Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА IІ. МАРАЗМИ, НОВИНИ ЕКОНОМІКИ (ЗАГАЛЬНІ)

У нас є Державна  служба  боротьби  з економічною злочинністю і є податкова міліція, ще є слідство СБУ, хоча ухилення від сплати податків та контрабанда є економічними злочинами

Відповідно до Положення про Державну службу боротьби з економічною злочинністю, яке затверджено Постановою Кабміну від 5 липня 1993 р. N 510, Державна служба боротьби з економічною злочинністю є складовою частиною кримінальної міліції системи МВС. До складу Державної служби боротьби з економічною злочинністю входять департамент державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС, департамент фінансової та економічної безпеки МВС, управління, відділи, відділення Державної служби боротьби з економічною злочинністю головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, на транспорті, відділи, відділення (групи, сектори) Державної служби боротьби з економічною злочинністю міських, районних управлінь та відділів, лінійних управлінь, відділів, відділень, пунктів, підрозділів спеціальної міліції.

Головними завданнями Державної служби боротьби з економічною злочинністю є своєчасне припинення злочинів у галузі економіки та запобігання їм. В той же час згідно із Законом «Про державну податкову службу” в Україні існує податкова міліція. Податкова міліція складається із спеціальних підрозділів по боротьбі з податковими правопорушеннями, що діють у складі відповідних органів державної податкової служби, і здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, виконує оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну функції. Завданнями податкової міліції є: запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, їх розкриття, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення; розшук платників, які ухиляються від сплати податків, інших платежів.

Згідно з Кримінальним кодексом стаття 212 “Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)” знаходиться в розділі VIII “ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”, тобто в розділі, за яким слідство в основному веде Державна служба боротьби з економічною злочинністю. В результаті якщо ухилення від оподаткування супроводжувалося іншими економічними злочинами виникає паралельне слідство та затягування процесу... А якщо там була ще і контрабанда, то діє ще слідство від СБУ, хоча логічніше, щоб це була митниця чи міліція...

Адже ДСБЕЗ займається розкриттям економічних злочинів за 62 статтями КК України, а це становить 90 % усіх протиправних даянь у сфері економки; натомість податкiвцi викривають тільки сім видів злочинів, причому вчинених лише у сфері справляння податків.

Петро ПАТЛАТИЙ

В податковій міліції з’явився спецназ

Найнижче звання в податковій міліції – прапорщик, а в звичайній міліції - рядовий

Для підприємців повертається 1937 рік. Необґрунтований донос в податкову – підстава для позапланової перевірки

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

                    від 5 липня 1993 р. N 510

                               Київ

 

Про утворення Державної служби боротьби з економічною злочинністю

         ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

           N   69 (   69-2001-п ) від 31.01.2001

           N 1758 ( 1758-2001-п ) від 27.12.2001

           N 1759 ( 1759-2002-п ) від 16.11.2002

           N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.2003

           N 1573 ( 1573-2003-п ) від 02.10.2003

           N  291 (  291-2010-п ) від 07.04.2010 )

 

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Утворити на базі служби захисту економіки від злочинних посягань Міністерства внутрішніх справ Державну службу боротьби з економічною злочинністю.

2. Затвердити Положення про Державну службу боротьби з економічною злочинністю, що додається.

3. Міністерству внутрішніх справ, Міністерству юстиції у двомісячний термін підготувати та подати Кабінетові Міністрів України пропозиції про внесення змін і доповнень до чинного законодавства, що випливають з цієї постанови.

Прем’єр-міністр України Л.КУЧМА

Міністр Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд.39

                                          ЗАТВЕРДЖЕНЕ

                           постановою Кабінету Міністрів України

                                  від 5 липня 1993 р. N 510

                            ПОЛОЖЕННЯ

                   про Державну службу боротьби

                    з економічною злочинністю

1. Державна служба боротьби з економічною злочинністю є складовою частиною кримінальної міліції системи МВС.

