Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА VІ. МАРАЗМИ, НОВИНИ СІЛЬСЬКОГО ТА ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Компенсація вартості сільськогосподарської техніки з бюджету залежить від площі землі, яка припадає на одиницю техніки, а не від врожайності чи будь-якого іншого якісного показника

Відповідно до пункту 2 Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва, який  затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.2004 N 959, часткова компенсація встановлюється у розмірі 30 відсотків вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва (далі — техніка) без урахування сум податку на додану вартість згідно з переліком, визначеним Міжвідомчою експертною радою з питань визначення пріоритетів у виробництві нової техніки та обладнання для сільськогосподарських товаровиробників.

Сільськогосподарським товаровиробникам, які закупили зернозбиральні та кормозбиральні комбайни і трактори, часткова компенсація вартості такої техніки надається згідно з нормативом, визначеним Мінагрополітики. І Мінагрополітики затвердило цей “норматив” у вигляді Наказу від 14.03.2008 р. № 153 “Про затвердження нормативу обчислення навантаження на вітчизняні зернозбиральні, кормозбиральні комбайни та трактори для визначення права на отримання сільськогосподарськими товаровиробниками часткової компенсації їх вартості”. З нього можна дізнатися, що норматив завантаженості це не що інше, як площа землі, яка припадає на одиницю техніки. Не продуктивність праці, не врожайність, не кількість проданого зерна державі, а просто площа. Виходить, що у кого більше площа землі, той і отримає компенсацію на техніку незалежно чи в бур’янах ця земля чи ні, а у кого цієї землі не дуже багато, але хто доглядає за нею, компенсації вартості техніки не отримує. Це практика радянських радгоспів та колгоспів, яка знову відроджена в українському селі. А все зроблено заради того, щоб фермери, у яких землі обмаль, не могли отримувати компенсації вартості техніки, на відміну від потужних агрохолдингів, яким всього мало, мало...

Віталій МОСЕЙЧУК

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 липня 2004 р. N 959

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва

         { Iз змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

           N   71 (   71-2005-п ) від 21.01.2005

           N  321 (  321-2007-п ) від 01.03.2007

           N  849 (  849-2007-п ) від 20.06.2007

           N 1115 ( 1115-2007-п ) від 11.09.2007

           N  109 (  109-2008-п ) від 27.02.2008

           N  763 (  763-2008-п ) від 27.08.2008 }

 

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Порядок використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва (додається).

Прем’єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Iнд. 22

                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

                       постановою Кабінету Міністрів України

                            від 28 липня 2004 р. N 959

                  (у редакції постанови Кабінету Міністрів України

                      від 1 березня 2007 р. N 321 ( 321-2007-п )

 

ПОРЯДОК

використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості нової складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва, закупленої у поточному році, сільськогосподарським

товаровиробникам  (далі - бюджетні кошти). { Абзац перший пункту 1

із  змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 109 ( 109-2008-п )

від 27.02.2008 }

Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінагрополітики, розпорядниками нижчого рівня — Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних і Управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій (далі — розпорядники бюджетних коштів).

Одержувачами бюджетних коштів є сільськогосподарські товаровиробники.

2. Часткова компенсація встановлюється у розмірі 30 відсотків вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва (далі — техніка) без урахування сум податку на додану вартість згідно з переліком, визначеним Міжвідомчою експертною радою з питань визначення пріоритетів у виробництві нової техніки та обладнання для сільськогосподарських товаровиробників.

Сільськогосподарським товаровиробникам, які закупили зернозбиральні та кормозбиральні комбайни і трактори, часткова компенсація вартості такої техніки надається згідно з нормативом, визначеним Мінагрополітики.

{  Пункт  2  в  редакції  Постанови  КМ  N  109 ( 109-2008-п ) від

27.02.2008 }

 

3. Мінагрополітики затверджує у п’ятиденний строк за погодженням з Мінфіном розподіл бюджетних коштів пропорційно середньорічному обсягу виробництва валової продукції сільського господарства (у порівняльних цінах 2005 року) за попередні три роки згідно із статистичною звітністю та доводить його до

розпорядників  бюджетних  коштів.  {  Абзац  перший  пункту  3  із

змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 109 ( 109-2008-п ) від

27.02.2008 }

 

Мінагрополітики протягом трьох робочих днів після затвердження розподілу бюджетних коштів подає Державному казначейству реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів та планів асигнувань у розрізі регіонів пропорційно затвердженому розподілу таких коштів.

