Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА VІ. МАРАЗМИ, НОВИНИ СІЛЬСЬКОГО ТА ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

За рахунок приватного сектора утримується 90% бджолиних сімей. Державної статистики щодо виробництва меду в Україні нема

З літописів та легенд Україну згадують як землю, що тече молоком та медом. На жаль, поступово в Україні стає менше і першого і другого. Так, у нас є Закон України від 22.02.2000 р. № 1492-III “Про бджільництво”, але загальне відношення до товаровиробника в Україні таке, що бджільництвом у нас переважно займаються приватні особи як хобі або для базару, і дуже рідко для магазину чи на експорт.

Про це свідчить і статистика. Програма розвитку галузі бджільництва в Україні до 2010 року, яка затверджена Мінагрополітики від 10.03.2006 р.№ 107/28 , але була скасована через відмову Міністерством юстиції в державній реєстрації через місяць за Наказом 10.04.2006 N 186/38. Але цей Наказ дуже цікавий з теоретичної, історичної та практичної точки зору. З цього Наказу стає відомими те, що Щорічне виробництво меду на пасіках усіх категорій господарств складає від 40 до 60 тис. Тонн (об’єм експорту меду — близько 3-5 тис. Тонн). Але аналіз статистичних даних розвитку галузі в країні за останні 10-15 років засвідчує, що приріст бджолосімей спостерігався здебільшого за рахунок приватного сектора і зараз у ньому утримується 90% бджолиних сімей. Наказ посилається на статистичну звітність, але повірте мені, приватні пасічники жодним чином не звітуються перед Держкомстатом, він просто не лише не має відповідних статистичних форм, а просто не має права вимагати подання такої звітності.

Віталій МОСЕЙЧУК

НАСЕЛЕННЯ ПЕРЕХОДИТЬ НА САМОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ

Бджільництво – особлива і надзвичайно цінна галузь сільського господарства. Її основою є розведення медоносних бджіл, які існують бджолиними сім’ями – своєрідними біологічними одиницями. Бджільництво дає основні продукти (мед і віск), а також додаткові (пакети бджіл, бджолині матки, квітковий пилок, маточне молоко, прополіс, бджолина отрута).

Мед є чудовим продуктом життєдіяльності бджолосімей, які справедливо

називають рідким золотом природи, як за кольором так і за властивостями. Достатньо сказати, що мед це єдиний продукт, який не псується з часом (як і золото) Високоякісні сорти меду містять близько 75% фруктози і глюкози, що визначає його цінність і фізичні властивості. До складу меду входить близько 300 речовин і зольних елементів. Він має рідкісні харчові якості, важливі лікувальні властивості, визначається неповторним смаком і ароматом.

Маточне молоко, прополіс і бджолину отруту використовують для виробництва медичних препаратів. Прополіс (бджолиний клей) здавна відомий як засіб для лікування ран, опіків та інших захворювань.

Економічне значення бджільництва доповнюється також тим, що бджіл використовують для запилення сільськогосподарських культур. В результаті запилення бджолами соняшнику, гречки, плодоягідних, овочевих,  ефіроолійних та інших культур їх урожайність підвищується в середньому на 25 – 30%. Вартість додаткової продукції від запилення сільськогосподарських культур бджолами значно перевищує витрати на утримання пасік.

На початок 1993 р в усіх категоріях господарств України налічувалось майже 3,7 млн. бджолиних сімей, у тому числі більше як 2,8 млн. у підсобних господарствах населення і близько 0,9 млн. у колективних, державних міжгосподарських підприємствах, або відповідно 74,3% і 25,7%. В колгоспах нараховується 605,7 тис бджолосімей, або в середньому понад 70 з розрахунку на одне господарство. Промислові пасіки колгоспів і держгоспів лісостепової і степової зон мають по  100 – 200, а окремих спеціалізованих господарств і міжгосподарських підприємств – по 300 – 600 бджолосімей.

Господарства України мають сприятливі умови для розвитку бджільництва. Джерелами медозбору тут є сільськогосподарські культури, а також природні медоносні угіддя – ліси, насадження ярів і балок, лісосмуги, луки і пасовища. На території країни бджільництво розміщується нерівномірно залежно від наявності медоносних ресурсів і потреби в бджолосім’ях для запилення сільськогосподарських ентомофільних культур, садів та ягідників. У зоні Лісостепу розміщується в середньому 7 бджолосімей з розрахунку на 100 га сільськогосподарських культур, у Степу – 6, на Поліссі – 5 і в Карпатах – 4 бджолосім’ї. Найбільша концентрація бджолиних сімей у господарствах Лісостепу, а в зоні Степу їх постійно не вистачає для повноцінного запилення соняшнику.

Відповідно до особливостей кормових бази бджільництва у господарствах України розводять такі породи бджіл:

·        українська степова,
·        карпатська,
·        сіра гірська кавказька,
·        поліська та їх помісі.

Для підвищення продуктивності бджільництва держплемрозплідники і племінні пасіки щорічно виводять понад 100 тис племінних маток кращих районованих порід і реалізують їх господарствам і населенню.

Виробництво меду в світі в цілому зростає і становить нині близько 1 млн т. У більшості країн середньорічне споживання меду становить від 100 г до 1 кг на душу населення. Валове виробництво меду в Україні становить 50 – 55 тис т за рік, з них товарного понад 23 – 26 тис т, а з розрахунку на душу населення – близько 1 кг. Рівень його споживання досяг 450 – 500 г на одну людину за рік, що не забезпечує норм повноцінного харчування.

Виробництво меду в господарствах України постійно зростає. Так, валовий збір меду в 1980 р в усіх категоріях господарств становив 33,4 тис т, у 1985 р – 43,7 тис т, а в 1990 р – 50,9 тис т, що відповідно на 52,4 і 16,5% більше. В 1992 р у господарствах України було одержано 57,1 тис т меду, в тому числі 29,3 тис т товарного. Валовий збір меду з розрахунку на одну бджолосім’ю в середньому по країні становив 15,9 кг (з них 8,3 кг товарного). Крім того, було одержано 1204 т воску – 2,1% від валового виходу меду.

У господарствах населення в 1992 р було вироблено 46,9 тис т меду, з них 23,5 тис т товарного, що відповідно становить 82,1 і 80,2 % їх загальних обсягів у країні. Вихід меду на одну бджолосім’ю становив 17,3 кг, у тому числі 9,0 кг товарного. На пасіках колективних, державних і міжгосподарських підприємств було одержано понад 10,2 тис т меду, з них 5,8 тис т товарного. Крім того, від бджільництва було одержано 733 т воску, 32,3 тис роїв та багато інших продуктів.

У передових господарствах валовий збір меду на одну бджолосім’ю становить 40 – 60 кг, що в 2,5 – 4 рази перевищує середню продуктивність бджільництва по країні. Нині виробляється близько 20 сортів меду високої якості. У виробництві меду та іншої продукції бджільництва найбільша частина господарств Лісостепу і Степу.

Бджільництво розвивається за такими напрямками:

·        медотоварний,
·        запилювально-медовий,
·        запилювальний (при вирощуванні культур закритого грунту),
·        розплідницький (виведення маток і формування пакетів бджіл),
·        комплексний.

Ці напрями в спеціалізації бджільництва мають свої характерні особливості в організації галузі, обліку виробничих витрат на пасіці та методиці обчислення собівартості продукції.

У господарствах України переважає запилювально-медовий напрям бджільництва. Кількість сімей бджіл на пасіках і бджолофермах колгоспів і держгоспів визначається, як правило, потребою в них для запилення сільськогосподарських ентомофільних культур. При цьому слід виходити з таких норм: для запилення гречки, насінників багаторічних трав та ентомофільних культур, садів і ягідників треба мати 2 сім’ї бджіл з розрахунку на 1 га посіву або насаджень і не менш як 1 бджолосім’ю на 2 га посіву соняшнику, баштанних та овочевих культур.

У багатьох господарствах пасіки дрібні і малопродуктивні, бджіл недостатньо використовують для запилення сільськогосподарських культур, а спеціальних медоносів здебільшого не висівають. Це обмежує кормову базу бджільництва і можливості його розвитку. Особливої шкоди розвитку галузі завдають існуюча практика і не досконала технологія застосування гербіцидів, пестицидів та інших засобів боротьби з бур’янами, хворобами і шкідниками сільськогосподарських культур.