До складу Державної служби боротьби з економічною злочинністю входять департамент державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС, департамент фінансової та економічної безпеки МВС, управління, відділи, відділення Державної служби боротьби з економічною злочинністю головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, на транспорті, відділи, відділення (групи, сектори) Державної служби боротьби з економічною злочинністю міських, районних управлінь та відділів, лінійних управлінь, відділів, відділень, пунктів, підрозділів спеціальної міліції. (Абзац другий пункту 1 в редакції Постанов КМ N 69 від 31.01.2001, N 1759 від 16.11.2002, N 291 від 07.04.2010)

У складі Державної служби боротьби з економічною злочинністю можуть утворюватися спеціальні підрозділи, у тому числі міжрайонні, для боротьби з найбільш небезпечними злочинами у пріоритетних напрямах діяльності. (Абзац третій пункту 1 в редакції Постанови КМ N 69 від 31.01.2001)

2. У своїй діяльності Державна служба боротьби з економічною злочинністю керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням, в також нормативними актами МВС.

(Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1758 від 27.12.2001)

3. Головними завданнями Державної служби боротьби з економічною злочинністю є:

своєчасне припинення злочинів у галузі економіки та запобігання їм;

аналіз і прогнозування криміногенних процесів в економіці та своєчасне інформування про них органів виконавчої влади;

(Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1758 від 27.12.2001)

виявлення та припинення фактів порушення прав інтелектуальної власності; (Абзац четвертий пункту 3 в редакції Постанови КМ N 69 від 31.01.2001)

виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню правопорушень у галузі економіки, та вжиття заходів до їх усунення.

4. Державна служба боротьби з економічною злочинністю відповідно до покладених на неї завдань:

1) виявляє і розкриває господарські, посадові та інші злочини в галузі економіки на підприємствах, в організаціях, комерційних структурах, фінансово-кредитній та банківській системах і вживає заходів до запобігання їм;

2) здійснює оперативне обслуговування об’єктів господарювання різних форм власності;

3) аналізує стан злочинності, визначає основні напрями і тактику оперативно-службової діяльності, пов’язаної з виявленням правопорушень у державному, колективному і приватному секторах економіки;

4) проводить в установленому законом порядку перевірку матеріалів про корисливі зловживання, дізнання у кримінальних справах щодо злочинів у галузі економіки, виконує письмові доручення слідчих, прокурорів і суддів відповідно до Кримінально-процесуального кодексу (1001-05, 1002-05, 1003-05); 5) забезпечує захист фінансованих Кабінетом Міністрів України програм розвитку галузей економіки України або окремих регіонів та сфери обслуговування населення від злочинних посягань; (Підпункт 5 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1758 від 27.12.2001)

6) проводить в установленому порядку оперативно-розшукові заходи, у тому числі пов’язані з установленням фактів порушення прав інтелектуальної власності; (Підпункт 6 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 69 від 31.01.2001)

7) виявляє факти хабарництва, корупції та інших зловживань, у тому числі пов’язаних з приватизацією державної власності, та вживає заходів до запобігання їм;

8) виявляє осіб, які займаються підробленням грошей, чекових книжок, акцій, векселів та інших цінних паперів, а також проводить профілактичну роботу серед них;

9) готує інформаційно-аналітичні документи з питань боротьби із злочинністю у галузі економіки для органів виконавчої влади;

(Підпункт 9 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1758 від 27.12.2001)

10) проводить серед населення роботу щодо роз’яснення законодавства з питань відповідальності за вчинення злочинів у галузі економіки;

11) висвітлює у засобах масової інформації стан економічної злочинності.

5. Підрозділи Державної служби боротьби з економічною злочинністю користуються правами, передбаченими законами України “Про міліцію”, “Про оперативно-розшукову діяльність”, Кримінально-процесуальним кодексом (1001-05, 1002-05, 1003-05). Зокрема, за наявності даних про порушення законодавства, що регулює фінансову, господарську та іншу підприємницьку діяльність, які тягнуть за собою кримінальну відповідальність, працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю мають право:

1) безперешкодно входити до приміщень підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності (крім іноземних дипломатичних представництв), до виробничих приміщень, складів, сховищ, що використовуються громадянами для заняття підприємництвом;

2) проводити за участю власника, його представників огляд виробничих, складських, торговельних, службових приміщень, транспортних засобів та інших місць зберігання майна і його використання;

3) вилучати необхідні матеріали про кредитні та фінансові операції, матеріальні цінності, кошти, а також сировину і продукцію в установленому законодавством порядку; опечатувати каси, приміщення і місця зберігання документів, грошей і товарно-матеріальних цінностей;

