Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XI. МАРАЗМИ БАНКІВ

ЯК ЗАКОННО УНИКАЮТЬ СПЛАТИ КОШТІВ ЗА ПОСЛУГИ З НАДАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЛІЦЕНЗІЙ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ

 

Відповідно до пункту 4 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 р. № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” індивідуальні ліцензії видаються резидентам і нерезидентам на здійснення разової валютної операції на період, необхідний для здійснення такої операції. Індивідуальної ліцензії потребують такі операції:

а) вивезення, переказування і пересилання за межі України валютних цінностей, за винятком:

вивезення, переказування і пересилання за межі України фізичними особами — резидентами іноземної валюти на суму, що визначається Національним банком України;

вивезення, переказування і пересилання за межі України фізичними особами — резидентами і нерезидентами іноземної валюти, яка була раніше ввезена ними в Україну на законних підставах;

платежів у іноземній валюті, що здійснюються резидентами за межі України на виконання зобов’язань у цій валюті перед нерезидентами щодо оплати продукції, послуг, робіт, прав інтелектуальної власності та інших майнових прав, за винятком оплати валютних цінностей та за договорами (страховими полісами, свідоцтвами, сертифікатами) страхування життя;

платежів у іноземній валюті за межі України у вигляді процентів за кредити, доходу (прибутку) від іноземних інвестицій; вивезення за межі України іноземної інвестиції в іноземній валюті, раніше здійсненої на території України, в разі припинення інвестиційної діяльності;

платежів у іноземній валюті за межі України у вигляді плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден, що справляється Європейською організацією з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) відповідно до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів, вчиненої в м. Брюсселі 12 лютого 1981 року, та інших міжнародних договорів;

б) ввезення, переказування, пересилання в Україну валюти України, за винятком випадків, передбачених пунктом 2 статті 3 цього Декрету;

в) надання і одержання резидентами кредитів в іноземній валюті, якщо терміни і суми таких кредитів перевищують встановлені законодавством межі;

г) використання іноземної валюти на території України як засобу платежу або як застави;

д) розміщення валютних цінностей на рахунках і у вкладах за межами України, за винятком:

відкриття фізичними особами — резидентами рахунків у іноземній валюті на час їх перебування за кордоном;

відкриття кореспондентських рахунків уповноваженими банками;

відкриття рахунків у іноземній валюті резидентами, зазначеними в абзаці четвертому пункту 5 статті 1 цього Декрету;

е) здійснення інвестицій за кордон, у тому числі шляхом придбання цінних паперів, за винятком цінних паперів або інших корпоративних прав, отриманих фізичними особами — резидентами як дарунок або у спадщину.

Платежі за індивідуальні ліцензії (а це суми в 85-3400 грн.) слід здійснювати на рахунок N 46296992735 в Операційному управлінні НБУ, МФО 300001, код за ЄДРПОУ 00032106. При цьому з метою уникнення випадків повернення коштів клієнтам, платежі за ліцензії (дозволи) мали здійснюватися після підписання відповідних ліцензій (дозволів) (і це цілком відповідає Закону, дивіться далі). Тобто спочатку готувалися ліцензії, а потім сплачувалися кошти (так сказано в Листі Національного банк від 18.01.2001 р. № 28-111/360 “Щодо реквізитів, за якими необхідно здійснювати оплату послуг за надання ліцензій (дозволів) на здійснення операцій з валютними цінностями”). Але саме це і давало змогу не платити за ліцензії, адже існування платіжного доручення з відміткою банку про прийняття ще не є гарантією того, що НБУ ці кошти отримує. По-перше, платіж може затримати банк, по-друге, клієнт може вказати дату валютування і до її закінчення забрати платіж, в кінці кінців можна помилитися з реквізитами і показати в НБУ помилкову платіжку, а  в той час гроші вже повернуться назад, крім того є процедура помилкового повернення коштів, наприклад, клієнт звертається до НБУ з проханням повернути кошти і не хоче він вже цієї ліцензії. А індивідуальна ліцензія вже виготовлена і її можна було забрати.

