Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XIV. МАРАЗМИ АЛКОГОЛЮ ТА ТЮТЮНУ

ЗВІТ ПРО СУМУ НАРАХОВАНОГО ЗБОРУ НА РОЗВИТОК ВИНОГРАДАРСТВА, САДІВНИЦТВА І ХМЕЛЯРСТВА - НІБИ І НЕ ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ

Відповідно до пункту 1.11 статті 1 Закону України  № 2181-III  податкова декларація, розрахунок – це документ, що подається платником податків до контролюючого органу в строки, встановлені законодавством, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податку, збору (обов'язкового платежу).

Відповідно до пунктів 4-5 Порядку заповнення і подання звіту про суму нарахованого збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, який затверджено наказом ДПАУ від 28 березня 2002 р. N 133 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2002 р. за N 369/6657, платник збору самостійно обчислює суму податкового зобов'язання, яку зазначає у звіті про суму нарахованого збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства (далі - звіт). Звіт подається платником збору до органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням щомісяця протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця. Якщо останній день терміну подання звіту припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем терміну вважається наступний за вихідним або святковим робочий день.

Однак пункт 8 цього Порядку передбачає, що у разі коли протягом звітного місяця суб'єкт підприємницької діяльності не реалізовував в оптово-роздрібній торговельній мережі та мережі громадського харчування алкогольні напої та пиво і не отримував виручку від такої реалізації, звіт за цей місяць не подається.

Тому постає питання щодо застосування штрафу за підпунктом 17.1.1 п. 17.1 ст. 17 Закону № 2181-III, яким передбачено, що платник податків, який не подає податкову декларацію у строки, визначені законодавством, зобов'язаний сплатити штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне таке неподання або її затримку. З одного боку Порядок – це теж законодавство, а тому строк подання лише у разі продажу алкоголю – це теж строк, з іншого боку чому для звіту щодо збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства зроблено пільги щодо його неподання у разі відсутності об’єкта оподаткування, адже стосовно інші податкових декларацій цього немає. А шкода.

Віталій МОСЕЙЧУК

 

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державної податкової адміністрації України від 28 березня 2002 р. №133

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2002 р. за №369/6657

 

ПОРЯДОК
заповнення і подання звіту про суму нарахованого збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства», Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» та постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року №1170 «Про затвердження Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства».

2. Дія цього Порядку поширюється на суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форми власності та підпорядкування, які реалізують в оптово-роздрібній торговельній мережі алкогольні напої та пиво.

3. Об'єктом обкладення збором на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства є виручка, одержана на кожному етапі реалізації в оптово-роздрібній торговельній мережі та в мережі громадського харчування алкогольних напоїв та пива, що включається в суму торговельного обороту (далі — виручка).

II. Терміни подання звіту

4. Платник збору самостійно обчислює суму податкового зобов'язання, яку зазначає у звіті про суму нарахованого збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства (далі — звіт).

5. Звіт подається платником збору до органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням щомісяця протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця. Якщо останній день терміну подання звіту припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем терміну вважається наступний за вихідним або святковим робочий день.

6. За добровільним рішенням платника збору звіт може бути наданий органу державної податкової служби в електронній формі за умови реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

7. Звіт приймається від платника збору канцелярією органу державної податкової служби або надсилається поштою у зазначені терміни в порядку, установленому постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 1997 року №799 «Про затвердження Порядку оформлення поштових відправлень з вкладенням матеріалів звітності, розрахункових документів і декларацій». При цьому попередня (до реєстрації у канцелярії) перевірка звітів органом державної податкової служби не дозволяється.

8. Якщо протягом звітного місяця суб'єкт підприємницької діяльності не реалізовував в оптово-роздрібній торговельній мережі та мережі громадського харчування алкогольні напої та пиво і не отримував виручку від такої реалізації, звіт за цей місяць не подається.

III. Порядок заповнення звіту

9. Звіт може бути заповнений від руки чорнильною чи кульковою ручкою або віддрукований (заповнення олівцем не припускається), без виправлень і помарок. Органи державної податкової служби не приймають до розгляду звіти, що мають підчистки або дописки, закреслені слова (цифри), текст або цифри в яких неможливо прочитати внаслідок пошкодження (залиті чорнилом, затерті тощо), заповнені олівцем.

10. Суми збору у звіті проставляються у гривнях, без копійок, з відповідним округленням за загальновстановленими правилами.

11. У звіті платник збору вказує назву органу державної податкової служби, до якого подається звіт, назву підприємства, установи, організації (прізвище, ім'я, по батькові), ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб), місцезнаходження (місце проживання) та телефон.

12. У верхній частині звіту (з правого боку) платник збору в спеціальному полі позначкою «Х» у відповідному рядку зазначає тип звіту (загальний або уточнений).

13. У рядку 1 «Виручка від реалізації алкогольних напоїв та пива» зазначається загальна сума виручки, отримана у звітному місяці.

14. У рядку 2 «Нараховано збору» зазначається один відсоток від суми, зазначеної у рядку 1 (ставка збору відповідно до законодавства — один відсоток).

