Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XXXI. МАРАЗМИ БАНКРУТСТВА

ДПАУ ВВАЖАЄ, ЩО ВСІ ІНШІ ШТРАФНІ САНКЦІЇ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ОПОДАТКУВАННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ЗАКОНОМ N 2181, КРІМ ЯКІ ПЕРЕДБАЧЕНІ СТ. 16 ТА ПП. 17.1.7 СТ. 17 ЦЬОГО ЗАКОНУ У ПЕРІОД ДІЇ МОРАТОРІЮ НА ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ КРЕДИТОРІВ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ПІДСТАВАХ

Відповідно до п. 3 ст. 12 Закону України від 14.05.92 р. N 2343-XII "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" , протягом дії мораторію на задоволення вимог кредиторів не нараховуються неустойка (штраф, пеня), інші фінансові (економічні) санкції за невиконання чи неналежне виконання грошових зобов'язань і зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів).

В Листі від 02.06.2005 р. N 10902/7/23-1117 "Щодо застосування штрафних санкцій у разі порушення платниками податків вимог законодавства" ДПАУ вважає, що за невиконання, неналежне виконання зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) передбачено лише нарахування пені відповідно до ст. 16 та застосування штрафних санкцій відповідно до пп. 17.1.7 ст. 17 Закону N 2181. Тому  у період дії мораторію на задоволення вимог кредиторів пеня та штраф за порушення строків сплати узгоджених сум податкових зобов'язань, передбачені ст. 16 та пп. 17.1.7 ст. 17 цього Закону, не застосовуються. А як інші пп. статті 17 Закону №2181 ?

В своєму попередньому Листі від 21.04.2003 р. N 6467/7/24-1117 “Щодо правомірності застосування процедур нарахування пені та штрафних санкцій боржнику за період з дати початку дії мораторію на задоволення вимог кредиторів до дня його закінчення" (який тепер відкликано) ДПАУ повідомляла зовсім інше (хоча за цей час законодавство про банкрутство щодо податків не змінювалося !) - всі штрафи та пеня, визначені Законом України від 21.12.2000 р. N 2181-III, в період дії мораторію не застосовуються. Таким чином ДПАУ, незважаючи на те, що преамбулою Закону України від 14.05.92 р. N 2343-XII "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" визначено, що цей Закон не регулює питання погашення податкових зобов'язань або стягнення податкового боргу з осіб, на яких поширюються судові процедури, визначені Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", тепер вважає, що в період мораторію можна застосовувати такі Саньці:

штраф за невчасне подання декларації (пп. 17.1.1).

штраф у розмірі десяти відсотків суми податкового зобов'язання за кожний повний або неповний місяць затримки податкової декларації, але не більше п'ятдесяти відсотків від суми нарахованого податкового зобов'язання та не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у разі якщо платник податків не подає у встановлені строки податкову декларацію та відбувається донарахування платежів (пп. 17.1.2).

штраф у розмірі десяти відсотків від суми недоплати (заниження суми податкового зобов'язання) за кожний з податкових періодів, установлених для такого податку, збору (обов'язкового платежу), починаючи з податкового періоду, на який припадає така недоплата, та закінчуючи податковим періодом, на який припадає отримання таким платником податків податкового повідомлення від контролюючого органу, але не більше п'ятдесяти відсотків такої суми та не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян сукупно за весь строк недоплати, незалежно від кількості податкових періодів, що минули, якщо дані документальних перевірок результатів діяльності платника податків свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов'язань, заявлених у податкових деклараціях (пп. 17.1.3).

штраф у розмірі п'яти відсотків суми донарахованого податкового зобов'язання, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян сукупно за весь строк недоплати, незалежно від кількості податкових періодів, що минули, якщо контролюючий орган внаслідок проведення камеральної перевірки виявляє арифметичні або методологічні помилки у поданій платником податків податковій декларації, які призвели до заниження або завищення суми податкового зобов'язання (пп. 17.1.4).

якщо платника податків (посадову особу платника податків) засуджено за скоєння злочину щодо ухилення від сплати податків або якщо платник податків декларує переоцінені або недооцінені об'єкти оподаткування, що призводить до заниження податкового зобов'язання у великих розмірах, такий платник податків додатково до штрафів, визначених цим пунктом, за наявності підстав для їх накладення сплачує штраф у розмірі п'ятдесяти відсотків від суми недоплати, але не менше ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян сукупно за весь строк недоплати, незалежно від кількості податкових періодів, що минули (пп. 17.1.6). 

Тобто ДПАУ тепер вважає, що всі інші штрафні санкції за порушення правил оподаткування, передбачені Законом N 2181, крім які передбачені ст. 16 та пп. 17.1.7 ст. 17 цього Закону у період дії мораторію на задоволення вимог кредиторів застосовуються на загальних підставах.

