Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XI. МАРАЗМИ БАНКІВ ТА НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб гарантує повернення вкладів лише у разі банкрутства банку, а не при неповерненні вкладів взагалі

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України від 20.09.2001 р. № 2740-III “Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб” Фонд гарантує кожному вкладнику учасника (тимчасового учасника) Фонду відшкодування коштів за його вкладами, включаючи відсотки, в розмірі вкладів на день настання недоступності вкладів, але не більше 150 000 гривень по вкладах у кожному із таких учасників. Зазначений розмір відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, за рахунок коштів Фонду може бути збільшено за рішенням адміністративної ради Фонду залежно від тенденцій розвитку ринку ресурсів, залучених від вкладників учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду. А відповідно до стаття 30 цього Закону вкладники набувають право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в грошовій одиниці України з дня настання недоступності вкладів. Все ніби добре. Але це не зовсім правда.

Річ у тім, що Фонд відає вклади лише у випадку ліквідації банку, а не у випадку коли їх не видають. Оскільки відповідно до статті 31 Закону ліквідатор учасника (тимчасового учасника) Фонду має надати Фонду протягом двадцяти робочих днів з дня настання недоступності вкладів повний перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами, із визначенням їх розрахункової суми, яка підлягає відшкодуванню відповідно до цього Закону.

Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами фізичних осіб, затвердженого рішенням адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 12.02.2002 N 2 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 11.03.2002 за N 241/6529 більш чітко визначає факт недоступності вкладу. Відповідно до його пункту 1.3 недоступність вкладів — це неможливість одержання вкладу вкладником відповідно до умов договору, яка настає з дня призначення ліквідатора банку — учасника (тимчасового учасника) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

А банкрутство банків річ непроста, оскільки на початку запроваджують тимчасову адміністрацію на півроку. А адміністрацію цю призначає не суд, а НБУ, який в більшості випадків є винною стороною – оскільки не контролював діяльність банка-банкурута.

Слід негайно встановити обов’язок Фонду відшкодовувати вклади, у межах фіксованої суми, не за фактом банкрутства банку, а за фактом самого неповернення депозиту. Але через мізерність коштів Фонду він є просто фікцією: обсяг коштів фізичних осіб у банках — трохи менше 190 млрд. грн., а обсяг коштів у фонді гарантування на 1 квітня 2009 року — 3,28 млрд. грн., тобто приблизно в 60 разів менше.

Петро ПАТЛАТИЙ

“Родовід Банк” рятують за рахунок бюджету, а не Фонду гарантування вкладів

Держава не гарантує збереження коштів юросіб та підприємців в банках, але вимагає там тримати свої кошти та проводити розрахунки через них

Ресурсів Фонду гарантування вкладів не вистачить вкладникам і одного середнього банку у разі його банкрутства

Внесок громадянина в золоті у банку не гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб

Встановлено диференційований збір до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, але його розміру чомусь немає

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


АДМIНIСТРАТИВНА РАДА ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДIВ ФIЗИЧНИХ ОСIБ

Р I Ш Е Н Н Я

N 2 від 12.02.2002 Зареєстровано в Міністерстві

м. Київ юстиції України

                                      11 березня 2002 р.

                                      за N 241/6529

 

Про затвердження Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами фізичних осіб

    { Iз змінами, внесеними згідно з Рішеннями Адміністративної

                  ради фонду гарантування вкладів фізичних осіб

      N 16 ( z0008-03 ) від 05.12.2002

      N 26 ( z0092-04 ) від 25.12.2003

      N 44 ( z0240-06 ) від 14.02.2006

      N 48 ( z0871-06 ) від 13.07.2006

      N  3 ( z0413-07 ) від 11.04.2007 }

 

Відповідно до статті 9 Закону України “Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб” адміністративна рада Фонду гарантування вкладів фізичних осіб В И Р I Ш И Л А:

1. Затвердити Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами фізичних осіб (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покладається на виконавчу дирекцію.

3. Це рішення набирає чинності відповідно до чинного законодавства.

Голова адміністративної ради Я.Солтис

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                      Рішення адміністративної

                                      ради Фонду гарантування

                                      вкладів фізичних осіб

                                      12.02.2002 N 2

 

                                      Зареєстровано в Міністерстві

                                      юстиції України

                                      11 березня 2002 р.

                                      за N 241/6529

 

Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами фізичних осіб

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України “Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб” і визначає порядок відшкодування Фондом коштів за вкладами фізичних осіб.

1.2. Вклад (депозит) — кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які відповідно до законодавства України розміщені вкладником на договірних засадах на визначений строк зберігання або без зазначення такого строку на іменних рахунках у банку — учаснику (тимчасовому учаснику) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб чи залучені таким банком у формі випуску (емісії) іменних ощадних (депозитних) сертифікатів і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору. Відповідно до цього Положення Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відшкодовує вклади, розміщені на рахунках, що не використовуються вкладником для здійснення підприємницької діяльності.

1.3. Недоступність вкладів — неможливість одержання вкладу вкладником відповідно до умов договору, яка настає з дня призначення ліквідатора банку — учасника (тимчасового учасника) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

1.4. Фонд гарантує кожному вкладнику банку — учасника (тимчасового учасника) Фонду відшкодування коштів за його вкладами, включаючи відсотки, в розмірі вкладів на день настання недоступності вкладів, але не більше визначеної чинним законодавством України гарантованої суми за вкладами у кожному із таких банків. Зазначений розмір відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, за рахунок коштів Фонду може бути збільшено за рішенням адміністративної ради Фонду залежно від тенденцій розвитку ринку ресурсів, залучених від вкладників банками — учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду.

У разі розміщення вкладником в одному банку — учаснику (тимчасовому учаснику) Фонду кількох вкладів Фонд гарантує відшкодування коштів за такими вкладами, включаючи відсотки, у розмірі загальної суми вкладів за станом на день настання недоступності вкладів, але не більше розміру, встановленого відповідно до абзацу першого цього пункту.

