Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XI. МАРАЗМИ БАНКІВ ТА НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

Обмін інформацією щодо клієнтів із простроченою заборгованості перед банками здійснюється на добровільних засадах або чому факт непогашення кредиту є банківською таємницею

Відповідно до Постанови Правління НБУ від 27.06.2001 р. №245 Єдина інформаційна система “Реєстр позичальників” (далі — ЄІС “Реєстр позичальників") створюється і функціонує на добровільних (договірних) засадах для зменшення ризиків, що виникають при обслуговуванні юридичних та фізичних осіб (далі — клієнти) у комерційних банках України внаслідок неповної інформації про клієнта. ЄІС “Реєстр позичальників” забезпечує облік клієнтів комерційних банків України, які мають прострочену заборгованість перед банками, збереження банківської інформації про клієнтів і доступ уповноважених осіб банків до інформації про клієнта.

Таким чином банки обмінюються даними про кредитних шахраїв та банкрутів на добровільних засадах. Маразм посилено Законом України від 23.06.2005 р. № 2704-IV “Про організацію формування та обігу кредитних історій”, коли така інформація про банківських боржників стала продаватися... А потім ми жаліємося, що кредити банкам не повертають, але ж це самі банки на чолі з НБУ не створюють безкоштовної загальнодоступної бази кредитних шахраїв та банкрутів. Адже база про банкрутів підприємців та юридичних осіб є загальнодоступно, то чому немає такого за банківськими боржниками-фізособами? Все впирається в банківську таємницю, виявляється у нас факт непогашення кредиту теж є банківською таємницею, оскільки власне факт отримання кредиту та платежів за ним є таємницею. Крім того частина перша статті 9 Закону про кредитні історії передбачає, що інформація для формування кредитної історії надається Користувачем до Бюро лише в разі наявності письмової згоди юридичної або фізичної особи, яка уклала кредитний правочин з Користувачем. Звісно, зараз таку згоду отримувачі кредитів дають в добровільно-примусовому порядку, бо кредиту їм не видадуть.

Віталій МОСЕЙЧУК
26.05.2010 р.

 

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

N 245 від 27.06.2001 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

                                      18 липня 2001 р.

                                      за N 604/5795

Про створення єдиної інформаційної системи

                 обліку позичальників (боржників)

 

           ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами

                                    Національного банку

             N 495 ( z1022-01 ) від 04.12.2001

             N 183 ( z0469-02 ) від 15.05.2002

             N 573 ( z0082-04 ) від 23.12.2003

             N 426 ( z1431-05 ) від 11.11.2005 )

 

Відповідно до статті 6 Закону України “Про Національний банк України” та з метою підвищення надійності комерційних банків, зміцнення довіри до банків та банківської системи, зменшення ризиків, що виникають при обслуговуванні клієнтів, Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Створити за участю комерційних банків єдину інформаційну систему обліку позичальників (боржників), які мають прострочену заборгованість за кредитами, наданими комерційними банками (далі — ЄІС “Реєстр позичальників").

2. Затвердити Положення про єдину інформаційну систему “Реєстр позичальників” (додається).

3. Генеральному департаменту банківського нагляду (П.В.Андрущенко) здійснювати координацію роботи учасників ЄІС “Реєстр позичальників”, супроводження системи, методичне та організаційне забезпечення.

4. Департаменту інформатизації (А.С.Савченко) до 01.10.2001 розробити технологію збору даних та отримання банками інформації з ЄІС “Реєстр позичальників”, структуру бази даних, програмне забезпечення та розпочати дослідну експлуатацію системи.

5. Довести зміст цього Положення до відома структурних підрозділів Національного банку України, територіальних управлінь Національного банку України та комерційних банків України для керівництва і використання в роботі.

6. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови В.Л.Кротюка, Генеральний департамент банківського нагляду (П.В.Андрущенко) та Департамент інформатизації (А.С.Савченко)

Голова В.С.Стельмах

                                              Затверджено

                                       Постанова Правління

                                       Національного банку України

                                       27.06.2001 N 245

 

                                      Зареєстровано в Міністерстві

                                      юстиції України

                                      18 липня 2001 р.

                                      за N 604/5795

 

                            Положення

про єдину інформаційну систему “Реєстр позичальників"

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України “Про банки і банківську діяльність”, “Про Національний банк України”, “Про інформацію”.

