Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XV. МАРАЗМИ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ

ЗАМІСТЬ ЄДИНОГО КАЗНАЧЕЙСЬКОГО РАХУНКУ ДЛЯ СПЛАТИ ПОДАТКІВ ЇХ ЗАСТОСОВУЮТЬ ТИСЯЧІ

Відповідно до частини четвертої статті 50 Бюджетного кодексу України податки, збори (обов'язкові платежі) та інші доходи державного бюджету зараховуються безпосередньо на єдиний казначейський рахунок Державного бюджету України і не можуть акумулюватися на рахунках органів стягнення.

А відповідно до частини пятої статті 50 цього Кодексу податки, збори (обов'язкові платежі) та інші доходи державного бюджету визнаються зарахованими в доход державного бюджету з моменту зарахування на єдиний казначейський рахунок державного бюджету.

Відповідно до Положення про єдиний казначейський рахунок, яке затверджено наказом Державного казначейства України від 26 червня 2002 р. N 122, єдиний казначейський рахунок - це рахунок, відкритий Державному казначейству України в Національному банку України для обліку коштів та здійснення розрахунків у Системі електронних платежів Національного банку України. На перший погляд все нормально – ніби мова йде про один рахунок в НБУ. Крім того в преамбулі Положення зазначено – що єдиний казначейський рахунок - основний рахунок держави для проведення фінансових операцій та ефективного управління коштами державного та місцевих бюджетів через систему електронних платежів Національного банку України. Основний – це точно один, не може бути декілька основних.

Але це зовсім не так -  насправді Держказначейство, всупереч вимогам Бюджетного кодексу на підставі пункту 2.2 цього Положення відкриває тисячі рахунків –

“2.2. В органах Державного казначейства, у свою чергу, відкрито:

рахунки для зарахування надходжень, передбачених законодавством України;

рахунки розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів;

рахунки підприємствам, установам, організаціям тощо за операціями, що не відносяться до операцій з виконання бюджетів, але відповідно до вимог законодавства обслуговуються органами Державного казначейства. ”

Це однозначно протизаконно і створює безліч проблем при добровільній сплаті податків. Платники податків мусять шукати, питати про ці рахунки, ніби не держава створена для них, а вони для держави.

Крім того якщо проплата податків буде здійснена не на той рахунок – податкові органи вважають, що сплати податку взагалі не відбулося – про це йдеться в Наказі ДПАУ від 15.01.2002 р. №25 "Про затвердження податкового роз'яснення [щодо відповідальності платника податків за порушення термінів сплати сум податкових зобов'язань при перерахуванні платником коштів на рахунки, які відкрито не за місцем його реєстрації, неправильні коди бюджетної класифікації тощо]". Крім того щороку в лютому ці рахунки змінюються (2008-2009 року змін чомусь не було).

Крім того відповідно до пункту 5.2 Інструкції про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку податків і зборів (обов'язкових платежів), що надходять до бюджетів та до державних цільових фондів, яка затверджена наказом Головної державної податкової інспекції України від 12 травня 1994 р. N 37, для забезпечення контролю за повнотою та своєчасністю розрахунків платників за належними до бюджету платежами, органи державної податкової служби провадять оперативний облік платежів згідно з кодами бюджетної класифікації. Але коди бюджетної класифікації при сплаті податків наразі не застосовуються (хоча було і таке). Крім того пункт 5.3 цієї інструкції передбачає, що 5.3. Дані про надходження платежів до бюджету повинні бути відображені органом державної податкової служби в особових рахунках платників і у реєстрі надходжень та повернень у день отримання від органів Державного казначейства України (фінансових органів) відомостей про зарахування та повернення надміру сплачених платежів у вигляді електронного реєстру розрахункових документів. У разі виявлення у зазначеному реєстрі сум надходжень, структура яких не відповідає вимогам автоматичного обліку платежів до бюджету, ці дані у день отримання електронного реєстру розрахункових документів обліковуються в окремому особовому рахунку за спеціальним кодом та у реєстрі надходжень та повернень. Зазначені суми надходжень підлягають уточненню і обліку у відповідних особових рахунках платників не пізніше 5-ти днів від дня одержання копій розрахункових документів від органу Державного казначейства (фінансового органу). В оперативній звітності органу державної податкової служби не враховуються надміру сплачені платежі за зазначеними сумами надходжень за період їх уточнення.