В Україні найбільше пам’ятників бджолі в світі і найбільше меду в Європі, але першими пам’ятник бджолі поставили японці, поляки та росіяни

Абсурд лечения простуды молоком с медом

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК

НАКАЗ

                       13.07.2006  N 374/62

 

                Про затвердження Програми розвитку

                  галузі бджільництва в Україні

 

На виконання Закону України “Про бджільництво” та протоколу секції виробництва та переробки продукції тваринництва і птахівництва Науково-технічної ради Мінагрополітики України від 21.12.2005 N 6 про сучасний стан розвитку бджільництва та поліпшення селекційно-племінної роботи з породами бджіл з метою створення конкуренто-спроможної галузі НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Програму розвитку галузі бджільництва до 2010 року (далі — Програма), що додається.

2. Міністерству аграрної політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій забезпечити виконання Програми та інформувати про хід її реалізації Мінагрополітики протягом 2007-2010 років до 1 березня наступного за звітним періодом.

3. Міністерству аграрної політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій:

а) забезпечити розробку відповідних регіональних програм розвитку бджільництва та вжити заходів, спрямованих на збереження, збільшення чисельності та підвищення продуктивності бджолосімей, виробництва меду та бджолопродуктів, а також більш інтенсивний розвиток усіх напрямів діяльності галузі;

б) відновити в наступному та послідуючих роках посіви ентомофільних сільськогосподарських культур з розрахунку до 3-х га на одну бджолосім’ю.

4. Департаменту ринків тваринництва з Головною державною племінною інспекцією (Микитюк Д.М.), Департаменту інженерно-технічного забезпечення (Даценко М.С.) Мінагрополітики разом з агропромисловою фірмою “Меліса-93” (м. Харків), заводом-фірмою “Ось” (м. Кіровоград) та приватним підприємством “Хмельницькмед” (за згодою) налагодити виробництво різноманітного обладнання та пасічницького інвентаря.

5. Департаменту фінансів (Зуб Г.І), Департаменту зовнішньоекономічного співробітництва (Руденко М.М.), Департаменту ринків тваринництва з Головною державною племінною інспекцією Мінагрополітики разом з Національним науковим центром “Інститутом бджільництва імені П.І.Прокоповича” та Національною асоціацією пасічників “Укрбджолопром” (за згодою) до 01.07.06 відпрацювати ефективну модель пільгового кредитування, залучення інвестицій на розвиток племінного бджільництва.

6. Покласти на відділення зоотехнії УААН та Національний науковий центр “Інститут бджільництва імені П.І.Прокоповича” наукове забезпечення галузі бджільництва.

7. Національному науковому центру “Інститут бджільництва імені П.І.Прокоповича” (Селекційному центру з бджільництва, затвердженого спільним наказом Мінагрополітики та УААН від 29.12.05 N 766/130) до 01.07.06 розробити програми селекційно-племінної роботи з основними породами бджіл з метою поліпшення їх продуктивних якостей.

8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра аграрної політики України Скорченка А.Ф. та віце-президента УААН Головка А.М.

Міністр аграрної

політики України О.П.Баранівський

В.о. президента Української

Академії аграрних наук В.П.Ситник

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                      Наказ міністерства аграрної

                                      політики України

                                      та Української академії

                                      аграрних наук

                                      13.07.2006  N 374/62

                             ПРОГРАМА

розвитку галузі бджільництва в Україні до 2010 року

1. Сучасний стан галузі

Україна — одна з провідних держав світу, яка має розвинене бджільництво, що забезпечує запилення ентомофільних сільськогосподарських культур, виробництво достатньої кількості меду, воску, квіткового пилку, прополісу, маточного молочка, бджолиної отрути для потреб населення харчової, медичної, парфумерно-косметичної й інших галузей та для експортних потреб. У світі Україну визнають як батьківщину культурного бджільництва, заснованого працею основоположника прогресивних ідей у галузі, — П.І.Прокоповича (1775-1850 рр.)

Бджільництво України має запилювально-медовий напрям. За даними Міністерства статистики, в усіх категоріях господарств налічується до 3 млн. бджолиних сімей. Щорічне виробництво меду на пасіках усіх категорій господарств складає від 40 до 60 тис.тонн (об’єм експорту меду — близько 3-5 тис.тонн). Валове виробництво воску — 1,2-1,4 тис.тонн. Важливим економічним показником галузі є виробництво додаткових продуктів бджільництва — прополісу, квіткового пилку, маточного молочка, трутневого гомогенату, бджолиної отрути, які є основою виготовлення низки цінних лікувальних препаратів та продуктів харчування. На жаль, виробництво цих продуктів щорічно зменшується через відсутність їх збуту.

Основою кормової бази бджільництва в степовій, лісостеповій та поліській зонах є медоносні сільськогосподарські культури, нектарозапас яких становить 59-87% від загального обсягу регіону. В різних зонах країни питома вага цих рослин не однакова. Так, у степовій зоні товарний медозбір, здебільшого, дає соняшник (77,6% всього нектарозапасу) та насінники багаторічних трав (11,6%); в лісостеповій — гречка (44,6%), соняшник (23,4%), багаторічні трави (10,3%); в поліській — багаторічні трави (45,6%); в Карпатах — конюшина червона (42,0%) та ріпак озимий (11,4%).

2. Особливості зонального розвитку бджільництва

Як відомо, бджільництво України загалом має медово-запилювальний напрям. Це, в першу чергу, стосується таких регіонів як південний, східний, центральний і північний. Якщо перші три регіони забезпечують, переважно, запилення соняшнику, гречки та інших культур, то західний спеціалізується, здебільшого, на розведенні карпатських бджіл. Пакети та матки цих бджіл частково реалізовують в інші регіони України, але більшість іде на експорт (Росія, Білорусь, Польща). Збільшення дотації західного регіону сприяло б розвитку бджільництва та покращенню забезпечення бджолопакетами і матками пасічників інших регіонів. Окрім медово-запилювального, в галузі бджільництва розрізняють ще такі виробничі напрямки, як: медово-товарний, запилювальний, бджолорозплідницький та комплексний.

Пасіки медово-товарного напрямку створюються в районах з достатньо багатою медоносною рослинністю. Бджільничі ферми і пасіки медово-товарного виробничого напряму переважають, головним чином, у гірничо-лісових, лісостепових та гірських районах, які багаті на природні медоноси.

Запилювальний напрям розвивається у господарствах, де бджіл використовують для запилення площ овочівництва відкритого ґрунту, а також гречки, соняшнику, конюшини, еспарцету, плодово-ягідних та баштанних культур. Застосування бджолозапилення у тепличних господарствах дає змогу з найменшими затратами одержувати високі врожаї овочів і уникати виконання трудомістких робіт із штучного запилення. Розплідницький напрям характерний для південних районів України та західного регіону. М’яка, нетривала зима тут сприяє хорошій зимівлі бджіл з невеликими затратами кормів, а рання весна — швидкому зміцненню і росту бджолиних сімей. Уже в першій половині травня у цих регіонах можна виводити маток і формувати від сильних бджолиних сімей відводки.

У структурі продуктивного комплексного бджільництва немає яскраво виявленого одного чи двох виробничих напрямів: різні види продукції бджільництва мають приблизно однакову питому вагу в загальному обсязі її виробництва. Розвивається він переважно в районах Степу та Лісостепу, де є умови для одержання меду, воску, квіткового пилку, прополісу, бджолиної отрути, розмноження бджолиних сімей і маток для реалізації. Окрім того, бджіл використовують для запилення сільськогосподарських ентомофільних культур.

3. Запилення сільськогосподарських культур

Запилення всіх ентомофільних сільськогосподарських культур є важливим фактором підвищення їхньої врожайності. Це біологічний фактор, що діє без втручання людини і тому його значення часто недооцінюють.

Насправді ж запилення, якому не приділяють належної уваги, є важливим чинником підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва.

Головну роль у запиленні ентомофільних культур відіграють медоносні бджоли. На їхню долю припадає 85-90% і лише 10-15% запилюють інші комахи.

Слід доцільним вважати використання потенціалу і деяких диких запилювачів, а саме — осмій, мегахіл, джмелів та інших комах для запилення ентомофільних сільськогосподарських культур. Бджоли є єдиним фактором, який може бути контрольованим з боку людини. Бджолозапилення сприяє підвищенню врожайності сільськогосподарських культур на 30-60% і навіть вище, в залежності від виду рослин та умов запилення. Крім того, підвищується якість плодів, збільшується їх натуральна вага.