1.2. Єдина інформаційна система “Реєстр позичальників” (далі — ЄІС “Реєстр позичальників") створюється і функціонує на добровільних (договірних) засадах для зменшення ризиків, що виникають при обслуговуванні юридичних та фізичних осіб (далі — клієнти) у комерційних банках України внаслідок неповної інформації про клієнта.

1.3. ЄІС “Реєстр позичальників” забезпечує облік клієнтів комерційних банків України, які мають прострочену заборгованість перед банками, збереження банківської інформації про клієнтів і доступ уповноважених осіб банків до інформації про клієнта. (Пункт 1.3 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 426 від 11.11.2005)

1.4. Функціонування ЄІС “Реєстр позичальників” забезпечують такі структурні підрозділи Національного банку України (далі — Національний банк).

Структурний підрозділ банківського нагляду, який згідно з покладеними на нього функціональними обов’язками здійснює координацію роботи учасників ЄІС “Реєстр позичальників”, методологічне супроводження системи, методичне та організаційне її забезпечення (далі — відповідний структурний підрозділ банківського нагляду). (Абзац другий пункту 1.4 глави 1 в редакції Постанови Національного банку N 426 від 11.11.2005)

Департамент інформатизації здійснює розроблення та експлуатацію програмних засобів, забезпечує розроблення та експлуатацію засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу на всіх технологічних ланках ЄІС “Реєстр позичальників”.

1.5. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

адміністратор ЄІС “Реєстр позичальників" — підрозділ Національного банку, який забезпечує збирання, збереження інформації, що надходить від банків, ведення інформаційної системи та доступ до неї лише вповноважених осіб комерційних банків. Адміністратор відповідає за експлуатацію програмно-апаратного комплексу ЄІС “Реєстр позичальників";

вхідна інформація — інформація, що надсилається від комерційного банку до бази даних ЄІС “Реєстр позичальників";

вихідна інформація — інформація, що надсилається до комерційного банку від бази даних ЄІС “Реєстр позичальників";

запит — електронний документ, складений заявником про отримання звіту з ЄІС “Реєстр позичальників";

звіт — електронний документ визначеної структури, що видається на запит користувача і містить інформацію про окремого клієнта (клієнтів) банку, може передаватися електронними засобами зв’язку, обов’язково захищений методами криптозахисту для запобігання його викривленню;

електронні засоби захисту — програмно-технічні засоби, що забезпечують захист електронних документів від несанкціонованого доступу та спотворення на етапі передавання цих документів електронною поштою;

ЄІС “Реєстр позичальників" — єдиний апаратно-програмний комплекс, що забезпечує отримання від банківських установ вхідної інформації, її накопичення, зберігання, належне використання, захист на всіх технологічних ланках від несанкціонованого доступу, формування вихідної інформації, взаємодію з користувачами;

квитанція — електронний документ, що формується програмними засобами ЄІС “Реєстр позичальників”, надається банківській установі і свідчить про приймання або відмову в прийманні вхідної інформації до бази даних.

2. Учасники ЄІС “Реєстр позичальників"

2.1. До ЄІС “Реєстр позичальників” підключаються банки, що уклали договір з Національним банком про надання послуг через цю систему. Типова форма договору про участь банків в ЄІС “Реєстр позичальників” наведена в додатку 1. (Пункт 2.1 глави 2 в редакції Постанови Національного банку N 573 від 23.12.2003)

2.2. Департамент інформатизації Національного банку забезпечує експлуатацію програмно-технологічних засобів функціонування ЄІС “Реєстр позичальників” та їх підтримку в робочому стані.

2.3. Відповідний структурний підрозділ банківського нагляду координує діяльність роботи учасників ЄІС “Реєстр позичальників”. (Пункт 2.3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 426 від 11.11.2005)

3. Порядок роботи в ЄІС “Реєстр позичальників"

3.1. Після підключення до ЄІС “Реєстр позичальників” комерційний банк та ліквідатор (ліквідаційна комісія) регулярно надають потрібну інформацію про своїх клієнтів до бази даних ЄІС “Реєстр позичальників” і несуть повну відповідальність згідно з чинним законодавством за достовірність наданої інформації. Форма, за якою банки надають інформацію до системи, наведена в додатку 2. До бази даних ЄІС “Реєстр позичальників” банк надає інформацію про тих позичальників, які на дату її надання мають у гривневому еквіваленті сумарну прострочену та сумнівну заборгованість (з урахуванням прострочених і сумнівних до погашення нарахованих доходів) у національній та іноземній валюті в сумі, що перевищує 10 тис.грн. (Пункт 3.1 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 183 від 15.05.2002, в редакції Постанови Національного банку N 573 від 23.12.2003)

