Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА IІ. МАРАЗМИ, НОВИНИ ЕКОНОМІКИ (ЗАГАЛЬНІ)

Кабмін знайшов 4 види дозволів, які видавали незаконно

Кабмін постановою від 01.07.2009 р. № 724 “Деякі питання надання державних платних (адміністративних) послуг, видачі документів дозвільного характеру” наказав зупинити з 1 вересня 2009 р. видачу таких документів дозвільного характеру необхідність одержання яких не передбачена законом:

- дозвіл на продаж алкогольних  напоїв та тютюнових виробів у певних місцях торгівлі (якщо  це передбачено законодавством) із зазначенням адреси таких   місць;

- свідоцтво на право набору іноземців на навчання в Україні;

- дозвіл на проведення навчання з питань охорони праці (у тому числі на роботи, пов'язані з  підвищеною небезпекою);

- дозвіл на подальшу реалізацію лікарських засобів.

Виникає питання – дозволи не видають, а чи не будуть їх продовжувати вимагати контролюючі органи? Адже Кабмін прямо про це чомусь не сказав, а ці документи дозвільного характеру, необхідність одержання яких не передбачена законом, діяли роками!

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

                    від 1 липня 2009 р. N 724

                               Київ

 

                      Деякі питання надання

           державних платних (адміністративних) послуг,

видачі документів дозвільного характеру

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади забороняється з 1 серпня 2009 р.:

делегувати владні повноваження суб’єктам господарювання (крім суб’єктів господарювання державної форми власності у випадках, визначених законом);

справляти плату за надання послуг у відсотковому відношенні від кошторисної вартості об’єкта;

вимагати отримання документів дозвільного характеру, необхідність одержання яких не передбачена законом.

2. Зупинити з 1 вересня 2009 р. видачу документів дозвільного характеру згідно з додатком.

3. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади у двомісячний строк:

вжити заходів до скасування власних рішень, згідно з якими суб’єктам господарювання були делеговані владні повноваження;

подати в установленому порядку проекти нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України про затвердження вартості державних платних (адміністративних) послуг та скасувати власні рішення, якими встановлено розміри плати за надання послуг (крім випадків, передбачених законом);

подати на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів, що випливають з цієї постанови.

4. Міністерству економіки забезпечити безоплатну видачу довідок про порушення провадження у справі про банкрутство підприємств, визнання їх банкрутами, застосування щодо них процедури банкрутства.

5. Для стимулювання вітчизняного виробництва Державному комітетові з питань технічного регулювання та споживчої політики забезпечити оприлюднення до 1 жовтня 2009 р. на власному офіційному веб-сайті усі чинні державні стандарти та технічні регламенти, постійне оновлення інформації.

6. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 25

Додаток

                           до постанови Кабінету Міністрів України

                                  від 1 липня 2009 р. N 724

 

ПЕРЕЛІК

                документів дозвільного характеру,

необхідність одержання яких не передбачена законом

------------------------------------------------------------------

|      Найменування документа     |Нормативно-правові акти, якими|

|      дозвільного характеру      |    регламентується видача    |

|                                 |    документів дозвільного    |

|                                 |          характеру           |

|---------------------------------+------------------------------|

|1.|Дозвіл на продаж алкогольних  |постанова Кабінету Міністрів  |

|  |напоїв та тютюнових виробів у |України від 13 травня 1996 р. |

|  |певних місцях торгівлі (якщо  |N 493 ( 493-96-п ) "Про       |

|  |це передбачено законодавством)|Тимчасовий порядок видачі     |

|  |із зазначенням адреси таких   |ліцензій на право імпорту,    |

|  |місць                         |експорту спирту етилового,    |

|  |                              |коньячного і плодового,       |

|  |                              |алкогольних напоїв та         |

|  |                              |тютюнових виробів і           |

|  |                              |роздрібної торгівлі           |

|  |                              |алкогольними напоями та       |

|  |                              |тютюновими виробами" (ЗП      |

|  |                              |України, 1996 р., N 11,       |

|  |                              |ст. 321; Офіційний вісник     |

|  |                              |України, 2001 р., N 13,       |

|  |                              |ст. 548)                      |

|--+------------------------------+------------------------------|

|2.|Свідоцтво на право набору     |постанова Кабінету Міністрів  |

|  |іноземців на навчання в       |України від 5 серпня 1998 р.  |

|  |Україні                       |N 1238 ( 1238-98-п ) "Про     |

|  |                              |затвердження Положення про    |

|  |                              |прийом іноземців та осіб без  |

|  |                              |громадянства на навчання до   |

|  |                              |вищих навчальних закладів"    |

|  |                              |(Офіційний вісник України,    |

|  |                              |1998 р., N 31, ст. 1186)      |

|--+------------------------------+------------------------------|

|3.|Дозвіл на проведення навчання |постанова Кабінету Міністрів  |

|  |з питань охорони праці (у тому|України від 15 жовтня 2003 р. |

|  |числі на роботи, пов'язані з  |N 1631 ( 1631-2003-п ) "Про   |

|  |підвищеною небезпекою)        |затвердження Порядку видачі   |

|  |                              |дозволів Державним комітетом з|

|  |                              |нагляду за охороною праці та  |

|  |                              |його територіальними органами"|

|  |                              |(Офіційний вісник України,    |

|  |                              |2003 р., N 42, ст. 2222;      |

|  |                              |2004 р., N 10, ст. 617)       |

|--+------------------------------+------------------------------|

|4.|Дозвіл на подальшу реалізацію |постанова Кабінету Міністрів  |

|  |лікарських засобів            |України від 17 листопада      |

|  |                              |2004 р. N 1570 ( 1570-2004-п )|

|  |                              |"Про затвердження Правил      |

|  |                              |торгівлі лікарськими засобами |

|  |                              |в аптечних закладах"          |

|  |                              |(Офіційний вісник України,    |

|  |                              |2004 р., N 47, ст. 3105)      |

------------------------------------------------------------------

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                             постановою Кабінету Міністрів України

                                   від 1 липня 2009 р. N 724

 

                              ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Абзаци десятий, дванадцятий та тринадцятий пункту 6 переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами та організаціями, що належать до сфери управління Державного комітету по водному господарству, на замовлення юридичних і фізичних осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 1999 р. N 1379 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 31, ст. 1611; 2000 р., N 37, ст. 1586; 2002 р., N 47, ст. 2131; 2008 р., N 41, ст. 1353), виключити.

2. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. N 1405 “Про вдосконалення порядку ціноутворення на метрологічні роботи” (Офіційний вісник України, 2001 р., N 44, ст. 1968; 2005 р., N 1, ст. 20) слова “на госпрозрахункових засадах згідно з Методикою визначення вартості метрологічних робіт, що затверджується Державним комітетом з питань технічного регулювання та споживчої політики” замінити словами “в розмірах, затверджених Кабінетом Міністрів України”.

3. Абзаци четвертий та п’ятий пункту 1 переліку платних послуг екологічного характеру, які можуть надаватися територіальними органами Міністерства екології та природних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. N 1430 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 44, ст. 1978), виключити.

4. Абзац перший пункту 12 переліку платних послуг, які можуть надаватися органами та підрозділами Міністерства внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2007 р. N 795 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 42, ст. 1671), викласти у такій редакції:

"Видача дозволу (оформлення документів) на:”.

____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/economy/2_77.html


Попередня статтяНаступна стаття

[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"