Кошти, виділені з бюджету для часткової компенсації вартості техніки, розподіляються в одноденний строк Мінагрополітики пропорційно сумам, затвердженим у планах асигнувань на відповідний період, і перераховуються розпорядникам бюджетних коштів.

Державне казначейство спрямовує бюджетні кошти розпорядникам бюджетних коштів відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками, затвердженого Державним казначейством.

4. Компенсація не виплачується сільськогосподарським товаровиробникам:

яких визнано банкрутами;

проти яких порушено справу про банкрутство;

які мають заборгованість більше ніж півроку із сплати податків і платежів до державного, місцевих бюджетів та Пенсійного фонду;

яким надано на одиницю техніки, на яку подаються зазначені у пункті 6 документи до конкурсної комісії (далі — комісія), фінансову підтримку на безповоротній основі у розмірі 30 відсотків для компенсації витрат, пов’язаних з придбанням першого трактора, комбайна, вантажного автомобіля (для фермерських господарств).

{  Абзац  пункту  4  із  змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 109 ( 109-2008-п ) від 27.02.2008 }

 

5. Для здійснення часткової компенсації вартості техніки розпорядники бюджетних коштів утворюють комісії, до складу яких включаються їх представники і представники обласних органів статистики, фінансової, контрольно-ревізійної та податкової служб, інспекції Державного технічного нагляду та управлінь по боротьбі з

економічною  злочинністю.  {  Абзац  перший  пункту  5 із змінами,

внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N  109  (  109-2008-п  ) від

27.02.2008 }

 

Комісії очолюють відповідно заступник Міністра аграрної політики Автономної Республіки Крим, заступники начальника головного управління агропромислового розвитку обласних і заступник начальника Управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій.

Комісія визначає та затверджує умови і строки проведення конкурсів та оприлюднює їх у друкованих засобах масової інформації протягом трьох днів після надходження наказу Мінагрополітики про затвердження розподілу бюджетних коштів та переліку техніки, що пропонується для реалізації з частковою компенсацією вартості у відповідному році.

6. Сільськогосподарські товаровиробники подають до комісії такі документи:

1) заявку, зразок якої затверджує Мінагрополітики (в двох примірниках);

2) завірену в установленому порядку копію:

довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

бухгалтерського звіту станом на 1 січня відповідного року (новостворені підприємства — за останній звітний період);

3) довідку про наявність техніки та навантаження на одиницю техніки;

4) копії підтвердних документів щодо придбання техніки (рахунок-фактура, накладна на відвантаження товарно-матеріальних цінностей, примірник документа про сплату 100 відсотків вартості

техніки,  посвідчений  банком);  { Підпункт 4 пункту 6 із змінами,

внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N  109  (  109-2008-п  ) від

27.02.2008 }

 

4-1) копію свідоцтва про реєстрацію техніки, на яку видаються державні номерні знаки та відповідні реєстраційні документи в

регіональній  інспекції  державного  технічного нагляду; { Пункт 6

доповнено   підпунктом   4-1   згідно   з   Постановою  КМ  N  109

( 109-2008-п ) від 27.02.2008 }

 

5) довідку регіонального відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств Автономної Республіки Крим, відповідного регіонального відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств про те, що сільськогосподарському товаровиробнику не надавалася на одиницю техніки, на яку подаються зазначені у цьому пункті документи до комісії, у поточному році фінансова підтримка на безповоротній основі у розмірі до 30 відсотків для компенсації витрат, пов’язаних з придбанням першого трактора, комбайна, вантажного

автомобіля (для фермерських господарств); { Підпункт 5 пункту 6 із

змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 109 ( 109-2008-п ) від

27.02.2008 }

6) письмове зобов’язання сільськогосподарського товаровиробника про повернення протягом місяця до бюджету отриманих бюджетних коштів у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного отримання (за винятком отримання бюджетних коштів за наявності у нього заборгованості перед місцевим бюджетом з податку з доходів фізичних осіб, яку сільськогосподарський товаровиробник погасить до 1 жовтня 2008 р.) та/або нецільового використання (зокрема, продажу або передачі в оренду техніки, придбаної з частковою компенсацією її вартості, до закінчення трирічного строку) з нарахуванням пені у розмірі облікової ставки Національного банку в розрахунку на рік за весь період користування такими коштами. При цьому в разі виявлення зазначених фактів такому сільськогосподарському товаровиробнику припиняється надання будь-якої державної підтримки протягом трьох наступних  бюджетних  періодів;  { Підпункт 6 пункту 6 із змінами, внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N  763  від 27.08.2008 }

7) довідку про банківські реквізити сільськогосподарського товаровиробника.