Інформація надається з часу зарахування заборгованості на такі рахунки простроченої та сумнівної заборгованості: 1509, 1517, 1519, 1527, 1529, 1580, 1581, 1582, 1589, 1780, 1880, 2027, 2029, 2037, 2039, 2067, 2069, 2077, 2079, 2092, 2093, 2096, 2097, 2099, 2107, 2109, 2117, 2119, 2190, 2191, 2198, 2199, 2207, 2209, 2217, 2219, 2227, 2229, 2290, 2291, 2292, 2299, 2480, 2888, 2889, 3119, 3219, 3579, 3580, 3589, 9090, 9091, 9290, 9390, 9600, 9601, 9602, 9603, 9604, 9605, 9610, 9611, 9613, 9615, 9617, 9618. Сумарна заборгованість за кожним окремим позичальником визначається як сума простроченої та сумнівної заборгованості за основним боргом і прострочених та сумнівних до погашення нарахованих доходів. (Пункт 3.1 глави 3 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 573 від 23.12.2003, із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 426 від 11.11.2005)

Інформація щодо позичальників (боржників) надається в розрізі угод із зазначенням сум простроченої заборгованості за кожним видом валюти. Для позичальників — юридичних осіб зазначаються відомості про їх засновників та керівників. Форма, за якою банки надають інформацію до системи, наведена в додатку 4. (Пункт 3.1 глави 3 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 573 від 23.12.2003, із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 426 від 11.11.2005)

3.2. Комерційний банк самостійно вирішує питання трансформації даних із своєї локальної (внутрішньої) бази даних у спеціальні формати для передавання інформації до бази даних ЄІС “Реєстр позичальників”.

3.3. Інформація під час завантаження має проходити логічний та семантичний контроль, після чого комерційному банку видається квитанція, згідно з якою у разі потреби комерційний банк здійснює коригування і повторне завантаження правильної інформації.

3.4. Після завантаження інформації комерційний банк має право коригувати або доповнювати дані тільки за угодами, укладеними безпосередньо з цим банком. (Пункт 3.4 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 426 від 11.11.2005)

3.5. Уповноважені особи комерційного банку формують запити в затверджених форматах передавання даних і надсилають їх до Національного банку до програми оброблення запитів. Запит комерційного банку проходить перевірку щодо повноважень, виконуються пошук даних і попереднє оброблення, після чого програмним шляхом формується стандартний звіт згідно з додатком 3.

3.6. Звіт надсилається до вповноваженої особи комерційного банку, яка несе повну відповідальність за використання інформації, що міститься у цьому звіті.

3.7. Кількість запитів на формування звітів для комерційного банку протягом робочого дня не обмежується.

3.8. Обмін інформацією між банківськими установами — учасниками ЄІС “Реєстр позичальників” та базою даних системи виконується засобами електронної пошти Національного банку у вигляді файлів. Перелік вхідних та вихідних реквізитів визначається цим Положенням, структуру та формати файлів обміну визначає Департамент інформатизації Національного банку.

3.9. Для забезпечення конфіденційності всі файли інформаційного обміну обробляються електронними засобами захисту інформації, розробленими в Національному банку.

3.10. З метою підвищення ефективності функціонування ЄІС “Реєстр позичальників” банк-учасник може надавати своїм філіям, обласним дирекціям дозвіл на користування інформаційно-довідковими послугами ЄІС “Реєстр позичальників”. У разі надання такого дозволу банк складає перелік філій, обласних дирекцій, яким він надає дозвіл на роботу з ЄІС “Реєстр позичальників”, згідно з додатком 2 до цього Положення. У колонці 8 цього додатка зазначається рівень доступу до ЄІС “Реєстр позичальників":

"1" — формування запитів згідно з пунктом 3.5 цього Положення;

"2" — повний доступ, який передбачає внесення інформації про позичальників (боржників) згідно з пунктами 3.2-3.4, та формування запитів згідно з пунктом 3.5 цього Положення.

Після реєстрації в Національному банку зазначений перелік філій, обласних дирекцій стає невід’ємною частиною укладеного договору про участь в ЄІС “Реєстр позичальників”.