Якщо вкладник має вклади у кількох банках — учасниках (тимчасових учасниках) Фонду, які в подальшому реорганізувалися шляхом їх злиття, приєднання або перетворення в один банк — юридичну особу, Фонд гарантує відшкодування коштів за цими вкладами до закінчення строку дії договорів за цими вкладами на тих самих умовах, що й до реорганізації. Вклади, залучені після реорганізації банків — учасників (тимчасових учасників) Фонду, гарантуються Фондом у загальній сумі, але не більше розміру, встановленого відповідно до абзацу першого цього пункту.

Вклади, розмір яких становить менше 1 гривні, не підлягають відшкодуванню.

(Пункт 1.4 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Адміністративної ради фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 16 від 05.12.2002)

1.5. Вкладники набувають право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в грошовій одиниці України з дня настання недоступності вкладів.

1.6. Відшкодування вкладів в іноземній валюті відбувається в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним (обмінним) курсом Національного банку України на день настання недоступності вкладів.

1.7. Відшкодування за вкладами здійснюється в готівковій або безготівковій формі.

Виплата сум і відкриття поточних рахунків здійснюється банком-агентом безкоштовно для вкладника.

Виплата гарантованої суми відшкодування вкладникам, які проживають за кордоном, здійснюється у порядку, установленому чинним законодавством України. (Пункт 1.7 розділу 1 доповнено абзацом третім згідно з Рішенням Адміністративної ради фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 16 від 05.12.2002)

У разі, якщо вкладник, який проживає за кордоном, не може отримати особисто суму відшкодування, виплата може бути здійснена його уповноваженому представнику в Україні. (Пункт 1.7 розділу 1 доповнено абзацом четвертим згідно з Рішенням Адміністративної ради фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 16 від 05.12.2002)

Виплата відшкодування за вкладами, відкритими на ім’я неповнолітніх дітей, здійснюється їх батькам або опікунам. (Пункт 1.7 розділу 1 доповнено абзацом п’ятом згідно з Рішенням Адміністративної ради фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 16 від 05.12.2002)

1.8. Відшкодування за вкладами можуть сплачуватися іншим особам згідно з законодавством України (за довіреністю, заповітом тощо).

1.9. Виплата Фондом гарантованої суми відшкодування через визначені банки-агенти здійснюється протягом трьох місяців з дня настання недоступності вкладів. У разі ліквідації системоутворюючого банку цей строк може бути продовжено до шести місяців.

Якщо вкладники не отримали відшкодування у зазначені строки, виплати здійснюються за результатами розгляду індивідуальних

звернень  вкладників  до  Фонду.  {  Пункт 1.9 розділу 1 доповнено

абзацом  другим  згідно  з  Рішенням  Адміністративної  ради фонду

гарантування   вкладів  фізичних  осіб  N  44  (  z0240-06  )  від

14.02.2006;    із    змінами,    внесеними   згідно   з   Рішенням

Адміністративної  ради  фонду  гарантування  вкладів фізичних осіб

N 48 ( z0871-06 ) від 13.07.2006 }

 

1.10. Строк позовної давності за зверненнями вкладників становить три роки.

1.11. Фонд не відшкодовує гарантовану суму за вкладами, що розміщені вкладниками, які не ідентифіковані ліквідаційною комісією.

Розділ 2. Взаємовідносини Національного банку України та Фонду

Національний банк України зобов’язаний у тижневий строк інформувати Фонд про відкликання банківської ліцензії на здійснення банківської діяльності та протягом двох днів інформувати Фонд про ліквідацію банку — учасника (тимчасового учасника) Фонду та надати Фонду такі документи щодо даного банку: — належним чином засвідчену копію документа про ліквідацію банку — учасника (тимчасового учасника) Фонду;

- список членів наглядової ради, ради директорів і ревізійної комісії банку, вклади в якому є недоступними;

- список акціонерів банку, частка яких перевищує 10 відсотків статутного капіталу банку;

- список працівників незалежних аудиторських фірм (аудиторів), які здійснювали аудиторські перевірки банку протягом останніх трьох років;

- список вкладників, які на індивідуальній основі отримують від банку пільгові відсотки та мають фінансові привілеї, що призвели до погіршення фінансового стану банку.

Розділ 3. Взаємовідносини ліквідатора банку — учасника

              (тимчасового учасника) Фонду та Фонду

 

3.1. Ліквідатор банку — учасника (тимчасового учасника) Фонду має надати Фонду протягом двадцяти робочих днів з дня настання недоступності вкладів повний перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами (далі — Список), із визначенням їх розрахункової суми, яка підлягає відшкодуванню відповідно до цього Положення (додаток 1). Список складається за станом на день настання недоступності вкладів.

Протягом періоду виплат ліквідатор може надавати до Фонду додаткову інформацію про вкладників стосовно зменшення (збільшення) належних їм сум відшкодування у межах гарантованої суми, зменшення (збільшення) кількості вкладників, яким необхідно здійснити виплати, зміну особи вкладника та інформацію зі зміненими реквізитами вкладників. У разі збільшення гарантованої суми відшкодування та прийняття адміністративною радою Фонду рішення про поширення його дії на вкладників банків, яким здійснюються виплати відшкодувань, ліквідатор має надати до Фонду додатковий Список вкладників із зазначенням сум до збільшеної

гарантованої  суми. { Пункт 3.1 розділу 3 доповнено абзацом другим

згідно з Рішенням Адміністративної ради фонду гарантування вкладів

фізичних осіб N 3 ( z0413-07 ) від 11.04.2007 }

 

3.2. Сума відшкодування для кожного вкладника розраховується із загального (об’єднаного) обсягу всіх його вкладів та нарахованих відсотків за вкладами. Вклади, розміщені в іноземній валюті, включаються до Списку після перерахування сум вкладів за офіційним (обмінним) курсом Національного банку України на день настання недоступності вкладів.

