Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XI. МАРАЗМИ БАНКІВ

ЗА ПЕРЕВИЩЕННЯ СУМ РОЗРАХУНКІВ В 10 ТИС. ГРН. НБУ ЛЯКАЄ ПІДПРИЄМЦІВ КРУ

НБУ вважає, що якщо підприємець буде приймати в оплату від одного іншого підприємства чи підприємця готівку на суму понад 10 тис. грн на день, то йому загрожує стаття1642 “Порушення законодавства з фінансових питань” Кодексу про адміністративні правопорушення. Нагадуємо, що оскільки каси в підприємців немає і тому немає її ліміту, то прийняття готівки в будь-яких сумах не призводить до переліміту готівки і немає штрафів в двократному розмірі переліміту за кожен день переліміту відповідно до Указу Президента України від 12.06.95 р. №436/95 "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки". Стаття 1642 КпАП зокрема передбачає відповідальність за порушення правил ведення касових операцій в розмірі у вигляді накладення штрафу від 8 до 15 н.м.д.г. (від 136 до 255 грн). І ніби НБУ все правильно сказав. Але на практиці КРУ (саме відповідно до статті 2341 КпАП органи державної контрольно-ревізійної служби в Україні розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства з фінансових питань (стаття 1642) ) не може штрафувати підприємців за великі розрахунки готівкою

По-перше, КРУ має оштрафувати підприємця протягом 2-х місяців з дня проведення великого розрахунку готівкою. Відповідно до статті 38 КпАП адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - два місяці з дня його виявлення. Тому якщо КРУ не було у підприємця понад 2 місяці, то йому нічого не загрожує.

По-третє, підприємці КРУ зовсім не цікавлять, навіть якщо вони отримують гроші з бюджетів. Справа в тому, що відповідно до Закону України від 26.01.93 р. №2939-XII "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" одна з основних функцій КРУ полягає в проведенні ревізії та перевірки фінансової діяльності, стану збереження коштів і матеріальних цінностей, достовірності обліку і звітності в міністерствах, відомствах, державних комітетах та інших органах державної виконавчої влади, в державних фондах, в бюджетних установах, а також на підприємствах і в організаціях, які отримують кошти з бюджету та з державних валютних фондів . Інструкція про порядок проведення ревізій і перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні також не передбачає перевірок не лише підприємців, але і громадян взагалі.  Тобто перевірка підприємців, навіть якщо вони отримують кошти з бюджетів, а не лише порушують касову дисципліну, головним Законом про КРУ та її документами не передбачена.

По-третє, невідомо кого штрафувати, підприємця, хто взяв гроші (покупця), чи того підприємця, що заплатив (покупця). Вони обидва порушили правила ведення касових операцій, а тому їх слід штрафувати разом, інакше при оскарженні штрафу (накладання його малоймовірно вже з двох вищеназваних причин) один постраждалий підприємець буде захищатися тим, що інший чомусь за таке саме правопорушення не постраждав, а вони ж діяли спільно. А це зайвий клопіт для КРУ щодо поєднання справ і є межа в 2 місяці...

Але головне в тому, що КРУ також вважає, що воно може вільно штрафувати підприємців. Про це йдеться зокрема в Листі від 30.04.2004 р. № 12-14/169 "Щодо правомірності використання повернутої в касу бюджетної установи невикористаної підзвітної суми". Але вони не говорять про те, яким чином вони з'являться у підприємця. Адже цей шлях появи - протизаконний.
 

ДПАУ хоче обмежити готівковий обіг приватних підприємців

ЗА ПЕРЕВИЩЕННЯ СУМ РОЗРАХУНКІВ В 10 ТИС. ГРН. НБУ ЛЯКАЄ ПІДПРИЄМЦІВ КРУ

Як Податковий кодекс про переліміт каси та інші порушення касової дисципліни забув

НБУ позбавив права податківців застосовувати штраф за перевищення ліміту розрахунків готівкою з 1 вересня 2013 року

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК УКРАИНЫ

ПИСЬМО

от 08.12.2004 г. N 11-113/4281-12827

Газете украинского бухгалтера
"Все для бухгалтера в торговле"
02094, г. Киев, ул. Сергиенко, 18 


 

Национальный банк Украины рассмотрел письмо газеты украинского бухгалтера "Все для бухгалтера в торговле" от 12.11.2004 г. об ограничениях при осуществлении наличных расчетов предпринимателями - физическими лицами и сообщает следующее.