Наприклад, виручка від реалізації за звітний місяць становила 100000 грн. (рядок 1), ставка збору один відсоток, нараховано збору: 100000 грн. х 1 : 100 = 1000 гривень.

15. Звіт підписується фізичною особою — суб'єктом підприємницької діяльності або керівником і головним бухгалтером юридичної особи (указуються їхні прізвища, ініціали, проставляються дата, місяць та рік складання звіту) та скріплюється печаткою.

IV. Порядок подання уточненого звіту, що містить виправлені помилки

16. Якщо платник збору самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданому ним звіті, то такий платник зобов'язаний подати уточнений звіт, що містить виправлені показники (далі — уточнений звіт).

17. Уточнений звіт подається платником збору, яким виявлено помилки у звіті, в обов'язковому порядку для розкриття інформації про зміст і суму самостійно виявлених помилок. Уточнений звіт подається за формою та за той звітний період, у якому була припущена помилка.

18. До уточненого звіту додається довідка про суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, які зменшують або збільшують податкові зобов'язання у результаті виправлення самостійно виявленої помилки в попередніх звітних періодах (далі — довідка). До кожного уточненого звіту додається окрема довідка.

19. Довідка може бути заповнена від руки чорнильною чи кульковою ручкою або віддрукована (заповнення олівцем не припускається), без виправлень і помарок. У рядках, де відсутні дані для заповнення, має бути проставлена риска.

20. У довідці зазначаються назва органу державної податкової служби, до якої подається довідка, назва підприємства, установи, організації (прізвище, ім'я, по батькові), ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб), місцезнаходження (місце проживання) та телефон.

21. Дані показників, що впливають на суму податку в картці особового рахунку платника збору, заносяться у довідку в такому порядку:

рядок 1 — звітний період, що уточнюється;

рядок 2 — зміст помилки, яка призвела до збільшення або зменшення збору;

рядок 3 — сума збору, що підлягає сплаті згідно зі звітом (загальним, уточненим), в якому виявлено помилку;

рядок 4 — сума збору, що підлягає сплаті згідно з уточненим звітом;

рядок 5 — сума збору, яка зменшує податкові зобов'язання у результаті виправлення помилки, тобто різниця між сумою збору згідно з попередньо поданим звітом (загальним або уточненим) та сумою збору згідно з уточненим звітом, який подається;

рядок 6 — сума, яка збільшує податкові зобов'язання у результаті виправлення помилки, тобто різниця між сумою збору згідно з уточненим звітом, який подається, та сумою збору згідно з попередньо поданим звітом (загальним або уточненим);

рядок 7 — сума самостійно нарахованого штрафу в розмірі десяти відсотків від суми недоплати.

22. Довідка підписується фізичною особою — суб'єктом підприємницької діяльності або керівником і головним бухгалтером юридичної особи (указуються їхні прізвища, ініціали, проставляються дата, місяць та рік складання довідки) та скріплюється печаткою.

23. Якщо у зв'язку з виправленням помилки визначено збільшення податкового зобов'язання, то платник збору зобов'язаний сплатити суму недоплати, зазначену в рядку 6 довідки, та суму штрафу в розмірі десяти відсотків від суми такої недоплати, зазначену в рядку 7 довідки. У такому разі штрафи, передбачені чинним законодавством, не застосовуються.

Це правило не застосовується, якщо платник збору не подав звіт за той період, протягом якого відбулося таке заниження.

Суми, які відображені в рядках 6 та 7 довідки, проводяться в особовому рахунку платника збору за датою надання уточненого звіту.

24. Якщо платник збору подав уточнений звіт, але не виконав дій, передбачених пунктом 23 цього Порядку, то такий платник підлягає перевірці за даними, що містяться в уточненому звіті. При цьому суми, які відображені в рядках 6 та 7 довідки, в особовому рахунку платника збору не проводяться.

25. Якщо за результатами подання уточненого звіту виникає потреба в поверненні надміру сплаченого збору, то разом із таким звітом подається заява про повернення надміру сплаченого збору з дотриманням граничних термінів її подання. Сума, яка відображена в рядку 5 довідки, проводиться в особовому рахунку платника збору за датою надання уточненого звіту. При цьому зменшення податкових зобов'язань за уточненим звітом підлягає проведенню в особових рахунках тільки за умови підтвердження наявності помилки в раніше поданому звіті.

Якщо термін подання заяви про повернення надміру сплаченого збору закінчився, то уточнений звіт не подається.

V. Терміни сплати збору

26. Податкове зобов'язання, самостійно визначене платником збору у звіті, уважається узгодженим з дня подання такого звіту. Зазначене податкове зобов'язання не може бути оскаржене платником збору в адміністративному або судовому порядку.

27. Платник збору зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену в поданому ним звіті, протягом десяти календарних днів, наступних за останнім днем граничного терміну подання звіту.

28. За несвоєчасну сплату збору справляються пеня та штраф у порядку, визначеному чинним законодавством України.

Начальник Департаменту з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів

 

В. В. Чабаненко

____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/alko/14_8.html


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв
[an error occurred while processing this directive]


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"