3.3. Ліквідатором не включається до Списку інформація про вклади осіб, яким Фонд не відшкодовує гарантовану суму за вкладами, а саме:

а) членів наглядової ради, ради директорів і ревізійної комісії банку, вклади в якому є недоступними;

б) працівників незалежних аудиторських фірм (аудиторів), які здійснювали аудиторські перевірки банку протягом останніх трьох років;

в) акціонерів, частка яких перевищує 10 відсотків статутного капіталу банку;

г) третіх осіб, які діють від імені вкладників, зазначених у підпунктах “а”, “б”, “в” цього пункту;

ґ) вкладників, які індивідуально отримують від банку пільгові відсотки та мають фінансові привілеї, що призвели до погіршення фінансового стану банку.

Ліквідатор також не включає до Списку інформацію про вкладників, розмір вкладів яких складає менше 1 гривні.

3.4. Список складається в алфавітному порядку за прізвищами вкладників.

Дані символів у полях, що використовують символи алфавіту (графа 2 — “Прізвище, ім’я, по батькові"; графа 4 — “Назва населеного пункту, де мешкає вкладник"; графа 5 — “Назва області"; графа 6 — “Назва району"; графа 7 — “Назва вулиці, номер будинку, номер квартири"; графа 8 — “Документ, що засвідчує особу"), повинні бути подані лише з використанням символів українського, російського та латинського (для іноземців) алфавіту для системи

Windows  (кодова сторінка 1251). { Абзац другий пункту 3.4 розділу

3  із  змінами, внесеними згідно з Рішеннями Адміністративної ради

фонду  гарантування  вкладів  фізичних  осіб N 16 ( z0008-03 ) від

05.12.2002, N 44 ( z0240-06 ) від 14.02.2006 }

Дані про вкладника включаються до Списку лише один раз.

При включенні даних до Списку допускаються лише загальноприйняті при написанні скорочення, наприклад:

адреси: м. Київ, Київська обл., Фастівський р-н, с. Ярошівка, вул. Поштова, буд. 1, кв. 2;

     документів, що засвідчують особу:  паспорт серії АА N 318262,

виданий Шевченківським РУГУ МВС України в м. Києві 25/12/1996.

Дані про прізвище, ім’я та по батькові заносяться до Списку повністю без скорочень.

Список разом із супровідним листом подається до Фонду одночасно на паперових та електронних носіях.

Дані на паперових носіях та їх електронна версія повинні бути ідентичними. Про ідентичність поданих ліквідатором даних зазначається в супровідному листі.

Усі сторінки Списку на паперових носіях мають бути пронумеровані, прошнуровані. Список засвідчується підписом

ліквідатора та відбитком печатки банку. { Абзац десятий пункту 3.4

розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Адміністративної

ради  фонду  гарантування  вкладів фізичних осіб N 44 ( z0240-06 )

від 14.02.2006 }

Дані Списку на електронних носіях подаються у файлі з розширенням csv у відповідності до структури Списку вкладників (додаток 1). Файл csv формується за Правилами формування csv файлів (додаток 2). (Абзац одинадцятий пункту 3.4 розділу 3 в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 26

( z0092-04 ) від 25.12.2003, N 44 ( z0240-06 ) від 14.02.2006 }

 

3.5. Подання ліквідатором інформації до Фонду здійснюється особисто вповноваженою особою ліквідатора або через Державне

підприємство  спеціального  зв'язку.  {  Пункт  3.5  розділу  3 із

змінами,  внесеними  згідно з Рішенням Адміністративної ради фонду

гарантування   вкладів  фізичних  осіб  N  44  (  z0240-06  )  від

14.02.2006 }

 

3.6. Ліквідатор відповідає за повноту та достовірність

наданої  до  Фонду  інформації.  { Пункт 3.6 розділу 3 із змінами,

внесеними   згідно   з   Рішенням   Адміністративної   ради  фонду

гарантування   вкладів  фізичних  осіб  N  48  (  z0871-06  )  від

13.07.2006 }

 

3.7. На запит Фонду ліквідатор надає додаткову інформацію про номери рахунків, на яких обліковуються вклади (депозити) вкладника і нараховані за ними відсотки, та суми залишків на рахунках, уключаючи нараховані відсотки, за формою згідно з додатком 6.

{   Розділ   3   доповнено   пунктом   3.7   згідно   з   Рішенням

Адміністративної  ради  фонду  гарантування  вкладів фізичних осіб

N 48 ( z0871-06 ) від 13.07.2006 }

 

 

Розділ 4. Діяльність Фонду при здійсненні відшкодування коштів за вкладами фізичних осіб

4.1. Після отримання від Національного банку України документів, що передбачені пунктом 2 цього Положення, Фонд здійснює такі заходи:

- приймає рішення про відшкодування коштів вкладникам у відповідності до наданого ліквідатором Списку;

- протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про відшкодування коштів за вкладами фізичних осіб повідомляє вкладників через офіційні засоби масової інформації про порядок відшкодування коштів за вкладами. Оголошення публікуються один раз на тиждень протягом одного місяця з дня прийняття рішення про відшкодування;

- укладає договір з банком — агентом на виплату відшкодувань

за  рахунок коштів Фонду; { Абзац четвертий пункту 4.1 розділу 4 в

редакції  Рішення Адміністративної ради фонду гарантування вкладів

фізичних осіб N 44 ( z0240-06 ) від 14.02.2006 }

- на підставі даних Списку складає для банку-агента загальний реєстр одержувачів сум відшкодувань за рахунок коштів Фонду (далі

за  текстом  -  Реєстр)  (додаток  3);  {  Абзац п'ятий пункту 4.1

розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Адміністративної

ради  фонду  гарантування  вкладів фізичних осіб N 44 ( z0240-06 )

від 14.02.2006 }

- повідомляє банк-агент про дату початку виплат;

- перераховує на вказаний банком-агентом рахунок розраховану за Реєстром суму коштів, які банк-агент має сплатити одержувачам

відшкодувань  за їх зверненнями. { Абзац сьомий пункту 4.1 розділу

4  в  редакції  Рішення  Адміністративної  Ради фонду гарантування

вкладів фізичних осіб N 3 ( z0413-07 ) від 11.04.2007 }

 

4.2. Реєстр складається на паперових та електронних носіях.