Согласно п. 2.3 Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 19.02.2001 г. N 72, с изменениями (далее - Положение), ограничения в сумме 10 тыс. грн. действуют при осуществлении наличных расчетов одного предприятия (предпринимателя) с другим предприятием (предпринимателем) через их кассы, кассы банков, других финансовых учреждений, предоставляющих услуги по переводу денег, и предприятий почтовой связи. Следовательно, указанные ограничения в 10 тыс. грн. распространяются и на предпринимателей - физических лиц, выступающих плательщиками наличности.

В случае превышения предпринимателем - физическим лицом установленных при наличных расчетах вышеприведенных ограничений к нему могут быть применены санкции за нарушение правил ведения кассовых операций, предусмотренные ст. 1642 "Нарушение законодательства по финансовым вопросам" Кодекса Украины об административных правонарушениях.

 

Заместитель Председателя 

В. Кротюк 

Напечатано:
"Все для бухгалтера в торговле",
N 52, 27 декабря 2004 г.

ГОЛОВНЕ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНЕ УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

                     30.04.2004  N 12-14/169 

Щодо правомірності використання повернутої в касу бюджетної установи невикористаної підзвітної суми

     ГоловКРУ України розглянуло Ваш лист від 05.04.2004 р. N 1134

щодо правомірності використання бюджетною установою невикористаної

підзвітної суми на поточні витрати,  не повертаючи її до банку,  і

повідомляє.

 

Порядок ведення касових операцій юридичними особами (крім установ банків і підприємств поштового зв’язку) незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, їх відокремленими підрозділами, представництвами іноземних організацій і фірм, які здійснюють підприємницьку діяльність (далі — підприємства), а також зареєстрованими у встановленому порядку фізичними особами, які є суб’єктами підприємницької діяльності без створення юридичної особи (далі — підприємці), які здійснюють операції з готівкою в національній валюті, регулюється Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 19.02.2001 р. N 72 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.03.2001 р. за N 237/5428 (із змінами, далі — Положення N 72), та є обов’язковим для виконання зазначеними юридичними і фізичними особами.

Відповідно до чинного законодавства, ГоловКРУ не наділено повноваженнями щодо надання роз’яснень з питань, викладених у Вашому листі, у зв’язку з чим пропонуємо Вам звернутися з запитом до Національного банку України.

     Водночас інформуємо,  що відповідно до п.2.13 Положення N  72

( z0237-01 ) підприємства (підприємці),  які мають поточні рахунки

в установах банків,  одержують готівку з цих рахунків за  грошовим

чеком   (з   чітким   формулюванням   суті   операцій,   що   буде

здійснюватися) у межах наявних коштів і витрачають її виключно  на

цілі,  які  визначені  в  грошовому  чеку та не суперечать чинному

законодавству.

 

     Пунктом 2.14 Положення N 72 ( z0237-01 ) встановлено, що суми

готівки,   одержані   в   установі   банку  і  не  використані  за

призначенням   протягом   установлених    строків,    повертаються

підприємством  в установу банку не пізніше наступного робочого дня

установи банку та підприємства або можуть залишатися в  його  касі

(у межах установленого ліміту) і видаватися на ті самі цілі.

 

     Відповідно до   пп.5.1.3   Положення   N  72  (  z0237-01  ),

відповідальність за дотримання порядку ведення операцій з готівкою

покладається  на  підприємців  та  керівників підприємств.  Особи,

винні  в  порушенні   порядку   ведення   операцій   з   готівкою,

притягуються    до   відповідальності   в   установленому   чинним

законодавством порядку.

