Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XXXI. МАРАЗМИ БАНКРУТСТВА

ВИСНОВОК АУДИТОРА ЩОДО ДОСТОВІРНОСТІ ПЕРЕДАВАЛЬНОГО АКТА ЧИ РОЗПОДІЛЬЧОГО БАЛАНСУ ПОДАЄТЬСЯ НА ВЛАСНИЙ РОЗСУД

 Відповідно до частини другої статті 37 Закону про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення голова комісії з припинення або уповноважена ним особа після закінчення процедури припинення, яка передбачена законом, але не раніше двох місяців з дати публікації повідомлення у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації, крім документів, зазначених у частині першій цієї статті, повинні подати особисто (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстратору висновок аудитора щодо достовірності та повноти передавального акта або розподільчого балансу випадках, що встановлені законом.

Перелік випадків, у яких обов’язково проводиться аудит, встановлений статтею 10 Закону України від 22 квітня 1993 року N 3125-XII „Про аудиторську діяльність”. Це:

1) підтвердження достовірності та повноти річного балансу і звітності комерційних банків, фондів, бірж, компаній, підприємств, кооперативів, товариств та інших господарюючих суб'єктів незалежно від форми власності та виду діяльності, звітність яких офіційно оприлюднюється, за винятком установ та організацій, що повністю утримуються за рахунок державного бюджету і не займаються підприємницькою діяльністю.

Обов'язкова аудиторська перевірка річного балансу і звітності господарюючих суб'єктів з річним господарським оборотом менш як двісті п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів проводиться один раз на три роки.

2) перевірки фінансового стану засновників комерційних банків, підприємств з іноземними інвестиціями, акціонерних товариств, холдінгових компаній, інвестиційних фондів, довірчих товариств та інших фінансових посередників;

3) емітентів цінних паперів;

4) державних підприємств при здачі в оренду цілісних майнових комплексів, приватизації, корпоратизації та інших змінах форми власності;

5) порушення питання про визнання неплатоспроможним або банкрутом.

Проведення аудиту є обов'язковим також в інших випадках, передбачених законами України. Зокрема статтею 20 Закону України від 19 вересня 1991 року N 1576-XII „Про господарські товариства” передбачено, що достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою), за винятком товариств з річним господарським оборотом менш як двісті п’ятдесят неоподаткованих мінімумів. Таким чином, якщо в останній рік перед ліквідацією найбагатішого товариства взагалі не проводити господарської діяльності, тобто взагалі не мати господарського обороту, то і висновку аудитора подавати при ліквідції не потрібно буде. Шляхи для дій махінаторів неміряні...

Тому Держпідприємництва в Листі від 16.02.2005р. № 900 і змушено визнати, що необхідність подання державному реєстратору висновку аудитора щодо достовірності та повноти передавального акта або розподільчого балансу визначається самим суб’єктом господарювання з урахуванням вимог чинного законодавства, яке регулює його діяльність. Аналогічна думка пролунала і в Листі від 08.02.2005 р. №717.

  

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ УКРАИНЫ ПО ВОПРОСАМ РЕГУЛЯТОРНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ПИСЬМО

от 16.02.2005 г. N 900

 О предоставлении вывода аудитора относительно достоверности и полноты передаточного акта или распределительного баланса

 

На Ваше обращение от 13.01.2005 N 5308/08-28 о предоставлении государственному регистратору для проведения государственной регистрации прекращения юридического лица в результате слияния, присоединения, деления или преобразования вывода аудитора о достоверности и полноте ликвидационного передаточного акта или распределительного баланса сообщаем следующее.

Порядок проведения прекращения юридического лица в результате слияния, присоединения или преобразования установлен статьей 37 Закона Украины "О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей", частью первой которой определяется перечень документов, которые обязательно подаются государственному регистратору для проведения государственной регистрации.

Частью второй этой статьи также определено, что в случаях, установленных законом, кроме документов, которые предусмотрены частью первой этой статьи, дополнительно подается вывод аудитора о достоверности и полноте передаточного акта или распределительного баланса.

Случаи, в которых проведение аудита является обязательным, установлены статьей 10 Закона Украины "Об аудиторской деятельности".

Кроме того, этой же статьей отмечается, что обязательная аудиторская проверка годового баланса и отчетности хозяйствующих субъектов с годовым хозяйственный оборотом меньше двухсотпятидесяти не облагаемых налогами минимумов проводится один раз в три года. Проведение аудита является обязательным также в других случаях, предусмотренных законами Украины.

Например, согласно статье 20 Закона Украины "О хозяйственных обществах" достоверность и полнота ликвидационного баланса должны быть подтверждены аудитором (аудиторской фирмой), за исключением обществ с годовым хозяйственным оборотом меньше двухсотпятидесяти не облагаемых налогами минимумов.

Таким образом, необходимость представления государственному регистратору вывода аудитора о достоверности и полноте передаточного акта или распределительного баланса определяется самим субъектом хозяйствования с учетом требований действующего законодательства, которое регулирует его деятельность.

Заместитель Председателя
Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной
политики и предпринимательства
 

С. Третьяков 

"Ориентир",
N 12, 25 марта 2005 г.

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ЛИСТ

від 08.02.2005 р. №717

Про надання висновку аудитора щодо достовірності та повноти ліквідаційного балансу

На звернення щодо надання державному реєстратору для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи висновку аудитора щодо достовірності та повноти ліквідаційного балансу повідомляємо наступне.

Відповідно до частини п'ятої статті 60 Господарського кодексу України (далі — ГКУ) ліквідаційна комісія оцінює наявне майно суб'єкта господарювання, який ліквідується, і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його власнику або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку.

Разом із цим частиною першою статті 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» визначається перелік документів, що обов'язково подаються державному реєстратору для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації.

Частиною другою цієї статті також визначається, що у випадках, установлених законом, крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається висновок аудитора щодо достовірності та повноти ліквідаційного балансу.

Випадки, у яких проведення аудиту є обов'язковим, установлюються статтею 10 Закону України «Про аудиторську діяльність».

Крім цього, відомості про умови та порядок реорганізації та ліквідації підприємства повинні міститися в установчих документах суб'єкта господарювання.

Таким чином, необхідність подання державному реєстратору висновку аудитора щодо достовірності та повноти ліквідаційного балансу визначається самим суб'єктом господарювання.

Заступник Голови

С. Третьяков

 

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/bankrut/31_2.html


Попередня статтяНаступна стаття


Ваше ім`я:  Захисний код:  <=>
символів залишилось

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"