Дані на паперових та електронних носіях повинні бути ідентичними. Про ідентичність поданих Фондом даних зазначається в супровідному листі Фонду до банку-агента.

Дані Реєстру на електронних носіях подаються у файлі з розширенням csv відповідно до структури Реєстру (додаток 3). Файл csv формується за Правилами формування csv файлів (додаток 2).

{  Абзац  третій  пункту  4.2  розділу  4  в редакції Рішень Фонду

гарантування   вкладів  фізичних  осіб  N  26  (  z0092-04  )  від

25.12.2003, N 44 ( z0240-06 ) від 14.02.2006 }

Усі сторінки Реєстру на паперових носіях мають бути пронумеровані та прошнуровані. Реєстр підписується відповідною особою, яка його склала, та засвідчується підписами директора-розпорядника і головного бухгалтера та відбитком печатки Фонду.

4.3. Передача Фондом документів до банку-агента здійснюється особисто вповноваженою особою Фонду або через Державне

підприємство  спеціального  зв'язку.  {  Пункт  4.3  розділу  4 із

змінами,  внесеними  згідно з Рішенням Адміністративної ради фонду

гарантування   вкладів  фізичних  осіб  N  44  (  z0240-06  )  від

14.02.2006 }

 

4.4. Фонд набуває право кредитора щодо банку-учасника (тимчасового учасника) на всю суму, що підлягає відшкодуванню, з дня настання недоступності вкладів.

     {   Пункт   4.5  розділу  4  виключено  на  підставі  Рішення

Адміністративної  ради  фонду гарантування  вкладів  фізичних осіб

N 44 ( z0240-06 ) від 14.02.2006 }

 

 

4.5. Виплата сум відшкодувань вкладникам, які не одержали їх протягом тримісячного (шестимісячного) строку, здійснюється Фондом шляхом переказу коштів за індивідуальними зверненнями вкладників. Для отримання коштів вкладник або вповноважена особа повинна надіслати до Фонду заяву довільної форми з проханням виплатити гарантовану суму відшкодування. До заяви мають додаватися копія довідки органу державної податкової служби про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи — платника податку (резидента) та копія паспорта або документа, що замінює його (сторінки, що містять прізвище, ім’я, по батькові, інформацію про

номер,  ким  виданий,  дату  видачі).  {  Абзац  перший пункту 4.5

розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Адміністративної

ради  фонду  гарантування  вкладів фізичних осіб N 44 ( z0240-06 )

від 14.02.2006 }

Якщо відшкодування виплачується батькам або опікунам, окрім зазначених документів одного з батьків або опікунів, надсилається копія свідоцтва про народження дитини. У разі опіки — додатково надсилається також оформлений згідно з чинним законодавством документ, що дана особа на момент здійснення виплат є опікуном.

Якщо відшкодування виплачується іншим особам за довіреністю, свідоцтвом про право на спадщину тощо, то до Фонду повинні бути надіслані також нотаріально завірені копії зазначених документів. Після перевірки даних вкладника за Списком складається Реєстр у відповідності до вимог пункту 4.2 цього Положення та передається банку — агенту для виплат. Розрахована сума переказів перераховується на вказаний банком-агентом рахунок, з якого здійснюються виплати одержувачам відшкодувань за їх зверненнями. Вкладникам направляються повідомлення про здійснення переказу.

{  Абзац  четвертий  пункту  4.5  розділу  4  в  редакції  Рішення

Адміністративної  ради  фонду  гарантування  вкладів фізичних осіб

N  44  ( z0240-06 ) від 14.02.2006; із змінами, внесеними згідно з

Рішенням Адміністративної ради фонду гарантування вкладів фізичних

осіб N 3 ( z0413-07 ) від 11.04.2007 }

Якщо відшкодування має бути виплачено спадкоємцю — юридичній особі, до Фонду надсилається заява про сплату гарантованої суми відшкодування, викладена у письмовій формі, засвідчена підписом керівника та відбитком печатки цієї юридичної особи. У заяві зазначаються дані, що забезпечують ідентифікацію вкладника та спадкоємця, а також платіжні реквізити для перерахування коштів. (Пункт розділу 4 доповнено абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 26 від 25.12.2003)

Переказ коштів фізичним особам може здійснюватися через банк-агент, відділення “Укрпошти” та на банківський рахунок за вказаними реквізитами, юридичним особам — на банківський рахунок за вказаними реквізитами”. (Пункт розділу 4 доповнено абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 26 від 25.12.2003)

(Пункт розділу 4 в редакції Рішення Адміністративної ради фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 16 від 05.12.2002)

Розділ 5. Діяльність банку-агента при здійсненні виплати сум відшкодувань за вкладами фізичних осіб

5.1. Банк-агент зараховує перераховані Фондом кошти на рахунок, з якого здійснюються виплати одержувачам відшкодувань за

їх  зверненнями  за  рахунок коштів Фонду. { Пункт 5.1 розділу 5 в

редакції  Рішення Адміністративної ради фонду гарантування вкладів

фізичних осіб N 3 ( z0413-07 ) від 11.04.2007 }

 

5.2. Після одержання Реєстру та коштів від Фонду банк-агент на другий робочий день організовує виплати гарантованих сум, зокрема через свої філії, та письмово повідомляє про це Фонд. (Абзац перший пункту 5.2 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 26 від 25.12.2003)

Банк-агент самостійно приймає рішення про здійснення виплат і забезпечує доступність отримання вкладниками гарантованих сум відшкодувань у будь-якій установі банку, що є учасником внутрішньобанківської електронної платіжної системи термінових

переказів  коштів по Україні в національній валюті. { Абзац другий

пункту  5.2  розділу  5  в  редакції Рішення Адміністративної ради

фонду  гарантування  вкладів  фізичних  осіб N 44 ( z0240-06 ) від

14.02.2006 }

 

5.3. Паперова та електронна версії Реєстру зберігаються в банку-агента — юридичної особи в сервісному центрі для обліку та контролю.

Для здійснення виплат за місцезнаходженням одержувачів коштів банк-агент забезпечує авторизацію вкладників за даними документів, що засвідчують особу, та ідентифікаційними номерами.

