Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА VІ. МАРАЗМИ, НОВИНИ СІЛЬСЬКОГО ТА ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Україна має найнижчу лісистість в Європі й одночасно у нас знаходиться перший у світі штучний ліс в степу

Лісистість України становить 15,6%, що є мінімальною лісистістю серед країн Європи. Лісистість Румунії - 29%, Болгарії - 30%, Франції - 31%, Білорусі - 42%, Чехії - 33,4%, Словаччини - 40,8%, Німеччини - 30,1%, Норвегії - 26,9%, Швеції - 60,3, Фінляндії - 64,7%, Італії - 32,7%, Іспанії - 26,7%, Франції - 27,6%, Польщі - 28,6%, і навіть в спекотній Греції - 44%. Лише в Туреччині, якщо її можна назвати європейською країною, лісистість менше нашої – 12,8%. Про необхідність підвищення лісистості та її малі розміри говорить і Державна цільова програма “Ліси України” на 2010-2015 роки та її Концепція.

Але голова Державного комітету України лісового господарства Микола Шершун повідомив в інтерв'ю "Урядовому кур'єру", що Україна займає 8-е місце серед країн Європи за лісистістю(!?, вочевидь він хотів сказати, що за площею лісів Україна посідає восьме місце в Європі (без Росії), це правда, але не за лісистістю – прим. авт.). За його інформацією, лісистість в Україні становить 15,7% від території держави при необхідних 20%. Для того щоб досягти такого показника, необхідно створити ще понад 2 млн га нових лісів, із них у степовій зоні - 1 млн га.

М.Шершун повідомив, що у системі діє 2245 розсадників загальною площею 5,1 тис. га. Завдяки їм щороку можна вирощувати понад 1 млрд штук стандартного садивного матеріалу і створювати близько 150 тис. га нових лісів.

Одночасно Україна має Великоанадольський ліс — лісовий заказник державного значення площею 2 543 га, закладений ще у 1834—1845 роках Віктором Єгоровичем фон Граффом, який першим довів можливість створення штучних лісів у голому безводному степу. До цієї пори збереглися дерева, які він посадив в 1845 р.

Заказник розташований у Волноваському районі Донецької області. Зауважимо, що половина лісів України є штучно створеними і тому потребують посиленого догляду. Україна задовольняє 25% своїх потреб у деревині і одночасно її експортує, що є маразмом.

З Основних засад (стратегії) державної екологічної політики України на період до 2020 року, які затверджено Законом України від 21 грудня 2010 року N 2818-VI можна дізнатися, що ліси займають більш як 15,7 відсотка території України (9,58 мільйона гектарів) і розташовані в основному на півночі (Полісся) та заході (Карпати). Оптимальним, за європейськими рекомендаціями, є покажчик лісистості 20 відсотків, для досягнення якого необхідно створити більше 2 мільйонів гектарів нових лісів. Загальна площа вкритих лісовою рослинністю земель збільшилася з 1961 року із 7,1 до 9,5 мільйона гектарів (на 33,8 відсотка). Якщо зазначені темпи заліснення будуть збережені, то лише через 20 років в Україні буде досягнутий оптимальний рівень лісистості.

Віталій МОСЕЙЧУК
27.07.2010 р.

P.S. Про інші позитивні рекорди України та її роль в майбутньому можна дізнатися в книзі "Українська національна ідея".

Великоанадольський музей лісу — Вікіпедія

http://podrobnosti.ua/society/2003/07/12/67894.html

Армія має військові лісові господарства

В Україні недостатньо лісових ресурсів, але експорт деревини у нас в два з половиною рази більший за імпорт

За кількістю прісної води на душу населення Україна займає останнє місце в Європі

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 вересня 2009 р. N 977

Київ

 

Про затвердження

Державної цільової програми

"Ліси України" на 2010-2015 роки

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Державну цільову програму “Ліси України” на 2010-2015 роки (далі — Програма), що додається.

2. Міністерству економіки включати щороку за поданням Державного комітету лісового господарства, Міністерства аграрної політики, Міністерства оборони, Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерства транспорту та зв’язку, Київської міської державної адміністрації визначені Програмою завдання, заходи та показники до відповідних розділів проекту Державної програми економічного та соціального розвитку України на відповідний рік.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, відповідальним за виконання Програми, та Міністерству фінансів під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік передбачати кошти для виконання завдань і заходів Програми враховуючи індекс інфляції.

4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, відповідальним за виконання Програми, Київській міській державній адміністрації подавати щороку до 1 березня Державному комітетові лісового господарства інформацію про хід виконання Програми для її узагальнення та подання до 15 квітня Кабінетові Міністрів України та Міністерству економіки.

5. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 р.

N 189 “Про першочергові заходи щодо створення захисних лісових насаджень на неугіддях та в басейнах річок";

постанову Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2002 р.

N 581 “Про затвердження Державної програми “Ліси України” на 2002-2015 роки” (Офіційний вісник України, 2002 р., N 18, ст. 933).

Прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 22

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                             постановою Кабінету Міністрів України

                                  від 16 вересня 2009 р. N 977

 

                    ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

                 "Ліси України" на 2010-2015 роки

                          Мета Програми

Метою цієї Програми є визначення основних напрямів збалансованого розвитку лісового господарства, спрямованих на посилення екологічних, соціальних та економічних функцій лісів.

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Розв’язати проблему можливо шляхом:

удосконалення системи:

ведення лісового господарства з використанням позитивного вітчизняного та міжнародного досвіду;

лісовпорядкування з використанням геоінформаційних технологій;

інформаційного забезпечення лісового господарства;

збереження лісів переважно у державній власності;

запровадження:

принципу сталого розвитку лісового господарства та невиснажливого лісокористування;

природозберігаючого комплексного використання лісових ресурсів з урахуванням їх ландшафтного і водорегулюючого значення;

зменшення обсягу суцільних рубок, заміни їх на поступові і вибіркові;

збільшення площі лісів шляхом виконання робіт з лісорозведення;

збереження біорізноманіття лісів;

ведення державного обліку лісів;

проведення моніторингу стану та інвентаризації лісів;

здійснення лісогосподарських заходів з урахуванням регіональних еколого-економічних та соціальних особливостей, зокрема запровадження технології проведення гірських лісозаготівель на основі використання природозберігаючих систем машин та механізмів, заміни похідних ялинників на корінні деревостани, виконання робіт з реабілітації лісів на радіоактивно забруднених територіях, проведення постійного радіологічного моніторингу, створення та вирощування стійких до екстремальних природних умов лісових біогеоценозів;

удосконалення законодавства з питань лісового господарства та його гармонізація з міжнародними принципами сталого розвитку та управління лісами;

створення конкурентних засад надання послуг лісовому господарству;

покращення наукового та кадрового забезпечення розвитку галузі лісового господарства;

забезпечення:

- розвитку лісової інфраструктури (дороги, мости, підпірні стінки, гідротехнічні споруди тощо);

- участі у роботі міжнародних лісівничих організацій, виконання міжнародних зобов’язань України щодо лісів;

- екологічного виховання населення, провадження еколого-просвітницької діяльності, інформування громадськості про стан лісового господарства;

- розвитку рекреаційної та туристичної інфраструктури;

гармонізації національних стандартів у сфері лісового господарства з відповідними міжнародними стандартами;

розширення регіональної прикордонної співпраці з метою координації дій щодо боротьби із шкідниками лісу, ліквідації наслідків стихійного лиха і лісових пожеж.

Прогнозні обсяги і джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.

Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Програми, які визначено у додатку 2, спрямовані на забезпечення ефективної охорони, належного захисту, раціонального використання та відтворення лісів, ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку з урахуванням природних, економічних і лісорослинних умов, породного складу лісів та їх цільового призначення, збільшення площі лісів та створення умов для досягнення оптимальних показників рівня лісистості.

Основними завданнями Програми є:

підвищення рівня лісистості;

нарощування ресурсного та екологічного потенціалу лісів, забезпечення ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку;

підвищення стійкості лісових екосистем, забезпечення охорони і захисту лісів;

відтворення, охорона і раціональне використання мисливської фауни;

раціональне використання лісових ресурсів;

підвищення ефективності управління лісовим господарством;

покращення наукового та кадрового забезпечення розвитку галузі лісового господарства;

забезпечення розвитку:

- міжнародного співробітництва у галузі лісового господарства;

- рекреаційної та туристичної інфраструктури, провадження еколого-просвітницької діяльності.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

поліпшити стан та якісний склад лісів, посилити їх екологічні функції та підвищити продуктивність;

створити умови для досягнення оптимальних показників рівня лісистості;

удосконалити законодавство з питань лісового господарства з урахуванням екологічних, соціальних та економічних функцій лісів;

запровадити нові природозберігаючі технології проведення лісозаготівель;

удосконалити та оптимізувати систему управління лісовим господарством, лісовпорядкування, інвентаризації та моніторингу стану лісів;

забезпечити соціальний захист працівників галузі лісового господарства;

забезпечити розвиток лісівничої науки та освіти;

забезпечити ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку;

збільшити на 0,5 млн. гектарів площу лісів та підвищити до 16,1 відсотка рівень лісистості;

збільшити обсяг деревини, заготівля якої проводиться з використанням природозберігаючих технологій;

зменшити загрозу деградації земель;

створити умови для зниження рівня концентрації парникових газів у атмосфері, що дасть можливість зробити позитивний внесок у виконання Україною Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату.

Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Орієнтовний обсяг коштів, необхідних для виконання Програми, становить 22 млрд. гривень, у тому числі 7,9 млрд. — із загального фонду державного бюджету.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, власних коштів лісокористувачів та інших джерел.

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

                  від 18 квітня 2006 р. N 208-р

                               Київ

 

               Про схвалення Концепції реформування

                та розвитку лісового господарства

 

 

1. Схвалити Концепцію реформування та розвитку лісового господарства, що додається.

2. Держкомлісгоспу разом з Мінприроди, Мінагрополітики, Міноборони та іншими заінтересованими органами виконавчої влади розробити та подати у шестимісячний строк пропозиції, що випливають з Концепції реформування та розвитку лісового господарства, стосовно внесення змін до Державної програми “Ліси України” на 2002-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2002 р. N 581 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 18, ст. 933).

Прем’єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Інд. 22

                                          СХВАЛЕНО

                         розпорядженням Кабінету Міністрів України

                               від 18 квітня 2006 р. N 208-р

 

                            КОНЦЕПЦІЯ

реформування та розвитку лісового господарства

I. Сучасний стан лісового господарства

Загальна площа земель лісового фонду становить 10,8 млн.

гектарів, з яких вкрито лісовою рослинністю 9,5 млн. гектарів, що становить 15,7 відсотка території України. За останні 50 років лісистість зросла майже в 1,5 раза. Запас деревини в лісах збільшився у 2,5 раза і досяг 1,8 млрд. куб. метрів. Середній щорічний приріст у лісах Держкомлісгоспу дорівнює 4 куб. метрам на один гектар (від 5 куб. метрів у Карпатах до 2,5 куб. метрів у Степовій зоні).

Ліси по території України розташовані дуже нерівномірно і сконцентровані переважно на Поліссі та в Карпатах. Лісистість у різних природних зонах також має значні відмінності і не досягає оптимального рівня, за якого ліси найкраще впливають на клімат, ґрунти, водні ресурси, протидіють ерозійним процесам.

Середній вік деревостанів перевищує 55 років. Поступове старіння лісів призводить до погіршення їх санітарного стану.

Порівняно з іншими європейськими країнами Україна відзначається:

низьким середнім рівнем лісистості;

істотними відмінностями лісорослинних умов, методів ведення лісового господарства, використання лісових ресурсів і корисних властивостей лісу у різних природних зонах (Полісся, Лісостеп, Степ, Українські Карпати та гірський Крим);

переважно екологічним значенням лісів, половина з яких має обмежений режим використання;

великою часткою лісів, включених до складу територій природно-заповідного фонду (13,7 відсотка), що має стійку тенденцію до збільшення;

багатовідомчою структурою використання лісів (для ведення лісового господарства ліси надано в постійне користування підприємствам, установам та організаціям, що належать до сфери управління різних міністерств, інших органів виконавчої влади);

наявністю значної площі лісів, що зростають на радіоактивно забруднених землях.

Половина лісів України належить до штучно створених і потребує посиленого догляду. Близько 0,5 млн. гектарів лісів, що належали колишнім колективним господарствам, знаходяться на землях запасу і перебувають у незадовільному стані (самовільно вирубуються, гинуть від пожеж, хвороб, шкідників тощо). Понад 0,4 млн. гектарів полезахисних лісових смуг, які сприяють збереженню та підвищенню родючості близько 13 млн. гектарів ріллі, не закріплені за землекористувачами.

Крім того, матеріальна база лісової науки і освіти не відповідає світовому рівню.

II. Проблеми лісового господарства, для розв’язання яких розробляється Концепція

Розроблення Концепції зумовлене становленням нових економічних відносин у державі, появою комплексу екологічних, економічних і соціальних проблем, необхідністю ведення лісового господарства на засадах збалансованого розвитку, підвищення ефективності лісоуправління, багатоцільового використання лісових ресурсів і корисних властивостей лісу, а також збільшення площі лісів до оптимальної.