У разі відкликання раніше наданого дозволу, закриття, реструктуризації філії тощо банк-учасник має вжити заходів щодо вилучення відповідних даних з бази даних ЄІС “Реєстр позичальників”, унесених цією філією, і повторно надати перевірену інформацію про позичальників (боржників), які мають прострочену заборгованість, від імені філії, на баланс якої передані активи і пасиви філії, що ліквідована, або від свого імені. Крім того, банк-учасник має надати перелік філій, у яких він відкликає дозвіл на користування інформаційно-довідковими послугами ЄІС “Реєстр позичальників”, згідно з додатком 3 до цього Положення. (Абзац п’ятий пункт 3.10 глави 3 в редакції Постанови Національного банку N 573 від 23.12.2003)

У разі змін у реквізитах філій, обласних дирекцій, наведених у додатку 2 до Положення, потрібно повідомити Національний банк із зазначенням реквізитів, що змінилися. (Абзац шостий пункту 3.10 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 426 від 11.11.2005)

(Главу 3 доповнено пунктом 3.10 згідно з Постановою Національного банку N 183 від 15.05.2002)

4. Порядок підключення до ЄІС “Реєстр позичальників”.

4.1. Для отримання інформаційно-довідкових послуг з ЄІС “Реєстр позичальників” банк має надіслати 2 примірники договору про участь в ЄІС “Реєстр позичальників” та 2 примірники переліку філій, обласних дирекцій, яким він надає право користуватися послугами ЄІС “Реєстр позичальників”, підписаних головою (заступником) правління банку, до Національного банку для підписання уповноваженою особою Національного банку та реєстрації в установленому порядку. (Пункт 4.1 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 426 від 11.11.2005)

4.2. Не пізніше наступного дня після реєстрації договору відповідний структурний підрозділ банківського нагляду надсилає договір банку та повідомлення Департаменту інформатизації про укладення Національним банком з банком договору про його участь в ЄІС “Реєстр позичальників”.

Департамент інформатизації протягом трьох днів після отримання повідомлення включає банк до електронного переліку учасників ЄІС “Реєстр позичальників”.

(Пункт 4.2 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 426 від 11.11.2005)

4.3. У двомісячний термін з дня укладення договору банк (філія, обласна дирекція) має розпочати внесення інформації до бази даних ЄІС “Реєстр позичальників”.

4.4. Банк (філія, обласна дирекція) у разі виникнення питань щодо технології інформаційного обміну з ЄІС “Реєстр позичальників” звертається до Департаменту інформатизації.

4.5. У разі потреби Національний банк проводить навчання або консультації з питань експлуатації ЄІС “Реєстр позичальників”.

(Глава 4 в редакції Постанови Національного банку N 183 від 15.05.2002)

5. Порядок роботи в ЄІС “Реєстр позичальників” банків, що реорганізовуються

5.1. У разі реорганізації банку — учасника ЄІС “Реєстр позичальників” він має до затвердження передавального (роздільного) балансу вилучити з бази даних ЄІС “Реєстр позичальників” унесену ним інформацію. Якщо банк-правонаступник є учасником системи, то він протягом 10 днів з дня затвердження передавального (роздільного) балансу має надати інформацію про ненадійних позичальників банку, що реорганізувався, від свого імені.

Якщо банк, що реорганізовується, не може з технічних причин самостійно вилучити вищезазначену інформацію, то він має письмово звернутися до Національного банку України з проханням про вилучення такої інформації з бази даних ЄІС “Реєстр позичальників.

(Положення доповнено главою 5 згідно з Постановою Національного банку N 573 від 23.12.2003)

6. Порядок роботи в ЄІС “Реєстр позичальників” банків, що ліквідовуються

6.1. Під час ліквідації банку ліквідатор (ліквідаційна комісія) протягом 10 днів після складання проміжного ліквідаційного балансу надає інформацію про клієнтів банку до бази даних ЄІС “Реєстр позичальників” і несе повну відповідальність згідно із чинним законодавством за її достовірність.

Надалі в разі збільшення або зменшення простроченої заборгованості, зміни назви або інших реквізитів позичальника ліквідатор (ліквідаційна комісія) має надати відповідну інформацію до ЄІС “Реєстр позичальників”.

Інформація надається згідно з технологією інформаційного обміну, визначеною в главі 3 цього Положення.

