ЄДР.

Щодо можливості подання одного оригіналу витягу з ЄДР та копій зазначеного витягу у випадку надання декількох заяв на одержання документів дозвільного характеру

Положенням про порядок надання відомостей не передбачено можливості отримання суб’єктом господарювання копії витягу з ЄДР, а тому необхідно подавати оригінал витягу з ЄДР на кожну окрему заяву.

Щодо статусу та оплати праці державного адміністратора

Законом України “Про внесення змін до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” від 11.02.2010 N 1869-VI адміністратору надано статус державного.

Враховуючи високий рівень функціональних обов’язків державного адміністратора та кваліфікаційні вимоги до посади Держкомпідприємництвом підготовлено та направлено до Кабінету Міністрів України (для подальшого опрацювання Головдержслужбою, Мінфіном, Мінпрацею, Мінрегіонбудом та Мін’юстом) проекти постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін у додатки 24, 33, 48 і 50 до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 N 268” та розпорядження Кабінету Міністрів України “Про віднесення посади державного адміністратора міської ради, районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, Київської та Севастопольської міської держадміністрації до відповідної категорії посад державних службовців та посад в органах місцевого самоврядування”, якими пропонується встановити рівень посади державного адміністратора між рівнем начальника відділу та завідуючого сектором з відповідним рівнем категорій посад.

Разом з тим, на запит Держкомпідприємництва отримано лист директора науково-дослідного інституту соціально-трудових відносин Міністерства праці та соціальної політики України Мельника С.В. з відповіддю про те, що у поданому проекті професійно-кваліфікаційної характеристики слід більш чітко визначити керівні функції “Державного адміністратора”, та відкоригувати її змістовну частину відповідно до Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, який затверджено наказом Головдержслужби України від 01.11.2006 N 363 “Про внесення змін до Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців”.

Зазначений лист-відповідь розміщено на офіційному сайті Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва з метою обговорення та надання пропозицій щодо внесення до Національного класифікатора України “Класифікатор професій ДК 003:2005” (vb375609-05, vc375609-05) професійної назви роботи “Державний адміністратор”.

Заступник Голови Г.М.Яцишина

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

НАКАЗ

                         20.10.2005  N 99

                                      Зареєстровано в Міністерстві

                                      юстиції України

                                      23 лютого 2006 р.

                                      за N 165/12039

Про розмір та порядок внесення плати, що справляється за одержання витягу та довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців

(Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету

України з питань регуляторної політики та підприємництва

N 34 ( z0229-10 ) від 24.02.2010 )

Відповідно до статті 20 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців” та підпункту 26 пункту 4 Положення про Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, затвердженого Указом Президента України від 25 травня 2000 року N 721 “Питання Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва” (із змінами), НАКАЗУЮ:

1. Визначити, що розмір плати за одержання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (далі — Реєстр) становить:

- за одержання витягу з Реєстру — три неоподатковувані мінімуми доходів громадян. За кожен аркуш інформації на бланку встановленого зразка справляється плата у розмірі 20 відсотків одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

- за одержання довідки з Реєстру — один неоподатковуваний мінімум доходів громадян. За кожен аркуш інформації на бланку встановленого зразка справляється плата у розмірі 20 відсотків одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. (Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва N 34 від 24.02.2010)

Розмір плати визначено з урахуванням податку на додану вартість.

2. Внесення плати за одержання витягу та довідки здійснюється запитувачем відповідно до Положення про порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, затвердженого наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 20 жовтня 2005 року N 97, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2005 року за N 1294/11574.

3. Установити, що 90 відсотків коштів, одержаних за надання витягів та довідок з Реєстру, вносяться на поточний рахунок державного підприємства “Інформаційно-ресурсний центр”, а 10 відсотків — на відповідні спеціальні рахунки органів, у яких проводиться державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, відповідно до місця одержання витягів та довідок з Реєстру, і спрямовуються виключно на відшкодування витрат, пов’язаних із їх виготовленням та веденням Реєстру.

(Пункт 3 в редакції Наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва N 34 від 24.02.2010)

4. Контроль за використанням коштів, одержаних за надання витягів та довідок з Реєстру, покласти на Управління фінансування та звітності (Неспрядько С.М.).

5. Департаменту реєстрації та ліцензування (Барбелюк О.Б.)

подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року N 493 “Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади” (із змінами і доповненнями) та довести його до відома державних реєстраторів Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.

6. Цей наказ набирає чинності через десять днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Комітету А.В.Дашкевич

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра

економіки України В.А.Ігнащенко

____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/economy/2_88.html


Попередня статтяНаступна стаття


Notice: Undefined index: hiddenDir in /home/marazm/domains/marazm.org.ua/public_html/script/show_form.php on line 9

Notice: Undefined index: hiddenField in /home/marazm/domains/marazm.org.ua/public_html/script/show_form.php on line 10

Коментарі

15.06.2010 18:02, Наталья
Можно бы было и 15 грн. нотариусу не платить, если бы в разрешительном комитете сами сверяли копию свидетельства с оригиналом. А как Вам такой маразм: в Запорожье, а может и не только, в списке документов для получения разрешения на торговлю для ВСЕХ субъектов предпринимательства на ПЕРВОМ месте стоит "ВИСНОВОК САНЭПИДСТАНЦИИ" по торговому помещению вне зависимости, чем торгуешь, хоть гвоздями. Основание - решение Запорожского горсовета.

Ваше ім`я:  Захисний код:  <=>
символів залишилось

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"