Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XXXVIII. МАРАЗМИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА, РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПОЛІТИКИ

В Україні відсутня кримінальна відповідальності за картельні змови

Періодичні одночасні підняття цін по всій країні на цукор, олію (до речі саме після дій оліярів в 2008 році виник урядовий законопроект про кримінальну відповідальність за картельні змови), нафтопродукти, метал тощо дає вагомі підозри про існування картельних змов. Антимонопольний комітет України ініціює введення кримінальної відповідальності за антиконкурентні змови. Про це повідомила прес-служба АМК 12 квітня 2010 року із посиланням на слова голови комітету Олексія Костусєва.

Повідомляється, що Антимонопольний комітет має намір звернутися до Верховної Ради в проханням підтримати в другому читанні законопроект щодо введення кримінальної відповідальності за антиконкурентні змови (законопроект №3577 від 29.12.2008).

Наразі щодо картельних змов у нас застосовується адміністративна відповідальність.

Отут позитивний приклад дає Росія. З 30 жовтня 2009 року в Росії набрала сили стаття 178 Кримінального кодексу РФ, що передбачає кримінальну відповідальність за порушення антимонопольного законодавства. До кримінальної відповідальності по ст. 178 КК РФ за недопущення, обмеження або усунення конкуренції посадова особа притягається до відповідальності при наявності ознак складу злочину, а саме: заподіяння збитку на суму більш 1 мільйона рублів або отримання доходу понад 5 мільйонів рублів може дати до 5 років позбавлення волі, у нас планую давати до 6-ти років. Але вже в квітні 2010 Федеральна антимонопольна служба (ФАС) РФ вважає за необхідне виключити кримінальну відповідальність за погоджені дії на ринку, зберігши її у відношенні картелів. Таку думку висловив начальник правового керування ФАС Сергій Пузиревський, виступаючи в Державній думі на засіданні "круглого столу" "Про практику застосування антимонопольного законодавства РФ і напрямках його удосконалювання".

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20100405183001.shtml

Близько 50 років тому кримінальна практика за картельні угоди була введена в США, приблизно 30 років тому - у Європейському Союзі.

Віталій МОСЕЙЧУК

 

КК РФ. Статья 178. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции

1. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции путем заключения ограничивающих конкуренцию соглашений или осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий, неоднократного злоупотребления доминирующим положением, выразившимся в установлении и (или) поддержании монопольно высокой или монопольно низкой цены товара, необоснованном отказе или уклонении от заключения договора, ограничении доступа на рынок, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо повлекли извлечение дохода в крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до одного года либо без такового.

2. Те же деяния:

а) совершенные лицом с использованием своего служебного положения;

б) сопряженные с уничтожением или повреждением чужого имущества либо с угрозой его уничтожения или повреждения, при отсутствии признаков вымогательства;

в) причинившие особо крупный ущерб либо повлекшие извлечение дохода в особо крупном размере, -

наказываются лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью от одного года до трех лет либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, -

наказываются лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет.

Примечания. 1. Доходом в крупном размере в настоящей статье признается доход, сумма которого превышает пять миллионов рублей, а доходом в особо крупном размере - двадцать пять миллионов рублей.

2. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма которого превышает один миллион рублей, а особо крупным ущербом - три миллиона рублей.

3. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно способствовало раскрытию этого преступления, возместило причиненный ущерб или перечислило в федеральный бюджет доход, полученный в результате действий, предусмотренных настоящей статьей, и если в его действиях не содержится иного состава преступления.

4. Неоднократным злоупотреблением доминирующим положением признается совершение лицом злоупотребления доминирующим положением более двух раз в течение трех лет, за которые указанное лицо было привлечено к административной ответственности.

 

Ось що є на сайті Верховної Ради з цього питання http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=34105

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


Проект №3577 від 29.12.2008

Закон України

Про внесення змін до деяких законодавчих
 актів України щодо встановлення відповідальності
за антиконкурентні узгоджені дії
______________________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України:

у частині другій слово і цифри “статтями 227, 228” замінити словом і цифрами “статтею 227”;

доповнити частину п’яту після цифр “211,” цифрами “228,”.