Сільськогосподарські товаровиробники, що провадять господарську діяльність з вироблення валової продукції сільського господарства не за місцем їх державної реєстрації, подають зазначені документи комісіям за місцем провадження діяльності.

 

7-1) довідку про відсутність (наявність) заборгованості перед місцевим бюджетом з податку з доходів фізичних осіб, підписану в установленому порядку та скріплену печаткою

сільськогосподарського   товаровиробника.   {  Пункт  6  доповнено

підпунктом  7-1  згідно  з  Постановою КМ N 763 ( 763-2008-п ) від

27.08.2008 }

 

7. Комісія розглядає протягом п’яти днів після закінчення строку подачі заявки документи сільськогосподарських товаровиробників і приймає у порядку черговості реєстрації рішення про виплату чи відмову у частковій компенсації вартості техніки.

Основними критеріями визначення переможців конкурсу є:

відсутність простроченої заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільськогосподарським товаровиробникам та іншим суб’єктам господарювання, а також за користування вітчизняною сільськогосподарською технікою, отриманою на умовах фінансового лізингу в минулі роки;

рівень забезпеченості сільськогосподарського товаровиробника технікою залежно від обсягу виробництва валової продукції сільського господарства.

Комісії визначають відповідно до розподілу ліміти коштів для часткової компенсації вартості техніки по кожному району пропорційно відношенню середньорічного обсягу виробництва валової продукції сільського господарства району до середньорічного обсягу виробництва валової продукції сільського господарства по регіону

за  попередні  три  роки (у порівняльних цінах 2005 року). { Абзац

п'ятий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 109

( 109-2008-п ) від 27.02.2008 }

 

У разі прийняття позитивного рішення комісії визначають суму часткової компенсації, що виплачується сільськогосподарському товаровиробнику в межах визначених лімітів коштів по кожному району. Відповідне рішення комісії оформляється протоколом, який підписують усі члени комісії.

8. На підставі протоколу, оформленого комісією, розпорядники бюджетних коштів складають протягом двох банківських днів реєстри сільськогосподарських товаровиробників, яким виплачується часткова компенсація вартості техніки, за формою, затвердженою Мінагрополітики, та здійснюють відповідні видатки шляхом перерахування компенсації сільськогосподарському товаровиробнику на його поточний рахунок, відкритий у банківській установі.

8-1 За підсумками дев’яти місяців поточного року і починаючи з жовтня:

Мінагрополітики за погодженням з Мінфіном може здійснювати перерозподіл невикористаних бюджетних коштів між розпорядниками бюджетних коштів пропорційно потребі, визначеній у пропозиціях Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних та Севастопольської міської держадміністрацій щодо зменшення обсягів бюджетних коштів у разі неможливості їх використання або необхідності збільшення обсягів в межах загального річного ліміту асигнувань;

Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних держадміністрацій можуть здійснювати перерозподіл лімітів коштів між районами пропорційно потребі, визначеній в заявках сільськогосподарських товаровиробників.

 

9. Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних і Управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій до 10 числа наступного місяця подають Мінагрополітики звіт про виплату часткової компенсації вартості техніки за затвердженою ним формою.

Мінагрополітики щокварталу до 20 числа наступного місяця та в місячний строк після закінчення бюджетного періоду подає Мінфіну звіт про кількість закупленої техніки, її вартість і кількість господарств, які отримали таку техніку.

10. Складення та подання фінансової звітності здійснюється у встановленому законодавством порядку.

{  Порядок  в  редакції  Постанови  КМ  N  321  ( 321-2007-п ) від

01.03.2007 }

 

МIНIСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

                        14.03.2008  N 153

Про затвердження нормативу обчислення навантаження на вітчизняні зернозбиральні, кормозбиральні комбайни та трактори для визначення права на отримання сільськогосподарськими товаровиробниками часткової компенсації їх вартості

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.07.2004 N 959 “Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва”, з метою забезпечення цільового і ефективного використання бюджетних коштів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити норматив обчислення навантаження на зернозбиральні, кормозбиральні комбайни та трактори для визначення права на отримання сільськогосподарськими товаровиробниками часткової компенсації їх вартості, що додається.

