Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА IІ. МАРАЗМИ, НОВИНИ ЕКОНОМІКИ (ЗАГАЛЬНІ)

ЛИШЕ З 19.10.2006 Р. ГРОМАДЯНИ, ЯКІ ЧЕРЕЗ СВОЇ РЕЛІГІЙНІ ПЕРЕКОНАННЯ ВІДМОВЛЯЮТЬСЯ ВІД ПРИЙНЯТТЯ ІДЕНТИФІКАЦІЙНОГО НОМЕРА, ЗМОГЛИ РЕЄСТРУВАТИСЯ ПРИВАТНИМИ ПІДПРИЄМЦЯМИ

За частиною четвертою статті 58 Господарського кодексу України (до прийняття Закону від 04.02.2005 р. N 2424-IV) та частиною першою статті 42 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" зазначається, що громадяни, які мають намір здійснювати підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, подають реєстраційну картку встановленого зразка, що є водночас заявою про державну реєстрацію, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера громадянина - платника податків та інших обов'язкових платежів і документ, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію.

Разом з тим, відповідно до частини другої статті 1 Закону України "Про Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів" для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомляють про це відповідні державні органи, зберігаються раніше встановлені форми обліку платників податків та інших обов'язкових платежів. У паспортах зазначених осіб робиться відмітка про наявність у них права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера.

Таким чином склалася ситуація, коли громадяни, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, не можуть стати приватними підприємцями. Про що говорить Держпідприємництва в Листі від 01.11.2004 р. N 7595. Щоправда в судовому порядку цю дію можна було зробити, але ж це дуже марудно та принизливо.

І лише з 19.10.2006 р. громадяни, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, змогли реєструватися підприємцями. Досі вони були змушені відкривати юридичні особи або реєструвати свою підприємницьку діяльність на родичів з ідентифікаційними номерами.

В цей ден набув чинності Закон України від 16.03.2006 р.№ 3575-IV “Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", яким зокрема у статті 42 після частини першої було доповнено новою частиною такого змісту:

"2. Для проведення державної реєстрації фізична особа, яка через свої релігійні або інші переконання відмовилася від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомила про це відповідні державні органи, має відмітку у паспорті та намір стати підприємцем, повинна подати виключно особисто:

заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації фізичної особи — підприємця;

документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації фізичної особи — підприємця”.

Тобто реєстрація релігійного підприємця стала можлива лише з 19.10.2006 р !

Віталій МОСЕЙЧУК

[an error occurred while processing this directive]

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ЛИСТ

від 01.11.2004 р. N 7595

Представництву Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва 


Про державну реєстрацію фізичних осіб - підприємців, які відмовляються від отримання ідентифікаційних номерів

До Держпідприємництва України надходять численні звернення громадян, які через свої релігійні переконання виявили бажання започаткувати підприємницьку діяльність без отримання ідентифікаційного номера платника податків та інших обов'язкових платежів. На даний час реалізація такого рішення є проблемною через неузгодженість норм чинного законодавства.

Так, частиною четвертою статті 58 Господарського кодексу України та частиною першою статті 42 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (далі - Закон) зазначається, що громадяни, які мають намір здійснювати підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, подають реєстраційну картку встановленого зразка, що є водночас заявою про державну реєстрацію, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера громадянина - платника податків та інших обов'язкових платежів і документ, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію.

Разом з тим, відповідно до частини другої статті 1 Закону України "Про Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів" для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомляють про це відповідні державні органи, зберігаються раніше встановлені форми обліку платників податків та інших обов'язкових платежів. У паспортах зазначених осіб робиться відмітка про наявність у них права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера.

Отже, чинним законодавством громадянам через свої релігійні або інші переконання надано право здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів, однак не встановлено особливостей та окремого порядку державної реєстрації фізичних осіб без подання державному реєстратору копії довідки про включення заявника до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків.

Крім того, статтями 9, 17, 21, 22, 42 Закону передбачається наявність інформації про ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів, зокрема, у відомостях Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр) та у свідоцтві про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця.

Програмне забезпечення ведення Єдиного державного реєстру розроблене з урахуванням вимог зазначених статей, тобто, державний реєстратор не може здійснювати реєстраційні дії без включення ідентифікаційного номера фізичної особи - підприємця.

Оскільки на даний час існують непоодинокі випадки, коли за рішенням суду у паспортах громадян, які відмовляються від присвоєння ідентифікаційного номера, органами податкової служби ставиться відмітка, що цей громадянин має право здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера, то у зв'язку з цим, виникає ситуація, коли державний реєстратор не може виконати рішення суду та провести відповідні реєстраційні дії без ідентифікаційного номера фізичної особи - підприємця.

Відповідний запит від 14.10.2004 N 7104 направлено до Верховного Суду України.

Після надходження роз'яснень Вам додатково буде надана інформація щодо порушеного питання.

Просимо терміново довести цю інформацію до всіх державних реєстраторів.

 

Заступник Голови 

С. Третьяков 

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ЛИСТ

                        12.04.2006  N 2823

 Про включення до ЄДР фізичних осіб підприємців, які відмовляються

від отримання ідентифікаційних номерів

У відповідь на Ваше звернення стосовно включення в Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (далі — ЄДР) фізичної особи — підприємця, яка через свої релігійні переконання відмовилась від ідентифікаційного номера платника податків та інших обов’язкових платежів, повідомляємо наступне.

Відповідно до спільного роз’яснення Держпідприємництва України та Державної податкової адміністрації України від 14.10.2005 N 9011 та N 12156/5/29-1016, якщо до державного реєстратора звернулася фізична особа, яка бажає зареєструватися підприємцем, і вона має рішення суду щодо проведення державної реєстрації без ідентифікаційного номера і відмітку у своєму паспорті про право здійснювати платежі без ідентифікаційного номера, державний реєстратор повинен провести державну реєстрацію фізичної особи — підприємця. При цьому, замість ідентифікаційного номера державний реєстратор у відповідне поле вносить серію та номер паспорта цієї особи.

У випадку включення до ЄДР фізичної особи — підприємця без ідентифікаційного номера також необхідно подати рішення суду про вчинення державним реєстратором відповідної реєстраційної дії.

В цьому випадку державний реєстратор повинен надіслати до Держпідприємництва рішення суду, на підставі якого в ручному режимі адміністратором ЄДР буде внесено запис до ЄДР про серію та номер паспорту особи, яка за релігійними переконаннями не має ідентифікаційного номера.

Перший заступник Голови                                                             К.Ващенко

____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/economy/2_56.html


Попередня статтяНаступна стаття

[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"