Основними причинами виникнення проблем є:

недосконалість фінансово-економічного механізму розвитку лісового господарства та податкової бази, яка не враховує довгостроковості у вирощуванні лісу;

багатовідомча система управління лісами;

недоцільне поєднання лісогосподарськими підприємствами функцій з ведення лісового господарства та переробки деревини;

відсутність економічного механізму стимулювання запровадження природозберігаючих технологій або їх елементів;

значний обсяг незаконних рубок, недосконалий перерозподіл земель лісового фонду;

зростання техногенного навантаження на лісові екосистеми.

III. Мета та основні завдання Концепції

Мета Концепції полягає в організації ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку, підвищенні ролі лісового сектору в економіці держави.

Основними завданнями Концепції є:

розроблення критеріїв (показників) ефективного управління лісами;

збільшення лісистості території до науково обґрунтованого рівня;

нарощування ресурсного та екологічного потенціалу лісів;

збереження біологічного різноманіття лісових екосистем;

підвищення стійкості лісових екосистем до впливу негативних факторів навколишнього середовища, зростаючого техногенного навантаження, змін клімату;

ефективне використання лісових ресурсів в умовах ринкових відносин;

удосконалення фінансово-економічного механізму;

забезпечення самоокупності та прибутковості ведення лісового господарства в лісозабезпечених регіонах;

сприяння розв’язанню соціально-економічних проблем територіальних громад;

посилення правового захисту працівників лісової охорони.

IV. Шляхи та способи розв’язання проблем лісового господарства

Шляхи та способи розв’язання проблем лісового господарства полягають у проведенні його реформування з використанням позитивного вітчизняного та міжнародного досвіду, поєднанні заходів державної підтримки та впровадження ринкового механізму, збереженні лісів переважно у державній власності.

1. Підвищення ефективності управління лісовим господарством передбачає:

запровадження принципів невиснажливого лісокористування та екосистемного підходу в процесі реформування і збалансованого розвитку лісового господарства;

передачу лісів, що перебувають у державній власності, крім тих, що безпосередньо використовуються для потреб оборони, до сфери управління Держкомлісгоспу для ведення лісового господарства;

забезпечення охорони та відтворення лісів у межах населених пунктів та лісів, які створені або створюються на землях приватної форми власності;

проведення ефективного моніторингу стану лісів;

екологічне виховання населення, інформування громадськості про стан лісового господарства.

2. Реформування економічної та фінансової системи ведення лісового господарства передбачає:

створення конкурентних засад надання послуг лісовому господарству;

удосконалення порядку визначення та справляння плати за використання лісових ресурсів;

розроблення методики розрахунку розміру плати за використання земель лісового фонду для потреб рекреації, мисливського господарства, промислової заготівлі грибів, ягід, лікарської сировини тощо;

оптимізацію структури та кількісного складу лісогосподарських підприємств залежно від лісорослинної зони та експлуатаційного чи екологічного значення лісів;

стимулювання розвитку в лісах рекреаційної та туристичної інфраструктури, еколого-просвітницької діяльності.

3. Удосконалення системи ведення лісового господарства передбачає:

забезпечення екологічно орієнтованого та комплексного використання лісових ресурсів з урахуванням їх ландшафтного і водорегулюючого значення, перегляд принципів розподілу лісів за екологічним і господарським значенням залежно від виконуваних ними функцій, розроблення методики кадастрової оцінки лісів, зменшення обсягів суцільних рубок, заміна їх на поступові і вибіркові, зокрема в зелених зонах населених пунктів;

збереження біологічного різноманіття лісів;

інвентаризацію та оптимізацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду на землях лісового фонду;

забезпечення захисного лісорозведення на державному рівні шляхом інвентаризації полезахисних лісових смуг, закріплення їх за землекористувачами, відновлення роботи агролісомеліоративних служб, законодавче врегулювання питань цільового виділення земель під захисне лісорозведення;

забезпечення державної підтримки створення захисних насаджень та полезахисних лісових смуг на еродованих землях, що перебувають у приватній і комунальній власності;

удосконалення системи лісокористування (вік, види, способи рубок та їх планування) у розрізі природних зон;

здійснення лісогосподарських заходів з урахуванням регіональних еколого-економічних та соціальних особливостей, зокрема запровадження технології гірських лісозаготівель на основі використання природозберігаючих систем машин та механізмів, заміна похідних ялинників на корінні деревостани, проведення робіт на радіоактивно забруднених територіях, спрямованих на реабілітацію лісів, постійний радіологічний моніторинг, створення та вирощування стійких до екстремальних природних умов Степу лісових біогеоценозів з урахуванням необхідності переведення господарювання на ландшафтно-екологічні принципи;

покращення наукового та кадрового забезпечення;

впровадження інформаційних технологій і вдосконалення системи інформаційного забезпечення;

удосконалення системи лісовпорядкування, інвентаризації і моніторингу стану лісів на основі геоінформаційних технологій;

посилення функцій і ролі державної лісової охорони, затвердження Положення про державну лісову охорону з урахуванням норм Лісового кодексу України у новій редакції;

розвиток лісової інфраструктури (дороги, мости, підпірні стінки, гідротехнічні споруди тощо).