Підвищення врожайності сільськогосподарських культур при запиленні квіток бджолами в середньому становить: ріпаку 25-30%, соняшнику — 40, гречки — 41, червоної конюшини — 75, люцерни — 50, баштанових — 60, плодових — 65, гірчиці — 35-61%. Слід відмітити, що насіння люцерни практично неможливо одержати без повноцінного запилення.

За даними Б.М.Меркулова, за останні 25 років урожайність зернових, які не запилюються комахами, порівняно з урожайністю гречки і соняшнику, неухильно знижувалася (за винятком 1985-1990 рр.). Урожайність гречки і соняшнику падала лише в роки зниження активності бджіл (різкого скорочення кількості бджолиних сімей або ослаблення їхньої сили), що спонукало до недостатнього запилення рослин.

Дослідженнями встановлено, що насіння ентомофільних культур, одержане при запиленні медоносними бджолами має підвищені господарськокорисні якості. Так, у насіння гречки плівчастість зменшується на 2,4%, збільшується кількість сирого протеїну на 0,4%, а енергія проростання — на 17%. В озимого ріпаку при запиленні енергія проростання збільшується на 11-12%, схожість — на 16-20%, наявність жирів — на 4-5%. При перехресному запиленні збільшується вага яблук на 26%, зав’язуваність плодів — 5,5%, а збереженість зав’язі — на 3,3% порівняно з їхнім самозапиленням.

Виходячи з вищесказаного та з досвіду зарубіжних країн, бджолозапилення повинно бути узаконеним агрономічним прийомом технології вирощування ентомофільних сільськогосподарських культур. У ряді країн Східної Європи (Словаччина, Німеччина та інші), а також СІЛА законодавством передбачений такий агроприйом і обов’язково орендна плата за використання бджіл на запиленні.

Табл. 1. Ринок меду за показниками основних

            споживачів (за даними світової статистики)

 

--------------------------------------------------------------------------------

|  N країна  |Насе- |Потреба|Спожи-|     в т.ч.    |Спожи-|Задово-|В тому числі|

|    п/п     |лення |в меді |вання |---------------|вання | лення | задовольня-|

|            | тис. |  за   |в рік,|влас-| ім-|екс-|  на  | норма-| ється через|

|            |      |міжна- |тис.т.|ність|порт|порт|1 лю- | тивної|------------|

|            |      |родни- |      |     |    |    |дину, | потре-|Власне| Ім- |

|            |      |ми нор-|      |     |    |    |  кг  | би, % |вироб-|порт,|

|            |      | мами, |      |     |    |    |      |       |ництво|  %  |

|            |      | тис.т |      |     |    |    |      |       |      |     |

|------------+------+-------+------+-----+----+----+------+-------+------+-----|

|1. Китай    |129238| 2326  | 151  |  25 |  4 | 10 | 0,1  |  0,06 | 100  |  -  |

|            |      |       |      |     |    |    |      |       |      |     |

|2. Японія   |  2   |  229  |  43  |  5  | 40 |  7 | 0,3  |   19  |  7   | 93  |

|            |      |       |      |     |    |    |      |       |      |     |

|3. США      |127335|  514  | 147  |  3  | 66 |  - | 0,5  |   29  |  57  | 43  |

|            |      |       |      |     |    |    |      |       |      |     |

|4. Канада   |285926|  56   |  27  |  84 |  5 |  3 | 0,9  |   40  | 100  |  -  |

|            |      |       |      |     |    |    |      |       |      |     |

|5. Німеччина|310115|  148  |  93  |  35 | 95 | 13 | 1,1  |   63  |  22  | 83  |

|            |      |       |      |     |    |    |      |       |      |     |

|            |82007 |       |      |  20 |    | 22 |      |       |      |     |

|6. Росія    |      |  260  |  53  |     |  - |    | 0,4  |   20  | 100  |  -  |

|            |      |       |      |     |    |    |      |       |      |     |

|7. 0б'єд.   |144664|  108  |  29  |  53 | 26 |  - | 0,5  |   27  |  10  | 90  |

|            |      |       |      |     |    |    |      |       |      |     |

|королівство |59762 |       |      |  3  |    |  - |      |       |      |     |

|            |      |       |      |     |    |    |      |       |      |     |

|            |      |  107  |  28  |     | 16 |    | 0,5  |   26  |  54  | 46  |

|            |      |       |      |     |    |    |      |       |      |     |

|8. Франція  |59453 |  103  |  18  |  15 | 12 |  3 | 0,3  |   17  |  56  | 44  |

|            |      |       |      |     |    |    |      |       |      |     |

|9. Італія   |57503 |  72   |  39  |  10 | 15 |  4 | 1,0  |   54  |  54  | 22  |

|            |      |       |      |     |    |    |      |       |      |     |

|10. Іспанія |39921 |  69   |  2   |  32 |  3 |  8 | 0,3  |  0,03 | 100  |  -  |

|            |      |       |      |     |    |    |      |       |      |     |

|11. Польща  |38577 |  19   |  15  |  10 |  2 | 11 | 1.4  |   71  |  93  |  7  |

|            |      |       |      |     |    |    |      |       |      |     |

|12. Греція  |10623 |  18   |  4   |  14 |  1 |  1 | 0,4  |   22  |  10  |  -  |

|            |      |       |      |     |    |    |      |       |      |     |

|13. Угорщина| 9917 |  15   |  13  |  16 |  5 | 13 | 1,6  |   87  |  69  | 31  |

|            |      |       |      |     |    |    |      |       |      |     |

|14. Австрія |8075  |  88   |   59 |  9  |  - |  1 | 1,2  |   67  | 100  |  -  |

|            |      |       |      |     |    |    |      |       |      |     |

|14. Україна |49112 |       |      |  60 |    |  1 |      |       |      |     |

--------------------------------------------------------------------------------

4. Породи бджіл

Згідно з Планом породного районування в Україні розводять три породи бджіл: українську степову, карпатську та поліську (популяцію середньоросійських бджіл). Упродовж своєї історії існування України-Руси і сучасної України на її території розводили місцеві породи бджіл. Основу їх складали українські степові, карпатські, поліські та кримські гірські бджоли.

Постійна взаємодія природно-географічних, соціально-економічних і господарських факторів у часі і просторі призвела до значних змін природної ситуації. Низка порід і місцевих типів безповоротно втрачено (наприклад, кримські гірські), деякі зазнали значних змін у генетичному, продуктивному і просторовому плані (українські степові, поліські), окремі виділились у самостійні (карпатські бджоли). В останні десятиріччя XX століття ці породи бджіл представляють вітчизняні породи як основні засоби виробництва галузі бджільництва і розводяться тільки “в чистоті”.

Концепцію племінного бджільництва передбачено чистопородне розведення у відповідних ареалах українських степових і карпатських бджіл з можливим відновленням поліської популяції. Племінна робота, їх розведення, поліпшення та створення нових типів і ліній ведеться у базових господарствах на основі сучасних розробок селекції та генетики.

Українська степова порода сформувалась у зонах Лісостепу та Степу України. Бджоли миролюбиві, зимостійкі, інтенсивно будують стільники і добре використовують сильний взяток, особливо з білої акації, еспарцету, гречки, липи, соняшнику. Медова продуктивність бджолиних сімей — 30-80 кг. Рекомендовані для розведення у 18 областях. На жаль, порода постраждала від непродуманої метизації в радянські часи і потребує відновлення чистопородних масивів та проведення відповідної селекційної роботи. Слід відмітити як позитивне той факт, що Міністерством аграрної політики створено три племзаводи (Дніпропетровськ, Стара Синява, Вінниця) для прискореного процесу відновлення українських степових бджіл.

Карпатська порода сформувалась у регіоні Карпат. Бджоли економно втрачають зимові запаси, дуже миролюбиві. Сім’ї карпатських бджіл малорійливі (як правило, роїться не більше 4% бджолиних сімей). Медова продуктивність змінюється від 30 до 80 кг. Порода рекомендована до розведення у 9 областях. Племінне господарство Інституту бджільництва в м. Мукачевому одержало статус племзаводу й успішно працює спільно із відділом розведення карпатських бджіл Інституту бджільництва в плані селекції високопродуктивних заводських типів карпатських бджіл.

Поліські бджоли є популяцією середньоросійської породи бджіл.