5.4. При проведенні виплат за місцезнаходженням вкладника, уповноважений працівник філії банку-агента повинен:

перевірити документи одержувача відшкодування (документ, що засвідчує особу, та копію довідки органу державної податкової служби про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи — платника податку (резидента) та довіреність, свідоцтво про право на спадщину тощо, якщо відшкодування сплачується іншим особам, свідоцтво про народження дитини, якщо вклад був відкритий на ім’я дитини); (Абзац другий пункту 5.4 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Адміністративної ради фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 16 від 05.12.2002)

зв’язатися із сервісним центром банку-агента для здійснення авторизації одержувача, порівнюючи його дані з даними Реєстру Фонду;

при підтвердженні авторизації — здійснити за видатковим касовим ордером виплату коштів та направити до сервісного центру банку-агента повідомлення, в якому вказуються реквізити одержувача

коштів,  дата  проведення  виплати.  {  Абзац четвертий пункту 5.4

розділу   5   із  змінами,  внесеними  згідно  з  Рішеннями  Фонду

гарантування   вкладів  фізичних  осіб  N  26  (  z0092-04  )  від

25.12.2003, N 44 ( z0240-06 ) від 14.02.2006 }

 

     (  Пункт  5.5  розділу  5  вилучено на підставі Рішення Фонду

гарантування   вкладів  фізичних  осіб  N  26  (  z0092-04  )  від

25.12.2003 )

 

5.5. У разі виявлення невідповідності даних Реєстру документам одержувача відшкодування банк-агент не здійснює виплату відшкодування за вкладом та не пізніше наступного дня після виявлення невідповідності в письмовій формі повідомляє про це Фонд.

Виплата за відповідним вкладом поновлюється після усунення виявлених невідповідностей.

У разі підтвердження факту зміни прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання та даних паспорта вкладника довідками відповідних установ, що вповноваженні їх видавати, банк-агент здійснює виплату сум відшкодувань.

Виплата гарантованих сум спадкоємцям вкладників здійснюється за окремими письмовими повідомленнями Фонду про дозвіл щодо

виплати   коштів  на  правах  спадщини.  {  Пункт  5.5  розділу  5

доповнено  абзацом  четвертим  згідно  з Рішенням Адміністративної

ради  фонду  гарантування  вкладів фізичних осіб N 48 ( z0871-06 )

від 13.07.2006 }

 

5.6. Банк-агент забезпечує цілісність та конфіденційність інформації під час її обробки, передавання та зберігання.

5.7. У філіях банку, де здійснюватимуться виплати, банк розміщує інформацію про виконання ним функцій банку-агента Фонду з виплати гарантованих сум відшкодувань вкладникам банку, що ліквідується. (Пункт 5.7 розділу 5 в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 26 від 25.12.2003)

5.8. Банк-агент несе перед Фондом відповідальність, пов’язану з правильністю проведення виплат гарантованих сум.

5.9. За дорученням одержувача гарантованої суми відшкодування банк-агент може відкрити йому рахунок для зарахування коштів або перераховувати ці кошти за заявою одержувача на зазначений ним рахунок. (Пункт 5.9 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 26 від 25.12.2003)

5.10. Iнформація про хід виплат відшкодувань надається Фонду банком-агентом у встановлені договором терміни у вигляді Переліку вкладників, яким виплачені банком-агентом суми відшкодувань за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі — Перелік) (додаток 4), складеного в алфавітному порядку за прізвищами вкладників із зазначенням суми та дати виплати

відшкодування.  {  Абзац  перший  пункту 5.10 розділу 5 в редакції

Рішення  Адміністративної ради фонду гарантування вкладів фізичних

осіб N 44 ( z0240-06 ) від 14.02.2006 }

Звітність надається Фонду на паперових та електронних носіях разом із супровідним листом.

     (  Абзац  третій  пункту  5.10 розділу 5 вилучено на підставі

Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 26 ( z0092-04 )

від 25.12.2003 )

 

Звітність на паперових носіях засвідчується підписами керівника і головного бухгалтера та відбитком печатки банка-агента.

5.11. Банк-агент припиняє виплати відповідно до умов договору

і  протягом  двох  робочих  днів здійснює такі дії: { Абзац перший

пункту  5.11  розділу  5  в редакції Рішення Адміністративної ради

фонду  гарантування  вкладів  фізичних  осіб N 44 ( z0240-06 ) від

14.02.2006 }

перераховує Фонду суму невиплачених коштів;

направляє остаточний звіт за встановленою формою (додаток 5)

на  паперових  та  електронних  носіях; { Абзац третій пункту 5.11

розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Адміністративної

ради  фонду  гарантування  вкладів фізичних осіб N 44 ( z0240-06 )

від 14.02.2006 }

направляє Перелік вкладників, складений у алфавітному порядку за прізвищами вкладників, з зазначенням суми та дати виплати відшкодування (далі — Перелік) (додаток 4) на паперових та

електронних  носіях.  {  Абзац  четвертий пункту 5.11 розділу 5 із

змінами,  внесеними  згідно з Рішенням Адміністративної ради фонду

гарантування   вкладів  фізичних  осіб  N  44  (  z0240-06  )  від

14.02.2006 }

Остаточний звіт та Перелік подаються на паперових носіях (прошиті, пронумеровані), засвідчені підписами керівника і головного бухгалтера та відбитком печатки банку.

Дані на паперових та електронних носіях мають бути ідентичними.

     (  Пункт 5.11 розділу 5 в редакції Рішення Фонду гарантування

вкладів фізичних осіб N 26 ( z0092-04 ) від 25.12.2003 )

 

5.12. Звіт та Перелік на електронних носіях подаються до Фонду у файлі з розширенням csv відповідно до структури згідно з додатками 4, 5 до цього Положення (z0241-02).

Файли csv формуються за встановленими Правилами формування csv файлів (додаток 2).

Зазначені форми додатків мають використовуватися в усіх випадках здійснення виплат з поправками відповідно до конкретної ситуації та договорів.