4) проводити контрольні закупки;

5) вимагати обов’язкового проведення перевірок, інвентаризацій та ревізій виробничої та фінансової діяльності підприємств, установ і організацій; одержувати від посадових і матеріально-відповідальних осіб відомості й пояснення про факти порушення законодавства;

6) вилучати у громадян і посадових осіб документи, що мають ознаки підроблення, а також речі, предмети і речовини, які вилучені з цивільного обігу і перебувають у громадян без спеціального дозволу, а також безгосподарне майно і в установленому порядку вирішувати питання про його подальшу належність;

7) одержувати безкоштовно від підприємств, установ, організацій і громадян інформацію, за винятком випадків, коли законом встановлений спеціальний порядок її одержання;

8) перевіряти у міністерствах, інших центральних і місцевих органах виконавчої влади, державних фондах, на підприємствах, в установах і організаціях грошові та бухгалтерські документи, звіти, кошториси, інші документи, що підтверджують надходження та витрачання коштів і матеріальних цінностей; (Підпункт 8 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1758 від 27.12.2001)

9) проводити перевірку фактичної наявності цінностей (грошових сум, цінних паперів, сировини, матеріалів, готової продукції, устаткування);

10) залучати для здійснення ревізій і перевірок працівників Державної контрольно-ревізїйної служби, фахівців відповідних міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, державних фондів, підприємств, установ і організацій;

(Підпункт 10 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1758 від 27.12.2001)

11) одержувати в установленому порядку від Національного банку та його установ, комерційних банків та інших кредитних установ необхідні відомості, копії документів, довідки про банківські операції та залишки коштів на рахунках об’єктів, що перевіряються, а від інших підприємств і організацій незалежно від форм власності — довідки і копії документів про операції та розрахунки з підприємствами, установами і організаціями.

6. Департамент державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС і департамент фінансової та економічної безпеки МВС підпорядковуються Міністрові внутрішніх справ.

Управління, відділи, відділення Державної служби боротьби з економічною злочинністю головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, на транспорті, відділи, відділення (групи, сектори) Державної служби боротьби з економічною злочинністю міських, районних управлінь та відділів, лінійних управлінь, відділів, відділень, пунктів, підрозділів спеціальної міліції підпорядковуються безпосередньо начальникам відповідних органів внутрішніх справ.

Начальники департаменту державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС і департаменту фінансової та економічної безпеки МВС призначаються на посаду та звільняються з посади Міністром внутрішніх справ.

Начальники управлінь, відділів, відділень Державної служби боротьби з економічною злочинністю головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, на транспорті, відділів, відділень (груп, секторів) Державної служби боротьби з економічною злочинністю міських, районних управлінь та відділів, лінійних управлінь, відділів, відділень, пунктів, підрозділів спеціальної міліції призначаються на посаду та звільняються з посади в установленому порядку за погодженням з начальником департаменту державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС.

(Пункт 6 в редакції Постанов КМ N 69 від 31.01.2001, N 291 від 07.04.2010)

7. Державна служба боротьби з економічною злочинністю здійснює свою діяльність у тісній взаємодії з іншими правоохоронними та фінансовими органами, Державною податковою адміністрацією, Державною контрольно-ревізійною службою та засобами масової інформації.

(Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1758 від 27.12.2001)

8. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників Державної служби боротьби з економічною злочинністю затверджується Кабінетом Міністрів України.

9. Департамент державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС, департамент фінансової та економічної безпеки МВС, управління, відділи, відділення Державної служби боротьби з економічною злочинністю головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, на транспорті мають печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

(Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 69 від 31.01.2001, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1759 від 16.11.2002; в редакції Постанови КМ N 291 від 07.04.2010)

____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/economy/2_86.html


Попередня статтяНаступна стаття


Notice: Undefined index: hiddenDir in /home/marazm/domains/marazm.org.ua/public_html/script/show_form.php on line 9

Notice: Undefined index: hiddenField in /home/marazm/domains/marazm.org.ua/public_html/script/show_form.php on line 10

Ваше ім`я:  Захисний код:  <=>
символів залишилось

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"