Зоною природного поширення їх є деякі райони Полісся України. Бджоли зимостійкі. Під час огляду гнізда поводяться агресивно. Досить рійливі. Медова продуктивність їх варіює від 20 до 70 кг. Порода потребує відновлення чистопородних масивів. Ця популяція бджіл районована у 6 областях України (Волинська, Житомирська, Київська, Рівненська, Сумська, Чернігівська).

5. Селекція в бджільництві

Цілеспрямована селекційна робота в бджільництві є важливим резервом підвищення продуктивності пасік.

Відсутність єдиної системи управління галуззю вимагає правового та наукового її забезпечення, розробки нетрадиційних підходів і організаційних форм ведення селекційно-племінної роботи з вітчизняними породами бджіл, як цілісною системою у відповідних ареалах їх розведення.

Щодо правового забезпечення галузі, то Закон України “Про бджільництво” передбачає вирішення цих питань.

Племінна робота з поліпшення порід та створення нових типів повинна проводитись у базових господарствах, а саме в селекційному центрі Національного наукового центру Інститут бджільництва ім. П.І.Прокоповича, Київському національному аграрному університеті, племзаводах та з подальшим підключенням до селекційного процесу племрозплідників та племпасік та інших.

Згідно з сучасними світовими тенденціями, орієнтація у цій ситуації спрямована на чистопородне розведення аборигенних порід бджіл, що докорінно відрізняється від напрямків селекційної роботи в інших галузях тваринництва. Концепція племінного бджільництва зорієнтована на чистопородне розведення української степової породи, з використанням Хмельницького типу, від селекціонованого кафедрою бджільництва Національного Аграрного Університету та карпатської породи та збереження поліської популяції в межах відповідних географічних ареалів та поліпшення їх господарсько-корисних ознак, переважно методами внутрішньопородної селекції. Селекція з карпатськими бджолами, як і з іншими, повинна бути направлена, в першу чергу, на підвищення продуктивності. Багаторічний, стихійний відбір карпатських бджіл тільки по здатності відтворення для формування пакетів привів тільки до економічної вигоди пасічників. В силу цих обставин, як було вже відмічено в програмі, вкрай необхідно піднести продуктивність карпатських бджіл.

Використання племінного матеріалу селекційного центру, племзаводів, племрозплідників та осередків з бджільництва, які працюють над питаннями селекції, сприятиме підвищенню продуктивності бджіл, що в свою чергу в значній мірі сприятиме рентабельності галузі.

6. Місце України серед основних виробників меду

Україна входить до п’ятірки країн — найбільших виробників меду. Разом з цим, слід відмітити, що цей показник міг би, звичайно, бути вищим, але, якби у нас були мобільні пасіки, які могли б кочувати на 300-500 км. А таких пасік у нас одиниці. Але збільшення медової продукції потребує і відповідного експорту його. В Україні ринок організованого збуту продукції бджільництва не діє. В силу цих обставин пасічники мало зацікавлені у збільшенні обсягів. Потенційні можливості цих напрямів виробництва нині реалізуються на 10-15%.

В Україні, можна сказати, майже зовсім відсутній експорт медової продукції, хоча попит світового ринку на мед поки що не задовільнений і зростає. Забезпечити його власним виробництвом більшість країн не може через обмеження потенціалу медозбору. Ринкова ніша в продукції бджільництва поки що не заповнена.

Дані таблиці N 1 засвідчують,  що на 1 людину споживання меду в Україні складає 1,2 кілограма. Більше споживають такі країни, як Греція (1,4  кг),  Австрія  (1,6  кг),  і  на  рівні  -  Німеччина (1,1 кг).  Не  можна  не відмітити,  що Україна споживає свій мед, тоді,  як Австрія імпортує 31%  меду, а Німеччина - 83%. Японія, в якій  споживання на 1 людину складає 0,3 кг,  імпортує 93%  меду і тільки 7% складає власне виробництво.

7. Технічне забезпечення бджільництва

У радянські часи реманент для бджільництва України здебільшого постачали з Росії (з м. Таганрога). Щодо ситуації в даний час, то слід відмітити, що виробництво та забезпечення реманентом пасічників можна сказати повністю задоволено.

В Україні успішно працює фірма “Ось” (м. Кіровоград), яка виробляє понад 100 одиниць реманенту. Серед них — платформи для кочівлі, медогонки, воскотопки, вулики, пасічницькі набори. Фірма “Меліса” (м. Харків) виробляє до 170 одиниць реманенту; “Хмельницькмед” виробляє понад 50 одиниць реманенту, включаючи вулики, нуклеуси. Спілка пасічників Житомирщини налагодила випуск дрібного реманенту (сітку, димарі, стамески тощо).

Але разом з цим, необхідно фінансово сприяти випуску новітнього технологічного обладнання, що відповідає світовим вимогам та необхідно розробити вітчизняні стандарти на реманент.

Виготовлення бджолоінвентаря повинно здійснюватись з орієнтацією на промислові технології в бджільництві, а саме: високоефективні медогонки, сушарки для пилку, системи автоматичної розпечатки меду, польові електростанції та сучасні павільйони. При виділенні дотацій на бджільництво передбачити до 500 тис.гривень на розробку проектної документації на вказану механізацію. Бажано при одному з підприємств або в Національному науковому центрі Інститут бджільництва ім. П.І.Прокоповича створити конструкторське бюро, передбачивши його фінансове забезпечення.

8. Ветеринарне забезпечення галузі

Ветеринарне забезпечення галузі здійснює Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини (м. Харків) та державне підприємство “Скіф”. Ветеринарне забезпечення більш-менш можна вважати достатнім, але пасічники прикордонних районів практикують закуповувати лікувальні препарати в інших державах, оскільки намагаються вибрати з-поміж усіх препаратів найефективнішій.

Разом з цим препарати, що використовували протягом десятків років в бджільництві втрачають свою ефективність, в силу того, що виникає стійкість до них збудників заразних хвороб. Для оновлення асортименту лікарських препаратів необхідно посилити наукові дослідження інституту клінічної ветеринарної медицини та інституту бджільництва. Для забезпечення наукових досліджень та широкого виробничого впровадження препаратів необхідно 400 тис.гривень.

9. Основні причини стримування розвитку

Однією з вагомих причин стримування розвитку галузі бджільництва є повільні темпи нарощування загальної кількості бджолиних сімей в Україні з 3 млн. до необхідного для ефективного запилення ентомофільних сільськогосподарських культур показника — 6 млн. бджолиних сімей. Це зумовлено загальним економічним спадом виробництва у сільському господарстві, відсутністю єдиної системи племінної служби, спроможної забезпечити потребу пасік у високоякісному чистопородному племінному матеріалі, недостатньою забезпеченістю ветеринарними препаратами для боротьби з хворобами і шкідниками бджіл, а також відсутністю зооветеринарних спеціалістів на рівні областей і районів.

Існує також проблема безконтрольного вивезення воску за кордон, що призвело до порушення воскового балансу в регіонах. Крім того, у зв’язку зі скороченням поголів’я сільськогосподарських тварин зменшились посіви еспарцету, люцерни та інших культур, що негативно позначилось на кормовій базі для бджільництва. Необхідно також вирішити проблеми щодо закупівлі та реалізації продукції бджільництва. На сьогодні це питання повинно стати основним.

Для підвищення рівня рентабельності галузі необхідна також її взаємодія з харчовою, фармацевтичною, парфумерно-косметичною та іншими галузями з метою більш глибокої переробки, фасування й оформлення кінцевого продукту.

Однією з важливих причин стримування розвитку галузі, як вже було відмічено, є проблеми зі збутом продукції бджільництва.

10. Шляхи сприяння розвитку галузі

У програмі враховані положення, передбачені вимогами відповідних статей Закону України “Про бджільництво”, зокрема статей щодо удосконалення державного управління в галузі бджільництва (ст. 7), здійснення контролю за ефективністю запилення ентомофільних рослин (ст. 7), підготовки спеціалістів із бджільництва у професійно-технічних і вищих сільськогосподарських закладах освіти (ст. 8, ст. 24), координації підготовки та перепідготовки спеціалістів із бджільництва (ст. 7, ст. 24), організації державної підтримки бджільництва (ст. 27), охорони бджіл у разі застосування в сільському і лісовому господарстві засобів захисту рослин (ст. 31).

