Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XV. МАРАЗМИ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ

НЕЗНАННЯ НОВИХ ДОХІДНИХ РАХУНКІВ БЮДЖЕТУ, НА ДУМКУ ДПА УКРАЇНИ, НЕ ЗВІЛЬНЯЄ ВІД ШТРАФНИХ САНКЦІЙ ПРИ СПЛАТІ ПОДАТКІВ НА ПОПЕРЕДНІ РАХУНКИ

Щороку у лютому-березні Держказначейство по всій країні змінює номери рахунків для сплати платежів до Державного та місцевих бюджетів. В 2006 році ця процедура також відбулася (2008-2009 року її чомусь не було), і з 27 лютого 2006 року ми знову маємо нові рахунки для сплати податків. Бухгалтери мають клопіт із розшуком нових рахунків, обдзвонюють та відвідують свої податкові інспекції та банки, щоб переглянути стоси паперів з новими рахунками, ті, хто за звичкою чи через незнання нових рахунків сплатив по-старому, отримали повернення платежів, і гроші, витрачені на розрахункове обслуговування, були витрачені марно... А головне, що за таке “незнання” деякі отримали навіть штрафні санкції від податківців за затримку платежів відповідно до пп. 17.1.7 Закону України від 21.12.2000 р. №2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами". Зазвичай це 10% від повернутої суми, оскільки затримка у виясненні рахунків та нових проплатах рідко перевищує 30 календарних днів. Як боротися з таким явищем ? Як вести податкове планування в такій ситуації ?

ДПА України податковому Роз'ясненні, яке затверджено Наказом від 15.01.2002 р. №25  (див. далі) вважає: якщо платник податків неправильно заповнив реквізити платіжних документів або спрямував кошти на неправильний код бюджетної класифікації (тобто не на код, за яким має бути погашено податкові зобов'язання), то сума податкового зобов'язання платника податків не погашається, тобто у платника податків виникає податковий борг. Оскільки з вересня 2002 року коди бюджетної класифікації з  при сплаті податки не застосовуються, то ми їх особливо не розглядаємо – лише питання зміни номерів бюджетних рахунків.

На перший погляд, усе справедливо: неправильно зазначив рахунок чи призначення платежу - гроші до бюджету не потрапили. Але насправді це не завжди так. Адже Держказначейство може по кілька разів на рік змінювати рахунки (це ж його рахунки, адже і підприємства можуть по декілька разів на рік міняти рахунки), на які слід платити податки, а самі платники податків про них дізнаються в ліпшому випадку в банку чи податковій інспекції, а в гіршому - при отриманні податкової вимоги із сумою штрафних санкцій.

На перший погляд, усе справедливо: неправильно зазначив рахунок чи призначення платежу - гроші до бюджету не потрапили.

 

Держказначейство може по кілька разів на рік змінювати рахунки

Податківці чомусь вважають: якщо гроші прийшли на попередній бюджетний рахунок, то це не є сплатою податку до бюджету, незважаючи на те, що цей рахунок не закрито. Для виходу з цієї ситуації при запровадженні нових рахунків, попередні одразу закривають, тобто гроші повертаються платникам податків в автоматичному режимі і дійсно на жодному з рахунків в Держказначействі кошти не затримуються.  Але зміна рахунків - проблема не лише платників податків, а й тих, хто їх змінює, незважаючи на те, що податківці періодично оприлюднюють нові рахунки та коди (в силу своїх можливостей). Річ у тому, що рахунки для податкових надходжень (за доходами) відкриваються в органах Державного казначейства за внутрішніми документами, зокрема наказами, але Держказначейство зовсім не бере до уваги того, що ці внутрішні (на його думку) документи зачіпають права і (передусім) обов'язки громадян та юридичних осіб зі сплати податків, адже частина перша статті 67 Конституції України прямо говорить, що “Кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом”.