ПОРЯДОК передачі банками інформації про відкриття (закриття) власних кореспондентських рахунків, закриття та зміну рахунків клієнтів - платників податків і зборів (обов'язкових платежів) до органів державної податкової служби електронними засобами та заповнення розрахункових документів у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету або повернення платежів з бюджету, який затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 1 липня 2002 р. N 301, передбачає, що поле "Призначення платежу" слід заповнювати таким чином:

поле N 1:

друкується службовий код (знак) "*" (ознака бюджетного платежу);

поле N 2:

друкується розділовий знак ";";

друкується код виду сплати (формат ссс - тризначне число);

поле N 3:

друкується розділовий знак ";";

у разі здійснення сплати за третіх осіб друкується ідентифікаційний код (номер) платника, за якого здійснюється така сплата, в іншому випадку проставляється знак пробілу:

а) ідентифікаційний код клієнта за ЄДРПОУ (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8);

б) номер за Державним реєстром фізичних осіб (ДРФО) (завжди має 10 цифр);

в) номер згідно з Тимчасовим реєстром ДПА (завжди має 9 цифр);

поле N 4:

друкується розділовий знак ";";

друкується роз'яснювальна інформація про призначення платежу в довільній формі (за винятком інформації про надходження коштів від оренди державного майна). Кількість знаків, ураховуючи зазначені вище поля і розділові знаки, обмежена довжиною поля "Призначення платежу" електронного розрахункового документа Системи електронних платежів НБУ, при цьому використання символу ";" не допускається;

у разі сплати бюджетного платежу в іноземній валюті обов'язково вказується код класифікації доходів бюджету бюджетної класифікації.

У разі проведення повернення (відшкодування) або перерахування коштів з одного бюджетного рахунку на інший за висновками органів державної податкової служби поля N 5 та N 6 заповнюються таким чином:

поле N 5:

друкується розділовий знак ";";

друкується дата реєстрації в ДПІ висновку, на підставі якого здійснюється відшкодування (повернення, перерахування на інший бюджетний рахунок) коштів (формат - ДД.ММ.РРРР), платником податків поле N 5 не заповнюється;

поле N 6:

друкується розділовий знак ";";

друкується номер реєстрації в ДПІ документа, на підставі якого здійснюється відшкодування (повернення, перерахування на інший бюджетний рахунок) коштів, платником податків поле N 6 не заповнюється.

У разі сплати коштів за оренду державного майна платник (орендар) в обов'язковому порядку в полі N 4 друкує реквізити таким чином: код доходів державного бюджету, код за ЄДРПОУ орендодавця, код за ЄДРПОУ орендаря - юридичної особи або номер за ДРФО орендаря - фізичної особи - підприємця, номер договору оренди, дата укладання договору оренди, код за ЄДРПОУ органу приватизації, вид орендної плати. Реквізити відділяються один від одного символом "*", дата зазначається у форматі "ДД/ММ/РР", де ДД - день місяця, ММ - місяць року, РР - дві останні цифри року. Пропуск реквізитів не допускається. Код за ЄДРПОУ органу приватизації заповнюється згідно з переліком, затвердженим та оприлюдненим Фондом державного майна України. Код за ЄДРПОУ доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8, а номер за ДРФО завжди має 10 цифр.

поле N 7:

друкується розділовий знак ";";

резервне поле. Заповнюється платниками податків та/або органами Державного казначейства (державної податкової служби) у разі здійснення розрахунків згідно з окремими рішеннями Кабінету Міністрів України тощо. Зазвичай не заповнюється.

Ніякого коду бюджетної класифікації. Крім того і після 2002 року неправильний рахунок вважають несплатою податків.

ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ ЩОРОКУ ЗМІНЮЄ РАХУНКИ ДЛЯ БЮДЖЕТНИХ ПЛАТЕЖІВ І НЕ ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ  НАКАЗІВ ПРО ЦЕ

НЕЗНАННЯ НОВИХ ДОХІДНИХ РАХУНКІВ БЮДЖЕТУ, НА ДУМКУ ДПА УКРАЇНИ, НЕ ЗВІЛЬНЯЄ ВІД ШТРАФНИХ САНКЦІЙ ПРИ СПЛАТІ ПОДАТКІВ НА ПОПЕРЕДНІ РАХУНКИ

В 2011 році в черговий раз змінено рахунки для сплати податків

Єдиний соціальний внесок не сплачується на єдиний рахунок

Великі платникі податків платять податки на окремі рахунки в казначействі

В 2015 році знову відкрито нові бюджетні рахунки для сплати платежів (податків) до бюджету

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


Про затвердження Положення про єдиний казначейський рахунок

Наказ Державного казначейства України
від 26 червня 2002 року N 122
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 липня 2002 р. за N 594/6882

На виконання Указу Президента України від 27.04.95 N 335/95 "Про Державне казначейство України" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про єдиний казначейський рахунок, що додається.