А головне в тому, що різноманітні порядки видачі індивідуальних ліцензій просто не передбачають подання документа про сплату ліцензійного платежу, тому взагалі можна не платити за неї. І це цілком законно

Такий непорядок не сподобався НБУ і Листом від 01.03.2007  N 28-111/737-2207 принцип став працювати навпаки – спочатку отримуються гроші, а потім виготовляється індивідуальна ліцензія. Але це неофіційно, оскільки відповідних змін до Порядків індивідуального ліцензування внесено не було. І наприклад, для відкриття рахунку за кордоном юридичні особі за Положенням про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України (затверджено Постановою НБУ від 14.10.2004 N 485) слід подати чотири документи:

заяву про видачу ліцензії (додаток 5);

копії свідоцтва про державну реєстрацію (або документа, який його замінює) та довідки про взяття на облік як платника податків, засвідчені нотаріально або державними органами, які видали документи;

довідку уповноваженого банку, у якому з власного рахунку (на власний рахунок) заявника проводитимуться операції з перерахування (зарахування) валютних цінностей на рахунок (з рахунку);

довідку нерезидента про номер, тип відкритого в нього резидентом рахунку та валютні цінності, що на ньому обліковуються (за наявності відкритого рахунку).

Як бачимо платіжки про сплату платежів з ліцензію в цьому переліку платежів немає (в той же час документ, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії є в умовах видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон). Так само немає непроплати за індивідуальну ліцензію в більшості підстав для відмови у видачі (зміні умов) ліцензії. Тобто за відсутності сплати за ліцензію НБУ в більшості випадків не може затримувати видачу індивідуальної ліцензії, строк видачі якої, як правило, становить не більше 25 робочих днів і відлічується з дати звернення. А тому вимагати видачі індивідуальної ліцензії без сплати можна навіть і в судовому порядку.

Головне тут в тому, що плата за видачу ліцензій НБУ до видачі ліцензій взагалі викликає сумніви. Річ в тому, що пункт 6 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 р. № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” передбачає, що порядок і терміни видачі ліцензій, перелік документів, необхідних для одержання ліцензій, а також підстави для відмови у видачі ліцензій визначаються Національним банком України. Відмова у видачі Національним банком України ліцензії може бути оскаржена в суді або арбітражному суді. Як бачимо, про те, що плата за ліцензії стягується НБУ до її видачі тут не сказано. А частина третя 42 Закону України від 20.05.1999 р. № 679-XIV “Про Національний банк України” прямо говорить, що Національний банк має право встановлювати плату за надані (а не за ті, які надаються – прим. Авт.) ним відповідно до закону послуги (здійснені операції). Таким чином спочатку НБУ має надати послугу (видати ліцензію), а потім говорити скільки і куди слід за це заплатити, а не навпаки !

Тарифи на послугу з реєстрації установ банків, надання ліцензій (дозволів) на здійснення банківських операцій, операцій з валютними цінностями та інших послуг, що надаються Національним банком України та його територіальними управліннями, затверджено постановою Правління Національного банку України від 12.08.2003 р. N333 і зареєстровано у Міністерстві юстиції України 10.09.2003 за N 787/8108.

Віталій МОСЕЙЧУК

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Департамент валютного контролю та ліцензування

ЛИСТ

                  01.03.2007  N 28-111/737-2207

 

                                      Територіальним управлінням

                                      Національного банку України,

                                      комерційним банкам

З метою уникнення випадків несплати резидентами коштів за послуги з надання індивідуальних ліцензій Національним банком України виключити останнє речення абзацу першого листа Генерального департаменту банківського нагляду Національного банку України від 30.09.2003 N 45-111/3169 та визнати таким, що втратив чинність, лист Департаменту валютного контролю та ліцензування Національного банку України від 18.01.2001 N 28-111/360.

У зв’язку з цим звертаємо увагу на необхідність перевірки територіальними управліннями дотримання резидентами вимог підпункту 7 пункту 2.1 Iнструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 16.03.99 N 122, і вищезазначеного листа Генерального департаменту банківського нагляду.

Заступник Голови О.В.Савченко

____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/bank/11_81.html


Попередня статтяНаступна стаття


Ваше ім`я:  Захисний код:  <=>
символів залишилось

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"