{  Пункт  5.12  розділу  5  в  редакції  Рішень Фонду гарантування

вкладів  фізичних  осіб  N  26 ( z0092-04 ) від 25.12.2003,  N  44

( z0240-06 ) від 14.02.2006 }

 

5.13. Подання банком-агентом звітності, Переліку та інших документів до Фонду здійснюється або особисто вповноваженою особою банку-агента, так і через Державне підприємство спеціального зв’язку. (Пункт 5.13 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 26 від 25.12.2003)

5.14. Усі дані про виплати направляються до Фонду від імені банку-агента — юридичної особи.

Начальник відділу організації виплат

та методології вкладних операцій Т.П.Лінник

Додаток 1

                                      до Положення про порядок

                                      відшкодування Фондом

                                      гарантування вкладів

                                      фізичних осіб коштів за

                                      вкладами фізичних осіб

 

                        Список вкладників

 

         банку ________________________________________,

                          (назва банку)

які мають право на отримання відшкодування за

рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

        за станом на _____________________________________

 

--------------------------------------------------------------------------------------

¦ N ¦Прізвище, ¦Iдентифі-¦Назва     ¦Назва  ¦Назва ¦Назва   ¦Документ,¦Розрахункова  ¦

¦з/п¦ім'я та по¦каційний ¦населеного¦області¦району¦вулиці, ¦що       ¦сума за       ¦

¦   ¦батькові  ¦номер    ¦пункту, де¦       ¦      ¦N       ¦засвідчує¦вкладами, з   ¦

¦   ¦вкладника ¦         ¦мешкає    ¦       ¦      ¦будинку,¦особу    ¦урахуванням   ¦

¦   ¦          ¦         ¦вкладник  ¦       ¦      ¦N       ¦(серія,  ¦відсотків, що ¦

¦   ¦          ¦         ¦          ¦       ¦      ¦квартири¦N, ким   ¦підлягає      ¦

¦   ¦          ¦         ¦          ¦       ¦      ¦        ¦виданий) ¦відшкодуванню ¦

¦   ¦          ¦         ¦          ¦       ¦      ¦        ¦         ¦(грн.)        ¦

¦---+----------+---------+----------+-------+------+--------+---------+--------------¦

¦ 1 ¦    2     ¦    3    ¦    4     ¦   5   ¦   6  ¦    7   ¦    8    ¦      9       ¦

--------------------------------------------------------------------------------------

 

Фонд набуває право кредитора на всю суму відшкодування, зазначену в графі 9.

 Ліквідатор __________ _________________________________

             (підпис)   (прізвище, ім'я, по батькові)

 

 М.П.

 

Додаток 2

                                      до  Положення про порядок

                                      відшкодування Фондом

                                      гарантування вкладів

                                      фізичних осіб коштів

                                      за вкладами фізичних осіб

                                      (у редакції рішення

                                      адміністративної ради Фонду

                                      гарантування вкладів

                                      фізичних осіб

                                      від 14.02.2006  N 44

                                      ( z0240-06 )

 

 

                             ПРАВИЛА

                      формування csv файлів

 

 

Це текстовий структурований файл, у якому реквізити розміщуються в обумовленому порядку та розділяються фіксованим символом. Правила формування файла такі:

символ розділювач — табуляція ();

поле із сумою заповнюється в гривнях з копійками, які зазначаються через крапку;

формат поля дати: ДД.ММ.РРРР;

кожний рядок файла закінчується символами -().

Назва файла повинна мати такий формат:

RAXXXXDM.CSV,

RFXXXXDM.CSV,

RBXXXXDM.CSV,

де RF — ознака файла списку вкладників, що отримується Фондом від ліквідатора;

RA — ознака файла реєстру вкладників, що надсилається Фондом до банку-агента;

RB — ознака файла переліку, що отримується Фондом від банку-агента;

ХХХХ — електронна адреса банку, що ліквідовується, згідно з довідником банків Національного банку України (RCUKRU.DBF поле HCKS);

D — кодований день дати формування файла;

М — кодований місяць дати формування файла.

Кодування номера дня та місяця проводиться таким чином:

номери від 1 до 9 відповідають цифрам 1-9, а номери 10-31

відповідають літерам латинського алфавіту [A-V] (див. табл.1).

 

 

                                      Таблиця 1

 

 

------------------------------------------------------------------

¦Номер          ¦Код            ¦Номер          ¦Код             ¦

¦---------------+---------------+---------------+----------------¦

¦1              ¦1              ¦17             ¦H               ¦

¦---------------+---------------+---------------+----------------¦

¦2              ¦2              ¦18             ¦I               ¦

¦---------------+---------------+---------------+----------------¦

¦3              ¦3              ¦19             ¦J               ¦

¦---------------+---------------+---------------+----------------¦

¦4              ¦4              ¦20             ¦K               ¦

¦---------------+---------------+---------------+----------------¦

¦5              ¦5              ¦21             ¦L               ¦

¦---------------+---------------+---------------+----------------¦

¦6              ¦6              ¦22             ¦M               ¦

¦---------------+---------------+---------------+----------------¦

¦7              ¦7              ¦23             ¦N               ¦

¦---------------+---------------+---------------+----------------¦

¦8              ¦8              ¦24             ¦O               ¦

¦---------------+---------------+---------------+----------------¦

¦9              ¦9              ¦25             ¦P               ¦

¦---------------+---------------+---------------+----------------¦

¦10             ¦A              ¦26             ¦Q               ¦

¦---------------+---------------+---------------+----------------¦

¦11             ¦B              ¦27             ¦R               ¦

¦---------------+---------------+---------------+----------------¦

¦12             ¦C              ¦28             ¦S               ¦

¦---------------+---------------+---------------+----------------¦

¦13             ¦D              ¦29             ¦T               ¦

¦---------------+---------------+---------------+----------------¦

¦14             ¦E              ¦30             ¦U               ¦

¦---------------+---------------+---------------+----------------¦

¦15             ¦F              ¦31             ¦V               ¦

¦---------------+---------------+---------------+----------------¦

¦16             ¦G              ¦               ¦                ¦

------------------------------------------------------------------

 