Формуючись у самостійну галузь народного господарства, бджільництво потребує комплексного підходу до свого розвитку, взаємозв’язку зі спорідненими й обслуговуючими галузями на підставі взаємовигідних економічних відносин та паритету цін. Перехід до ринкової економіки відкриває широкі можливості для розвитку бджільництва в господарствах з різними формами власності та видами господарювання — у державних, колективних сільськогосподарських підприємствах, агропромислових об’єднаннях, фермерських і селянських господарствах, але змін на краще все ж немає.

За своїми особливостями бджільництво знаходиться найближче до фермерства. Аналіз статистичних даних розвитку галузі в країні за останні 10-15 років засвідчує, що приріст бджолосімей спостерігався здебільшого за рахунок приватного сектора і зараз у ньому утримується 90% бджолиних сімей.

Водночас, проблема необхідності збільшення бджолосімей існує в усьому світі і майже в усіх країнах бджільництво має державну підтримку. В нашій країні державна підтримка здійснюється на розвиток та селекцію. Так, у 2003 році Уряд виділив 3 млн.грн., у 2004 році — 7 млн.грн., у 2005 році — 8 млн.грн., що дало можливість частково відновити кількість бджолосімей та збільшити їх до 3 млн., хоча для успішного запилення ентомофільних сільськогосподарських культур, як було відмічено, потрібно 6 млн. бджолосімей. Але суми дотацій надто мізерні. Крім того, бажано, щоб дотацію отримувати бджолярі, які обслуговують пасіки, починаючи з 10 бджолосімей.

Таблиця 2. Основні показники розвитку

                   галузі (прогноз до 2010 р.)

 

------------------------------------------------------------------

|      Показники      |                   Роки                   |

|                     |------------------------------------------|

|                     |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  | 2010 |

|---------------------+--------+--------+--------+--------+------|

|Кількість            |  3,5   |  4,0   |  4,5   |  5,0   | 5,0  |

|бджолосімей, млн.    |        |        |        |        |      |

|---------------------+--------+--------+--------+--------+------|

|Виробництво меду,    |   55   |   60   |   65   |   80   |  95  |

|тис.т.               |        |        |        |        |      |

------------------------------------------------------------------

При цьому, прибутки від запилення сільськогосподарських культур, яке забезпечується бджолами, перевищують прибутки від прямої продукції в 15-20 разів.

На селекцію в 2003 році виділено 577,0 тис.грн., в 2004 - 646,4 тис.грн., в 2005 — 905,0 тис.грн. Для результативності селекційної роботи в галузі бджільництва бажано упродовж 5 років виділяти щорічно до 3 млн.грн.

Однією з важливих умов розвитку бджільництва є наявність відповідної кормової бази й ефективне її використання. Природна і культивована медоносна флора України багата на різноманітні медоносні рослини. Правильне їх поєднання забезпечить бджіл безперервним кормовим конвеєром.

Однак, загальносвітова тенденція зменшення кількості бджолосімей та недооцінка ролі бджіл у формуванні врожаю призвела в останні роки до значного зниження (до 40%) врожайності ентомофільних сільськогосподарських культур в США, Канаді та ряді країн Західної Європи. Це характерно і для нашої держави. Запилення культур бджолами є важливим резервом підвищення рівня рентабельності рослинництва, яке не потребує суттєвих додаткових витрат, що особливо важливо за умов існуючої в Україні економічної ситуації.

Враховуючи досвід багатьох країн світу, де прибуток бджільництва від запилення складає 90% від усіх прибутків, необхідно розробити і впровадити механізм відрахувань із галузі рослинництва на розвиток галузі бджільництва за рахунок прибутку, отриманого від підвищення врожайності ентомофільних сільгоспкультур завдяки їх запиленню бджолами. Так, відрахування до галузі бджільництва стимулюватимуть її розвиток, що, в свою чергу, буде запорукою подальшого підвищення врожайності ентомофільних сільськогосподарських культур та рівня рентабельності галузі рослинництва.

Одним із ефективних прийомів сприяння розвитку галузі бджільництва було б часткове відрахування з прибутків галузі рослинництва. При цьому необхідно здійснити такі кроки:

1) зробити бджолозапилення обов’язковим елементом технології вирощування ентомофільних сільськогосподарських культур;

2) узаконити орендну плату за бджолозапилення, сума якої визначалася б за домовленістю сторін;

3) задля нарощування загальної кількості бджолиних сімей та покращення воскового балансу пасік на декілька років заборонити вивіз воску за кордон;

4) для покращення кормової бази бджільництва та враховуючи користь, яку бджоли приносять при запиленні, в сівозміни включати посіви медоносних культур з розрахунку не менше 20 гектарів на 100 бджолиних сімей;

5) створити в кожній області від 3 до 5 великих бджологосподарств від 1000 до 4000 бджолосімей з використанням промислових технологій, в тому числі з первинною переробкою та фасуванням продуктів бджільництва. Таким господарствам держава повинна надати пільговий кредит на 5 років;

6) для забезпечення пасічників племінним матеріалом створити в кожній області племрозплідники або племінні пасіки;

7) за фінансового сприяння держави забезпечити закупку меду у пасічників обласними бджолооб’єднаннями і спілками;

8) заборонити ввіз меду з інших держав, враховуючи достатність продукції в нашій країні та високу якість вітчизняного меду;

9) включити в споживчий кошик населення (особливо в дитячих закладах, школах, лікарнях та на курортах) мед та інші продукти бджільництва, для цього проводити відповідну рекламну діяльність; 10) для успішного забезпечення міського населення медом та іншою продукцією бджільництва створити будинки меду (з такою пропозицією делегати IV з’їзду пасічників та II з’їзду апітерапевтів звертались до адміністрацій, але реакції на це не було). Спілці пасічників, асоціації “Укрбджолопром” практикувати медові ярмарки або свята меду, на яких громадяни мали б можливість закуповувати бажану продукцію, що значною мірою вирішувало б проблему реалізації продукції бджільництва;

11) створити 5 регіональних спеціалізованих лабораторій із якості продукції та її сертифікації. Для цього винайти можливість профінансувати закупівлю необхідних приладів;

12) департаменту ветеринарної медицини зменшити фінансовий прес щодо ветеринарних послуг, аналізів у бджільництві;

13) фінансово сприяти видавничій діяльності науково-популярних та міжвідомчих видань з бджільництва.

За рахунок пільгового кредитування доцільно налагодити постачання для потреб галузі технологічних ліній первинної обробки і переробки бджолопродуктів, їх фасування і пакування у різноманітні ємності для доставки споживачам, виготовлення лікувально-профілактичних харчових композицій.

Створення універсальних технологій утримання і розведення бджіл забезпечить збільшення обсягів виробництва, крім меду ще й додаткових продуктів бджільництва — пилку, прополісу, маточного молочка, воску, отрути — та значно сприятиме підвищенню рентабельності пасік.

Особливу фінансову підтримку потребує новостворений і атестований Селекційний центр Інституту бджільництва, який, окрім основної своєї роботи, повинен спрямовувати і координувати селекційні дослідження загалом по галузі та готувати спеціалістів — селекціонерів для племрозплідників, племзаводів з бджільництва.

З метою одержання високоякісної та екологічно чистої продукції бджільництва передбачається використання в технологічних процесах при проведенні лікувально-профілактичних заходів препаратів, виготовлених на основі фітосировини та зведення до мінімуму використання антибіотиків.

11. Оренда бджолиних сімей для запилення ентомофільних рослин

Оренда вигідна для обох сторін: власнику пасіки тим, що компенсує частину затрат на утримання бджіл, а власнику посівів і насаджень дає змогу одержати прибуток від додаткового врожаю, отриманого внаслідок бджолозапилення.

За оренду бджолиних сімей, яких використовують для запилення квіток ентомофільних культур протягом цвітіння, проводять орендну плату. Сума орендної плати може бути різною, в залежності від домовленості сторін. Рекомендується один з варіантів розцінок орендної плати:

1. 20% одержаного додаткового врожаю внаслідок бджолозапилення. Його розраховують за такою формулою:

                                С * Р

                         О = -------- 20

                                 Н

 

де О — орендна плата за 1 бджолину сім’ю, грн.;

С — прибавка урожаю, ц/га;

Р — ціна 1 ц насіння, грн.;

Н — норма постановки бджолиних сімей на 1 га.

Звичайно відсоток може бути значно вищий в залежності від культури та домовленості сторін.