6.2. Якщо неможливо передати інформацію до бази даних ЄІС “Реєстр позичальників” засобами електронної пошти Національного банку, то ліквідатор (ліквідаційна комісія) може надати Національному банку України інформацію про всіх клієнтів, які мають прострочену та сумнівну заборгованість, на магнітних або оптичних носіях (дискети, CD-ROM тощо).

6.3. З метою уникнення несанкціонованого доступу до інформації під час її передавання ліквідатор (ліквідаційна комісія) має вжити належних заходів для забезпечення її конфіденційності. Носії з даними надсилаються до Національного банку спецзв’язком в опечатаному конверті з відповідним супровідним листом. У супровідному листі ліквідатора (ліквідаційної комісії) зазначаються дані (прізвище, ім’я, по батькові, телефон) уповноваженої ним особи, відповідальної за формування та надання інформації до ЄІС “Реєстр позичальників”. (Абзац перший пункту 6.3 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 426 від 11.11.2005) У разі виникнення помилок під час завантаження інформації до бази даних ЄІС “Реєстр позичальників” Національний банк України повідомляє про це ліквідатора (ліквідаційну комісію), який має виправити помилки та надати інформацію повторно.

6.4. Після отримання від ліквідатора (ліквідаційної комісії)

банку даних про позичальників (боржників), які мають прострочену заборгованість, Національний банк України має вилучити з бази даних ЄІС “Реєстр позичальників” раніше внесену банком інформацію.

6.5. Ліквідатор (ліквідаційна комісія) не пізніше 10 днів після затвердження ліквідаційного балансу має надіслати інформацію про позичальників (боржників), які не погасили свою заборгованість, до бази даних ЄІС “Реєстр позичальників.

(Положення доповнено главою 6 згідно з Постановою Національного банку N 573 від 23.12.2003)

7. Нормативно-правова основа ЄІС “Реєстр позичальників"

7.1. Національний банк регламентує і забезпечує функціонування ЄІС “Реєстр позичальників”, гарантує її надійність і безпеку, організовує підключення комерційних банків до системи відповідно до чинного законодавства, уносить зміни в порядок функціонування системи, забезпечує зберігання інформації в ЄІС “Реєстр позичальників”. (Пункт 7.1 глави 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 573 від 23.12.2003)

Інформація в ЄІС “Реєстр позичальників” зберігається: (Пункт 7.1 глави 7 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 573 від 23.12.2003)

протягом трьох років з дати фактичного повного погашення простроченої заборгованості, — якщо заборгованість була погашена; (Пункт 7.1 глави 7 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 573 від 23.12.2003)

протягом 10 років з дати внесення даних про прострочену чи сумнівну заборгованість до системи, — якщо заборгованість не була погашена. (Пункт 7.1 глави 7 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 573 від 23.12.2003)

7.2. Своєчасне надання до ЄІС “Реєстр позичальників” достовірної інформації про свого клієнта є обов’язковим для всіх користувачів системи.

Під час укладення угод про надання кредитів, гарантій, поручительств тощо банк може передбачати, що в разі несвоєчасного погашення заборгованості за цією угодою і зарахування її до простроченої або сумнівної інформація про цього позичальника та його заборгованість надаватиметься до ЄІС “Реєстр позичальників. (Пункт доповнено абзацом згідно з Постановою Національного

банку N 183 від 15.05.2002)

У разі внесення банком до бази даних ЄІС “Реєстр позичальників” неправильної інформації про клієнта або його заборгованість клієнт банку має право вимагати, а банк зобов’язаний на вимогу клієнта внести зміни до зазначеної інформації. (Пункт 7.2 глави 7 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 573 від 23.12.2003)

7.3. Інформація, що зберігається в ЄІС “Реєстр позичальників”, становить банківську таємницю. Національний банк та банки — учасники системи не мають права використовувати інформацію з ЄІС “Реєстр позичальників” не за цільовим призначенням, розголошувати, надавати іншим юридичним чи фізичним особам, крім особи, про яку зібрана інформація. Доступ до ЄІС “Реєстр позичальників” можуть мати керівник банку (філії, обласної дирекції) та уповноважені ним особи, а також працівники структурних підрозділів Національного банку України, яким відповідний структурний підрозділ банківського нагляду надав дозвіл на перегляд інформації, що міститься в базі даних системи. (Пункт із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 183 від 15.05.2002, N 573 від 23.12.2003, N 426 від 11.11.2005)

7.4. Колективним власником інформації, що міститься у базі даних ЄІС “Реєстр позичальників”, є комерційні банки, які уклали договір з Національним банком та підключилися до ЄІС “Реєстр позичальників”.

