Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XI. МАРАЗМИ БАНКІВ ТА НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

До 2015 року використання броньованих інкасаторських автомобілів банками не є обовязковим

З Постанови Національного банку України від 10.07.2009 р. № 399 “Про затвердження Змін до Інструкції з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів у банківських установах в Україні” (зареєстрована у Мін’юсті України 29.07.2009 за № 712/16728) можна дізнатися, що банкам України після набрання чинності цією постановою:

протягом 2 років слід запровадити систему відстеження рухомих об’єктів на оперативних автомобілях. Запровадження зазначеної системи здійснювати рівномірно щоквартально поетапно, починаючи з IV кварталу 2009 року, передбачивши необхідне фінансування;

протягом 5 років перейти на використання виключно броньованих транспортних засобів під час перевезення валютних цінностей та інкасації коштів. Перехід на використання броньованого транспорту здійснювати рівномірно поетапно, починаючи з 01.01.2010, передбачивши необхідне фінансування.

Таким чином можна констатувати, що до 2015 року використання броньованих інкасаторських автомобілів банками не є обовязковим. Скільком інкасаторам це коштуватиме життя?

Віталій МОСЕЙЧУК

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

                        10.07.2009  N 399

 

                                      Зареєстровано в Міністерстві

                                      юстиції України

                                      29 липня 2009 р.

                                      за N 712/16728

 

Про затвердження Змін до Інструкції

з організації перевезення валютних цінностей

та інкасації коштів у банківських установах в Україні

Відповідно до статті 47 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, статей 7 та 33 Закону України “Про Національний банк України” та з метою належної організації проведення операцій з перевезення валютних цінностей та інкасації коштів у банках в Україні Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів у банківських установах в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 14.02.2007 N 45 (z0181-07, za181-07), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03.03.2007 за N 181/13448, зі змінами, що додаються.

2. Банкам України після набрання чинності цією постановою:

протягом 2 років запровадити систему відстеження рухомих об’єктів на оперативних автомобілях. Запровадження зазначеної системи здійснювати рівномірно щоквартально поетапно, починаючи з IV кварталу 2009 року, передбачивши необхідне фінансування;

протягом 5 років перейти на використання виключно броньованих транспортних засобів під час перевезення валютних цінностей та інкасації коштів. Перехід на використання броньованого транспорту здійснювати рівномірно поетапно, починаючи з 01.01.2010, передбачивши необхідне фінансування.

3. Департаменту готівково-грошового обігу (Р.В.Кисельов) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

4. Ця постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора з питань готівково-грошового обігу О.В.Дащенка.

Голова В.С.Стельмах

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                      Постанова Правління

                                      Національного банку України

                                      10.07.2009  N 399

 

                                      Зареєстровано в Міністерстві

                                      юстиції України

                                      29 липня 2009 р.

                                      за N 712/16728

 

 

                              ЗМІНИ

до Інструкції з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів у банківських установах в Україні

                      ( z0181-07, za181-07 )

 

 

1. Абзац двадцятий пункту 5 розділу I Інструкції

доповнити двома новими реченнями такого змісту: “Оперативний автотранспорт обладнується системою відстеження рухомих об’єктів з виведенням сигналу тривожного сповіщення до банківської служби безпеки та органів Міністерства внутрішніх справ України. Дозволяється застосовувати тоновані стекла відповідно до вимог Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 N 1306 (1306-2001-п, 306а-2001-п)”.

2. У розділі II:

2.1. Абзац одинадцятий пункту 2 глави 1 після слів “на маршрутах” доповнити словами “(радіостанції, засоби стільникового, супутникового, транкінгового зв’язку тощо)”.

2.2. У главі 3:

абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:

"У разі вибору керівником банківської установи заходу забезпечення схоронності цінностей згідно з рядком 3 таблиці додатка 1 до цієї Інструкції бригада інкасації має складатися не менше ніж з трьох осіб підрозділу інкасації (двох інкасаторів та інкасатора-водія) за наявності в них вогнепальної зброї або не менше ніж з двох осіб цього підрозділу (інкасатора та інкасатора-водія) у супроводі двох озброєних вогнепальною зброєю охоронників";

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Керівництво (правління) банку у внутрішньому документі з урахуванням вимог додатка 1 до цієї Інструкції визначає чисельний склад бригади інкасації, необхідні охоронні заходи щодо забезпечення схоронності валютних цінностей залежно від умов перевезення, інкасації та ступеня ризику, пов’язаного з їх доставкою, в разі:

використання технічних засобів захисту цінностей, що перевозяться та інкасуються;

перевезення та інкасації коштів у сумі до 500 (уключно)

мінімальних заробітних плат за умови страхування банками працівників підрозділів інкасації і ризиків втрати валютних цінностей під час перевезення та інкасації";

у пункті 3 слово “незастрахованих” виключити, а цифри “300” замінити цифрами “500”.

2.3. Пункт 8 глави 4 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Не допускається виїзд бригади інкасаторів на маршрути з перевезення цінностей та інкасації коштів без проведення службових інструктажів під розписку у відповідному журналі”.

3. У главі 5 розділу III:

пункт 1 доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"Складання маршрутів з інкасації здійснюється з урахуванням безпеки роботи інкасаторів на маршруті, а саме: протяжності маршруту та безпеки вибраного напрямку перевезення, часу роботи інкасаторів на маршруті, наявності вільних та освітлених під’їзних шляхів, часу заїзду для здійснення інкасації, обсягів готівки, що інкасується, тощо.

Банківська установа у внутрішньому документі визначає найбільшу суму проінкасованої готівки, що може зберігатися в оперативному автомобілі на маршруті інкасації. У разі перевищення цієї суми під час маршруту інкасатори здійснюють позачергову доставку готівки до банку згідно з порядком та особливостями, передбаченими у внутрішньому документі";

пункт 3 доповнити словами “зокрема, наявності вільних та освітлених під’їзних шляхів, забезпечення мінімальної відстані, на яку переносяться цінності під час інкасації, тощо”.

4. У додатку 1 до Інструкції :

у рядку 1 таблиці цифри “300, 600, 800, 1000” замінити відповідно цифрами “100, 300, 400, 500";

доповнити виноску “*” до таблиці після слів “валютних цінностей” словами “та інкасація коштів";

доповнити виноску “**” до таблиці після слів “валютних цінностей” словами “та інкасація коштів”, а після слів “або охоронників” словами “та автомобіля супроводження”.

5. У додатку 7 до Інструкції слова “супровідну відомість” замінити словами “супровідний касовий ордер”.

Директор Департаменту

готівково-грошового обігу Р.В.Кисельов

____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/bank/11_150.html


Попередня статтяНаступна статтяNotice: Undefined index: hiddenDir in /home/marazm/domains/marazm.org.ua/public_html/script/show_form.php on line 9

Notice: Undefined index: hiddenField in /home/marazm/domains/marazm.org.ua/public_html/script/show_form.php on line 10

Ваше ім`я:  Захисний код:  <=>
символів залишилось

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"