Прибавка урожаю від бджолозапилення (ц/га) та норма постановки бджолиних сімей для запилення 1 га найбільш поширених ентомофільних культур показані в табл. 1.

Таблиця 1. Норма постановки бджолиних сімей для запилення 1 га найбільш поширених ентомофільних культур

------------------------------------------------------------------

|Назва культури |     Норма     |  Сила сімей   |Прибавка урожаю |

|               |  постановки   |   /вулички/   |      від       |

|               |бджолиних сімей|               |бджолозапилення,|

|               |на 1 га посіву |               |      ц/га      |

|---------------+---------------+---------------+----------------|

|       1       |       2       |       3       |       4        |

|---------------+---------------+---------------+----------------|

|Гречка         |    2,0-3,0    |     15-16     |    4,0-4,5     |

|---------------+---------------+---------------+----------------|

|Соняшник       |    1,0-2,0    |     15-17     |    3,5-4,0     |

|---------------+---------------+---------------+----------------|

|Озимий ріпак   |    2,5-3,0    |     8-10      |    3,0-4,0     |

|---------------+---------------+---------------+----------------|

|Ярий ріпак     |    2,5-3,0    |     15-16     |    4,0-5,0     |

|---------------+---------------+---------------+----------------|

|Гірчиця        |    2,5-3,0    |     15-16     |    3,0-4,0     |

|---------------+---------------+---------------+----------------|

|Коріандр       |    2,0-3,0    |     12-14     |   15,0-17,0    |

|---------------+---------------+---------------+----------------|

|Еспарцет       |    3,0-4,0    |     10-11     |    5,0-6,0     |

|---------------+---------------+---------------+----------------|

|Буркун         |    3,0-4,0    |     12-14     |    3,0-4,0     |

|---------------+---------------+---------------+----------------|

|Плодові дерева |    2,0-3,0    |      7-8      |    3,0-4,0     |

|---------------+---------------+---------------+----------------|

|Ягідники       |    1,0-3,0    |      7-8      |    2,0-3,0     |

|---------------+---------------+---------------+----------------|

|Баштанні       |    0,5-1,0    |     15-16     |    5,0-6,0     |

|---------------+---------------+---------------+----------------|

|Огірки в       |    1,0-2,0    |      7-8      |     820,0      |

|теплицях       |               |               |                |

|---------------+---------------+---------------+----------------|

|Фацелія        |      4,0      |     12-15     |    1,0-2,0     |

|----------------------------------------------------------------|

|        Культури, які погано відвідують медоносні бджоли        |

|----------------------------------------------------------------|

|Насінники      |    3,0-4,0    |     16-18     |    1,0-2,0     |

|цибулі         |               |               |                |

|---------------+---------------+---------------+----------------|

|Конюшина рожева|    3,0-4,0    |     17-19     |    1,0-2,0     |

|---------------+---------------+---------------+----------------|

|Конюшина черв. |    4,0-5,0    |     17-19     |    1,0-2,0     |

|---------------+---------------+---------------+----------------|

|               |               |               |                |

|---------------+---------------+---------------+----------------|

|Люцерна посівна|    5,0-6,0    |     16-17     |    3,0-4,0     |

|---------------+---------------+---------------+----------------|

|Віка           |    2,0-3,0    |     12-14     |    1,0-2,0     |

------------------------------------------------------------------

 

Ціна насіння змінюється і тому береться та, яка існує на даний час.

Приклад розрахунку орендної плати за використання бджіл для запилення проведено по гречці. За даними табл. 1 прибавка врожаю від бджолозапилення — 4,0 ц/га, норма постановки на 1 га — 3 бджолині сім’ї. Реалізаційна ціна 1 ц — 70 грн.

                         4,0 * 70

                    O = ---------- 20% = 18,67

                             3

 

Орендна плата за 1 бджолину сім’ю 18,67 грн.

Візьмемо площу посіву гречки 50 га. Рекомендована орендна плата за запилення всієї площі складе 2800 грн. /18,67 3 50/.

Оренду бджіл слід оформляти договором, в якому зазначають необхідну кількість сімей, їх силу, час відвозу на запилення, оплату тощо.

12. Оптимальний розмір товарних пасік та передумови прибуткового ведення пасічного господарства

З огляду вивчення вищеперерахованих факторів та їх оптимального поєднання в даних економічних умовах ми можемо рекомендувати наявним та потенційним власникам бджолиних сімей вести господарство за такими критеріями:

- використовувати однотипну систему вулика;

- проводити обслуговування бджолиних сімей груповим методом з метою економії затрат праці;

- використовувати засоби механізації праці робочих процесів у бджологосподарствах;

- організовувати комплексне виробництво апіпродукції, а не лише меду та воску;

- з метою економії прямих витрат і зростання економічної ефективності утримувати бджолині сім’ї в зимовий період на волі (побудова зимівника і його утримання поглинуть значну частину коштів бджолопідприємства);

- вибирати для своєї господарської діяльності найбільш прийнятну організаційно — правову форму, на даний час — особисте підсобне господарство та приватне підприємство;

- для підтримання хоча б мінімальної прибутковості розмір товарної пасіки повинен бути ніяк не меншим 120 бджолиних сімей. Оптимальний розмір за дослідженнями ряду факторів знаходиться в межах 140-160 бджолиних сімей.

Тобто оптимальним буде бджолопідприємство комплексного напрямку виробництва, приватної форми власності з застосуванням в своїй діяльності елементів промислової технології і розміром в 140-160 бджолиних сімей.

Для створення і діяльності пасіки жаданого розміру необхідно мати як мінімум 84,3 тис.гривень.

Рівень рентабельності.

Розраховується рівень рентабельності як відношення суми одержаного прибутку пасічного господарства до собівартості товарної продукції бджільництва, виражене у відсотках:

                        Р = ------- * 100%

                               С

 

де Р — рівень рентабельності, %;

П — прибуток від реалізації продукції, грн.;

С — собівартість товарної продукції, грн.

Для успішного функціонування господарства рівень рентабельності повинен бути не нижче 30%.

13. Апітерапія

Медичне застосування продуктів бджільництва відоме з тих часів, коли поняття “медицина” ще не існувало. Мед і бджолопродукти, поряд з багатьма корисними рослинами, упродовж тисячоліть довели свої цілющі властивості багатьом поколінням.

Інтерес до цього напрямку досліджень і лікування постійно зростає як у медиків, так і у бджолярів, що дозволило представити його як окрему галузь науки — апітерапія.

Екологічна ситуація України, особливо після Чорнобильської катастрофи, спрямувала зусилля вчених, лікарів, пасічників на широке застосування не тільки продуктів бджільництва в оздоровленні людей, але і на пошуки та розробку лікувально-профілактичних препаратів для оздоровлення населення. Тут можна назвати десятки наукових установ, клінік, фірм у Києві, Одесі, Харкові, Львові, Запоріжжі та інших містах, які працюють над цими проблемами.

Розроблені препарати здебільшого є чудовими радіопротекторами, посилюють імунну систему. Завдяки цьому вони корисні майже для всього населення як лікувально-профілактичні.

Для координації досліджень, реклами препаратів створена асоціація апітерапевтів. Проведено 2 з’їзди: засновницький — в інституті бджільництва ім. П.І.Прокоповича, II з’їзд — у Харкові, в Національному фармацевтичному університеті. Однак апітерапія ще має великі проблеми: по-перше, якщо ми говоримо про здоров’я нації, то тут потрібно, щоб Міністерство охорони здоров’я, Міністерство освіти і науки розробили спільну державну програму; по-друге, програма повинна передбачити забезпечення дітей у садках та 1-2 класах шкіл не тільки медовою продукцією, але і лікувально-профілактичними препаратами, і при цьому — безкоштовно. Затрати на це повинна взяти на себе держава або спроможний інвестор.

Для забезпечення дітей медовою продукцією необхідно з переробниками налагодити її масове виробництво. Звичайно, бажано, щоб це були разові дози.

Розвиток апітерапії сприятиме підвищенню рентабельності бджільництва, оскільки буде замовлення пасічникам на додаткову продукцію — маточне молочко, пилок, пергу, забрус.

14. Міжнародні зв’язки

На державному рівні фінансово сприяти участі України у міжнародних конгресах з бджільництва, в тому числі у проведенні конгресів АПІМОНДП та АПІСЛАВІЇ, що сприятиме економічному розвитку і виходу України на світові ринки збуту.