     Номер дня розміщений у межах від 1 до 31 -> [1-9,A-V]

 

     Номер місяця розміщений у межах від 1 до 12 -> [1-9,A-C]

 

{   Додаток   2   із   змінами,   внесеними   згідно   з  Рішенням

Адміністративної  ради  фонду  гарантування  вкладів фізичних осіб

N  16  (  z0008-03  )  від  05.12.2002,  в  редакції Рішень  Фонду

гарантування   вкладів  фізичних  осіб  N  26  (  z0092-04  )  від

25.12.2003, N 44 ( z0240-06 ) від 14.02.2006 }

 

 

Додаток 3

                                      до Положення про порядок

                                      відшкодування Фондом

                                      гарантування вкладів

                                      фізичних осіб коштів за

                                      вкладами фізичних осіб

                                      (у редакції рішення

                                      адміністративної ради Фонду

                                      гарантування вкладів

                                      фізичних осіб

                                      від 14.02.2006  N 44

                                      ( z0240-06 )

 

 

 Реєстр на ____ аркушах на загальну суму _____________ грн

                                        (сума літерами)

 

 

                              РЕЄСТР

одержувачів суми відшкодувань за рахунок коштів Фонду

гарантування вкладів фізичних осіб

            за вкладами, що розміщені в ______________

                                        (назва банку)

 

 

------------------------------------------------------------------

¦N ¦Пріз- ¦Iден-¦Назва ¦Назва¦Наз-¦Назва¦Доку-  ¦Розраху-¦Iденти-¦

¦з/¦вище, ¦тифі-¦насе- ¦обла-¦ва  ¦вули-¦мент,  ¦нкова   ¦фікатор¦

¦п ¦ім'я, ¦каці-¦леного¦сті  ¦ра- ¦ці,  ¦що зас-¦сума за ¦вклад- ¦

¦  ¦по    ¦йний ¦пунк- ¦     ¦йону¦номер¦відчує ¦вклада- ¦ника в ¦

¦  ¦бать- ¦номер¦ту, де¦     ¦    ¦буди-¦особу  ¦ми, з   ¦прог-  ¦

¦  ¦кові  ¦     ¦прожи-¦     ¦    ¦нку, ¦(серія,¦урахува-¦рамному¦

¦  ¦вклад-¦     ¦ває   ¦     ¦    ¦номер¦номер, ¦нням    ¦компле-¦

¦  ¦ника  ¦     ¦вклад-¦     ¦    ¦квар-¦ким    ¦відсот- ¦ксі    ¦

¦  ¦      ¦     ¦ник   ¦     ¦    ¦тири ¦вида-  ¦ків, що ¦Фонду  ¦

¦  ¦      ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦ний)   ¦підлягає¦       ¦

¦  ¦      ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦       ¦відшко- ¦       ¦

¦  ¦      ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦       ¦дуванню ¦       ¦

¦  ¦      ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦       ¦(грн)   ¦       ¦

¦--+------+-----+------+-----+----+-----+-------+--------+-------¦

¦1 ¦2     ¦3    ¦4     ¦5    ¦6   ¦7    ¦8      ¦9       ¦10     ¦

¦--+------+-----+------+-----+----+-----+-------+--------+-------¦

¦  ¦      ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦       ¦        ¦       ¦

¦--+------+-----+------+-----+----+-----+-------+--------+-------¦

¦  ¦      ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦       ¦        ¦       ¦

------------------------------------------------------------------

 

 Директор-розпорядник Фонду  _____________  ____________________

                                (підпис)    (прізвище, ініціали)

 

 Головний бухгалтер Фонду    _____________  ____________________

                                (підпис)    (прізвище, ініціали)

МП

{  Додаток  3  в  редакції  Рішення  Адміністративної  ради  фонду

гарантування   вкладів  фізичних  осіб  N  44  (  z0240-06  )  від

14.02.2006 }

 

 

Додаток 4

                                      до Положення про порядок

                                      відшкодування Фондом

                                      гарантування вкладів

                                      фізичних осіб коштів

                                      за вкладами фізичних осіб

                                      (у редакції рішення

                                      адміністративної ради Фонду

                                      гарантування вкладів

                                      фізичних осіб

                                      від 14.02.2006  N 44

                                      ( z0240-06 )

 

 

 Перелік на ___ аркушах на загальну суму ______________ грн

                                         (сума літерами)

 

 

                             ПЕРЕЛIК

             вкладників _____________, яким виплачені

банком-агентом суми відшкодувань за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб,

             за станом на кінець дня _______________

 

 

----------------------------------------------------------------------

¦N ¦Пріз-¦Iден-¦Назва ¦Назва¦Наз-¦Назва¦Документ,¦Сума ¦Iденти-¦Дата ¦

¦з/¦вище,¦тифі-¦насе- ¦обла-¦ва  ¦вули-¦що засві-¦вип- ¦фікатор¦одер-¦

¦п ¦ім'я,¦каці ¦леного¦сті  ¦рай-¦ці,  ¦дчує     ¦лати ¦вклад- ¦жання¦

¦  ¦ по  ¦йний ¦пунк- ¦     ¦ону ¦номер¦особу    ¦(грн)¦ника в ¦кош- ¦

¦  ¦бать-¦номер¦ту, де¦     ¦    ¦буди-¦(серія,  ¦     ¦програ-¦тів  ¦

¦  ¦кові ¦     ¦прожи-¦     ¦    ¦нку, ¦номер,   ¦     ¦мному  ¦     ¦

¦  ¦вкла-¦     ¦ває   ¦     ¦    ¦номер¦ким вида-¦     ¦компле-¦     ¦

¦  ¦дника¦     ¦вклад-¦     ¦    ¦квар-¦ний)     ¦     ¦ксі    ¦     ¦

¦  ¦     ¦     ¦ник   ¦     ¦    ¦тири ¦         ¦     ¦Фонду  ¦     ¦

¦--+-----+-----+------+-----+----+-----+---------+-----+-------+-----¦

¦1 ¦  2  ¦  3  ¦  4   ¦ 5   ¦ 6  ¦  7  ¦  8      ¦  9  ¦  10   ¦ 11  ¦

¦--+-----+-----+------+-----+----+-----+---------+-----+-------+-----¦

¦  ¦     ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦         ¦     ¦       ¦     ¦