Напевно, всі погодяться: якщо не буде оприлюднено номери рахунків для сплати податків, то сплатити їх буде практично неможливо (ДПА в м. Києві допомогла своїм платникам податків - Податковий, банківський, митний КОНСУЛЬТАНТ, № 8/2006 оприлюднив РЕКВІЗИТИ РАХУНКІВ для зарахування платежів до державного та місцевого бюджетів в 2006 році в розрізі районів м. Києва, але що робити платникам податків з інших населених пунктів). А оскільки ці документи Держказначейства зачіпають права й обов'язки громадян та їхні законні інтереси, то, відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 р. №493/92 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади", нормативно-правові акти місцевих органів господарського управління та контролю (до яких належать територіальні управління Держказначейства) мають реєструвати обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції. Оскільки ж такої реєстрації зазвичай немає, то платники податків не можуть бути винними у порушенні підрозділами Держказначейства Указу Президента: для них нових рахунків фактично просто немає, і тому підстав карати їх за незнання рахунків також немає.

Порядок сплати податків регулюється передусім  Бюджетним кодексом та Законом України від 21.12.2000 р. №2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами". Відповідно до частини четвертої статті 50 Бюджетного кодексу України податки, збори (обов'язкові платежі) та інші доходи державного бюджету зараховуються безпосередньо на єдиний казначейський рахунок Державного бюджету України і не можуть акумулюватися на рахунках органів стягнення.

А відповідно до частини п’ятої статті 50 цього Кодексу податки, збори (обов'язкові платежі) та інші доходи державного бюджету визнаються зарахованими в доход державного бюджету з моменту зарахування на єдиний казначейський рахунок державного бюджету.

Відповідно до Положення про єдиний казначейський рахунок, яке затверджено наказом Державного казначейства України від 26 червня 2002 р. N 122, єдиний казначейський рахунок - це рахунок, відкритий Державному казначейству України в Національному банку України для обліку коштів та здійснення розрахунків у Системі електронних платежів Національного банку України. На перший погляд все нормально – ніби мова йде про один рахунок в НБУ. Крім того в преамбулі Положення зазначено – що єдиний казначейський рахунок - основний рахунок держави для проведення фінансових операцій та ефективного управління коштами державного та місцевих бюджетів через систему електронних платежів Національного банку України. Основний – це точно один рахунок, адже не може бути декілька основних.

Але це зовсім не так -  насправді Держказначейство, всупереч вимогам Бюджетного кодексу, на підставі пункту 2.2 цього Положення відкриває тисячі рахунків –

“2.2. В органах Державного казначейства, у свою чергу, відкрито:

рахунки для зарахування надходжень, передбачених законодавством України;

рахунки розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів;

рахунки підприємствам, установам, організаціям тощо за операціями, що не відносяться до операцій з виконання бюджетів, але відповідно до вимог законодавства обслуговуються органами Державного казначейства. ”

Це однозначно протизаконно і створює безліч проблем при добровільній сплаті податків. Платники податків мусять шукати, питати про ці рахунки, ніби не держава створена для них, а вони для держави.

Крім того якщо проплата податків буде здійснена не на той рахунок – податкові органи вважають, що сплати податку взагалі не відбулося. Ще відповідно до пункту 5.2 Інструкції про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку податків і зборів (обов'язкових платежів), що надходять до бюджетів та до державних цільових фондів, яка затверджена наказом Головної державної податкової інспекції України від 12 травня 1994 р. N 37, для забезпечення контролю за повнотою та своєчасністю розрахунків платників за належними до бюджету платежами, органи державної податкової служби провадять оперативний облік платежів згідно з кодами бюджетної класифікації. Але коди бюджетної класифікації при сплаті податків наразі не застосовуються (хоча було і таке до вересня 2002 року). Крім того пункт 5.3 цієї Інструкції передбачає, що дані про надходження платежів до бюджету повинні бути відображені органом державної податкової служби в особових рахунках платників і у реєстрі надходжень та повернень у день отримання від органів Державного казначейства України (фінансових органів) відомостей про зарахування та повернення надміру сплачених платежів у вигляді електронного реєстру розрахункових документів. У разі виявлення у зазначеному реєстрі сум надходжень, структура яких не відповідає вимогам автоматичного обліку платежів до бюджету, ці дані у день отримання електронного реєстру розрахункових документів обліковуються в окремому особовому рахунку за спеціальним кодом та у реєстрі надходжень та повернень. Зазначені суми надходжень підлягають уточненню і обліку у відповідних особових рахунках платників не пізніше 5-ти днів від дня одержання копій розрахункових документів від органу Державного казначейства (фінансового органу). В оперативній звітності органу державної податкової служби не враховуються надміру сплачені платежі за зазначеними сумами надходжень за період їх уточнення.