2. Департаменту інженерно-технічного забезпечення (Даценко М.С.) довести цей норматив до Міністерства аграрної політики АР Крим, головних управлінь агропромислового розвитку обласних та Севастопольської міської державних адміністрацій для врахування в роботі конкурсних комісій.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Шевченка О.О.

Міністр Ю.Ф.Мельник

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                      Наказ Мінагрополітики

                                      України

                                      14.03.2008  N 153

 

 

                               НОРМАТИВ

обчислення навантаження на вітчизняні зернозбиральні, кормозбиральні комбайни та трактори для визначення права на отримання сільськогосподарськими товаровиробниками часткової компенсації їх вартості

Для забезпечення умов рівного доступу сільськогосподарських товаровиробників до отримання часткової компенсації вартості встановлюються наступні критерії навантаження на техніку:

- площа землі в обробітку, що припадає на один трактор відповідної потужності крім тракторів, які задіяні в обслуговуванні технологічних процесів в тваринництві та

птахівництві;  {  Абзац  в  редакції  Наказу Міністерства аграрної

політики N 607 ( v0607555-08 ) від 22.09.2008 }

- площа посіву зернових, зернобобових та технічних культур

(ріпак,  соя, соняшник) на один зернозбиральний комбайн; { Абзац в

редакції    Наказу    Міністерства   аграрної   політики   N   658

( v0658555-08 ) від 10.10.2008 }

- площа сіяних трав та силосних культур, що припадає на один кормозбиральний комбайн.

Показники навантаження на технічні засоби, що надають право на часткову компенсацію їх вартості.

------------------------------------------------------------------

¦    Найменування технічних засобів і їх     ¦ Навантаження, га  ¦

¦                типорозміри                 ¦                   ¦

¦----------------------------------------------------------------¦

¦Трактори з потужністю двигуна:                                  ¦

¦----------------------------------------------------------------¦

¦               понад 280 к.с.               ¦        350        ¦

¦--------------------------------------------+-------------------¦

¦                181-280 к.с.                ¦        300        ¦

¦--------------------------------------------+-------------------¦

¦                121-180 к.с.                ¦        200        ¦

¦--------------------------------------------+-------------------¦

¦                80-120 к.с.                 ¦        70         ¦

¦--------------------------------------------+-------------------¦

¦                 до 80 к.с.                 ¦        20         ¦

¦--------------------------------------------+-------------------¦

¦                 до 40 к.с.                 ¦        10         ¦

¦--------------------------------------------+-------------------¦

¦Мотоблоки з набором знарядь                 ¦        1,0        ¦

¦----------------------------------------------------------------¦

¦Комбайни зернозбиральні з пропускною здатністю:                 ¦

¦----------------------------------------------------------------¦

¦               понад 10 кг/с.               ¦        250        ¦

¦--------------------------------------------+-------------------¦

¦                 8-10 кг/с.                 ¦        200        ¦

¦--------------------------------------------+-------------------¦

¦                  5-7 кг/с.                 ¦        75         ¦

¦----------------------------------------------------------------¦

¦Кормозбиральні комбайни:                                        ¦

¦----------------------------------------------------------------¦

¦                 самохідні                  ¦        100        ¦

¦--------------------------------------------+-------------------¦

¦                  причіпні                  ¦        30         ¦

------------------------------------------------------------------

 

Часткова компенсація вартості на вказану техніку надається сільськогосподарським товаровиробникам, у яких навантаження на одиницю наявної техніки перевищує відповідний показник.

Для господарств що знаходяться у зоні Полісся, гірських та передгірських районах Карпат, Криму показники навантаження на трактор, зернозбиральний комбайн, кормозбиральний комбайн зменшуються у 2 рази.

Показник навантаження, що припадає на один трактор потужністю 80-120 к.с. для господарств, які спеціалізуються на садівництві,

встановлюється  15  га.  {  Норматив  доповнено  абзацом  згідно з

Наказом  Міністерства  аграрної політики N 853 ( v0853555-08 ) від

22.12.2008

____________

  Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/agro/6_57.html


Попередня статтяНаступна стаття

  [an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"