¦--+-----+-----+------+-----+----+-----+---------+-----+-------+-----¦

¦  ¦     ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦         ¦     ¦       ¦     ¦

----------------------------------------------------------------------

 

 Керівник банку-агента _____________ ____________________

                          (підпис)   (прізвище, ініціали)

 

 Головний бухгалтер

 банку-агента          _____________ ____________________

                          (підпис)   (прізвище, ініціали)

МП

{ Додаток 4 в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів  фізичних

осіб  N  26  (  z0092-04  )  від 25.12.2003, N 44 ( z0240-06 ) від

14.02.2006 }

 

 

     {  Додаток  5  виключено на підставі Рішення Адміністративної

ради  фонду  гарантування  вкладів фізичних осіб N 44 ( z0240-06 )

від 14.02.2006 }

 

 

     {  Додаток  6  виключено на підставі Рішення Адміністративної

ради  фонду  гарантування  вкладів фізичних осіб N 44 ( z0240-06 )

від 14.02.2006 }

 

 

Додаток 5

                                      до Положення про порядок

                                      відшкодування Фондом

                                      гарантування вкладів

                                      фізичних осіб коштів за

                                      вкладами фізичних осіб,

                                      затвердженого рішенням

                                      адміністративної ради Фонду

                                      гарантування вкладів

                                      фізичних осіб

                                      12.02.2002  N 2

                                      (у редакції рішення

                                      25.12.2003  N 26

                                      ( z0092-04 )

 

 

                         ОСТАТОЧНИЙ ЗВIТ

   банку-агента про виплату вкладникам ______________________.

                                            (назва банку)

 

гарантованої суми відшкодувань за вкладами за рахунок

коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

           за станом на ____________________ _____ року

                            (звітна дата)

 

                                                         (грн.)

 

------------------------------------------------------------------

¦ N ¦Назва  ¦Дата    ¦Сума     ¦Дані про виплати у ¦Невиплачений ¦

¦з\п¦регіону¦отриман-¦коштів,  ¦розрізі            ¦залишок      ¦

¦   ¦       ¦ня      ¦одержаних¦регіональних       ¦коштів       ¦

¦   ¦       ¦банком  ¦банком   ¦підрозділів банку  ¦             ¦

¦   ¦       ¦платіж- ¦для      ¦-------------------+-------------¦

¦   ¦       ¦ного    ¦здійснен-¦Кількість  ¦Фактич-¦повер-¦дата  ¦

¦   ¦       ¦доручен-¦ня виплат¦вкладників,¦но вип-¦нена  ¦повер-¦

¦   ¦       ¦ня      ¦         ¦яким випла-¦лачена ¦банком¦нення ¦

¦   ¦       ¦        ¦         ¦чено кошти ¦сума   ¦сума  ¦коштів¦

¦---+-------+--------+---------+-----------+-------+------+------¦

¦ 1 ¦   2   ¦ 3      ¦  4      ¦  5        ¦ 6     ¦  7   ¦  8   ¦

¦---+-------+--------+---------+-----------+-------+------+------¦

¦   ¦       ¦ x      ¦  x      ¦           ¦       ¦  x   ¦  X   ¦

¦---+-------+--------+---------+-----------+-------+------+------¦

¦   ¦Разом  ¦        ¦         ¦           ¦       ¦      ¦      ¦

¦   ¦щодо   ¦        ¦         ¦           ¦       ¦      ¦      ¦

¦   ¦банку: ¦        ¦         ¦           ¦       ¦      ¦      ¦

------------------------------------------------------------------

 

Керівник

Головний бухгалтер

мп

(Додаток в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 26 від 25.12.2003)

Додаток 6

                                      до Положення про порядок

                                      відшкодування Фондом

                                      гарантування вкладів

                                      фізичних осіб коштів

                                      за вкладами фізичних осіб

                                      (у редакції Рішення

                                      Адміністративної ради фонду

                                      гарантування вкладів

                                      фізичних осіб

                                      від 13.07.2006  N 48

                                      ( z0871-06 )

 

 

                            IНФОРМАЦIЯ

про номери та суми на рахунках вкладників

            _________________________________________

                          (назва банку)

 

 

------------------------------------------------------------------

¦    Прізвище,   ¦Номер рахунка, ¦Сума залишку на¦Прізвище, ім'я ¦

¦    ім'я та     ¦    на якому   ¦  рахунку за   ¦та по батькові ¦

¦  по батькові   ¦ обліковуються ¦    вкладами   ¦спадкоємця (**)¦

¦    вкладника   ¦    вклади     ¦ (депозитами), ¦               ¦

¦                ¦  (депозити)   ¦   уключаючи   ¦               ¦

¦                ¦   вкладника   ¦  нараховані   ¦               ¦

¦                ¦  і нараховані ¦    відсотки   ¦               ¦

¦                ¦    за ними    ¦    (коп.)     ¦               ¦

¦                ¦ відсотки (*)  ¦               ¦               ¦

¦----------------+---------------+---------------+---------------¦

¦        1       ¦       2       ¦       3       ¦       4       ¦

¦----------------+---------------+---------------+---------------¦

¦                ¦               ¦               ¦               ¦

¦----------------+---------------+---------------+---------------¦

¦                ¦               ¦               ¦               ¦

------------------------------------------------------------------

 

 Ліквідатор        ______________    _____________________________

                      (підпис)       (прізвище, ім'я, по батькові)

 

М.П.

_______________

(*) Зазначаються всі належні вкладнику — фізичній особі рахунки, на яких обліковуються вклади (депозити) і нараховані за ними відсотки, що підлягають відшкодуванню.

(**) У разі відсутності заповідального розпорядження в договорі в графі 4 робиться запис “відсутній”.

____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/bank/11_144.html


Попередня статтяНаступна стаття


Ваше ім`я:  Захисний код:  <=>
символів залишилось

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"