Директор Генерального департаменту

банківського нагляду П.В.Андрущенко

Додаток 1

                                            до Положення про єдину

                                            інформаційну систему

                                            "Реєстр позичальників"

 

                      Типова форма договору

 

м._________________                             __________________

                                                      (дата)

 

Національний банк України (далі — КООРДИНАТОР) в особі

________________________________ ________________________________,

            (посада)               (прізвище, ім'я, по батькові)

яка діє на підставі ________________________ від _______ N ______,

                        (назва документа)

з одного боку, та ________________ (далі - БАНК) в особі _________

                  (назва установи)                        (посада)

____________________________, яка діє на підставі _______________,

(прізвище, ім'я, по батькові)                    (назва документа)

з другого боку (далі - Сторони), уклали договір про таке.

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

КООРДИНАТОР забезпечує підключення і роботу БАНКУ в Єдиній інформаційній системі “Реєстр позичальників” (далі — ЄІС “Реєстр позичальників") Національного банку України і надає йому інформаційно-довідкові та інші послуги.

2. ПРАВА Й ОБОВ’ЯЗКИ

1. КООРДИНАТОР має право:

вимагати від БАНКУ виконання умов організації робочого місця для підключення до ЄІС “Реєстр позичальників";

запроваджувати нові програмно-технічні та технологічні засоби, розроблені для удосконалення послуг, що надаються БАНКУ;

тимчасово зупиняти роботу БАНКУ в ЄІС “Реєстр позичальників” у разі порушення ним технології роботи та невиконання вимог безпеки щодо захисту банківської інформаційної системи;

вимагати від БАНКУ дотримання технології оброблення повідомлень і функціонування інтерфейсу в ЄІС “Реєстр позичальників” відповідно до вимог Національного банку України.

2. БАНК має право:

за умови укладення договору та наявності ліцензії Національного банку України на здійснення банківських операцій і виконання умов організації робочого місця підключитися до ЄІС “Реєстр позичальників";

користуватися засобами ЄІС “Реєстр позичальників” для формування і передавання інформації, пов’язаної з обслуговуванням клієнтів банку, до головної бази системи;

згідно з технологією оброблення повідомлень і функціонування інтерфейсу в ЄІС “Реєстр позичальників” отримувати інформаційні послуги у вигляді звітів затвердженої форми;

подавати КООРДИНАТОРУ пропозиції щодо вдосконалення функціонування ЄІС “Реєстр позичальників";

надавати клієнту, на його запит, інформацію з ЄІС “Реєстр позичальників” про заборгованість цього клієнта;

надавати своїм філіям, обласним дирекціям дозвіл на отримання інформаційно-довідкових послуг з ЄІС “Реєстр позичальників”.

3. КООРДИНАТОР бере на себе зобов’язання:

після підписання цього договору підключити БАНК до ЄІС “Реєстр позичальників” для надання інформаційних послуг через цю систему;

забезпечувати надійну роботу ЄІС “Реєстр позичальників”, учасником якої є БАНК, згідно із затвердженим регламентом роботи; приймати для розгляду пропозиції БАНКУ стосовно розроблення нових і вдосконалення діючих послуг, удосконалення технології оброблення і передавання інформації в ЄІС “Реєстр позичальників"; своєчасно надавати банку, на його запит, інформацію з ЄІС “Реєстр позичальників” про наявність заборгованості за клієнтом;

надавати БАНКУ послуги з транспортування електронних звітів, повідомлень та іншої інформації ЄІС “Реєстр позичальників” за умови функціонування каналів зв’язку та згідно з розпорядком роботи відповідного вузла електронної пошти;

надавати БАНКУ консультації для підготовки робочого місця до роботи в ЄІС “Реєстр позичальників” з питань функціонування системи протягом одного місяця після підписання договору, інші консультації щодо усунення непередбачених та екстремальних ситуацій протягом дії договору;

передавати БАНКУ нові версії програмно-технічних та технологічних засобів, розроблених для удосконалення послуг;

зберігати банківську таємницю та забезпечувати захист інформації БАНКУ в ЄІС “Реєстр позичальників” від несанкціонованого доступу.