 

Статтею 164-2 “Порушення законодавства з фінансових питань” Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлено, що порушення правил ведення касових операцій тягнуть за собою накладення штрафу від восьми до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, — тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

     Слід зазначити,   що   згідно   з   п.2.17   Положення  N  72

( z0237-01 ) до підприємств (підприємців)  застосовуються  штрафні

санкції згідно з чинним законодавством України за:

перевищення встановлених лімітів каси;

неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне оприбуткування)

у касах готівки;

перевищення встановлених строків використання виданої під звіт готівки, а також за видачу готівкових коштів під звіт без повного звітування щодо раніше виданих коштів;

витрачання готівки з виручки на виплати, що пов’язані з оплатою праці, за наявності податкового боргу;

використання одержаних в установі банку готівкових коштів не за цільовим призначенням;

проведення готівкових розрахунків без подання одержувачем коштів платіжного документа, який підтверджував би сплату покупцем готівкових коштів.

     Згідно з пп.5.1.3  Положення  N  72  (  z0237-01  ),  у  разі

виявлення   порушень  установленого  порядку  ведення  операцій  з

готівкою органи державної податкової служби  України  застосовують

до  порушників  штрафні  санкції  на підставі подання контролюючих

органів згідно з Указом Президента України від 12.06.95 р.  N  436

( 436/95  ) "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з

регулювання обігу готівки" (із змінами, далі - Указ N 436).

 

     Так, відповідно до пункту 1 Указу N 436 ( 436/95  ),  у  разі

порушення   юридичними  особами  всіх  форм  власності,  фізичними

особами - громадянами України,  іноземними громадянами та  особами

без громадянства,  які є суб'єктами підприємницької діяльності,  а

також постійними представництвами нерезидентів, через які повністю

або   частково  здійснюється  підприємницька  діяльність,  норм  з

регулювання обігу готівки у національній валюті, що встановлюються

Національним  банком  України,  до  них  застосовуються  фінансові

санкції у вигляді штрафу:

за перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах -

у двократному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день;

за неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне)

оприбуткування у касах готівки — у п’ятикратному розмірі неоприбуткованої суми;

за витрачання готівки з виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) та інших касових надходжень (крім коштів, отриманих із кас установ банків) на виплати, що пов’язані з оплатою праці (за винятком екстрених (невідкладних) обставин — соціальних виплат громадянам на поховання, допомоги при народженні дитини, одиноким та багатодітним матерям, на лікування в разі хвороби, компенсацій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), за наявності податкової заборгованості — в розмірі здійснених виплат;

за перевищення встановлених строків використання виданої під звіт готівки, а також за видачу готівкових коштів під звіт без повного звітування щодо раніше виданих коштів — у розмірі 25 відсотків виданих під звіт сум;

за проведення готівкових розрахунків без подання одержувачем коштів платіжного документа (товарного або касового чека, квитанції до прибуткового ордера, іншого письмового документа), який би підтверджував сплату покупцем готівкових коштів, — у розмірі сплачених коштів;

за використання одержаних в установі банку готівкових коштів не за цільовим призначенням — у розмірі витраченої готівки.

     Штрафні санкції,  передбачені  Указом  N  436  (  436/95   ),

застосовуються  до  осіб,  зазначених  у  статті  1  цього  Указу,

органами  державної  податкової  служби  на  підставі   матеріалів

проведених ними перевірок і подань державної контрольно-ревізійної

служби,  фінансових органів  та  органів  Міністерства  внутрішніх

справ   України   в  установленому  законодавством  порядку  та  в

розмірах,  чинних  на  день  завершення  перевірок  або  на   день

одержання органами державної податкової служби зазначених подань.

 

Контроль за додержанням особами, зазначеними у статті 1 Указу N 436 (крім банків), норм з регулювання обігу готівки в національній валюті, що встановлюються Національним банком України, здійснюють органи державної податкової служби, державної контрольно-ревізійної служби. Міністерства внутрішніх справ України та фінансові органи, а банками — Національний банк України.

Отже, за порушення встановленого порядку ведення касових операцій службові особи підприємств, установ та організацій притягуються до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу, а до юридичних і фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність, застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу.

Заступник голом С.Бєльчик

 ____________

 

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/bank/11_38.html


Попередня статтяНаступна стаття[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"