Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XIV. МАРАЗМИ АЛКОГОЛЮ ТА ТЮТЮНУ

Право оптової торгівлі спиртом етиловим належить єдиному підприємству

Частина перша статті 14 Закону України від 19.12.1995 р. № 481/95-ВР “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” імпорт, експорт або оптова торгівля спиртом етиловим і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим здійснюються за наявності ліцензій лише державними підприємствами (організаціями), спеціально уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України, крім оптової торгівлі спиртом етиловим на медичні та ветеринарні цілі, яка може здійснюватися за наявності ліцензії закладами охорони здоров’я та підприємствами або організаціями зооветеринарного постачання незалежно від форм власності. Кабінет Міністрів України веде реєстр зазначених закладів охорони здоров’я та підприємств зооветеринарного постачання.

Розпорядженням Кабміну від 6 вересня 2005 р. N 390-р право оптової торгівлі спиртом етиловим було надано одному єдиному підприємству - Київському обласному державному об’єднанню спиртової та лікеро-горілчаної промисловості, а за Розпорядженням Кабіміну від 11 березня 2009 р. N 270-р це право перейшло до Державного концерну спиртової та лікеро-горілчаної промисловості (концерну “Укрспирт"). Таким чином, хоча в Україні є сотні спиртових заводів, жоден з них не може торгувати спиртом оптом, лише через посередника-монополіста...

Віталій МОСЕЙЧУК

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 11 березня 2009 р. N 270-р

Київ

 Про надання повноважень на здійснення

оптової торгівлі спиртом етиловим

 

1. Уповноважити Державний концерн спиртової та лікеро-горілчаної промисловості (концерн “Укрспирт") здійснювати оптову торгівлю спиртом етиловим за кодом згідно з УКТЗЕД 2207.

2. Визнати таким, що втратило чинність з 1 квітня 2009 р., розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2005 р. N 390 “Про надання повноважень на здійснення оптової торгівлі та експорту спирту етилового” (Офіційний вісник України, 2005 р., N 36, ст. 2204).

 

Прем’єр-міністр України                                                       Ю.ТИМОШЕНКО

Iнд. 22

 

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 6 вересня 2005 р. N 390-р

Київ

{ Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження КМ

N 270-р від 11.03.2009 }

 Про надання повноважень на здійснення оптової торгівлі та експорту спирту етилового

Уповноважити Київське обласне державне об’єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості здійснювати оптову торгівлю спиртом етиловим та експорт спирту етилового за кодом згідно з УКТЗЕД 2208 90 99 00 з фактичною концентрацією менш як 80 об. % у посудинах місткістю більш як 2 літри.

 

Прем’єр-міністр України                                                       Ю.ТИМОШЕНКО

Iнд. 22

 

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 грудня 2008 р. N 1127

Київ

 

Деякі питання діяльності Державного концерну спиртової та лікеро-горілчаної промисловості

(концерн "Укрспирт")

 

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Скасувати абзац другий пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 р. N 820 “Деякі питання вдосконалення управління підприємствами спиртової та лікеро-горілчаної промисловості” (Офіційний вісник України, 2008 р., N 70, ст. 2357) в частині ліквідації Державного концерну спиртової та лікеро-горілчаної промисловості (концерн “Укрспирт").

У зв’язку з цим відновити дію постанов Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

2. Внести до деяких постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

3. Міністерству аграрної політики:

ліквідувати в установленому порядку Київське обласне державне об’єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості після видачі Державному концерну спиртової та лікеро-горілчаної промисловості (концерн “Укрспирт") ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим;

підготувати разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади і подати у місячний строк на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до Статуту Державного концерну спиртової та лікеро-горілчаної промисловості (концерн “Укрспирт").

Прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Iнд. 22

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                             постановою Кабінету Міністрів України

                                 від 27 грудня 2008 р. N 1127

 

                             ПЕРЕЛIК

               постанов Кабінету Міністрів України,

                       дію яких відновлено

 

 

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 червня 1996 р.

N 701 “Про вдосконалення управління підприємствами спиртової та лікеро-горілчаної промисловості”.

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 вересня 1996 р.

N 1039 “Про затвердження Статуту Державного концерну спиртової та лікеро-горілчаної промисловості (концерн “Укрспирт")”.

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. N 1132 “Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 1996 р. N 701”.

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 грудня 1996 р.

N 1437 “Про внесення доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 1996 р. N 701”.

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 травня 1997 р.

N 413 “Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 1996 р. N 701”.

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1998 р.

N 2077 “Про внесення змін до Статуту Державного концерну спиртової та лікеро-горілчаної промисловості (концерн “Укрспирт")”.