2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

1) статтю 1662 виключити;

2) у статті 221 цифри “1661—1664” замінити цифрами “1661, 1663, 1664”;

3) в абзаці двадцятому пункту 1 частини першої статті 255 цифри “1661—1664” змінити цифрами “1661, 1663, 1664”.

3. Статтю 228 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25—26, ст. 131) викласти в такій редакції:

“Стаття 228. Антиконкурентні узгоджені дії

1. Антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються встановлення цін (тарифів) реалізації або придбання товарів (робіт, послуг) або розподілу ринку, або обмеження, у тому числі припинення, виробництва товарів (виконання робіт, надання послуг) чи реалізації або придбання товарів (робіт, послуг), —

караються штрафом від однієї до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

 

 

2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно, —

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

3. Примушування до вчинення дій, передбачених частиною першою цієї статті, шляхом погрози застосування насильства над потерпілим чи близькими йому особами, пошкодження чи знищення їхнього майна або обмеження прав, свобод чи законних інтересів цих осіб, або розголошення відомостей, які потерпілий чи близькі йому особи бажають зберегти в таємниці, —

карається позбавленням волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

4. Примушування до вчинення дій, передбачених частиною першою цієї статті, вчинене повторно чи за попередньою змовою групою осіб або поєднане з погрозою вбивства чи заподіянням тяжких тілесних ушкоджень або з насильством, або з пошкодженням чи знищенням майна, —

карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

5. Звільняється від кримінальної відповідальності особа, крім організатора, що вчинила дії, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вона раніше за інших учасників таких дій добровільно повідомила про їх вчинення правоохоронним органам, Антимонопольному комітету України або його територіальному відділенню до порушення кримінальної справи щодо неї за ознаками злочину, передбаченого частиною першою цієї статті, а також активно сприяла розкриттю цього злочину.”.

ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за антиконкурентні узгоджені дії»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

 

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за антиконкурентні узгоджені дії» розроблено на виконання пункту 3 Протоколу наради у Прем’єр-міністра України від 17 березня 2008 року «Про проблеми монополізації ринку олії» (доручення Кабінету Міністрів України від 21.03.2008 № 16359/0/1-08) та доручення Кабінету Міністрів України від 02.04.2008 № 16359/5/1-08.

Законом України «Про основи національної безпеки України»
від 19 червня 2003 року, встановлено, що фактором, який становить загрозу національній безпеці в економічній сфері є неефективність антимонопольної (конкурентної) політики, що ускладнює створення конкурентного середовища в країні.

Практична відсутність в Україні належного правового механізму виявлення та припинення таємних змов між конкурентами (картелів), які найбільшою мірою руйнують ринкові механізми, є найбільш невирішеною на сьогодні проблемою для ефективної реалізації конкурентної політики.

І хоча Закони України «Про Антимонопольний комітет України» та «Про захист економічної конкуренції» і визначають ряд повноважень органів Комітету, необхідних для розслідування діяльності картелів, застосування їх на практиці виявляється недостатнім.

Як свідчить український досвід, а також досвід інших країн, домовленості між конкурентами про фіксування цін, розподіл ринків чи про обсяги виробництва товару відбуваються усно, під час неофіційних зустрічей керівників чи інших осіб, що діють за їхньою вказівкою, і не фіксуються в будь-яких юридичних документах.

Виявлення та припинення таких найбільш небезпечних проявів антиконкурентної поведінки вимагає застосування особливих методів розслідування, зокрема використання оперативно-розшукових заходів і засобів, передбачених Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18 грудня 1992 року № 2135-XII, які можна застосовувати лише для пошуку і фіксації даних про протиправні діяння, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України.

Відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції  суб’єктом порушення і відповідальності за участь у картелях (антиконкуретних узгоджених діях) є лише суб’єкти господарювання (зазвичай юридичні особи). Щодо фізичних осіб – то вони є суб’єктами кримінальної відповідальності лише за примушування до антиконкурентних узгоджених дій відповідно до статті 228 Кримінального кодексу України.