2. Начальнику Управління методології по виконанню бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Державного казначейства України Сушко Н. І. забезпечити державну реєстрацію зазначеного Положення в Міністерстві юстиції України.

3. Начальнику Управління організації діловодства та контролю виконавської дисципліни Державного казначейства України Радзіховському Л. Ф. у триденний термін після державної реєстрації наказу забезпечити його доведення управлінням Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

4. Уважати таким, що втратило чинність, Положення про єдиний казначейський рахунок, затверджене наказом Головного управління Державного казначейства України від 21.03.97 N 28 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 21.03.97 за N 102/1906.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного казначейства України О. О. Чечуліну.

 

 

Голова 

 

П. Г. Петрашко 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного казначейства України
від 26 червня 2002 р. N 122
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 липня 2002 р. за N 594/6882 

Положення про єдиний казначейський рахунок

1. Загальні положення

Це Положення регламентує функціонування єдиного казначейського рахунку - основного рахунку держави для проведення фінансових операцій та ефективного управління коштами державного та місцевих бюджетів через систему електронних платежів Національного банку України.

Єдиний казначейський рахунок - це рахунок, відкритий Державному казначейству України в Національному банку України для обліку коштів та здійснення розрахунків у Системі електронних платежів Національного банку України (далі - СЕП НБУ).

Визначення терміну СЕП НБУ застосовується у відповідності до Інструкції про міжбанківські розрахунки в Україні, затвердженої постановою Правління НБУ від 27.12.99 N 621 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21.01.2000 N 53/4274.

2. Структура єдиного казначейського рахунку

2.1. Єдиний казначейський рахунок об'єднує кошти субрахунків, що відкриті в Державному казначействі України (центральний рівень), управлінням Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

У балансі Державного казначейства України відкритий відповідний єдиний казначейський рахунок.

Управлінням Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - територіальні управління Державного казначейства) рахунки у Національному банку не відкриті.

Безпосереднім учасником СЕП НБУ є Державне казначейство України.

Для відображення операцій, проведених через СЕП НБУ протягом банківського дня, у СЕП НБУ Державному казначейству та територіальним управлінням Державного казначейства відкриті технічні рахунки.

У балансі Державного казначейства України відкриті відповідні субрахунки територіальних управлінь.

Операції, проведені органами Державного казначейства через СЕП НБУ, відображаються на технічному рахунку Державного казначейства та на відповідних технічних рахунках територіальних управлінь, у балансі Державного казначейства - на відповідному єдиному казначейському рахунку та субрахунках територіальних управлінь.

Державне казначейство України керує видатковими операціями територіальних управлінь, що проводяться через СЕП НБУ, за допомогою механізму встановлення ліміту технічного рахунку та ліміту початкових оборотів у СЕП НБУ.

Державне казначейство України формує щоденний оборотно-сальдовий баланс рахунків, що є підставою для отримання інформації щодо фактичної наявності коштів для прийняття управлінських рішень та проведення фінансових операцій.

2.2. В органах Державного казначейства, у свою чергу, відкрито:

рахунки для зарахування надходжень, передбачених законодавством України;

рахунки розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів;

рахунки підприємствам, установам, організаціям тощо за операціями, що не відносяться до операцій з виконання бюджетів, але відповідно до вимог законодавства обслуговуються органами Державного казначейства.

2.2.1. Зазначені в пункті 2.2 рахунки відкриваються на балансі органів Державного казначейства відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів та Інструкції про відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій по виконанню бюджетів в системі Державного казначейства, затверджених наказом Державного казначейства України від 28.11.2000 N 119, із змінами та доповненнями.

2.2.2. Операції за рахунками, відкритими в органах Державного казначейства, здійснюються засобами програмного забезпечення Державного казначейства України.

Схема виконання бухгалтерських проведень за рахунками визначається технологією обробки платіжних документів у платіжній системі Державного казначейства України.

3. Інші положення

Функціонування єдиного казначейського рахунку забезпечує:

можливість швидкої мобілізації коштів, які протягом дня надходять на рахунки, відкриті в органах Державного казначейства, та використання їх для проведення бюджетних видатків і здійснення інших операцій, що не суперечать законодавству України;

надання інформації органам законодавчої та виконавчої влади за здійсненими на єдиному казначейському рахунку операціями;

оптимальні можливості для прийняття представниками законодавчої та виконавчої влади оперативних рішень щодо забезпечення ефективного використання коштів бюджетів.