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                             постановою Кабінету Міністрів України

                                  від 27 грудня 2008 р. N 1127

 

                              ЗМIНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 червня 1996 р. N 701 “Про вдосконалення управління підприємствами спиртової та лікеро-горілчаної промисловості":

1) пункти 1, 5, 6 і 9 виключити;

2) у пункті 2:

слова і цифру “у складі зазначених обласних державних об’єднань, а також державних підприємств згідно з додатком N 2” виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Установити, що до складу зазначеного концерну входять державні підприємства згідно з додатком N 2.";

3) у пункті 3:

абзац перший викласти у такій редакції:

"3. Установити, що контроль за діяльністю концерну “Укрспирт” здійснює Міністерство аграрної політики.";

друге речення абзацу другого виключити;

4) у пункті 7 слова “разом з концерном “Укрспирт” замінити словами “разом з Міністерством аграрної політики";

5) в пункті 8 слова і цифри “(код ТН ЗЕД 22.07)” замінити словами і цифрами “(код згідно з УКТЗЕД 2207)";

6) у додатках до постанови:

     додаток N 1 виключити;

 

     у додатку N 2 до постанови виключити слова і цифри:

 

"Підприємства, що входять до складу:";

"1. Вінницького обласного державного об’єднання";

"2. Житомирського обласного державного об’єднання";

"3. Iвано-Франківського обласного державного об’єднання";

"4. Київського обласного державного об’єднання";

"5. Львівського обласного державного об’єднання";

"6. Полтавського обласного державного об’єднання";

"7. Сумського обласного державного об’єднання";

"8. Тернопільського обласного державного об’єднання";

"9. Харківського обласного державного об’єднання";

"10. Хмельницького обласного державного об’єднання";

"11. Черкаського обласного державного об’єднання";

"12. Чернівецького обласного державного об’єднання";

"13. Чернігівського обласного державного об’єднання";

"Підприємства, що безпосередньо входять до складу концерну

"Укрспирт”.

2. У Порядку визначення виробників і покупців спирту та здійснення контролю за його обігом, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. N 1266 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 36, ст. 1684; 2003 р., N 14, ст. 623; 2004 р., N 12, ст. 746, N 27, ст. 1788, N 51, ст. 3352; 2005 р., N 15, ст. 765; 2006 р., N 23, ст. 1715; 2007 р., N 39, ст. 1554):

доповнити перше речення абзацу п’ятого пункту 2 після слів “оформляють і затверджують” словами і цифрою “(на підставі копії довідки, зазначеної в абзаці першому пункту 3 цього Порядку)";

у пункті 3 доповнити:

абзац перший після першого речення реченням такого змісту:

"Наряди оформлюються у триденний строк від дня надходження рознарядок.";

абзац п’ятий після слів “Підставою для оформлення нарядів на відпуск фракції головної етилового спирту є” словами “рознарядка уповноваженого органу та”.

3. Доповнити пункт 4 Положення про Міністерство аграрної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 листопада 2006 р. N 1541 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 45, ст. 2999) підпунктами 70-1 і 70-2 такого змісту:

"70-1) забезпечує в межах своїх повноважень розподіл між суб’єктами господарювання — резидентами України обсягів спирту з оформленням рознарядок на їх відпуск для споживання на внутрішньому ринку в установленому законодавством порядку;

70-2) визначає в установленому законодавством порядку державні спиртові заводи, які мають право переробляти конфісковані та безхазяйні спирт етиловий, фракцію головну етилового спирту, спиртовмісні рідини та алкогольні напої;”.

4. У постанові Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 р. N 820 “Деякі питання вдосконалення управління підприємствами спиртової та лікеро-горілчаної промисловості” (Офіційний вісник України, 2008 р., N 70, ст. 2357):

1) пункт 1 та абзаци другий, четвертий і п’ятий пункту 3 виключити;

2) в абзаці другому пункту 2:

слова “Державного концерну спиртової та лікеро-горілчаної промисловості (концерн “Укрспирт"), а також” виключити;

слова “до його складу” замінити словами “до складу Державного концерну спиртової та лікеро-горілчаної промисловості (концерн “Укрспирт"), крім Київського обласного державного об’єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості";

3) абзац третій пункту 3 і пункт 5 викласти в такій редакції:

"здійснити в установленому порядку заходи, пов’язані з ліквідацією обласних державних об’єднань, що входять до складу Державного концерну спиртової та лікеро-горілчаної промисловості (концерн “Укрспирт");";

"5. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.";

4) пункти 1-6 переліку актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність, затвердженого зазначеною постановою, виключити.

____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/alko/14_31.html


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"