Порядок передачі банками інформації про відкриття (закриття) власних кореспондентських рахунків, закриття та зміну рахунків клієнтів - платників податків і зборів (обов'язкових платежів) до органів державної податкової служби електронними засобами та заповнення розрахункових документів у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету або повернення платежів з бюджету, який затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 1 липня 2002 р. N 301, наразі не передбачає зазначення кодів бюджетної класифікації платежу при сплаті податків до бюджету і зовсім не регулює питання номерів рахунків для сплати бюджетних платежів.

Тому виникає питання у правомірності щорічно зміни рахунків без офіційного оприлюднення цих рахунків. Адже:

1)      незважаючи на те, що бюджетний рік розпочинається з 1 січня, нові рахунки діють чомусь з лютого-березня;

2)      рахунки Пенсійного та всіх соціальних фондів чомусь щорічно не змінюються. Тобто Держказначейство має змогу не змінювати рахунки і щодо податків, якщо би повчилося у цих фондів, які теж мають свої щорічні бюджети, які розпочинаються з 1 січня.

Документи, якими було запроваджено коди бюджетної класифікації, не зареєстровано в Мін’юсті

 

Справа з кодами бюджетної класифікації, які наразі не застосовуються, була аналогічна (чомусь їх називають скорочено КЕКД), адже і останній Наказ Мінфіну від 27.12.2001 р. №604 "Про бюджетну класифікацію та її запровадження", і попередній від 03.12.97 р. №265 "Про запровадження нової бюджетної класифікації України", також незнайомі з печатками Міністерства юстиції України. До речі, ситуацією, що склалася зі свавільною зміною кодів, символів звітності та рахунків за доходами Держказначейства, мало би зацікавитися наше Міністерство юстиції.

І хоча ДПА України в цьому не винна, податкове роз'яснення робить її причетною до негараздів у процедурі сплати податків та інших обов'язкових платежів. Між іншим, саме ДПА України зацікавлена в тому, щоб усі нові рахунки проходили держреєстрацію і були вчасно оприлюдненими, бо інакше при неправомірному застосуванні штрафів податковою постраждає передусім якраз вона - в судовому порядку, адже для судів також не існує документів державних органів, які зачіпають права та обов'язки громадян. Тобто для суду наказ Держказначейства про нові рахунки – суто внутрішній документ.

А наразі, оскільки Держказначейство не виконує бюджетне законодавство та не реєструє накази про нові рахунку в управліннях юстиції для платників податків, щоб не потрапити під штрафні санкції залишається єдиний шлях – видзвонювати наприкінці кожного року в лютому до свої банків та податкових інспекцій щодо зміни рахунків. Це має бути як звичка. Ті підприємства та підприємці, які вже постраждали від зміни рахунків в 2006 році мають реальний шанс не сплачувати штрафні санкції в судовому порядку на підставі того, що нові рахунки не пройшли державної реєстрації.

Держказначейство має зупинитися на чомусь одному: або стабільні рахунки (точніше навіть єдиний рахунок на відповідну адміністративну одиницю) з кодами бюджетної класифікації, або щорічні нові рахунки, але із державною реєстрацією наказу про ці рахунки з його оприлюдненням без кодів бюджетної класифікації.

Зміна рахунків - проблема не лише платників податків, а й тих, хто їх змінює.

Див. ЗАМІСТЬ ЄДИНОГО КАЗНАЧЕЙСЬКОГО РАХУНКУ ДЛЯ СПЛАТИ ПОДАТКІВ ЇХ ЗАСТОСОВУЮТЬ ТИСЯЧІ

В 2011 році в черговий раз змінено рахунки для сплати податків

 

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


 

Про затвердження податкового роз'яснення

Наказ ДПАУ від 15.01.2002 р. №25

З метою забезпечення єдиного розуміння окремих положень податкового законодавства, керуючись підпунктом 4.4.2 статті 4 Закону України від 21.12.2000 р. №2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" та Порядком надання податкових роз'яснень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2001 р. №494, наказую:

1. Затвердити Податкове роз'яснення щодо відповідальності платника податків за порушення термінів сплати сум податкових зобов'язань при перерахуванні платником коштів на рахунки, які відкрито не за місцем його реєстрації, неправильні коди бюджетної класифікації тощо (додається).