15. Фінансове забезпечення та цінова політика

Для успішного розвитку галузі бджільництва та вирішення поставлених завдань необхідна державна підтримка галузі у розмірі 20 млн.грн. щорічно і, як мінімум, упродовж 5 років.

Оптова ціна меду повинна становити не менше 6-8 грн. за 1 кг, роздрібна — не менше 12 грн. Щодо іншої продукції бджільництва, то рекомендується вживати такі переводні коефіцієнти, беручи за умовну одиницю 1 кг меду:

Таблиця 3. Перевідні коефіцієнти для продукції бджільництва

------------------------------------------------------------------

|    Назва продукції    |   Одиниця   |   Кількість продукції    |

|                       |   виміру    |--------------------------|

|                       |             |  В натурі  |  В умовних  |

|                       |             |            |  одиницях   |

|-----------------------+-------------+------------+-------------|

|Мед                    |     кг      |    1,0     |     1,0     |

|-----------------------+-------------+------------+-------------|

|Віск                   |     кг      |    1,0     |     2,5     |

|-----------------------+-------------+------------+-------------|

|Прополіс               |     кг      |    1,0     |    16,0     |

|-----------------------+-------------+------------+-------------|

|Бджолине обніжжя       |     кг      |    1,0     |     4,0     |

|-----------------------+-------------+------------+-------------|

|Маточне молочко        |     кг      |    1,0     |    440,0    |

|-----------------------+-------------+------------+-------------|

|Гомогенат трутневих    |     кг      |    1,0     |    26,0     |

|личинок                |             |            |             |

|-----------------------+-------------+------------+-------------|

|Бджолина отрута        |     кг      |    1,0     |   10800,0   |

|-----------------------+-------------+------------+-------------|

|Плідні бджолині матки  |     шт.     |    1,0     |     2,5     |

|-----------------------+-------------+------------+-------------|

|Чистопородні плідні    |     шт.     |    1,0     |     3,0     |

|бджолині матки         |             |            |             |

|-----------------------+-------------+------------+-------------|

|Бджоли на продаж       |     шт.     |    1,0     |    10,0     |

|-----------------------+-------------+------------+-------------|

|Безстільникові бджолині|     шт.     |    1,0     |    15,0     |

|пакети                 |             |            |             |

|-----------------------+-------------+------------+-------------|

|Стільникові бджолині   |     шт.     |    1,0     |    19,5     |

|пакети - чотирирамкові |             |            |             |

|-----------------------+-------------+------------+-------------|

|- шестирамкові         |     шт.     |    1,0     |    24,0     |

------------------------------------------------------------------

16. Освіта і підготовка кадрів бджільництва

Відновити в структурах управління сільського господарства та продовольства виконавчої влади штатні одиниці фахівців з бджільництва належного рівня підготовки (спеціаліст, магістр) для здійснення ними відповідних функцій у галузі, оскільки вона залишилась без кадрового забезпечення у сфері виробництва.

Значного поліпшення потребує стан підготовки фахівців з бджільництва різного рівня кваліфікації.

Для підготовки бджолярів необхідно збільшити прийом на навчання в однорічних школах бджільництва, зміцнивши їхню матеріальну і лабораторну базу. Також необхідно відновити підготовку бджолярів-механізаторів в училищах аграрного профілю в системі професійної освіти, яка зарекомендувала себе з позитивного боку на прикладі Сокиринського та інших училищ (ліцеїв).

У навчальних закладах аграрної освіти III-IV рівнів акредитації з підготовки фахівців агрономічних спеціальностей слід відновити викладання бджільництва як самостійної дисципліни і за окремою програмою відповідно до сучасних організаційно-технологічних вимог запилення рослин і виробництва продуктів бджільництва.

На факультетах ветеринарної медицини, якості та безпеки продукції агропромислового комплексу обов’язковою навчальною дисципліною мають бути “Біологія і патологія бджіл” та “Технологія продуктів бджільництва”.

Базою для розвитку освіти з бджільництва в аграрних закладах III-IV рівнів акредитації є кафедри бджільництва в Національному аграрному університеті та Львівській національній академії ветеринарної медицини ім. С.З.Гжицького. У цих вузах доцільно відкрити факультети бджільництва, визначивши прийом студентів у необхідній кількості, але не менше як по 25 осіб на денне і заочне відділення.

В Україні, що посідає провідне місце в Європі за розвитком та обсягом виробництва продуктів бджільництва, настала потреба готувати для галузі ще й бакалаврів та магістрів за окремо визначеною спеціальністю “Бджільництво”, як це передбачено для підготовки фахівців з середньою освітою в технікумах аграрного профілю.

Водночас створені факультети можуть стати місцем підвищення кваліфікації спеціалістів, які працюють у сфері управління галуззю, виробництвом і переробкою продукції, у наукових установах та навчальних закладах. На базі кафедри бджільництва ім. В.А.Нестерводського Національного аграрного університету зосередити роботу з підготовки магістрів, аспірантів і докторантів, а також захисту дисертацій з відповідного профілю, навчально-методичної роботи підвищення кваліфікації спеціалістів і науково-педагогічних кадрів.

Упродовж найближчих 3-5 років видати нові підручники та посібники з бджільництва для забезпечення закладів освіти різних рівнів акредитації, а також фахову літературу для масового читача. Рекомендувати в мережі шкільної освіти практикувати викладання курсу бджільництва з поєднанням суміжних спеціальностей (столяр, водій тощо).

17. Окупність інвестицій і ефективність виробництва

Належне фінансове забезпечення розвитку галузі дасть можливість до 2010 року наростити кількість бджолиних сімей до 5 млн., що забезпечить ефективне запилення та приріст врожайності ентомофільних сільськогосподарських культур, а також сприятиме підвищенню рівня виробництва племінних бджолиних маток до 100 тис., валового меду — до 95-100 тис.тонн, воску — до 2,8 тис.тонн, іншої продукції для потреб медичної, фармацевтичної та інших галузей народного господарства. При цьому об’єм експорту меду як основного продукту бджільництва може досягати 20 тис.тонн. Населення буде забезпечено високоякісними продуктами харчування та лікувально-профілактичними препаратами.

Програма розвитку галузі бджільництва в Україні передбачає не лише збільшення чисельності бджолосімей, а й підвищення рівня рентабельності пасік. Останнє тісно пов’язане із збільшенням обсягів виробництва не тільки меду, але й інших продуктів бджільництва — пилку, прополісу, маточного молочка тощо. Ці продукти є сировиною для створення лікувально-профілактичних харчових препаратів. Подальший розвиток апітерапії значно збільшить попит на всі продукти бджільництва і стимулюватиме розвиток пасічництва. Створення нових продуктів харчування і препаратів на основі апі- та фітосировини і широке впровадження їх у практику охорони здоров’я матиме позитивний вплив на здоров’я населення загалом, особливо ж на людей, які зазнали дії радіоактивного опромінення.

18. Наукове забезпечення галузі

Наукове забезпечення галузі здійснюють Національний науковий центр “Інститут бджільництва ім. П.І.Прокоповича” (головна організація, м. Київ), спеціалізовані кафедри бджільництва Національного аграрного університету (м. Київ) та Львівської національної академії ветеринарної медицини ім. С.З.Гжицького, а також кафедри інших вищих навчальних закладів сільськогосподарського спрямування (Львів, Суми, Біла Церква, Умань та інші міста). Основні напрями наукових розробок — селекційно-племінна робота з породами бджіл, технологія виробництва продуктів бджільництва, апітерапія, ветеринарне забезпечення. Репродукція племінного матеріалу здійснюється на чотирьох плембджолозаводах, а також на племпасіках та плембджолорозплідниках. Спеціалістів з бджільництва з вищою освітою готує Національний аграрний університет (м. Київ) і Львівська академія ветеринарної медицини, з середньою освітою — Борзнянський, Чернятинський, Млинівський, Полтавський технікуми, та пасічників — спеціалізована школа в м. Гадяч Полтавської області та ряд профтехучилищ.