При цьому, для застосування кримінальної відповідальності необхідно, щоб примушування відбувалося певними, передбаченими законом, способами, а саме, шляхом насильства чи заподіяння матеріальної шкоди або погрози застосування насильства чи заподіяння такої шкоди. Причому, ці способи повинні застосовуватися для того, щоб примусити особу, яка керує діяльністю суб’єкта господарювання, контролює чи впливає на таку діяльність до вчинення всупереч її волі дій, внаслідок яких відповідний суб’єкт господарювання стає учасником антиконкурентних узгоджених дій. Втім, як показує практика, посадові особи суб’єктів господарювання самостійно й свідомо приймають рішення про антиконкурентні змови. При цьому, вони можуть мати більше особистого зиску від вчинення таких протиправних дій порівняно з негативними для них наслідками, пов’язаними із накладенням органами Антимонопольного комітету України штрафів на відповідних суб’єктів господарювання (юридичних осіб) на підставі норм, що містяться у Законі України «Про захист економічної конкуренції».

Отже, є необхідним запровадити криміналізацію найбільш небезпечних проявів антиконкурентних узгоджених дій, шляхом прийняття відповідних кримінально-правових норм.

Враховуючи безпосередній вплив таємних антиконкурентних змов на економічну стабільність України, на безпеку держави, повноваження щодо їх розслідування мають бути надані не лише слідчим органів внутрішніх справ, а й слідчим органів Служби безпеки України та прокуратури.

 2. Мета і шляхи її досягнення

    Проект розроблено з метою удосконалення правового регулювання у сфері захисту економічної конкуренції щодо виявлення та припинення  найбільш суспільно небезпечних проявів антиконкурентних узгоджених дій.

Проект передбачає внесення змін до таких законів України:

Кримінально-процесуального кодексу України – щодо віднесення злочинів, передбачених статтею 228 Кримінального кодексу України, до альтернативної підслідності;

Кодексу України про адміністративні правопорушення – щодо виключення статті 1662, яка встановлює адміністративну відповідальність за неправомірні угоди між підприємцями;

Кримінального кодексу України – щодо встановлення кримінальної відповідальності за антиконкурентні узгоджені дії. 

Віднесення антиконкурентних узгоджених дій до тяжких злочинів обумовлене ступенем суспільної небезпеки цього діяння, а також необхідністю застосування для його розкриття таких оперативно-розшукових заходів та засобів, передбачених Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність», як: негласне виявлення та фіксування документів чи інших предметів, що можуть бути доказами підготовки або вчинення такого злочину, одержання розвідувальної інформації, проведення візуального спостереження тощо.

 3. Правові аспекти

 Відносини, пов’язані із захистом економічної конкуренції, регулюються статтею 42 Конституції України, якою закріплено обов'язок держави забезпечити захист економічної конкуренції, недопущення неправомірного її обмеження, Законами України «Про Антимонопольний комітет України» та «Про захист економічної конкуренції», які передбачають розслідування антиконкурентних узгоджених дій органами Антимонопольного комітету України.

Проект Закону передбачає внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України.

 4. Фінансово-економічне обґрунтування

 Реалізація цього акта не потребує додаткових витрат із державного бюджету.

 5. Позиція заінтересованих органів

 Проект Закону погоджено Міністерством економіки України, Міністерством фінансів України, Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України та Міністерством юстиції України без зауважень.

Генеральною прокуратурою України законопроект погоджено із зауваженнями, які враховано. Зауваження стосуються доповнення частини першої запропонованого проекту статті вимогою щодо вчинення дій з обмеження конкуренції всупереч вимогам антимонопольного законодавства. 

 6. Регіональний аспект

 Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно -територіальних одиниць.

 7. Громадське обговорення

 Проект Закону України розміщено на WEB-сайті Антимонопольного комітету України. Пропозицій та зауважень громадськості до законопроекту до Антимонопольного комітету України не надходило.

 8. Прогноз результатів

 Прийняття цього Закону має забезпечити підвищення ефективності виявлення та припинення найбільш суспільно небезпечних проявів антиконкурентних узгоджених дій, а також сприятиме запобіганню вчиненню таких правопорушень.

 

В. о. Голови Комітету

 

 

             О. МЕЛЬНИЧЕНКО

                          

 

     18 грудня 2008 року

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/antimonopol/38_7.html


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2022. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"