Голова ДПА України М. АЗАРОВ


Податкове роз'яснення щодо відповідальності платника податків за порушення термінів сплати сум податкових зобов'язань при перерахуванні платником коштів на рахунки, які відкрито не за місцем його реєстрації, неправильні коди бюджетної класифікації тощо

Затверджене наказом Державної податкової адміністрації України від 15.01.2002 р. №25

Відповідно до пунктів 2.3 та 2.4 Порядку виконання державного бюджету за доходами, затвердженого наказом Державного казначейства України від 19.12.2000 р. №131 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.01.2001 р. за №67/5258, на балансі обласних управлінь Державного казначейства України для зарахування платежів відкриваються рахунки в розрізі районів та кодів бюджетної класифікації. Платники податків сплачують платежі до бюджету через установи банків, у яких вони обслуговуються, на зазначені вище рахунки, відкриті в органах Державного казначейства.

Згідно з пунктом 3 розділу II Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 29.03.2001 р. №135 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25.04.2001 р. за №368/5559, відповідальність за правильність заповнення реквізитів розрахункового документа, у тому числі номерів рахунків, кодів банків і кодів бюджетної класифікації, несе особа, яка оформила цей документ і подала його до обслуговуючого банку.

Згідно з пунктом 2.8 Інструкції про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку податків і зборів (обов'язкових платежів), що надходять до бюджетів та до державних цільових фондів (далі - Інструкція), затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України від 12.05.94 р. №37, у редакції наказу від 03.09.2001 р. №342 та зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 18.10.2000 р. за №887/6078, податкові органи повідомляють платникам податків реквізити рахунків для зарахування платежів до бюджету. З метою обліку нарахованих і сплачених сум до бюджету, відповідно до розділу 3 Інструкції, платникам податків, які перебувають на податковому обліку у відповідному податковому органі, відкриваються особові рахунки за кожним видом платежу, який має сплачуватися платником.

Відповідно до пункту 10 розділу II Інструкції, документами, що підтверджують погашення платником податкових зобов'язань, є:

відомості про зарахування та повернення коштів - аналітичних рахунків за доходами у вигляді електронних документів - технологічних файлів;

виписки з рахунків у вигляді електронного реєстру розрахункових документів та їх паперові копії;

та інші.

Якщо платник податків неправильно заповнив реквізити платіжних документів або спрямував кошти на неправильний код бюджетної класифікації (тобто не на код, за яким повинні бути погашені податкові зобов'язання), то кошти не надійдуть до відповідного рахунка відповідного району, а отже, не погаситься сума податкового зобов'язання платника податків. У разі непогашення платником податків у встановлені терміни узгодженої суми податкового зобов'язання такий платник податків несе відповідальність, встановлену чинним законодавством.

Зайво або помилково сплачені платежі за заявою платника підлягають поверненню йому на розрахунковий рахунок або зарахуванню в рахунок інших платежів, що має відображення в обліку датою проведення зазначених операцій. Зокрема, з моменту перерахування платежу платником податків на правильний рахунок (код бюджетної класифікації) сума податкового зобов'язання вважається погашеною та нарахування пені на відповідну суму податкового боргу припиняється.

У випадках коли терміни зарахування платежів до бюджетів або державних цільових фондів порушуються з вини банку або Державного казначейства (наприклад, якщо Державним казначейством не відкрито своєчасно аналітичні рахунки за доходами бюджету), платник податків звільняється від відповідальності за несвоєчасне або неповне зарахування таких платежів до бюджетів та державних цільових фондів, включаючи нараховану пеню.

Начальник Головного управління обліку і звітності ДПА України
В. НІКОЛАЙЧЕНКО

____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/budzet/26_10.html


Попередня статтяНаступна стаття


Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв
[an error occurred while processing this directive]


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"

 


[an error occurred while processing this directive]

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.