Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XI. МАРАЗМИ БАНКІВ ТА НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

Крім ліцензії та дозволу щодо неторговельних операцій банкам для торгівлі готівковою валютою слід мати ще два дозволи

З жовтня банки зобов'язані одержувати два дозволи Нацбанку на торгівлю готівковою валютою через каси та агентські обмінні пункти. При цьому 82 банки з регулятивним капіталом менше 10 млн. євро зможуть проводити операції з готівковою валютою, лише пообіцявши НБУ наростити капітал до 2012 року.

Національний банк переглянув правила роботи на готівковому валютному ринку. 5 вересня набрала чинності постанова НБУ від 04.08.2009 р. №446 "Про внесення змін у деякі нормативно-правові акти НБУ", яка зобов'яже кредитні установи одержувати два різні письмові дозволи Нацбанку на проведення валютообмінних операцій на готівковому ринку. Один дозвіл - на роботу з валютою через власні каси, другий - через агентські пункти. Крім того, банки, що мають письмовий дозвіл на залучення і розміщення іноземної валюти в Україні, повинні будуть також одержати дозвіл на торгівлю валютою на міжбанківському ринку. Графік переоформлення валютних дозволів Нацбанк має намір затвердити до 5 жовтня.

Спочатку проект постанови НБУ передбачав одержання одного письмового дозволу як на проведення валютних операцій через власні каси, так і через агентські мережі. Зараз для проведення готівкових операцій досить мати банківську ліцензію та дозвіл щодо неторговельних операційю

Постановою, яка вносить зміни в "Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових договорів і ліцензій на проведення окремих операцій", уводиться і чітке обмеження - проводити операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття, інкасо) зможуть лише кредитні установи з регулятивним капіталом не менше 10 млн. євро (113,5 млн. грн. за курсом НБУ на 3 вересня) і за наявності фахівців "відповідної кваліфікації". За даними НБУ, на 1 липня в Україні працювали 82 банки із власним капіталом (близький до регулятивного) менше 10 млн. євро. Втім, ці установи також зможуть торгувати валютою, але за умови надання НБУ зобов'язання збільшити капітал до необхідного рівня до 1 січня 2012 року.

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

                        04.08.2009  N 446

 

                                      Зареєстровано в Міністерстві

                                      юстиції України

                                      25 серпня 2009 р.

                                      за N 799/16815

 

                        Про внесення змін

               до деяких нормативно-правових актів

                   Національного банку України

 

Відповідно до статті 7 Закону України “Про Національний банк України”, статей 19, 24 Закону України “Про банки і банківську діяльність” та з метою запровадження порядку акредитації представництв, філій іноземних банків в Україні, удосконалення процедури ліцензування банків Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.07.2001 N 275, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.08.2001 за N 730/5921 (зі змінами) (далі — Положення про ліцензування), що додаються.

2. Затвердити Зміни до Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 31.08.2001 N 375, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.10.2001 за N 906/6097 (зі змінами), що додаються.

3. Департаменту реєстрації та ліцензування банків (О.І.Пархоменко) у місячний строк з дати набрання чинності цією постановою розробити графік проведення переоформлення письмових дозволів Національного банку України на здійснення операцій, довести його до відома банків та переоформити банкам раніше отримані письмові дозволи Національного банку України на здійснення операцій згідно з цим графіком.

4. Банкам звернутися до Департаменту реєстрації та ліцензування банків (О.І.Пархоменко) з клопотанням про переоформлення наявних письмових дозволів Національного банку України на здійснення операцій згідно з відповідним графіком цього департаменту.

Банки не здійснюють оплату за переоформлення відповідно до вимог цієї постанови письмових дозволів Національного банку України на здійснення операцій.

5. Банки, які мають письмовий дозвіл Національного банку України на здійснення неторговельних операцій з валютними цінностями, повинні отримати дозволи на здійснення операцій з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків, і операцій з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених банками агентських договорів з юридичними особами-резидентами.

Банки, які мають письмовий дозвіл Національного банку України на здійснення операцій із залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України, повинні отримати дозволи на здійснення

торгівлі іноземною валютою на валютному ринку України [за винятком

операцій  з  готівковою  іноземною  валютою  та  чеками  (купівля,

продаж,  обмін,  прийняття  на інкасо),  що здійснюються в касах і

пунктах обміну іноземної валюти банків,  і операцій  з  готівковою

іноземною  валютою  (купівля,  продаж,  обмін),  що здійснюються в

пунктах  обміну  іноземної  валюти,  які  працюють   на   підставі

укладених    банками    агентських    договорів    з    юридичними

особами-резидентами] та інших операцій з валютними  цінностями  на

валютному ринку України.

Банки, які мають письмовий дозвіл Національного банку України на здійснення операцій із залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках, повинні отримати дозвіл на здійснення торгівлі іноземною валютою на міжнародних ринках.

6. Банки, які мають регулятивний капітал, що менший, ніж установлений у пунктах 5.5, 5.12, 5.13 Положення про ліцензування, з урахуванням змін, унесених цією постановою, отримують письмові дозволи Національного банку України на здійснення операцій відповідно до пункту 5 цієї постанови та зобов’язані до 01.01.2012 збільшити регулятивний капітал до встановленого розміру.

7. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Н.В.Іваненко) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома структурних підрозділів центрального апарату і територіальних управлінь Національного банку України, а також банків для використання в роботі.

8. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

9. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора — директора Дирекції з банківського регулювання та нагляду В.В.Пасічника, Департамент реєстрації та ліцензування банків (О.І.Пархоменко), Департамент безвиїзного банківського нагляду (К.В.Рожкова), Департамент інспектування банків (С.В.Фабер) і начальників територіальних управлінь Національного банку України.

Голова В.С.Стельмах

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                      Постанова Правління

                                      Національного банку України

                                      04.08.2009  N 446

 

                                      Зареєстровано в Міністерстві

                                      юстиції України

                                      25 серпня 2009 р.

                                      за N 799/16815

 

 

                              ЗМІНИ

              до Положення про порядок видачі банкам

банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій

 

1. Пункт 2.3 глави 2 викласти в такій редакції:

"2.3. За наявності банківської ліцензії та за умови отримання письмового дозволу Національного банку банки мають право здійснювати такі операції:

1) операції з валютними цінностями:

неторговельні операції з валютними цінностями;

операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків;

операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених банками агентських договорів з юридичними особами-резидентами;

ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;

ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;

ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;

відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах)

в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;

залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;

торгівля іноземною валютою на валютному ринку України (за винятком валютно-обмінних операцій);

торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках;

операції з банківськими металами на валютному ринку України;

операції з банківськими металами на міжнародних ринках;

інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках;

інші операції з валютними цінностями на валютному ринку України;

2) емісію власних цінних паперів;

3) організацію купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;

4) здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (уключаючи андеррайтинг);

5) здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб;

6) здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження)

державної та іншої грошової лотереї;

7) перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів;

8) операції за дорученням клієнтів або від свого імені:

з інструментами грошового ринку;

з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;

фінансовими ф’ючерсами та опціонами;

9) довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами;

10) депозитарну діяльність і діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів”.

2. У главі 5:

2.1. У пункті 5.3:

доповнити пункт після абзацу другого двома новими абзацами такого змісту:

"операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків;

операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених банками агентських договорів з юридичними особами-резидентами”.

У зв’язку з цим абзаци третій — дванадцятий уважати відповідно абзацами п’ятим — чотирнадцятим;

доповнити пункт після абзацу одинадцятого двома новими абзацами такого змісту:

"торгівля іноземною валютою на валютному ринку України (за винятком валютно-обмінних операцій);

торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках”.

У зв’язку з цим абзаци дванадцятий — чотирнадцятий уважати відповідно абзацами чотирнадцятим — шістнадцятим;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"інші операції з валютними цінностями на валютному ринку України”.

2.2. Доповнити главу після пункту 5.4 новим пунктом такого змісту:

"5.5. Для отримання письмового дозволу на здійснення операцій з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо) у касах і пунктах обміну іноземної валюти, у тому числі тих, що працюють на підставі укладених банками агентських договорів з юридичними особами-резидентами, банк має відповідати таким спеціальним вимогам:

а) розмір регулятивного капіталу банку становить не менше ніж еквівалент 10 млн. євро;

б) наявність фахівців відповідної кваліфікації”.

У зв’язку з цим пункти 5.5 — 5.20 уважати відповідно пунктами 5.6 — 5.21.

2.3. Абзац перший пункту 5.12 після слова “ринках” доповнити словами “або торгівлі іноземною валютою на міжнародних ринках”.

2.4. Доповнити главу після пункту 5.12 новим пунктом такого змісту:

"5.13. Для отримання письмового дозволу на здійснення операцій з валютними цінностями в частині торгівлі іноземною валютою на валютному ринку України (за винятком валютно-обмінних операцій) або інших операцій з валютними цінностями на валютному ринку України банк має відповідати таким спеціальним вимогам:

а) наявність письмового дозволу на відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

б) розмір регулятивного капіталу банку становить не менше ніж еквівалент 10 млн. євро”.

У зв’язку з цими пункти 5.13-5.21 уважати відповідно пунктами 5.14-5.22.

2.5. Пункт 5.17. викласти в такій редакції:

"5.17. Для отримання письмового дозволу на перевезення валютних цінностей та інкасації коштів банк має відповідати спеціальним вимогам, що визначені у нормативно-правовому акті Національного банку щодо організації перевезень валютних цінностей та інкасації”.

Директор Департаменту

нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду Н.В.Іваненко

ПОГОДЖЕНО:

Виконавчий директор — директор Дирекції з банківського регулювання та нагляду В.В.Пасічник

 

____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/bank/11_151.html


Попередня статтяНаступна статтяNotice: Undefined index: hiddenDir in /home/marazm/domains/marazm.org.ua/public_html/script/show_form.php on line 9

Notice: Undefined index: hiddenField in /home/marazm/domains/marazm.org.ua/public_html/script/show_form.php on line 10

Ваше ім`я:  Захисний код:  <=>
символів залишилось

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"