Крім того, незалежно від дії мораторію на задоволення вимог кредиторів застосовуються на загальних підставах інші штрафні (фінансові) санкції за порушення вимог податкового та валютного законодавства, порушення порядку застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, порушення норм з регулювання обігу готівки, а також інші штрафні (фінансові) санкції, передбачені законодавчими актами України, контроль за виконанням яких покладено на органи ДПС України. З останнім важко не погодитися. Але всі штрафні санації Закону №2181 стосуються зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), навіть подання податкової декларації є нерозривним процесом зі сплатою податків, оскільки без її подання, як правило, не відбувається узгодження зобов’язань.

Дивина полягає також в тому, що Комітет ВРУ з питань фінансів і банківської діяльності листом від 11.04.2003 р. N 06-10/272 вважає так, як вважала ДПАУ в 2003 році, а не в 2005.

Віталій МОСЕЙЧУК

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 02.06.2005 р. №10902/7/23-1117

ДПАУ з метою застосування штрафних санкцій до СПД за порушення ними правил оподаткування та інших актів законодавства України, контроль за дотриманням вимог яких покладено на органи ДПС, у період дії мораторію на задоволення вимог кредиторів при провадженні справ про банкрутство боржників, повідомляє таке.

Статтею 17 Закону України від 21.12.2000 р. №2181-III «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» із змінами та доповненнями (далі — Закон №2181) визначено підстави застосування штрафних санкцій у разі порушення платниками податків вимог законодавства, а саме: за неподання або несвоєчасне подання платниками податків податкових декларацій, заниження ними податкових зобов'язань, порушення граничних строків погашення податкових зобов'язань, непогодження у встановлених Законом №2181 випадках операцій з реалізації активів, що перебувають у податковій заставі, нездійснення попереднього утримання і перерахування податку у встановлених законодавством випадках.

Відповідно до преамбули Закону №2181 цей Закон не регулює питання погашення податкових зобов'язань або стягнення податкового боргу з осіб, на яких поширюються процедури, визначені Законом України від 14.05.92 р. №2343-XII «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі — Закон №2343).

Згідно з Законом №2343 мораторій на задоволення вимог кредиторів — це зупинення виконання боржником грошових зобов'язань і зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), термін виконання яких настав до дня введення мораторію, припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов'язань та зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), застосованих до прийняття рішення про введення мораторію (абзац 24 ст. 1).

При цьому відповідно до п. 3 ст. 12 Закону №2343, протягом дії мораторію на задоволення вимог кредиторів не нараховуються неустойка (штраф, пеня), інші фінансові (економічні) санкції за невиконання чи неналежне виконання грошових зобов'язань і зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів).

За невиконання, неналежне виконання зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) передбачено нарахування пені відповідно до ст. 16 та застосування штрафних санкцій відповідно до пп. 17.1.7 ст. 17 Закону №2181.

Зважаючи на викладене, у період дії мораторію на задоволення вимог кредиторів пеня та штраф за порушення строків сплати узгоджених сум податкових зобов'язань, передбачені ст. 16 та пп. 17.1.7 ст. 17 цього Закону, не застосовуються.

Інші штрафні санкції за порушення правил оподаткування, передбачені Законом №2181, у період дії мораторію на задоволення вимог кредиторів застосовуються на загальних підставах.

Крім того, незалежно від дії мораторію на задоволення вимог кредиторів застосовуються на загальних підставах інші штрафні (фінансові) санкції за порушення вимог податкового та валютного законодавства, порушення порядку застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, порушення норм з регулювання обігу готівки, а також інші штрафні (фінансові) санкції, передбачені законодавчими актами України, контроль за виконанням яких покладено на органи ДПС України, крім штрафних санкцій та пені, зазначених у абзаці шостому цього листа.

Одночасно повідомляємо, що податкове роз'яснення, надане листом ДПАУ від 21.04.2003 р. №6467/7/24-1117, вважається відкликаним, а інші податкові роз'яснення з цього питання застосовуються у частині, що не суперечить цьому податковому роз'ясненню.

 

Заступник Голови

Б. Горбанський

 

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 21.04.2003 р. №6467/7/24-1117

У зв'язку із численними запитами платників податків та органів державної податкової служби ДПА України звернулась до Комітету ВРУ з питань фінансів і банківської діяльності за роз'ясненням щодо правомірності застосування процедур нарахування пені та штрафних санкцій боржнику за період з дати початку дії мораторію на задоволення вимог кредиторів до дня його закінчення, і повідомляє.

Комітет ВРУ з питань фінансів і банківської діяльності листом від 11.04.2003 р. №06-10/272 підтвердив позицію центрального податкового органу із наведеної вище проблеми, яка полягає у такому.

Закон України від 14.05.92 р. №2343-XII «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» передбачає, що суддя, прийнявши заяву про порушення справи про банкрутство, не пізніше ніж на п'ятий день з дня її надходження виносить і направляє сторонам та держоргану з питань банкрутства ухвалу про порушення провадження у справі про банкрутство, в якій вказується про прийняття заяви до розгляду, про ведення процедури розпорядження майном боржника, призначення розпорядника майна, дату проведення підготовчого засідання суду та введення мораторію на задоволення вимог кредиторів.