4. Ефективне використання лісових ресурсів передбачає:

запровадження порядку реалізації заготовленої деревини на конкурсних засадах через аукціони і торги для формування прозорого ринку деревини;

визначення заготівлі деревини як кінцевої фази ведення лісового господарства;

поступову реструктуризацію неефективних лісогосподарських підприємств шляхом їх відокремлення і створення деревообробних державних підприємств (філіалів) та реалізація їм деревини на ринкових умовах з урахуванням особливостей природних зон;

запровадження системи контролю (сертифікатів) походження лісопродукції для забезпечення захисту ринку від незаконно отриманої деревини;

гармонізацію національних стандартів у сфері лісового господарства з відповідними міжнародними стандартами.

5. Міжнародне співробітництво передбачає:

забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України щодо лісів;

участь у роботі міжнародних лісівничих організацій;

вивчення нових технологій і методів організації та ведення лісового господарства;

розширення співпраці з науковими і освітніми організаціями, проведення спільних наукових досліджень;

обмін інформаційними матеріалами;

регіональна прикордонна співпраця з метою координації дій щодо обмеження чисельності шкідників лісу, наслідків стихійного лиха і лісових пожеж.

V. Фінансове забезпечення

Реалізація заходів, визначених Концепцією, здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів лісокористувачів, а також інших джерел, у тому числі коштів міжнародних організацій та іноземних інвесторів.

За кошти державного бюджету передбачається забезпечити розширене відтворення лісів та агролісомеліорацію у степовій і лісостеповій природних зонах, утримання територій та об’єктів природно-заповідного фонду, охорону і захист лісів від пожеж, хвороб та шкідників, рубки догляду за лісом, інші заходи з поліпшення породного складу і якості лісів, ведення мисливського господарства, лісовпорядкування, інвентаризацію та моніторинг лісів, ведення кадастру рослинного і тваринного світу, утримання державної лісової та мисливської охорони (служби), розвиток лісової науки та освіти, виховання та пропаганду екологічної культури (розвиток і підтримка шкільних лісництв, організацію та здійснення заходів із створення лісів за участю громадськості, видавничу діяльність, інформування громадськості через засоби масової інформації тощо).

За кошти місцевих бюджетів і фондів охорони навколишнього природного середовища здійснюються заходи щодо охорони і відтворення лісових ресурсів місцевого значення.

VI. Очікувані результати реалізації Концепції

Реалізація Концепції сприятиме переведенню лісового господарства на засади сталого розвитку та ефективному управлінню лісовим господарством, збільшенню площі лісів держави, збереженню біорізноманіття та невиснажливого лісокористування, задоволенню потреб суспільства в лісових ресурсах, поліпшенню водорегулюючих, ґрунтозахисних, рекреаційних та інших корисних властивостей лісів створенню сприятливіших умов для розвитку підприємництва та нових робочих місць, зменшенню загрози деградації земель, зростанню частки продукції лісового господарства у внутрішньому валовому продукті, забезпеченню зайнятості та соціальної захищеності працівників лісового сектору, зростанню інвестицій у лісову галузь а також гармонізації норм ведення лісового господарства України з відповідними критеріями Європейського Союзу.

На основі Концепції передбачається здійснити коригування Державної програми “Ліси України” на 2002-2015 роки, в результаті чого до 2010 року буде забезпечено лісовідновлення на площі 0,37 млн. гектарів, лісорозведення (створення нових лісів) — 0,3 млн., лісозахисні заходи — 1,9 млн., лісовпорядні роботи — 7,6 млн. гектарів. Загальна площа лісів зросте на 3 відсотки, а запас деревостанів — на 13 відсотків.

До 2015 року площа лісів збільшиться на 1 млн. гектарів і становитиме 10,5 млн. гектарів. Лісистість території становитиме 17,4 відсотка, запас деревини зросте на 170 млн. куб. метрів і становитиме близько 2 млрд. куб. метрів.

Позитивні якісні і кількісні зміни в лісовому фонді сприятимуть оптимізації його вікової структури, що дасть змогу повніше задовольняти потреби суспільства у деревині, інших лісових ресурсах і корисних властивостях лісів.

____________

  Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/agro/6_77.html


Попередня статтяНаступна стаття

  [an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"