 

 Начальник управління методології
по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності
 

  

Н. І. Сушко 

 

 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
НАКАЗ

від 15 січня 2002 року N 25

Про затвердження податкового роз'яснення

З метою забезпечення єдиного розуміння окремих положень податкового законодавства, керуючись підпунктом 4.4.2 статті 4 Закону України від 21.12.2000 за N 2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" та Порядком надання податкових роз'яснень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2001 за N 494, наказую:

1. Затвердити Податкове роз'яснення щодо відповідальності платника податків за порушення термінів сплати сум податкових зобов'язань при перерахуванні платником коштів на рахунки, які відкрито не за місцем його реєстрації, неправильні коди бюджетної класифікації тощо (додається).

 

Голова ДПА України 

 

М. Азаров 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної податкової адміністрації України
від 15 січня 2002 р. N 25 

Податкове роз'яснення
щодо відповідальності платника податків за порушення термінів сплати сум податкових зобов'язань при перерахуванні платником коштів на рахунки, які відкрито не за місцем його реєстрації, неправильні коди бюджетної класифікації тощо

Відповідно до пунктів 2.3 та 2.4 Порядку виконання державного бюджету за доходами, затвердженого наказом Державного казначейства України від 19.12.2000 за N 131 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.01.2001 за N 67/5258, на балансі обласних управлінь Державного казначейства України для зарахування платежів відкриваються рахунки в розрізі районів та кодів бюджетної класифікації. Платники податків сплачують платежі до бюджету через установи банків, у яких вони обслуговуються, на зазначені вище рахунки, відкриті в органах Державного казначейства.

Згідно з пунктом 3 розділу II Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 29.03.2001 за N 135 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25.04.2001 за N 368/5559, відповідальність за правильність заповнення реквізитів розрахункового документа, у тому числі номерів рахунків, кодів банків і кодів бюджетної класифікації несе особа, яка оформила цей документ і подала його до обслуговуючого банку.

Згідно з пунктом 2.8 Інструкції про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку податків і зборів (обов'язкових платежів), що надходять до бюджетів та до державних цільових фондів (далі - Інструкція), затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України від 12.05.94 за N 37, у редакції наказу від 03.09.2001 за N 342 та зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 18.10.2000 за N 887/6078, податкові органи повідомляють платникам податків реквізити рахунків для зарахування платежів до бюджету. З метою обліку нарахованих і сплачених сум до бюджету відповідно до розділу 3 Інструкції платникам податків, які перебувають на податковому обліку у відповідному податковому органі, відкриваються особові рахунки за кожним видом платежу, який має сплачуватись платником.

Відповідно до пункту 10 розділу II Інструкції документами, що підтверджують погашення платником податкових зобов'язань, є:

відомості про зарахування та повернення коштів - аналітичних рахунків за доходами у вигляді електронних документів - технологічних файлів;

виписки з рахунків у вигляді електронного реєстру розрахункових документів та їх паперові копії;

та інші.

Якщо платник податків неправильно заповнив реквізити платіжних документів або спрямував кошти на неправильний код бюджетної класифікації (тобто не на код, за яким повинні бути погашені податкові зобов'язання), то кошти не надійдуть до відповідного рахунку відповідного району, а отже не погаситься сума податкового зобов'язання платника податків. У випадку непогашення платником податків у встановлені терміни узгодженої суми податкового зобов'язання такий платник податків несе відповідальність, встановлену чинним законодавством.

Зайво або помилково сплачені платежі за заявою платника підлягають поверненню йому на розрахунковий рахунок або зарахуванню в рахунок інших платежів, що має відображення в обліку датою проведення зазначених операцій. Зокрема, з моменту перерахування платежу платником податків на правильний рахунок (код бюджетної класифікації) сума податкового зобов'язання вважається погашеною, та нарахування пені на відповідну суму податкового боргу припиняється.

У випадках коли терміни зарахування платежів до бюджетів або державних цільових фондів порушуються з вини банку або Державного казначейства (наприклад, якщо Державним казначейством не відкрито своєчасно аналітичні рахунки за доходами бюджету), платник податків звільняється від відповідальності за несвоєчасне або неповне зарахування таких платежів до бюджетів та державних цільових фондів, включаючи нараховану пеню.

 

 Начальник Головного
управління обліку і звітності
ДПА України

 

В. Ніколайченко 

 Надруковано:
"Налоговый, банковский, таможенный КОНСУЛЬТАНТ",
N 2, 21 січня 2002 р.  

____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/budzet/26_7.html


Попередня статтяНаступна стаття

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв
[an error occurred while processing this directive]


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"

 


[an error occurred while processing this directive]

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.