Таким чином, мораторій на задоволення вимог кредиторів вводиться одночасно з початком провадження у справі про банкрутство.

В той же час, відповідно до ст. 12 Закону України від 14.05.92 р. №2343-XII протягом дії мораторію на задоволення вимог кредиторів не нараховуються неустойка (штраф, пеня), інші фінансові (економічні) санкції за невиконання чи неналежне виконання грошових зобов'язань і зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів).

Тобто вказується на конкретний проміжок часу, протягом якого не нараховуються штрафи та пеня, і цей проміжок часу лише відповідає терміну дії мораторію на задоволення вимог кредиторів, але ніяким чином не пов'язаний із поняттям мораторію.

Більше того, відповідальність платників податків за розрахунки з бюджетом передбачена у Законі України від 21.12.2000 р. №2181-III «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», зокрема нарахування штрафів і пені визначено ст. 17 та 16 Закону.

Але преамбулою даного Закону визначено, що цей Закон не регулює питання погашення податкових зобов'язань або стягнення податкового боргу з осіб, на яких поширюються судові процедури, визначені Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Згідно із ст. 19 Закону України від 21.12.2000 р. №2181-III закони та інші нормативно-правові акти діють у частині, що не суперечить нормам цього Закону.

Оскільки мораторій на задоволення вимог кредиторів діє протягом провадження у справі про банкрутство, то штрафи та пеня, визначені Законом України від 21.12.2000 р. №2181-III, за цей період дії мораторію не застосовуються.

Враховуючи викладене вище, з дати початку дії мораторію на задоволення вимог кредиторів до дня його закінчення пеня та штрафні санкції боржнику не нараховуються.

Зазначене довести до відома та використання в роботі підпорядкованих податкових органів.

 

 Заступник Голови

 А. Подоляка

 

КОМІТЕТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ФІНАНСІВ І БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЛИСТ

від 11.04.2003 р. №06-10/272

Комітет ВРУ з питань фінансів і банківської діяльності розглянув лист ДПА України від 18.02.2003 р. №76/2/24-1110 щодо правомірності застосування процедур нарахування пені та штрафних санкцій боржнику за період з дати початку дії мораторію на задоволення вимог кредиторів до дня його закінчення і повідомляє.

Закон України від 14.05.92 р. №2343-XII «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» передбачає, що суддя, прийнявши заяву про порушення справи про банкрутство, не пізніше ніж на п'ятий день з дня її надходження виносить і направляє сторонам та держоргану з питань банкрутства ухвалу про порушення провадження у справі про банкрутство, в якій вказується про прийняття заяви до розгляду, про введення процедури розпорядження майном боржника, призначення розпорядника майна, дату проведення підготовчого засідання суду та введення мораторію на задоволення вимог кредиторів.

Таким чином, мораторій на задоволення вимог кредиторів вводиться одночасно з початком провадження у справі про банкрутство.

Водночас відповідно до ст. 12 Закону України від 14.05.92 р. №2343-XII протягом дії мораторію на задоволення вимог кредиторів не нараховуються неустойка (штраф, пеня), інші фінансові (економічні) санкції за невиконання чи неналежне виконання грошових зобов'язань і зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів).

Тобто вказується на конкретний проміжок часу, протягом якого не нараховуються штрафи та пеня, і цей проміжок часу лише відповідає терміну дії мораторію на задоволення вимог кредиторів, але ніяким чином не пов'язаний із поняттям мораторію.

Більше того, відповідальність платників податків за розрахунки з бюджетом передбачена у Законі України від 21.12.2000 р. №2181-III «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», зокрема нарахування штрафів і пені визначено ст. 17 та 16 Закону.

Але преамбулою даного Закону визначено, що цей Закон не регулює питання погашення податкових зобов'язань або стягнення податкового боргу з осіб, на яких поширюються процедури, визначені Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Згідно із ст. 19 Закону України від 21.12.2000 р. №2181-III закони та інші нормативно-правові акти діють у частині, що не суперечить нормам цього Закону.

Оскільки мораторій на задоволення вимог кредиторів діє протягом провадження у справі про банкрутство, то штрафи та пеня, визначені Законом України від 21.12.2000 р. №2181-III, за цей період дії мораторію не застосовуються.

Враховуючи викладене вище, органи ДПАУ не мають підстав для застосування процедур нарахування пені та штрафних санкцій боржнику за весь період з дати початку дії мораторію на задоволення вимог кредиторів до дня його закінчення.

 

 Голова Комітету

 С. Буряк

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/bankrut/31_3.html


Попередня статтяНаступна статтяNotice: Undefined index: hiddenDir in /home/marazm/domains/marazm.org.ua/public_html/script/show_form.php on line 9

Notice: Undefined index: hiddenField in /home/marazm/domains/marazm.org.ua/public_html/script/show_form.php on line 10
Ваше ім`я:  Захисний код:  <=>
символів залишилось

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"