4. БАНК бере на себе зобов’язання:

у двомісячний термін з дня укладення договору банк (філія, обласна дирекція) має розпочати внесення інформації до бази даних ЄІС “Реєстр позичальників";

діяти згідно з чинним законодавством, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України, нести повну відповідальність за зміст інформації, що надсилає до головної бази ЄІС “Реєстр позичальників";

своєчасно надавати достовірну інформацію до ЄІС “Реєстр позичальників” відповідно до Положення про єдину інформаційну систему “Реєстр позичальників";

дотримуватися порядку функціонування і ведення ЄІС “Реєстр позичальників”, вимог Національного банку України щодо організації роботи в системі;

дотримуватися технологічної дисципліни в інформаційно-обчислювальній мережі Національного банку України;

забезпечувати наявність потрібних технічних та програмних засобів згідно з вимогами КООРДИНАТОРА;

забезпечувати конфіденційність і належне використання інформації з моменту отримання її від ЄІС “Реєстр позичальників"; виконувати всі вимоги захисту електронних банківських документів у системі щодо технологічних, апаратних, програмних засобів та організаційних заходів захисту;

у разі ліквідації банку забезпечувати повноцінну роботу згідно з діючою технологією до часу закриття кореспондентського рахунку;

узгоджувати з КООРДИНАТОРОМ план дій щодо усунення екстремальних та непередбачених ситуацій;

узгоджувати з КООРДИНАТОРОМ унесення будь-яких змін в офіційно надане і супроводжуване КООРДИНАТОРОМ програмно-інформаційне забезпечення (крім змін, передбачених параметрами налагодження БАНКУ та списку його локальних користувачів);

не передавати наданих КООРДИНАТОРОМ програмних засобів третім особам;

не передавати отриману інформацію третім особам, за винятком особи, про яку інформація зібрана.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. У разі втрати, пошкодження чи викривлення інформації винна в цьому Сторона відшкодовує другій Стороні заподіяні збитки, пов’язані з цим. Порушення встановлюються на підставі підтверджень про прийняття, оброблення та передавання електронних документів.

2. У разі втрати або передання закріплених за БАНКОМ програмних, апаратно-програмних засобів захисту, які використовуються в ЄІС “Реєстр позичальників”, третім особам він відшкодовує КООРДИНАТОРУ пов’язані з цим фактичні збитки.

4. ПОРЯДОК ЗМІН ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

1. Сторона, яка вважає за потрібне змінити чи розірвати договір, надсилає пропозиції щодо цього другій Стороні за договором.

2. Сторона, що отримала пропозицію про зміну договору, має відповісти на неї не пізніше ніж за 20 днів після отримання пропозиції. Якщо Сторони не досягли згоди щодо зміни договору, а також у разі неотримання відповіді в установлений строк з урахуванням часу поштового обігу, то зацікавлена Сторона має право передавати вирішення спору до господарського суду. (Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 495 від 04.12.2001)

3. Сторони мають право розірвати договір в односторонньому порядку, повідомивши про це іншу Сторону в строк не менше ніж за 30 календарних днів.

5. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

1. Договір укладається на 1 рік. Дія договору припиняється у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Якщо сторони за 30 днів до закінчення строку дії договору не повідомили одна одну про намір розірвання договору, він уважається продовженим на наступний строк.

2. Спори, що виникають протягом дії договору, вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди — в господарському суді.

3. Цей договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, для кожної із Сторін.

4. Надання БАНКУ інших послуг, не передбачених умовами цього договору, оформляється додатковими угодами.

5. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим договором, регулюються чинним законодавством України.

6. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ,

ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ КОДИ СТОРІН

1. Місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код КООРДИНАТОРА:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. Місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код БАНКУ:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3. Для розв’язання всіх питань, пов’язаних з виконанням цього договору, відповідальними представниками є:

від КООРДИНАТОРА: ___________________________________________

від БАНКУ: __________________________________________________

 

КООРДИНАТОР БАНК

М.П. М.П.

---------------------------------

Примітка. Крім передбачених цим договором умов, при його укладенні Сторони можуть установлювати й інші умови, що мають відповідати чинному законодавству України та нормативно-правовим актам Національного банку України.

(Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 183 від 15.05.2002)

Директор Генерального департаменту

банківського нагляду П.В.Андрущенко

____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/bank/11_177.html


Попередня статтяНаступна стаття


Ваше ім`я:  Захисний код:  <=>
символів залишилось

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"