                                      Додатки

                                      до програми "Бджільництво"

 

 

                            КІЛЬКІСТЬ

                      бджолиних сімей у всіх

                  категоріях господарств України

                      (тисяч на кінець року)

 

 

------------------------------------------------------------------

|     Області     |                     Роки                     |

|                 |----------------------------------------------|

|                 |  2002  |  2004  |  2006  |  2008  |   2010   |

|-----------------+--------+--------+--------+--------+----------|

|АР Крим          |  93,8  | 111,3  |  120   |  140   |   170    |

|-----------------+--------+--------+--------+--------+----------|

|Вінницька        | 207,2  | 195,5  |  220   |  250   |   290    |

|-----------------+--------+--------+--------+--------+----------|

|Волинська        |  15,7  |  20,9  |   35   |   45   |    55    |

|-----------------+--------+--------+--------+--------+----------|

|Дніпропетровська | 165,3  | 174,9  |  200   |  227   |   290    |

|-----------------+--------+--------+--------+--------+----------|

|Донецька         | 262,3  | 305,5  |  320   |  340   |   380    |

|-----------------+--------+--------+--------+--------+----------|

|Житомирська      | 100,6  | 128,9  |  145   |  170   |   190    |

|-----------------+--------+--------+--------+--------+----------|

|Закарпатська     | 101,2  |  51,6  |  115   |  124   |   150    |

|-----------------+--------+--------+--------+--------+----------|

|Запорізька       | 161,0  | 163,8  |  180   |  237   |   280    |

|-----------------+--------+--------+--------+--------+----------|

|Івано-Франківська| 142,7  | 147,0  |  160   |  170   |   190    |

|-----------------+--------+--------+--------+--------+----------|

|Київська         |  72,9  |  49,2  |  100   |  124   |   150    |

|-----------------+--------+--------+--------+--------+----------|

|Кіровоградська   | 126,3  | 123,9  |  140   |  190   |   260    |

|-----------------+--------+--------+--------+--------+----------|

|Луганська        | 101,6  |  63,7  |  120   |  160   |   210    |

|-----------------+--------+--------+--------+--------+----------|

|Львівська        |  35,3  |  66,0  |   75   |   85   |    95    |

|-----------------+--------+--------+--------+--------+----------|

|Миколаївська     | 127,1  | 126,6  |  150   |  180   |   220    |

|-----------------+--------+--------+--------+--------+----------|

|Одеська          |  97,0  | 129,9  |  145   |  170   |   180    |

|-----------------+--------+--------+--------+--------+----------|

|Полтавська       | 116,6  | 146,8  |  170   |  219   |   250    |

|-----------------+--------+--------+--------+--------+----------|

|Рівненська       |  38,1  |  40,6  |   50   |   55   |    75    |

|-----------------+--------+--------+--------+--------+----------|

|Сумська          | 139,8  | 126,6  |  190   |  230   |   290    |

|-----------------+--------+--------+--------+--------+----------|

|Тернопільська    |  66,8  |  65,5  |  100   |  110   |   115    |

|-----------------+--------+--------+--------+--------+----------|

|Харківська       | 112,6  | 149,8  |  175   |  200   |   226    |

|-----------------+--------+--------+--------+--------+----------|

|Херсонська       |  37,3  |  58,2  |   75   |  114   |   164    |

|-----------------+--------+--------+--------+--------+----------|

|Хмельницька      | 154,1  | 189,8  |  200   |  220   |   240    |

|-----------------+--------+--------+--------+--------+----------|

|Черкаська        | 174,5  | 185,1  |  210   |  228   |   260    |

|-----------------+--------+--------+--------+--------+----------|

|Чернівецька      |  98,6  |  97,9  |  115   |  125   |   140    |

|-----------------+--------+--------+--------+--------+----------|

|Чернігівська     |  62,1  |  61,4  |   90   |  114   |   130    |

|-----------------+--------+--------+--------+--------+----------|

|ВСЬОГО:          | 2810,5 | 2980,4 |  3600  |  4227  |   5000   |

------------------------------------------------------------------

 

 

                           ВИРОБНИЦТВО

                  меду на пасіках всіх категорій

                       господарств України

                              (тонн)

 

------------------------------------------------------------------

|     Області      |                    Роки                     |

|                  |---------------------------------------------|

|                  |  2002  |  2004  |  2006  |  2008  |  2010   |

|------------------+--------+--------+--------+--------+---------|

|АР Крим           |  868   |  1789  |  2400  |  2800  |  3000   |

|------------------+--------+--------+--------+--------+---------|

|Вінницька         |  3756  |  2643  |  4400  |  5100  |  5800   |

|------------------+--------+--------+--------+--------+---------|

|Волинська         |  101   |   86   |  525   |  700   |  1100   |

|------------------+--------+--------+--------+--------+---------|

|Дніпропетровська  |  3811  |  6202  |  4000  |  4540  |  5800   |

|------------------+--------+--------+--------+--------+---------|

|Донецька          |  9423  |  9777  |  6400  |  6540  |  7200   |

|------------------+--------+--------+--------+--------+---------|

|Житомирська       |  1812  |  2639  |  2900  |  3400  |  3800   |

|------------------+--------+--------+--------+--------+---------|

|Закарпатська      |  882   |  436   |  1200  |  1240  |  1500   |

|------------------+--------+--------+--------+--------+---------|

|Запорізька        |  5513  |  5842  |  5350  |  4000  |  5660   |

|------------------+--------+--------+--------+--------+---------|

|Івано-Франківська |  1028  |  1039  |  1600  |  2720  |  3800   |

|------------------+--------+--------+--------+--------+---------|

|Київська          |  683   |  477   |  2000  |  2480  |  3000   |

|------------------+--------+--------+--------+--------+---------|

|Кіровоградська    |  2498  |  2519  |  3400  |  3600  |  5800   |

|------------------+--------+--------+--------+--------+---------|

|Луганська         |  2749  |  2871  |  3000  |  3200  |  4000   |

|------------------+--------+--------+--------+--------+---------|

|Львівська         |  418   |  671   |  1125  |  1275  |  1900   |

|------------------+--------+--------+--------+--------+---------|

|Миколаївська      |  3223  |  4323  |  4200  |  3400  |  4000   |

|------------------+--------+--------+--------+--------+---------|

|Одеська           |  2345  |  2854  |  2750  |  3200  |  3600   |

|------------------+--------+--------+--------+--------+---------|

|Полтавська        |  729   |  1153  |  2400  |  4000  |  4800   |

|------------------+--------+--------+--------+--------+---------|

|Рівненська        |  659   |  697   |  625   |  825   |  1300   |

|------------------+--------+--------+--------+--------+---------|

|Сумська           |  1946  |  1560  |  3800  |  4600  |  5600   |

|------------------+--------+--------+--------+--------+---------|

|Тернопільська     |  454   |  429   |  1000  |  1100  |  1200   |

|------------------+--------+--------+--------+--------+---------|

|Харківська        |  2401  |  2704  |  2625  |  3000  |  3390   |

|------------------+--------+--------+--------+--------+---------|

|Херсонська        |  725   |  1708  |  1400  |  2280  |  2800   |

|------------------+--------+--------+--------+--------+---------|

|Хмельницька       |  1586  |  1690  |  3000  |  3300  |  3600   |

|------------------+--------+--------+--------+--------+---------|

|Черкаська         |  1838  |  2084  |  3200  |  4000  |  5200   |

|------------------+--------+--------+--------+--------+---------|

|Чернівецька       |  734   |  731   |  1200  |  2500  |  2800   |

|------------------+--------+--------+--------+--------+---------|

|Чернігівська      |  962   |  955   |  1500  |  2280  |  2600   |

|------------------+--------+--------+--------+--------+---------|

|ВСЬОГО:           | 51144  | 57879  | 66000  | 76080  |  93250  |

------------------------------------------------------------------

Додаток

                                      до наказу Мінагрополітики

                                      України та УААН

                                      13.07.2006  N 374/62

 

 

                               ПЛАН

контролю за виконанням наказу Мінагрополітики України та УААН “Про затвердження Програми розвитку галузі бджільництва в Україні"

                     від 13.07.2006 N 374/62

------------------------------------------------------------------

|   N   |          Виконавець           |    Термін виконання    |

|пункту |                               |                        |

|-------+-------------------------------+------------------------|

|   5   |Зуб Г.І.                       |       15.08.2006       |

|       |-------------------------------+------------------------|

|       |Руденко М.М.                   |       15.08.2006       |

|       |-------------------------------+------------------------|

|       |Микитюк Д.М.                   |       15.08.2006       |

------------------------------------------------------------------

 

 Директор Департаменту ринків

 тваринництва з Головною

 державною племінною інспекцією                        Д.М.Микитюк

____________

  Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/agro/6_54.html


Попередня статтяНаступна стаття

  [an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"